Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β΄ ενικό ΠΡΤΒ΄ ενικό ΑΟΡA΄ πληθ. ΠΡΤA΄ πληθ. ΑΟΡ Πηγαίνω Κατεβαίνω Καίω Μένω Γέρνω 1.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β΄ ενικό ΠΡΤΒ΄ ενικό ΑΟΡA΄ πληθ. ΠΡΤA΄ πληθ. ΑΟΡ Πηγαίνω Κατεβαίνω Καίω Μένω Γέρνω 1.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β΄ ενικό ΠΡΤΒ΄ ενικό ΑΟΡA΄ πληθ. ΠΡΤA΄ πληθ. ΑΟΡ Πηγαίνω Κατεβαίνω Καίω Μένω Γέρνω 1.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

2 Εσύ …./…..(κοιτάζω, ενεστ.) τη δουλειά σου και μην ανακατεύεσαι. ……/…… (παίρνω, αορ.) γρήγορα από εδώ τα πράγματά σου και…/…(φεύγω, αορ)‏ …μου/….(λέω, αορ.) γρήγορα γιατί τον χτύπησες …/…(δέχομαι, αορ., ενικός) τη βοήθειά του και…/….(προσπαθώ, αορ.) να τον δικαιώσεις. …../….(χαίρομαι, αορ.) τη ζωή σας τώρα που είστε νέοι. 2.2. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο της προστακτικής και υποτακτικής του ρήματος που σας δίνεται στην παρένθεση:

3 συμπεραίνω, γέρνω, αναπτύσσω, απονέμω, στέλνω, προσβάλλω Καταφατικές ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Αποφατικές ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 3. Να σχηματίσετε προτάσεις με την προστακτική ΑΟΡ των παρακάτω ρημάτων στην ενεργητική φωνή. Στη συνέχεια να μετατρέψετε τις ίδιες προτάσεις σε αποφατικές κάνοντας τις αναγκαίες αλλαγές στην έγκλιση:

4 αναγγέλλω (ενικός) επαναλαμβάνω (πληθυντικός)‏ διαγράφω (ενικός) παραδίνω (πληθυντικός )‏ ………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 4. Να σχηματίσετε φράσεις με την προστακτική ενεργητικού ενεστώτα και αορίστου των παρακάτω ρημάτων στον αριθμό που δίνεται στην παρένθεση:

5 ΧρόνοςΈγκλιση ΟριστικήΥποτακτικήΠροστακτική 5. Να γράψετε σε όλες τις εγκλίσεις το β’ πληθυντικό πρόσωπο των χρόνων που σχηματίζονται από το ενεστωτικό θέμα. αρχίζω - λογαριάζω - δανείζω - προσβάλλω - πηγαίνω - απαγγέλλω

6 ΧρόνοςΈγκλιση ΟριστικήΥποτακτικήΠροστακτική 6. Να γράψετε σε όλες τις εγκλίσεις το β’ ενικό πρόσωπο των χρόνων που σχηματίζονται από το αοριστικό θέμα. απολυμαίνω - διαβάλλω – εξαγγέλλω – παράγω

7 Αόριστος 7. Να σχηματίσετε τον αόριστο της ενεργητικής φωνής των παρακάτω ρημάτων και ανάλογα με τον τρόπο του σχηματισμού του να κατατάξετε τα ρήματα σε τρεις στήλες. πετυχαίνω, συμπεραίνω, ανασταίνω, σωπαίνω, παθαίνω, αποασταίνω, μακραίνω, παρασταίνω, ακριβαίνω, βαραίνω, λεπταίνω, τυχαίνω, λαβαίνω

8 Α΄ Β΄ Παθητ. Αορ. σε... Παθητ. Μετ. σε... Παθητ. Αορ. σε… Παθητ. Μετ. σε … απολυμάνθηκα απολυμασμένος 8.8. Να κατατάξετε σε δύο στήλες τα παρακάτω ρήματα σε -αίνω, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίον σχηματίζουν τον παθητικό αόριστο και την παθητική μετοχή απολυμαίνω - λιπαίνω - ψυχραίνω - ζεσταίνω - μαραίνω - πικραίνω - υφαίνω - μιαίνω

9 Στο παρελθόν η χώρα μας …. (εξάγω) μόνο αγροτικά προϊόντα. Φέτος το εργοστάσιο... (παράγω) νέους τύπους προϊόντων και αύξησε την παραγωγή. Το δικαστήριο έδωσε εντολή να … (προσάγω) βιαίως τον μάρτυρα Για να καταναλώνεις, πρέπει και να … (παράγω). Ο υπουργός θα … (εισάγω) τροπολογία στο νομοσχέδιο Ο εκάστοτε υπουργός συνηθίζει να … (εισάγω) τροπολογίες κατά την ψήφιση των νομοσχεδίων. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι αύριο θα... (προσάγω) τους υπόπτους στην ασφάλεια. Τον είχαν... (προσάγω) στην ασφάλεια για εξακρίβωση στοιχείων. Από όσα μας εκθέσατε έχουμε... (συνάγω) το συμπέρασμα ότι παρανοήσατε τα λεγόμενά μας. Είναι τόσο φαντασμένη, ώστε απείλησαν πως κάθε μέρα θα... (απάγω) και έναν αντίπαλό τους. 9.9. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον σωστό τύπο των ρημάτων που βρίσκονται σε παρένθεση.

10 Ο καθηγητής μου με πρόσβα…ε χθες στο μάθημα. Δεν είναι δυνατό να μεταβά...εις συνεχώς τις απόψεις σου. Ο άνθρωπος που έχει σωστή κρίση υποβά...ει σε έλεγχο όλες τις πληροφορίες. Δεν επιτρέπετε να διαβά…εις τους άλλους και να θίγεις την υπόληψή τους. Αν προβά…εις και υποστηρίξεις μαχητικά τις απόψεις σου, θα επιτύχεις. Όταν μιλάει ποικί…ει τον λόγο του με πολλά ευφυολογήματα. Έχει αποβά…ει κάθε αίσθημα ντροπής. Μην αναβά…εις ξανά την επίσκεψη. Μην αναβά…εις συνεχώς την επίσκεψη Οι κληρονόμοι θα προσβά…ουν τη διαθήκη τον έχουν διαβά…ει στην υπηρεσία του. 10. Να συμπληρώσετε τα κενά με ένα ή δύο «λ» (λάμδα).

11 …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 11. Να σχηματίσετε φράσεις με την προστακτική ενεργητικού ενεστώτα και αορίστου των παρακάτω ρημάτων στον αριθμό που δίνεται στην παρένθεση. Φοβούμαι (εν.) Λυπούμαι (πληθ.) Κρατιέμαι (πληθ.) Αναρωτιέμαι (πληθ )‏

12 α) προστακτική ενεστώτα ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… β) προστακτική αορίστου ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… γ) φράσεις ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… 12. α) Να σχηματίσετε την προστακτική ενεργητικού ενεστώτα και αορίστου των παρακάτω ρημάτων στον αριθμό που δίνεται στην παρένθεση. β) Να εντάξετε τους ρηματικούς τύπους σε ένα ευρύτερο γλωσσικό πλαίσιο. χρησιμοποιώ (πληθ.), ρωτώ (εν.), προσπαθώ (πληθ.), προχωρώ (εν.), αδιαφορώ(πληθ.)‏


Κατέβασμα ppt "Β΄ ενικό ΠΡΤΒ΄ ενικό ΑΟΡA΄ πληθ. ΠΡΤA΄ πληθ. ΑΟΡ Πηγαίνω Κατεβαίνω Καίω Μένω Γέρνω 1.1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google