Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

15/10/2008Γιάννης Ιωαννίδης 1 Δίκτυα Επικοινωνίες δεδομένων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "15/10/2008Γιάννης Ιωαννίδης 1 Δίκτυα Επικοινωνίες δεδομένων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 15/10/2008Γιάννης Ιωαννίδης 1 Δίκτυα Επικοινωνίες δεδομένων

2 Γιάννης Ιωαννίδης 2 15/10/2008 Πηγές πληροφορίας και επικοινωνιακά συστήματα Πηγές αναλογικής πληροφορίας (παράγουν αναλογικό ηλεκτρικό σήμα)  Μικρόφωνο  Τηλεοπτική κάμερα Πηγές διακριτής πληροφορίας (παράγουν σειρές από διακριτά σύμβολα)  Γραφομηχανή  Τelex  Πληκτρολόγιο

3 Γιάννης Ιωαννίδης 3 15/10/2008 Αναλογικό και ψηφιακό σήμα Το αναλογικό σήμα είναι συνάρτηση του χρόνου που παίρνει τιμές μέσα σε ένα συνεχόμενο πεδίο τιμών Το ψηφιακό σήμα είναι συνάρτηση του χρόνου που μπορεί να πάρει μόνο δύο διακριτές τιμές

4 Γιάννης Ιωαννίδης 4 15/10/2008 Περίοδος και συχνότητα απλού ημιτονοειδούς σήματος Τι ονομάζουμε ημιτονοειδές σήμα Τι ονομάζουμε Περίοδο σήματος (T)[sec] Και τι συχνότητα (f) [Hz] f=1/T Φάσμα συχνοτήτων ημιτονοειδούς σήματος

5 Γιάννης Ιωαννίδης 5 15/10/2008 Σύνθεση-ανάλυση σημάτων Αν δημιουργήσουμε δύο αρμονικά σήματα (ημιτονοειδή) συχνότητας f1=500Hz και f2=1000Hz και τα εκπέμψουμε μαζί στην ίδια γραμμή θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα το σύνθετο σήμα f Σ. f1 f2 ­­ fΣ

6 Γιάννης Ιωαννίδης 6 15/10/2008 Φάσμα συχνοτήτων σήματος Αποδεικνύεται ότι οποιοδήποτε σήμα μπορεί να παραχθεί από σύνθεση απλών αρμονικών Το διάγραμμα των συχνοτήτων των απλών αρμονικών στις οποίες αναλύεται ένα σύνθετο σήμα ονομάζεται φάσμα συχνοτήτων του σήματος

7 Γιάννης Ιωαννίδης 7 15/10/2008 Διαμόρφωση σήματος Διαμόρφωση πλάτους Διαμόρφωση συχνότητας Διαμόρφωση φάσης

8 Γιάννης Ιωαννίδης 8 15/10/2008 Διαμόρφωση Πλάτους

9 Γιάννης Ιωαννίδης 9 15/10/2008 Διαμόρφωση συχνότητας

10 Γιάννης Ιωαννίδης 10 15/10/2008 Διαμόρφωση φάσης

11 Γιάννης Ιωαννίδης 11 15/10/2008 Διαμόρφωση φάσης και πλάτους

12 Γιάννης Ιωαννίδης 12 15/10/2008 Κωδικοποίηση δεδομένων Αναλογικά δεδομένα Αναλογικά σήματα Αναλογικά δεδομένα ψηφιακά σήματα PCM Αναλογικά σήματα ψηφιακά δεδομένα ψηφιακά σήματα ISDN

13 Γιάννης Ιωαννίδης 13 15/10/2008 Αναλογικά δεδομένα φορτώνονται (με τη διαδικασία της διαμόρφωσης) σε μια φέρουσα συχνότητα για να μεταφερθούν μέσα από μια επικοινωνιακή γραμμή.  Πχ τηλεφωνία Η διαμόρφωση μπορεί να είναι: Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Διαμόρφωση συχνότητας (FM) Διαμόρφωση φάσης (PM) Αναλογικά δεδομένα Αναλογικά σήματα

14 Γιάννης Ιωαννίδης 14 15/10/2008 Αναλογικά σήματα ψηφιακά δεδομένα Ψηφιακά δεδομένα φορτώνονται (με τη διαδικασία της διαμόρφωσης) σε μια φέρουσα συχνότητα για να μεταφερθούν μέσα από μια επικοινωνιακή γραμμή.  Πχ Σύνδεση υπολογιστών μέσω Modem Η διαμόρφωση μπορεί να είναι: Διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) Διαμόρφωση συχνότητας (FM) Διαμόρφωση φάσης (PM)

15 Γιάννης Ιωαννίδης 15 15/10/2008 Αναλογικά δεδομένα ψηφιοποιούνται δηλαδή μετατρέπονται σε ψηφιακό σήμα για να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά μέσα επικοινωνίας.  Palse Code Modulation Αναλογικά δεδομένα ψηφιακά σήματα PCM

