Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρώπη Ευρύτερη Καταστατική Περιοχή Διεθνών Lions (Constitutional Area) 4 Μέρος 2o Συνεργασία GMT/GLT Σεμινάρια Ηγεσίας Νέων Lions (YLLS ) Σεμινάρια Ηγεσίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρώπη Ευρύτερη Καταστατική Περιοχή Διεθνών Lions (Constitutional Area) 4 Μέρος 2o Συνεργασία GMT/GLT Σεμινάρια Ηγεσίας Νέων Lions (YLLS ) Σεμινάρια Ηγεσίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρώπη Ευρύτερη Καταστατική Περιοχή Διεθνών Lions (Constitutional Area) 4 Μέρος 2o Συνεργασία GMT/GLT Σεμινάρια Ηγεσίας Νέων Lions (YLLS ) Σεμινάρια Ηγεσίας έμπειρων Lions (ELLS ) Δημιουργία Νέας Λέσχη Προσαρμογή /Μετάφραση : PCC Σπ.Σερεμίδης GMT / Π.Θ 117 Coordinator Πρωτότυπο : PDG C.Lafeld & PID B.Ahlqvist GMT/GLT Area Leaders, PID N.Levi Advisor CA 4 GMT & GLT Working Together1

2 Πρόγραμμα 2 ου μέρους * Οφέλη από την συνεργασία GMT & GLT Παρουσίαση : PDG Christiane Lafeld, GMT CA Leader * YLLS –Σεμινάρια Ηγεσίας Νέων Μελών Παρουσίαση : PID Bruno Ahlqvist, GLT CA Leader * ELLS –Σεμινάρια Ηγεσίας έμπειρων Lions Παρουσίαση : PID Nesim Levi, ειδικός Σύμβουλος GM ( Καταστατική Περιοχή 4D ) 2CA 4 GMT & GLT Working Together

3 Σχέδιο Δράσης συνεργασίας GMT & GLT 129 Συνεργασία COLLABORATION GMTGLTGLT Για τα Mέλη Παρουσιάστε το πρόγραμμα „Ask 1“ Αυξήστε τον αριθμό των γυναικών Αυξήστε τα νέα σε ηλικία Μέλη Πλησιάστε / ενημερώστε πιθανά Νέα Μέλη Δείξτε ενδιαφέρον για άτομα σαν Μέλη 59+ Στις Λέσχες Ανακαλύψτε περιοχές για νέες Λέσχες Χρησιμοποιείστε Certified Guiding Lions Δημιουργείστε Branch / Λέσχες ειδικού ενδιαφέροντος Μείωση Απωλειών CEP – Βελτιώστε την ικανοποίηση μελών Επιτυχημένες δράσεις = Δυνατές λέσχες Να υπάρχει Πρόεδρος Επιτροπής μελών Το βοήθημα Blueprint για μία δυνατή λέσχη Ειδική εκπαίδευση Προέδρου λέσχης /Ζώνης Συγκράτηση μελών = ανάπτυξη Ηγεσίας 3 CA 4 GMT/GLT

4 X ρησιμοποιείστε την βοήθεια των Διεθνών Lions FABULOUS 5 1.CEP Pro και CEP Lite 2.Just Ask! Οδηγός προσέλκυσης Νέων Μελών 3.Οδηγός /βοήθημα ικανοποίησης μελών 4.Οδηγός καθηκόντων Προέδρου Επιτροπής Μελών 5.Εγχειρίδιο προόδου/ανάπτυξης νέας Λέσχης 4CA 4 GMT & GLT Working Together

5 Εστίαση αναγκαίων σημείων Δραστηριότητες της λέσχης Προσφορά υπηρεσιών Ανάπτυξη Ηγεσίας Βελτίωση /προσέλκυση μελών Λαϊονικά εργαλεία για βοήθεια για μέλη Το νέο βοήθημα των Διεθνών Lions “Blueprint for a stronger Club “, διευκολύνει τις προσπάθειες για μία δυνατή λέσχη. 5CA 4 GMT & GLT Working Together

6 Λαϊονικά εργαλεία για τις λέσχες. Εξέλιξη σε 4 βήματα Εφαρμογή Στόχων Δημιουργία Σχεδίου Δράσης Ενεργοποίηση Σχεδίου Δράσης Πρόγραμμα Ask 1–Συγκράτηση όλων των μελών 6CA 4 GMT & GLT Working Together Το “Blueprint” προσφέρει ……..

