Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1.Τηλέγραφος 2.Τηλέφωνο 3.Τηλεόραση 4.Ραδιόφωνο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1.Τηλέγραφος 2.Τηλέφωνο 3.Τηλεόραση 4.Ραδιόφωνο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1.Τηλέγραφος 2.Τηλέφωνο 3.Τηλεόραση 4.Ραδιόφωνο 5.Cd/dvd-player

2 2 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Υπόδειγμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας Δίαυλος Μετάδοσης Μετατροπή ενέργειας (Τηλεφωνική Μετάδοση) ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (φυσικός δίαυλος) Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Ηλεκτρική ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Εάν ο δίαυλος μετάδοσης είναι οι οπτικές ίνες, τι μετατροπές έχουμε;

3 3 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Υπόδειγμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας Δίαυλος Μετάδοσης Μετατροπή ενέργειας (Τηλεφωνική Μετάδοση) ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (ατμοσφαιρικός δίαυλος) Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Ηλεκτρομαγνητικά κύματα

4 4 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Μετατροπή ενέργειας (Ραδιοφωνική Μετάδοση) Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Ηλεκτρική ενέργεια Δίαυλος Μετάδοσης Καλώδιο (ηλεκτρική ενέργεια) Ατμόσφαιρα (ηλεκτρομαγνητικά κύματα) Οπτικές ίνες (ενέργεια φωτός) Μηχανική ενέργεια (ηχητικά κύματα) Ηλεκτρική ενέργεια Στην τηλεοπτική μετάδοση, ποια είναι η αρχική και η τελική μορφή ενέργειας;

5 5 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Ηλεκτρισμός και μαγνητισμός Ηλεκτρισμός είναι η ροή ελεύθερων ηλεκτρονίων Χάλκινα καλώδια (Αγώγιμο υλικό) Ηλεκτρικό κύκλωμα είναι το μονοπάτι που ακολουθεί ο ηλεκτρισμός από την πηγή του δια μέσου ενός αγωγού σε μια συσκευή λήψης. (π.χ. μπαταρία-σύρμα-λαμπάκι-διακόπτης)

6 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Μαγνητικό πεδίο… δημιουργείται από φυσικό/τεχνητό μαγνήτη. Ηλεκτρομαγνητισμός

7 7 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο… δημιουργείται από αγωγό ο οποίος διαρρέεται από ρεύμα. Όσο ένας αγωγός διαρρέεται από ρεύμα, παράγει ΑΣΘΕΝΕΣ ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, κάθετο στον αγωγό Όσο ο αγωγός διαρρέεται από ρεύμα, παράγεται ΙΣΧΥΡΟ ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ηλεκτρομαγνήτης πηνίο Πείραμα Ηλεκτρομαγνητισμός

8 8 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ηλεκτρομαγνητισμός Όσο ο διακόπτης είναι κλειστός, το κύκλωμα διαρέεται από ρεύμα και δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, όπως φαίνεται από την κίνηση της πυξίδας.

9 9 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ηλεκτρικό ρεύμα… δημιουργείται από διαφορά τάσης, η οποία μπορεί να προκληθεί από συσσωρευτή, παροχή ΔΕΗ κ.λ.π. Επαγωγικό ρεύμα

10 10 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ρεύμα εξ΄ επαγωγής… …δημιουργείται από α) αγωγό ο οποίος κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο β) μαγνήτη που κινείται σε σχέση με ένα αγωγό ΜΑΓΝΗΤΗΣ …προκαλείται συνεχές ρεύμα στον αγωγό Όσο ο αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα, κινείται… …προκαλείται εναλλασσόμενο ρεύμα στον αγωγό Όταν ο αγωγός είναι περιελιγμένος… Πείραμα Επαγωγικό ρεύμα

11 11 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο… …δημιουργείται από αγωγό ο οποίος διαρρέεται από συνεχές ρεύμα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα… …δημιουργούνται από αγωγό ο οποίος διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα. Όταν η εναλλαγή της φοράς του ρεύματος είναι πολύ γρήγορη, τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που προκύπτουν είναι πολύ ισχυρά, και κατά συνέπεια μπορούν να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις στην ατμόσφαιρα. Ηλεκτρομαγνητισμός Συνεχές ρεύμα Κάθε αλλαγή στην κατεύθυνση του ρεύματος ονομάζεται κύκλος. Εναλλασσόμενο ρεύμα

