Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στοιχεία από τα Διανύσματα. Διάνυσμα ΑΒ ή α Είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα. Έχει αρχή και τέλος. Τα χαρακτηριστικά του είναι : ◦ Μέτρο (

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στοιχεία από τα Διανύσματα. Διάνυσμα ΑΒ ή α Είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα. Έχει αρχή και τέλος. Τα χαρακτηριστικά του είναι : ◦ Μέτρο ("— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στοιχεία από τα Διανύσματα

2 Διάνυσμα ΑΒ ή α Είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα. Έχει αρχή και τέλος. Τα χαρακτηριστικά του είναι : ◦ Μέτρο ( το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος ) ◦ Διεύθυνση ( η ευθεία στην οποία βρίσκεται ) και ◦ Φορά ( π. χ. από το Α προς το Β ) ΑΒ α Τη διεύθυνση και τη φορά, μαζί, τα ονομάζουμε, με μία λέξη κατεύθυνση.

3 Παράδειγμα : Διάνυσμα α : ◦ Διεύθυνση οριζόντια, φορά προς τα δεξιά. Διάνυσμα β : ◦ Διεύθυνση οριζόντια, φορά προς τα αριστερά. Διάνυσμα γ : ◦ Διεύθυνση κατακόρυφη, φορά προς τα πάνω. Διάνυσμα δ : ◦ Διεύθυνση κατακόρυφη, φορά προς τα κάτω. α β γ δ

4 Ομόρροπα διανύσματα (α β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση και ίδια φορά. Κατηγορίες διανυσμάτων Αντίθετα διανύσματα ( α =- β ): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση, αντίθετες φορές και ίσα μέτρα. Παράλληλα διανύσματα (α//β): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση. Αντίρροπα διανύσματα ( α β ): αυτά που έχουν την ίδια διεύθυνση και αντίθετες φορές.

5 Παραδείγματα : α β γ δ εη θ κ λ μ ν ομόρρο π α : π αράλληλα : αντίρρο π α : αντίθετα :


Κατέβασμα ppt "Στοιχεία από τα Διανύσματα. Διάνυσμα ΑΒ ή α Είναι ένα προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα. Έχει αρχή και τέλος. Τα χαρακτηριστικά του είναι : ◦ Μέτρο ("

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google