7 Κύκλος συμμετοχής και συνεργασίας GMT/ GLT / DG Team (Ομάδα Κυβερνήτη) / Λέσχη 7CA 4 GMT & GLT Working Together

8 Ομάδα Συντονιστών Μελών ευρύτερης περιοχής Ευρώπης /CA 4) Συντονιστές(Area Leaders) CA 4 & Ειδικός Σύμβουλος (Special Advisor) 4 D ( Επιμέρους Τομείς της ευρύτερης Περιοχής της Ευρώπης (4 Α – 4 G ) και τα 24 αντίστοιχα απλά η Πολλαπλά Θέματα ) 4A (101, 104, 106, 107, 109) PID Kenneth Persson 4B (102, 111, 114)PID Ton Soeters 4D (105, 110)PCC Elisabeth Haderer (115, 116)PID Joaquim Borralho (118)PID Nesim Levi 4E (103, 112, 113)PCC Jean-Jaques Stoffel-Munck 4F (108, 117)PDG Elena Appiani 4G (119, 122, 124, 126, 130, 132)PID Miklos Horvath 8CA 4 GMT & GLT Working Together

9 Ανάπτυξη Ηγεσίας YLLS Σεμινάριο Ηγεσίας Νέων Lions PID Bruno Ahlqvist 9CA 4 GMT & GLT Working Together

10 Σεμινάριο Νέων Μελών Σεμινάριο Ηγεσίας Νέων Μελών Σεμινάριο Ηγεσίας Νέων Μελών (Μέλη 1-4 χρόνια ) Πρωτοβουλία/έρευνα Θέματος 118-U ( Τουρκία,2012 ) Παρουσίαση : PID Nesim Levi. 10CA 4 GMT & GLT Working Together

11 Το 50% των αποχωρήσεων μελών από λέσχες, είναι μέσα στα 4 πρώτα χρόνια. Ηλικία : Μεταξύ 30 - 45 περίπου χρονών CA 4 GMT & GLT Working Together11

12 Θα χρειαστεί ↑ ένα Σάββατο τον μήνα, ελεύθερο CA 4 GMT & GLT Working Together12

13 1ο στάδιο - Μπλέ χρώμα Βασικές γνώσεις για Lions CA 4 GMT & GLT Working Together13

14 CA 4 GMT & GLT Working Together14

15 CA 4 GMT & GLT Working Together15

16 1 μέχρι 4 χρόνια Lion (τουλάχιστον όμως μέλος επί 12 μήνες). Να μην έχει χρηματίσει Πρόεδρος Να διαθέτει τουλάχιστον 1 Σάββατο /μήνα Δεν απαιτείται διανυκτέρευση ( Διανυκτέρευση,μόνον οι εκπαιδευτές/trainers) Αυτοχρηματοδότηση συνήθως των εξόδων Επίδοση Χρυσού Πιστοποιητικού (5 ημέρες παρακολούθηση Σεμιναρίων ) και Ασημένιο ( 4 ημέρες ) → Ισχυρή αλληλεπίδραση αλλά και → διασκέδαση CA 4 GMT & GLT Working Together16

17 Oμάδα Συντονιστών Ηγεσίας στην Ευρώπη Πιλοτικό πείραμα YLLS, που μπορεί να εφαρμοστεί ανά δύο Θέματα σε κάθε Ευρωπαϊκή Περιοχή. Συνεννοηθείτε με GLT Area Leader/Special Advisor 4A (101, 104, 106, 107, 109) PCC Hilde Straumheim (120)PID Kalle Elster 4B (102, 111, 114)PCC Udo Genetsch 4D (105, 110)PCC Geoff Leeder (115, 116)PID José Maria Gorgulho (118)PID Nesim Levi 4E (103, 112, 113)PCC Corinne Boemendal 4F (108, 117)PDG Sandro Castellana 4G (119, 122, 124, 126, 130, 132)PDG Niels Schnecker (121, 123, 131)PID Kalle Elster CA 4 GMT & GLT Working Together17

18 Ανάπτυξη Ηγεσίας ELLS Σεμινάριο Ηγεσίας έμπειρων (παλaιότερων) Lions PID Nesim Levi 18CA 4 GMT & GLT Working Together

19 Λαϊονική πορεία(ταξίδι )Εξέλιξης / Ηγεσίας μελών YLLS = Για Νέα Μέλη (1-4 χρόνια ) E ΕLLS ια 19

20 1 πρόγραμμα ( YLLS ) σε 5 στάδια 1 ο Μπλέ / Βασικές γνώσεις για Lions. Τα υπόλοιπα 4 Στάδια αφορούν επικοινωνία, ικανότητες, προγράμματα/ σχέδια δράσης, Ηγεσία. Τα υπόλοιπα 4 Στάδια αφορούν επικοινωνία, ικανότητες, προγράμματα/ σχέδια δράσης, Ηγεσία. 1 ο Μπλέ / Βασικές γνώσεις για Lions. Τα υπόλοιπα 4 Στάδια αφορούν επικοινωνία, ικανότητες, προγράμματα/ σχέδια δράσης, Ηγεσία. Τα υπόλοιπα 4 Στάδια αφορούν επικοινωνία, ικανότητες, προγράμματα/ σχέδια δράσης, Ηγεσία. CA 4 GMT & GLT Working Together20

