Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου
Γ΄ Λυκείου Κων/νος Θέος,

2 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr
Πολυμερισμός Πολυμερισμός λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο πολλά μόρια μιας ένωσης (μονομερές) ενώνονται και σχηματίζουν ένα μεγάλο μόριο με πολλαπλάσια σχετική μοριακή μάζα που λέγεται πολυμερές. Υπάρχουν φυσικά πολυμερή όπως το άμυλο και συνθετικά όπως το πολυαιθυλένιο. Τα πολυμερή έχουν μεγάλη αντοχή όπως π.χ. πλαστικά, υφάσματα, χρώματα κ.α. Κων/νος Θέος,

3 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr
Πολυμερισμός Οι ενώσεις που περιέχουν τη ρίζα βινύλιο δηλαδή CH2=CH− πολυμερίζονται σύμφωνα με το σχήμα: όταν το Α είναι κυάνιο από το ακρυλονιτρίλιο σχηματίζεται πολυακρυλονιτρίλιο όταν το Α είναι χλώριο από το βινυλοχλωρίδιο σχηματίζεται πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) όταν το Α είναι υδρογόνο από το αιθυλένιο σχηματίζεται πολυαιθυλένιο όταν το Α είναι μεθύλιο από το προπένιο σχηματίζεται πολυπροπένιο ή πολυπροπυλένιο όταν το Α είναι φαινύλιο C6H5- από στυρόλιο σχηματίζεται πολυστυρόλιο (-CH2-CH2-)v (-CH2-CHCl-)v Κων/νος Θέος,

4 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr
Πολυμερισμός Οι ενώσεις που περιέχουν εναλλάξ διπλό - απλό - διπλό δεσμό όπως το CH2=CH-CH=CH2 πολυμερίζονται σύμφωνα με το σχήμα: Όταν το Α είναι το υδρογόνο, πολυμερίζεται το 1,3-βουταδιένιο και το πολυμερές είναι ένα είδος τεχνητού καουτσούκ που ονομάζεται Bunα. Όταν το Α είναι μεθύλιο, πολυμερίζεται το 2-μέθυλο-1,3-βουταδιένιο ή ισοπρένιο και το πολυμερές λέγεται συνθετικό καουτσούκ διότι έχει την ίδια δομή με το φυσικό καουτσούκ. Όταν το Α είναι χλώριο, πολυμερίζεται το 2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο ή χλωροπρένιο και το πολυμερές είναι ένα είδος τεχνητού καουτσούκ μεγάλης αντοχής που ονομάζεται νεοπρένιο. Κων/νος Θέος,

5 Κων/νος Θέος, kostasctheos@yahoo.gr
Συμπολυμερισμός Ο ταυτόχρονος πολυμερισμός με δύο ή περισσότερα είδη μονομερούς λέγεται συμπολυμερισμός. Όταν γίνει συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιενίου με στυρόλιο (C6H5-CH=CH2) σχηματίζεται τεχνητό καουτσούκ που λέγεται Buna S. Όταν γίνει συμπολυμερισμός 1,3-βουταδιενίου με ακρυλονιτρίλιο (CH2=CH-CN) σχηματίζεται τεχνητό καουτσούκ που λέγεται Buna N. Στο πολυμερές η κατανομή των μορίων είναι τυχαία. Κων/νος Θέος,


Κατέβασμα ppt "Οργανική χημεία Γ΄ Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google