12 12 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ραδιοκύματα… …ονομάζονται τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που χρησιμοποιούνται για την εκπομπή (μετάδοση). Η κεραία εκπομπής διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα… …συνεπώς παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα οποία ταξιδεύουν στην ατμόσφαιρα εκατοντάδες χιλιόμετρα. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα προσπίπτουν πάνω στην κεραία (κύκλωμα) και δημιουργούν επαγωγικό ρεύμα.

13 13 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Μεγέθη που περιγράφουν ένα κύμα 1.Πλάτος (μέγιστη τιμή του σήματος) 2.Μήκος (χρόνος μεταξύ 2 κυμάτων) 3.Συχνότητα (πλήθος κύκλων σε 1 sec - Hz) Ραδιοκύματα

14 14 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Ραδιοκύματα Τα ραδιοκύματα ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΟΥΝ επέμβαση, έχουν α) σταθερό πλάτος β) σταθερή συχνότητα Δεν φέρουν καμία πληροφορία για αυτό ακούγονται σαν θόρυβος. Τότε πώς χρησιμοποιούνται στη μετάδοση;

15 15 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Modulation) Τα ραδιοκύματα (φέροντα σήματα) ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ με σήματα που φέρουν πληροφορία (ηχητικά, οπτικά κ.α.), με σκοπό να τα μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις μέσω της ατμόσφαιρας. Διαμόρφωση Σήμα που μεταδίδεται στην ατμόσφαιρα

16 16 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Διαμόρφωση πλάτους (Amplitude Modulation) Διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation) Το ραδιόφωνο συλλαμβάνει ΑΜ & FM. Η τηλεόραση χρησιμοποιεί: α) ΑΜ για το οπτικό σήμα και β) FM για το ηχητικό σήμα.

17 17 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) ΔΙΑΥΛΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ατμοσφαιρικοί: Χρησιμοποιούνται ηλεκτρομαγνητικά κύματα για τη μετάδοση μέσω ατμόσφαιρας (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση, κυψελοειδής τηλεφωνία) Φυσικής Μετάδοσης: Η πληροφορία μεταδίδεται μέσω κάποιου υλικού μέσου σύνδεσης. (π.χ. σταθερή τηλεφωνία σε μικρές αποστάσεις)  χάλκινο καλώδιο (ηλεκτρικό ρεύμα)  οπτική ίνα (φως)

18 18 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Μετάδοση ραδιοφωνικού σήματος Φωνή-τραγούδι (ήχος) (μέσω μικροφώνου) Εναλλασσόμενο ηλεκτρικό σήμα (στην κεραία εκπομπής) Ηλεκτρομαγνητικά κύματα (ατμόσφαιρα) (στην κεραία λήψης) Ηλεκτρικό ρεύμα εξ΄ επαγωγής (μέσω ηχείου) Φωνή-τραγούδι (ήχος)

19 19 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Πώς μεταδίδεται ο ήχος; Οτιδήποτε πάλλεται, «σπρώχνει» τα μόρια του αέρα που εφάπτονται στο παλλόμενο αντικείμενο και αυτά με τη σειρά τους σπρώχνουν τα γειτονικά σε αυτά μόρια. Πώς μεταδίδεται ο ήχος στα στερεά Πώς μεταδίδεται ο ήχος στα αέρια Η ταχύτητα του ήχου στα διαφορετικά υλικά

20 20 Αρχές επικοινωνίας (Κεφάλαιο 16) Πώς λειτουργεί η ακοή; Αγγλικά Ελληνικά


Κατέβασμα ppt "1 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα (Κεφάλαιο 16) Συστήματα επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Παραδείγματα: 1.Τηλέγραφος 2.Τηλέφωνο 3.Τηλεόραση 4.Ραδιόφωνο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google