Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Α. Κείμενο Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

3 Μετάφραση του αρχαίου κείμενου
γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐφαίνετο ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πεποιημένος τῆς τε ὁσιότητος πρὸς γονεῖς καὶ τῆς εὐσεβείας πρὸς θεοὺς πλείστην φροντίδα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

4 Λεξιλογική παρατήρηση
Για καθεμία από τις λέξεις του κείμενου που δίνονται στον παρακάτω πίνακα να σημειώσεις ένα ομόρριζο ρήμα της νέας ελληνικής: Στήλη Α Στήλη Β συγχωρησάντων γεγηρακότα ἐπαινεθῆναι κινδύνοις ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

5 Λεξιλογική παρατήρηση
Να αναλύσεις τις σύνθετες λέξεις που ακολουθούν στα συνθετικά μέρη τους και να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι αυτά: Σύνθετη λέξη ---- α΄ συνθετικό (μέρος του λόγου) --- β΄ συνθετικό (μέρος του λόγου) ὑποσπόνδους ἐκλέξασθαι ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

6 Γραμματική παρατήρηση Συνηρημένα β΄ τάξης
συγχωρησάντων: ο τύπος είναι μετοχή αόριστου του ρήματος συγχωρέω, συγχωρῶ {συνηρημένο β΄ τάξης} Να γράψεις το β΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Να κλίνεις το ρήμα συγχωρῶ στην οριστική του παρατατικού. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

7 Γραμματική παρατήρηση Αόριστος β΄
ἔλαβον, τυγχάνουσαν, ἐξήνεγκεν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

8 Γραμματική παρατήρηση Υγρόληκτα και ενρινόληκτα
Ἐφαίνετο: να κλίνεις την οριστική του μέλλοντα του ρήματος φαίνομαι: ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Να γράψεις το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αόριστου του ρήματος φαίνομαι (στη φωνή που βρίσκεται): ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

9 Συντακτική παρατήρηση
Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ! ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους !! ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς !!! ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

10 Συντακτική παρατήρηση
Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


Κατέβασμα ppt "Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google