Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου

2 Α. Κείμενο Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 7.4.1-4 2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

3 Μετάφραση του αρχαίου κείμενου γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐφαίνετο ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πεποιημένος τῆς τε ὁσιότητος πρὸς γονεῖς καὶ τῆς εὐσεβείας πρὸς θεοὺς πλείστην φροντίδα 3 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

4 Λεξιλογική παρατήρηση Για καθεμία από τις λέξεις του κείμενου που δίνονται στον παρακάτω πίνακα να σημειώσεις ένα ομόρριζο ρήμα της νέας ελληνικής: Στήλη ΑΣτήλη Β συγχωρησάντων γεγηρακότα ἐ παινεθ ῆ ναι κινδύνοις 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

5 Λεξιλογική παρατήρηση Να αναλύσεις τις σύνθετες λέξεις που ακολουθούν στα συνθετικά μέρη τους και να γράψεις τι μέρος του λόγου είναι αυτά: Σύνθετη λέξη ---- α΄ συνθετικό (μέρος του λόγου) --- β΄ συνθετικό (μέρος του λόγου) ὑποσπόνδους ----..................................... ----....................................... ἐκλέξασθαι ----............................... ----.............................................. 5 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

6 Γραμματική παρατήρηση Συνηρημένα β΄ τάξηςΣυνηρημένα β΄ τάξης συγχωρησάντων: ο τύπος είναι μετοχή αόριστου του ρήματος συγχωρέω, συγχωρ ῶ {συνηρημένο β΄ τάξης} Να γράψεις το β΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του ενεστώτα. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Να κλίνεις το ρήμα συγχωρ ῶ στην οριστική του παρατατικού.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

7 Γραμματική παρατήρηση Αόριστος β΄Αόριστος β΄ ἔ λαβον, τυγχάνουσαν, ἐ ξήνεγκεν 7 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

8 Γραμματική παρατήρηση Υγρόληκτα και ενρινόληκτα Υγρόληκτα και ενρινόληκτα Ἐ φαίνετο: να κλίνεις την οριστική του μέλλοντα του ρήματος φαίνομαι: ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Να γράψεις το γ΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων του αόριστου του ρήματος φαίνομαι (στη φωνή που βρίσκεται): ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ 8 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

9 Συντακτική παρατήρηση Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ! ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους !! ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς !!! ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας.!!!!!! 9 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015

10 Συντακτική παρατήρηση Τῶν δὲ Ἑλλήνων ὑποσπόνδους τούτους ἀφέντων, καὶ συγχωρησάντων ἑκάστῳ λαβεῖν ὅσα δύναιτο τῶν ἰδίων, οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἄργυρον ἢ χρυσὸν ἤ τινα τῆς ἄλλης πολυτελείας ἔλαβον, Αἰνείας δὲ τὸν πατέρα γεγηρακότα τελέως ἀράμενος ἐπὶ τοὺς ὤμους ἐξήνεγκεν. Ἐφ’ ᾧ θαυμασθεὶς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ἔλαβεν ἐξουσίαν πάλιν ὃ βούλοιτο τῶν οἴκοθεν ἐκλέξασθαι. Ἀνελομένου δὲ αὐτοῦ τὰ ἱερὰ τὰ πατρῷα, πολὺ μᾶλλον ἐπαινεθῆναι συνέβη τὴν ἀρετήν, καὶ παρὰ πολεμίων ἐπισημασίας τυγχάνουσαν. Ἐφαίνετο γὰρ ὁ ἀνὴρ ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις πλείστην φροντίδα πεποιημένος τῆς τε πρὸς γονεῖς ὁσιότητος καὶ τῆς πρὸς θεοὺς εὐσεβείας. 10 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-2015


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Επανάληψη για το διαγώνισμα του β΄ τρίμηνου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google