Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία από τα Διανύσματα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία από τα Διανύσματα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία από τα Διανύσματα

2 Διάνυσμα ΑΒ ή α α Α Β Είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα.
Έχει αρχή και τέλος. Τα χαρακτηριστικά του είναι: Μέτρο (το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος) Διεύθυνση (η ευθεία στην οποία βρίσκεται) και Φορά (π.χ. από το Α προς το Β) Tip: Add your own speaker notes here. Τη διεύθυνση και τη φορά, μαζί, τα ονομάζουμε, με μία λέξη κατεύθυνση.

3 Παράδειγμα: Διάνυσμα α: Διάνυσμα β : Διάνυσμα γ : Διάνυσμα δ: α γ δ β
Διεύθυνση οριζόντια, φορά προς τα δεξιά. Διάνυσμα β : Διεύθυνση οριζόντια, φορά προς τα αριστερά. Διάνυσμα γ : Διεύθυνση κατακόρυφη, φορά προς τα πάνω. Διάνυσμα δ: Διεύθυνση κατακόρυφη, φορά προς τα κάτω.

4 Κατηγορίες διανυσμάτων
Παράλληλα διανύσματα (α//β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση. Ομόρροπα διανύσματα (α β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. Αντίρροπα διανύσματα (α β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση και αντίθετες φορές. Tip: Add your own speaker notes here. Αντίθετα διανύσματα (α=-β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση , αντίθετες φορές και ίσα μέτρα.

5 Παραδείγματα: α δ γ β ν κ ε η θ λ μ παράλληλα: ομόρροπα: αντίρροπα:
αντίθετα:


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία από τα Διανύσματα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google