Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδατικοί Πόροι 5.8 Διαχείριση υδατικών πόρων. Όμβρια ύδατα O Χάνονται στις πλημμύρες. O Πέφτουν σε μέρη που είναι αδύνατη η συλλογής τους. O Χρειάζονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδατικοί Πόροι 5.8 Διαχείριση υδατικών πόρων. Όμβρια ύδατα O Χάνονται στις πλημμύρες. O Πέφτουν σε μέρη που είναι αδύνατη η συλλογής τους. O Χρειάζονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδατικοί Πόροι 5.8 Διαχείριση υδατικών πόρων

2 Όμβρια ύδατα O Χάνονται στις πλημμύρες. O Πέφτουν σε μέρη που είναι αδύνατη η συλλογής τους. O Χρειάζονται για τη συντήρηση άλλων οικοσυστημάτων. O Η ρύπανση μειώνει τα αποθέματα νερού. Ένα λίτρο μολυσμένων λυμάτων ρυπαίνει πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού.

3 Λόγοι διαχείρισης ΥΠ... O Πρακτικά αδύνατη η μεταφορά του νερού εκεί που δεν υπάρχει. O Μείωση αποθεμάτων νερού σε γεωργικές περιοχές και σε μητροπόλεις με δυσμενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ευρωστία και τα αποθέματα τροφής. O Η συνεχής αύξηση ζήτησης νερού κατάλληλης ποιότητας για κάθε χρήση.

4 ...λόγοι διαχείρισης ΥΠ O Η παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας τροποποιεί τις εναλλαγές βροχοπτώσεων και ανομβρίας στα οποία έχει βασισθεί ο σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης. O Η διατήρηση ισορροπίας στο περιβάλλον. O Αύξηση πηγών ρύπανσης. O Ανομοιόμορφη φυσική προσφορά στο χώρο και στο χρόνο

5 Διαχείριση ΥΠ O Η συνεχής διαδικασία κάθε ανθρώπινης επέμβασης στους υδατικούς πόρους με μια σειρά μέτρων και δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση διαφόρων χρήσεων του νερού. O Αποβλέπει στην κάλυψη σημερινών και μελλοντικών αναγκών για κάθε χρήση με ορθολογικό προγραμματισμό και προστατεύει τα υδατικά αποθέματα από υποβάθμιση και εξάντληση.

6 Στόχοι ΔΥΠ O Εξασφάλιση νερού σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα για τις διάφορες ανάγκες O Προστασία των υδατικών πόρων από τη ρύπανση O Προστασία από τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα ( πλημμύρες, ξηρασίες )

7 Αρχές ΔΥΠ O Αντικειμενικά ισομερής κατανομή του νερού μεταξύ των χρηστών. O Ορθολογικότερη και οικονομικά βέλτιστη χρήση του νερού για το παρόν και το μέλλον. O Προστασία των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος. O Βιώσιμη ανάπτυξη.

8 Μη ορθολογική ΔΥΠ Η υπερκατανάλωση και η κακή χρήση οδήγησε στην καταστροφή περιβάλλοντος και των ΥΠ : O Είσοδος αλμυρής σφήνας σε περιοχές κοντά στη θάλασσα. O Μείωση στην ποσότητα μέχρι εξάντλησης του νερού. O Μείωση στην ποιότητας και καταλληλότητας του νερού.

9 Αειφορία ΥΠ O Μείωση ποσοτήτων άρδευσης. O Οικονομία στο νερό ύδρευσης με τη χρήση της τεχνολογίας και ορθολογικότερων κανονισμών. O Μέχρι τώρα ταυτίζαμε ρύπανση και υποβάθμιση με τη βιομηχανία και την αστυφιλία ( τι είναι ;;). Η γεωργία θεωρείτο προστάτης της φύσης και μάλλον το θύμα των επεμβάσεων κατη ρύπανσης από τον άνθρωπο. O Σήμερα όμως η ρύπανση από τη γεωργία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη συνολική ρύπανση και να συγκαταλέγεται στα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το νερό.

10 Ρύπανση & υποβάθμιση ΥΠ O Βιομηχανία O Αστυφιλία O Γεωργία

11 Ελληνικά προβλήματα O Η γεωμορφολογική σύνθεση, O Η γεωλογική δομή, O Η άνιση κατανομή ατμοσφαιρικών κατακριμνησμάτων στο χώρο και στο χώρο & O Η άνιση κατανομή δραστηριοτήτων μειώνουν τη διαθέσιμη ποσότητα ΥΠ και δυσκολεύουν την αξιοποίησή τους.

12 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά... O Άνιση κατανομή βροχοπτώσεων στο χώρο και στο χρόνο. O Άνιση κατανομή ζήτησης στο χώρο ( αστικά κέντρα ) και στο χρόνο ( γεωργία ). O Η μορφολογία του εδάφους δημιουργεί πολλά μικρά υδατικά ρεύματα. O Υφαλμύρωση υπόγειων παράκτιων υδροφορέων από την υπεράντληση.

13 ...ιδιαίτερα χαρακτηριστικά O Η Βόρεια Ελλάδα εξαρτάται από ποτάμια που έρχονται από γειτονικά κράτη. O Πολλά από τα νησιά μας είναι άνυδρα. O Υποβάθμιση στην ποιότητα του επιφανειακού και υπόγειου νερού από αστικά λύματα, βιομηχανικά απόβλητα, γεωργικά φάρμακα και λιπάσματα. O Υποβάθμιση νερών λιμνών και ποταμών σε οικιστικές περιοχές.

