Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

3 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

4 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ – ΣΥΝΕΧΗ - ΣΗΜΑΤΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ – ΣΥΝΕΧΗ - ΣΗΜΑΤΑ

6 Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων

7 Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα Τα Σήματα ως άθροισμα Ημιτονικών Συναρτήσεων

8 ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΦΑΣΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ

9 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

10 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

11 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

12 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

13 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

14 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

15 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

16 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

17 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

18 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

19 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

20 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

21 ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ PCM

22 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

23 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

24 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

25 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

26 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

27 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

28 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

29 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

30 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

31 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

32 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

33 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑ

34 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

35 ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

36 ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST

37 ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΘΕΩΡΗΜΑ NYQUIST

38 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

39 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

40 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

41 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

42 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Τηλεφωνική εταιρεία Κβαντοποιει φωνή υποθέτοντας ότι η μεγίστη συχνότητα είναι 4000Ηz. Ποια είναι η συχνότητα δειγματοληψίας???? ΑΠ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 8000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟ ΔΕΥΤ. (SEC). Ένα σήμα χαμηλών συχνοτήτων έχει εύρος 200KHz. Ποια είναι η χαμηλότερη συχνότητα δειγματοληψίας.? ΑΠ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ 0 ΚΑΙ f , ΟΠΟΥ f Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 2* f . ΔΗΛ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟ SEC.

43 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

44 ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

45 ΑΝΤΙΑΝΑΔΙΠΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΑΝΤΙΑΝΑΔΙΠΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ

46 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

47 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

48 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

49 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

50 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

51 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

52 ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΣ

53 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ – ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα

54 ΖΩΝΕΣ – ΣΤΑΘΜΕΣ -ΕΠΙΠΕΔΑ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΖΩΝΕΣ – ΣΤΑΘΜΕΣ -ΕΠΙΠΕΔΑ - ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Η δειγματοληψία παράγει παλμούς με τιμές εύρους που κυμαίνονται μεταξύ ΜΙΝ και ΜΑΧ. Επειδή οι τιμές εύρους μεταξύ αυτών των δυο ορίων είναι άπειρες απαιτείται να δημιουργηθούν στάθμες γνωστών τιμων. Χωρίζουμε την απόσταση μεταξύ MIN KAI MAX ΣΕ M ΣΤΑΘΜΕΣ-ZΩNES κάθε μια ύψους Δ. Δ = (ΜΑΧ-ΜΙΝ)/Μ Στο κέντρο κάθε στάθμης βάζουμε μια τιμή από 0 ΕΩΣ (Μ-1) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Σε σήμα τάσεως VNIN = -20V, VMAX = +20V, απαιτούνται 8 επίπεδα ΚΒΑΝΤΩΣΗΣ . Το εύρος της στάθμης είναι : Δ= (20 –(-20))/8 = 5 Η ακόμη εάν χρησιμοποιούμε 3 BITS ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Δ= (20-(-20))/2n = 5

55 Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ OI 8 στάθμες είναι: Με Μέση τιμή στάθμης ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3 BITS 000, 001, 011, 010, 100 101 110, 111 -20 to -15, -15 to -10, -10 to -5, -5 to 0, 0 to +5, +5 to +10, +10 to +15, +15 to +20 -17.5,, -12.5, -7.5, -2.5, 2.5, 7.5, 12.5, 17.5

56 ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

57 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Σε κάθε στάθμη – Επίπεδο αντιστοιχεί ένας Δυαδικός κώδικας Ο αριθμος των BITS ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ για την κωδικοποίηση κάθε στάθμης – Ζώνης Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ BITS ANA ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ από την μαθηματική σχεση: nb = log2 (M) όπου Μ είναι οι στάθμες ΚΒΑΝΤΙΣΗΣ ΓΙΑ nb = 3 (τρία bits ανά δείγμα , κώδικας κάθε στάθμης) Ο κώδικας για κάθε στάθμη ειναι: 000, 001, 010,011,100,101,110,111

58 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

59 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

60 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

61 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

62 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων
Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ

63 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE Όταν ένα σήμα ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, εισάγεται ένα σφάλμα , συνεπώς το κωδικοποιημένο σήμα είναι μια προσέγγιση του πραγματικού σήματος. Η διαφορά μεταξύ της πραγματικής τιμής και της κωδικοποιημένης – μέση τιμή στάθμης – ονομάζεται σφάλμα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ. Για πολλές στάθμες (Μ) το σφάλμα ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ μικραίνει. (ΤΟ Δ γίνεται μικρότερο) Αλλά για περισσότερες στάθμες κβαντισης απαιτούνται περισσότερα bits για κωδικοποίηση του δείγματος . Αυτό συνεπάγει μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης bit-rate. Tο bit Rate σε σύστημα PCM ορίζεται ως: Αριθμός των bits /ανά δείγμα Χ Ρυθμό δειγματοληψίας. Bit Rate = nb*fs = 2*nb*fMAX (bps)

64 Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΌΤΑΝ MEAN SQURAE ERROR ΜΕΣΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ (MSE) Ν2 = Δ2/12 Μέση ισχύς σήματος = Ε(m2(t)). Μέσος SNR = 12* Ε(m2(t))/ Δ2 Για Δυαδικό PCM ΜΕ : Μ =ZONES -ΣΤΑΘΜΕΣ = 2n ( οπού n είναι τα bits / ανά δείγμα. Εάν το σήμα έχει εύρος Β HZ ( BANDWIDTH = B Hz). Τότε: Συχνότητα Δειγματοληψίας (NYQUIST) = 2*B δείγματα/Sec Ρυθμός μετάδοσης : BIT RATE = 2*B *n bits/sec Εύρος καναλιού = n*B Hz

65 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ – BIT RATE ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ζητείται να ψηφιοποιηθεί η ανθρωπινή φωνή:. Ποιος θα είναι μετάδοσης bit-rate ?? οταν χρησιμοποιούνται 8 bits ανα δείγμα ????? Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 0Hz ΕΩΣ 4000Hz ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ BIT RATE ΕΊΝΑΙ: ΑΠ. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ = 4000 Hz* 2 = 8000 ΔΕΙΓΜΑΤΑ/SEC ΑΠ. ΒΙΤ RATE = (ΔΕΙΓ/SEC) * 8 BITS/ΔΕΙΓΜ = bps Έστω ότι έχουμε ένα σήμα χαμηλών συχνοτήτων 4KHz. Το κανάλι της μετάδοσης έχει τότε εύρος : 4KHz. Εάν ψηφιοποιήσουμε το σήμα με 8 Bits/ΔΕΙΓΜΑ τότε απαιτείται το κανάλι να έχει ελάχιστο εύρος ισο με : 8 BITS/ΔΕΙΓ. * 4 KHz = 32KHz

66 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

67 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

68 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα q=(Vmax-Vmin/2n

69 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

70 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

71 ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΣΦΑΛΜΑ ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΤΟΘΟΡΥΒΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

72 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

73 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

74 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

75 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

76 ΑΣΚΗΣΗ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων Δειγματοληψία
Θεώρημα Nyquist Κβαντισμός Κωδικοποίηση Παραδείγματα ΑΣΚΗΣΗ


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Βασικές Έννοιες Ψηφιοποίηση Συνεχών Σημάτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google