16 Γιάννης Ιωαννίδης 16 15/10/2008 Πως γίνεται η ψηφιοποίηση PCM

17 Γιάννης Ιωαννίδης 17 15/10/2008 Ψηφιακά δεδομένα περιγράφονται με ψηφιακό σήμα και προωθούνται σε ψηφιακό μέσο επικοινωνίας. ψηφιακά δεδομένα ψηφιακά σήματα ISDN

18 Γιάννης Ιωαννίδης 18 15/10/2008 Απλουστευμένο μοντέλο συστήματος επικοινωνίας Πηγή Πομπός Σύστημα μετάδοσης ΔέκτηςΠροορισμός Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

19 Γιάννης Ιωαννίδης 19 15/10/2008 Αναλυτικό μοντέλο ψηφιακού συστήματος επικοινωνίας Πηγή διακριτής πληροφορίας Κωδικοποιητής πηγής Κωδικοποιητής καναλιού Διαμορφωτής Κανάλι ηλεκτρικής επικοινωνίας Προορισμός Αποκωδικοποιητής πηγής Αποκωδικοποιητής καναλιού Αποδιαμορφωτής Θόρυβος Σειρά συμβόλων Δυαδική ακολουθία Αναλογικό ή ψηφιακό ηλ.σήμα Δυαδική ακολουθία Μετατρέπει τα διακριτά σύμβολα σε bits Εισάγει bits για έλεγχο σφάλματος «Φορτώνει» την σειρά των Bits σε υψήσυχνη φέρουσα Μεταφέρει το διαμορφωμένο σήμα «ξεφορτώνει» την σειρά των Bits από την υψήσυχνη φέρουσα Ελέγχει για σφάλματα και αφαιρεί τα bits ελέγχου Μετατρέπει τις σειρές των bits σε διακριτά σύμβολα

20 Γιάννης Ιωαννίδης 20 15/10/2008 Χωρητικότητα καναλιού Ορισμός: Ο μέγιστος ρυθμός που μπορεί να μεταδοθούν δεδομένα μέσα από ένα κανάλι επικοινωνίας ονομάζεται χωρητικότητα του καναλιού

21 Γιάννης Ιωαννίδης 21 15/10/2008 Τύπος του Nyquist (κανάλι χωρίς θόρυβο) C=2 B log 2 M B: εύρος ζώνης (δηλ. το φάσμα συχνοτήτων του προς μετάδοση σήματος π.χ. φωνή περιέχει συχνότητες από 0 μέχρι 3KHz. Άρα Β=3000Hz) M: αριθμός διακριτών καταστάσεων προς μετάδοση (πχ στο δυαδικό σήμα Μ=2, άρα C=B log 2 2=2B)

22 Γιάννης Ιωαννίδης 22 15/10/2008 Τύπος του Shannon (κανάλι με θόρυβο) C=B log 2 (1+S/N) bits/sec S/N ισχύς του σήματος προς την ισχύ του Θορύβου (πχ Από τα καλώδια της κλασσικής τηλεφωνικής γραμμής μας που είναι κατασκευασμένη για να περνούν σήματα εύρους 3000Hz και έστω ότι παρουσιάζουν λόγο S/N=1000 θα μπορούσαμε να στείλουμε bits με μέγιστο ρυθμό C=3000 log 2 (1+1000) bits/sec~30Kbit/sec

23 Γιάννης Ιωαννίδης 23 15/10/2008 Ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων bit rate Ο ρυθμός μετάδοσης bit είναι ο ο αριθμός των bits που περνούν από ένα σημείο του επικοινωνιακού δικτύου το δευτερόλεπτο.  Εξαρτάται από τον χρόνο Τ που διαρκεί ο παλμός R=1/T bps, Kbps, Mbps, Gbps

24 Γιάννης Ιωαννίδης 24 15/10/2008 Ρυθμός μετάδοσης συμβόλων baud rate Είναι ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων Προσοχή bitrate<>baudrate Πχ αν θέλουμε να μεταδώσουμε χαρακτήρες, όπου κάθε χαρακτήρας κωδικοποιείται από 8 bits, τότε αν το bitrate είναι 8000bps το baudrate θα είναι 8000/8=1000 Baud/sec ή Bps

25 Γιάννης Ιωαννίδης 25 15/10/2008 Ρυθμός μετάδοσης πληροφορίας Επειδή στις μεταδόσεις δεδομένων, εκτός από τα bits που αφορούν την πληροφορία, προσθέτουμε και bits που αντιστοιχούν σε χαρακτήρες ελέγχου ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας είναι μικρότερος από το bitrate. Πχ Έστω σε μετάδοση χαρακτήρων των 10bits, στα οποία τα 3 είναι bits ελέγχου έχω bitrate 300bps. Η καθαρή πληροφορία είναι 70%. Έτσι ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας είναι 300bpsX70%=210bps


Κατέβασμα ppt "15/10/2008Γιάννης Ιωαννίδης 1 Δίκτυα Επικοινωνίες δεδομένων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google