14 Ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα... O Διπλάσια ετήσια βροχόπτωση πεδινών εκτάσεων στις δυτικές ακτές από αυτές στα ανατολικά παράλια. O Πολλαπλάσια βροχόπτωση στην οροσειρά της Πίνδου από αυτές των κοντινών πεδινών εκτάσεων. O Ετήσιες βροχοπτώσεις Πίνδος :1600mm, Νότια : 350-400 mm

15 ...ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα O Περισσότερες βροχές τους ψυχρούς μήνες. O Στα νότια και στα νησιά βροχές χειμώνα και φθινόπωρο, ξηρασία άνοιξη και καλοκαίρι. O Στα βόρεια υπάρχει ισοκατανομή βροχής από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Άρδευση από τα μέσα της άνοιξης μέχρι τέλος καλοκαιριού. O Η παροχή των υδατικών ρευμάτων ακολουθεί τη διακύμανση των βροχών που πέφτουν στη λεκάνη του.

16 Ακραίες καταστάσεις O Χώρες εντελώς άνυδρες χωρίς βροχοπτώσεις ( Αφρική και Μέση Ανατολή ) ή O χώρες που πέφτουν πολλές βροχές αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους μια φορά το χρόνο ( Ινδία, 90% βροχών εποχή μουσώνων, Ιούνιο - Σεπτέμβριο ).

17 Τεχνικές και τρόποι ΔΥΠ O Ταμιευτήρες – φράγματα O Άντληση υπόγειου νερού O Αφαλάτωση O Έλεγχος καιρικών συνθηκών

18 Ταμιευτήρες – φράγματα... O Τα κατακρημνίσματα οδηγούνται και συγκεντρώνονται σε ταμιευτήρες. O Το νερό ελευθερώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη μείωση κινδύνων πλημμύρας, τα υδραγωγεία πόλεων, άρδευση. O Οι ταμιευτήρες συλλέγουν νερό στην εποχή των μεγάλων παροχών και αποδίδουν στην εποχή χαμηλών παροχών.

19 ...ταμιευτήρες – φράγματα... O Δημιουργούνται με την ανέγερση φραγμάτων κάθετα στη ροή του ρεύματος. O Διακρίνονται ανάλογα με τα υλικά και τον τύπο κατασκευής τους σε βαρύτητας, τοξωτικά, χωμάτινα. O Τα φράγματα έχουν υπερχειλιστές που απομακρύνουν το πλεονάζον νερό όταν ξεπερασθεί η στάθμη ασφάλειας του ταμιευτήρα.

20 Απόδοση ταμιευτήρα O η ποσότητα νερού που μπορεί να εξασφαλίσει ο ταμιευτήρας κατά τη διάρκειας μιας συγκεκριμένης περιόδου. O Εξαρτάται από την παροχή του ποταμού και μεταβάλλεται από χρόνο σε χρόνο.

21 Ασφαλής απόδοση ταμιευτήρα O Η μέγιστη ποσότητα νερού που μπορεί να εξασφαλίσει ο ταμιευτήρας στο δίκτυο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου ξηρασίας. O Πολύ σημαντική για τις αρδεύσεις.

22 Διαμαρτυρία για την κατασκευή φράγματος http://youtu.be/EcGxWe3pC60

23 Άντληση υπόγειου νερού O Υπεράντληση : εξάντληση υδροφορέα, καθίζηση υδροφορέα, εισχώρηση αλμυρού νερού, μόλυνση από βιομηχανικές και γεωργικές δραστηριότητες κά. O Τρόποι αντιμετώπισης : έλεγχος αύξησης πληθυσμού, καλλιέργεια φυτών μη απαιτητικών σε νερό σε ξηρές περιοχές, ορθολογική άρδευση.

24 Αφαλάτωση O Απαλλάσσουμε το θαλασσινό νερό με απόσταξη ( θέρμανση, εξάτμιση νερού και συμπύκνωσή του ) ή αντίστροφη όσμωση ( φιλτράρισμα με λεπτές μεμβράνες ) από το αλάτι αυξάνοντας έτσι το διαθέσιμο γλυκό νερό. O Απαιτεί μεγάλη ηλεκτρική ενέργεια και κοστίζει 3-5 φορές περισσότερο ( δεν χρησιμοποιείται η ηλιακή ενέργεια ).

25 Πλωτή μονάδα αφαλάτωσης http://youtu.be/GTuh2wIz32M

26 Έλεγχος καιρικών συνθηκών O Βομβαρδισμός νεφών με κρυστάλλους ιωδίου που προσθέτουν σταγονιδία νερού που ενώνονται, γίνονται αρκετά βαριά και πέφτουν σαν βροχή. Αύξηση βροχόπτωσης μέχρι 20%. O Πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο σύννεφο. O Μπορεί να βρέξει σε λάθος χρόνο.

27 Λέξεις κλειδιά O Διαχείριση ΥΠ O Στόχοι ΔΥΠ O Αρχές ΔΥΠ O Ελληνικά προβλήματα και αδυναμίες στη ΔΥΠ O Τεχνικές και τρόποι ΔΥΠ O Ταμιευτήρες - φράγματα O Άντληση, αφαλάτωση, έλεγχος καιρού


Κατέβασμα ppt "Υδατικοί Πόροι 5.8 Διαχείριση υδατικών πόρων. Όμβρια ύδατα O Χάνονται στις πλημμύρες. O Πέφτουν σε μέρη που είναι αδύνατη η συλλογής τους. O Χρειάζονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google