21 Aποτελέσματα Σεμιναρίων YLLS Απόφοιτοι ( Lions που παρακολούθησαν ) Περισσότερο δραστήριοι και αποδοτικοί 50% λιγότερες απώλειες μελών από τις λέσχες CA 4 GMT & GLT Working Together21

22 Λαϊονική πορεία εξέλιξης/Ηγεσίας μελών ELLS = Σεμινάρια για Lions 5+ χρόνια σαν μέλη. CA 4 GMT & GLT Working Together22

23 CA 4 GMT & GLT Working Together23 ggg x Χαρακτηριστικά άριστης λέσχης Χαρακτηριστικά άριστης λέσχης 1.Διακεκριμένη προσφορά υπηρεσιών 2.Επιτυχημένη επικοινωνία 3.Σημαντική αύξηση μελών 4.Διατήρηση μελών 5. Αποδοτικές λειτουργίες της λέσχης και Ηγεσία x

24 ELLS = Επικέντρωση στην εξέλιξη λέσχης CA 4 GMT & GLT Working Together24

25 Βασικά σημεία των Σεμιναρίων ELLS Lions άνω των 5 χρόνων σαν μέλη  Επικέντρωση στην βελτίωση λεσχών Σχεδιασμός συναντήσεων αλληλογνωριμίας /αλληλοεπίδρασης Ευχάριστη διάθεση/διασκέδαση CA 4 GMT & GLT Working Together25

26 Νέες Λέσχης – Σύμπτωση η Προγραμματισμός Προετοιμάζοντας μία Νέα λέσχη Lions → Με Προγραμματισμό ή ……….απλώς μία Σύμπτωση ;; PID Bruno Ahlqvist 26 CA 4 GMT & GLT Working Together

27 Νέες λέσχες – Σύμπτωση η προγραμματισμός Ο 1 ος Αντικυβερνήτης, αναμένεται να σχεδιάσει και να προβλέψει για μία αύξηση μελών στο Θέμα. Η προσπάθεια και ο σχεδιασμός, βασίζεται στην : →Συνήθεια η Παράδοση ; Σωστή εκτίμηση και σχεδιασμό ; -Σκέψη η επιθυμία ; 27CA 4 GMT & GLT Working Together

28 Νέες λέσχες – Σύμπτωση η προγραμματισμός Ανακαλύψτε την κατάλληλη τοποθεσία για μία Nέα λέσχη Lions στο Θέμα. 28 CA 4 GMT & GLT Working Together

29 Νέες λέσχες -Σύμπτωση η προγραμματισμός ; Ανακαλύψτε ένα άτομο πού υπεύθυνα ενδιαφέρεται (κατά προτίμηση Lion), που θα αναμιχθεί και θα συζητήσει για την δημιουργία Νέας λέσχης. Αξιολογείστε κατά προσέγγιση τα πιθανά απαιτούμενα έξοδα. 29CA 4 GMT & GLT Working Together

30 Nέες λέσχες – Σύμπτωση η προγραμματισμός; Προσκαλέστε κόσμο, για να πληροφορήσετε : I. Μία μικρή ομάδα, που τους προτρέπετε να καλέσουν φίλους. II. Ενημερωτική συνάντηση Κοινού. 30CA 4 GMT & GLT Working Together

31 Νέες λέσχες – Σύμπτωση η προγραμματισμός ; Αποφασίστε να διαθέσετε 2-3 εβδομάδες, για την Οργάνωση της Ιδρυτικής βραδιάς 31CA 4 GMT & GLT Working Together

32 Nέες λέσχες -Σωστότερες πρακτικές → Μεθοδευμένες κινήσεις για ίδρυση Νέας λέσχης → Αποδοχή προτάσεων ακροατηρίου → Παρουσίαση προσωπικών ιδεών 32CA 4 GMT & GLT Working Together

33 Παρουσιάστε στους Αξιωματούχους και τα υποψήφια μέλη της νέας λέσχης το τελικό οργανωτικό σχέδιο για την ιδρυτική βραδιά. PCC Σπ.Σερεμίδης Π.Θ 117 GMT Coordinator CA 4 GMT & GLT Working Together 33


Κατέβασμα ppt "Ευρώπη Ευρύτερη Καταστατική Περιοχή Διεθνών Lions (Constitutional Area) 4 Μέρος 2o Συνεργασία GMT/GLT Σεμινάρια Ηγεσίας Νέων Lions (YLLS ) Σεμινάρια Ηγεσίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google