Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νόμος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νόμος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νόμος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία είναι ΙΣΟ με το ποσό θερμότητας που απορροφάται ή εκλύεται κατά την διάσπαση 1 mol της ίδιας χημικής ένωσης στα συστατικά της στοιχεία. Για παράδειγμα: C + O 2  CO 2,∆Η 1 =-393,5ΚJ CO 2  C +O 2,∆Η 2 =+393,5ΚJ

2 Η αρχή Lavoisier - Laplace είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας. Συνέπεια της αρχής Lavoisier-Laplace : Όταν η ενθαλπία μίας αντίδρασης είναι ∆Η, η τιμή της ενθαλπίας της αντίθετης αντίδρασης είναι –∆Η. ΔH δεξιά = -ΔH αριστερά  Αντιστροφή οποιασδήποτε θερμοχημικής εξίσωσης : H 2 O(s)  H 2 O(l) ΔH τήξης = + 6.01 kJ H 2 O(l)  H 2 O(s) ΔH πήξης = - 6.01 kJ Νόμος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace

3 Το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση είναι ανάλογο της ποσότητας είτε του προϊόντος που παράγεται είτε του αντιδρώντος που καταναλώνεται πλήρως. Να υπολογιστεί το ποσό θερμότητας που εκλύεται κατά την καύση 248g λευκού φωσφόρου (P 4 ). Δίνεται: Λύση : P 4 (s) + 5O 2 (g) → P 4 O 10 (s) ΔH = -3013 kJ/mol x = 3013kJ·2/1  x= 6026 kJ Όταν καίγεται 1mol Ρ 4 εκλύονται 3013 kJ Όταν καίγονται 2mol Ρ 4 εκλύονται x kJ n= m Mr 124 g/mol 248g = = 2 mol P 4

4 Νόμος του Hess Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται σε μια χημική αντίδραση είναι ΙΔΙΟ, είτε η αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα είτε σε περισσότερα στάδια. Για παράδειγμα η αντίδραση: C + O 2  CO 2,∆Η =-393,5ΚJ Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια: C + ½O 2  CO,∆Η 1 =-110,5 ΚJ CO + ½Ο 2  CO 2,∆Η 2 =-283,0 ΚJ  κατά μέλη :C + O 2  CO 2,∆Η Όπου: ΔΗ=ΔΗ 1 +ΔΗ 2 =-110,5-283=-393,5KJ

5 Η γενίκευση του νόμου του Hess αποτελεί το αξίωμα της αρχικής και τελικής κατάστασης: Το ποσό θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την μετάβαση ενός χημικού συστήματος από μια καθορισμένη αρχική σε μια καθορισμένη τελική κατάσταση είναι ανεξάρτητο από τα ενδιάμεσα στάδια (δρόμο), με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μεταβολή

6 Νόμος του Hess Θερμοχημικοί κύκλοι: Είναι ενεργειακές διαγραμματικές απεικονίσεις του νόμου του Hess. Με τη βοήθειά τους υπολογίζουμε τη ΔΗ σε αντιδράσεις όπου ο άμεσος προσδιορισμός της είναι δύσκολος ή αδύνατος, γιατί είναι πολύ αργές ή δεν πραγματοποιούνται σε συνήθεις συνθήκες. Για παράδειγμα, έστω η αντίδραση: Α  ∆, ∆Η η οποία πραγματοποιείται σε τρία επιμέρους στάδια: 1ο στάδιο:Α  Β, ∆Η 1 2ο στάδιο: Β  Γ, ∆Η 2. 3ο στάδιο: Γ  ∆, ∆Η 3. Θα ισχύει: ∆Η = ∆Η 1 + ∆Η 2 + ∆Η 3. Ο θερμοχημικός κύκλος είναι:

7 Εφαρμογή Να βρεθεί η ενθαλπία σχηματισμού του CH4. Δίνονται: α. η θερμότητα σχηματισμού του CO2(g) ΔΗf = -394 kJ/mol β. η θερμότητα σχηματισμού του H2O(g) ΔΗf = -236 kJ/mol γ. η θερμότητα καύσης του CΗ4(g) ΔΗc = -880 kJ/mol (14 kJ/mol)

8 Από τα παρακάτω δεδομένα : 1 η Εφαρμογή του νόμου του Ηess Υπολογίστε την μεταβολή της ενθαλπίας για την αντίδραση:

9 Λύση: Προσπαθούμε να σχηματίσουμε την ζητούμενη εξίσωση από αυτές που μας δίνονται. Πολλαπλασιάζω την 1 η επί 2: Αντιστρέφω τη 2 η : Προσθέτω κατά μέλη : 1 η Εφαρμογή του νόμου του Ηess

10 Να υπολογισθεί η μεταβολή της ενθαλπίας της παρακάτω αντίδρασης:C 3 H 8(g) +5O 2(g)  3CO 2(g) +4H 2 O (g)  H=? Δίνονται 1 η : 3C (s) + 4 H 2(g)  C 3 H 8(g)  H 1 = -103.85kJ/mol 2 η : C (s) + O 2(g)  CO 2(g)  H 2 = -393.51kJ/mol 3 η : H 2(g) + ½ O 2(g)  H 2 O (g)  H 3 = -241.83kJ/mol 2 η Εφαρμογή του νόμου του Ηess

11 C 3 H 8 (g)  3 C(s) + 4 H 2 (g)  H 1 ΄ = +103.85kJ C 3 H 8 (g) + 5O 2 (g)  3CO 2 (g) + 4H 2 O(g)  H = ? Αντιστρέφω την 1 η : 3C(s) +3 O 2 (g)  3CO 2 (g)  H 2 ΄ = 3·(-393.51)kJ 4H 2 (g) + 2 O 2 (g)  4 H 2 O(g)  H 3 ΄ = 4·(-241.83)kJ C 3 H 8 (g) + 5O 2 (g)  3CO 2 (g) + 4H 2 O(g)  H = -2044.00kJ/mol Πολλαπλασιάζω την 2 η επί 3 : Πολλαπλασιάζω την 3 η επί 4 : Προσθέτω κατά μέλη : Λύση :

12 Υπολογίστε την πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού του CS 2(l) Δίνονται: C (γραφίτης) + O 2 (g) CO 2 (g)  H 1 = -393.5 kJ S (ρομβικό) + O 2 (g) SO 2 (g)  H 2 = -296.1 kJ CS 2 (l) + 3O 2 (g) CO 2 (g) + 2SO 2 (g)  H 3 = -1072 kJ 1. Γράφουμε την αντίδραση σχηματισμού του CS 2 C (γραφίτης) + 2S (ρομβικό) CS 2 (l) 2. Προσπαθούμε να την σχηματίσουμε από τα δεδομένα. C (γραφίτης) + O 2 (g) CO 2 (g)  H 1 = -393.5 kJ 2S (ρομβικό) + 2O 2 (g) 2SO 2 (g)  H 0 = -296.1x2 kJ CO 2 (g) + 2SO 2 (g) CS 2 (l) + 3O 2 (g)  H 0 = +1072 kJ + C (γραφίτης) + 2S (ρομβικό) CS 2 (l)  H 0 = -393.5 + (2x-296.1) + 1072 = 86.3 kJ


Κατέβασμα ppt "Νόμος (ή αρχή) Lavoisier - Laplace Το ποσό της θερμότητας που εκλύεται ή απορροφάται κατά την σύνθεση 1 mol μιας χημικής ένωσης από τα συστατικά της στοιχεία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google