Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005, στη Β/θμια εκπαίδευση Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Εργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Δρ. Θεοχαρούλα Μαγουλά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005, στη Β/θμια εκπαίδευση Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Εργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Δρ. Θεοχαρούλα Μαγουλά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005, στη Β/θμια εκπαίδευση Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Εργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Δρ. Θεοχαρούλα Μαγουλά magoul@pi-schools.gr

2 Στρατηγικοί στόχοι της εκπαίδευσης Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος Πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση Άνοιγμα σχολείου στην κοινωνία 4ελκυστικό περιβάλλον μάθησης 4ευελιξία της τυπικής εκπαίδευσης 4θέσπιση εταιρικών σχέσεων

3 Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική εμπειρία Έννοια επιχειρηματικότητας στην Α/θμια εκπαίδευση (Λουξεμβούργο, Ιρλανδία, Νορβηγία(learning by doing) κλπ) Έννοια της επιχειρηματικότητας στη Δ/θμια εκπαίδευση  ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ [=κριτική σκέψη, σχεδιασμού και οργάνωσης, αξιολόγησης, συνεργασίας, αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία, επικοινωνία κά] (Ολλανδία 1/5 ωρών, Νορβηγία, εκτός ΩΠ: Ιταλία, Δανία, Young Enterprise κλπ )  «Μάκρο» και «μίκρο» προσέγγιση σχολείων «επιχειρηματικής σκέψης»

4 Έννοια της επιχειρηματικότητας Στάση / νοοτροπία του ατόμου στην καθημερινή ζωή όσο και στις εργασιακές σχέσεις (Γενική Διεύθυνση για την Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).  Δεν είναι μόνο η ιδέα ή η επιθυμία να κάνεις κάτι καινούριο πρέπει να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Πρέπει να μπορείς να συνεργαστείς με τους άλλους για να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθεί η επιχείρηση.  Ελλάδα: συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα, επιχειρηματικότητα ανάγκης, επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων

5 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005 Έννοια της επιχειρηματικότητας Κινητοποίηση ταλέντων για έκφραση και δημιουργία Τόλμη για ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι Επιστημονικές γνώσεις και έξυπνες ιδέες που μετατρέπονται σε καινοτόμες πράξεις Βασικός σκοπός του προγράμματος Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την εισαγωγή βασικών οικονομικών εννοιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (ρεαλιστική /πραγματιστική/χρήσιμη γνώση) Άνοιγμα του σχολείου στις συνθήκες της τοπικής κοινωνίας Αναγκαιότητα του προγράμματος Καλλιέργεια δεξιοτήτων αναγκαίων στην δια βίου εκπαίδευση

6 Πορεία προγράμματος, 2001-2005: Οικονομία - Επιχειρηματικότητα (Επιχειρηματικότητα Νέων) Οι παρακάτω αριθμοί σχολείων ήταν οι μέγιστοι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό: 2001-2002: 15 Σχολεία= 400 μαθητές 2002-2003: 100 Σχολεία=2780 μαθητές 2003-2004: 150 Σχολεία=5972 μαθητές 2004-2005 : 100 Σχολεία=3850 μαθητές

7 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα Στόχοι του προγράμματος Ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών Καλλιεργεί την πειθαρχία Καλλιεργεί την υπευθυνότητα Καλλιεργεί επικοινωνιακές δεξιότητες Ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα Καλλιεργεί την κριτική σκέψη Καλλιεργεί την αναλυτική ικανότητα

8 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005, B/θμια Εκπαίδευση Α. Γυμνάσιο Κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών Καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων Ενημέρωση για τον κοινωνικό ρόλο της επιχείρησης Β. Ενιαίο Λύκειο + Συνεργασία με την επιχείρηση + Εισαγωγή στην επιχειρηματική κουλτούρα Γ. ΤΕΕ + Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση Παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεων,, μελέτες περιπτώσεων, μέθοδος project, εκπαιδευτικές επισκέψεις, εικονικές επιχειρήσεις κά.

9 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005 Εκπαιδευτικοί - Σχολεία Καλλιεργούν προσωπικές δεξιότητες (π.χ. διαχείρισης) Αναπτύσσουν αυτοπεποίθηση Αποκτούν γνώσεις που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις Επιτυγχάνεται η ενεργητική λειτουργική δια-σύνδεση και συνεργασία σχολείου-επιχείρησης Στελέχη Αναπτύσσουν προσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας Κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος

10 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005

11

12

13

14

15

16

17

18 Οικονομία - Επιχειρηματικότητα, στη Β/θμια εκπαίδευση, Σχ. έτος: 2005-2006 Ένταξη του υπο-προγράμματος : «Οικονομία- Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος με τον γενικό τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» στο θεσμικό πλαίσιο των Σχολικών Δραστηριοτήτων με τον τίτλο: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΦΕΚ 1254/τ΄Β/7-9-05)

19 «Οικονομία - Επιχειρηματικότητα» στη Β/θμια εκπαίδευση, συνέχεια… Συνέχεια επιμορφώσεων εκπαιδευτικών σε θέματα επιχειρηματικότητας Συνέχεια πρακτικών ασκήσεων μαθητών σε επιχειρήσεις  Συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης


Κατέβασμα ppt "Οικονομία - Επιχειρηματικότητα 2001-2005, στη Β/θμια εκπαίδευση Επιστημονική Υπεύθυνη ‘Εργου ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ Δρ. Θεοχαρούλα Μαγουλά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google