Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επικοινωνιες-δικτυα-διαδικτυο-ιστοσελιδεσ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επικοινωνιες-δικτυα-διαδικτυο-ιστοσελιδεσ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επικοινωνιες-δικτυα-διαδικτυο-ιστοσελιδεσ
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα Επικοινωνιες-δικτυα-διαδικτυο-ιστοσελιδεσ Κεφάλαιο 12ο έως 12.2

2 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας
Οπτικά – Ακουστικά μηνύματα (σήματα καπνού –φωνή) Γραπτά μηνύματα – ταχυδρομική επικοινωνία Τηλέγραφος – «ψηφιακό μέσο». Η πληροφορία μεταδίδεται δύο στοιχείων. Αποτελεί αξιοποίηση των νόμων της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Τηλεπικοινωνίες. Διαδίδονται ηλεκτροκύματα που φέρουν κυρίως σήματα ήχου και εικόνας. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

3 12.2 Ηλεκτρονική Επικοινωνία
Η ηλεκτρονική επικοινωνία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή σημάτων. Για τη μετάδοση αυτών των σημάτων χρησιμοποιείται κάποιο μέσο μετάδοσης. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

4 Σήματα Τα σήματα διακρίνονται ανάλογα με τη μορφή τους σε αναλογικά και ψηφιακά. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

5 Σήματα Τα αναλογικά σήματα εμφανίζουν συνεχή μεταβολή ενός μεγέθους στο χρόνο, π.χ. της ηλεκτρικής τάσης. Το αντίστοιχο φυσικό μέγεθος στα ψηφιακά σήματα εμφανίζεται να παίρνει δύο διακριτές τιμές (π.χ. 5Volt και 0 Volt), που αντιστοιχίζονται στις τιμές 1 και 0. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

6 Σήματα Το είδος του σήματος που θα χρησιμοποιηθεί κάθε φορά, εξαρτάται από Τη συσκευή Την υπηρεσία Το μέσο μετάδοσης Για παράδειγμα τα σήματα που μεταδίδονται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου είναι αναλογικά, ενώ τα σήματα που χειρίζεται ο υπολογιστής είναι ψηφιακά. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

7 Σήματα Έτσι, κατά την επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσω του «κοινού» τηλεφωνικού δικτύου, υπάρχει η ανάγκη μετατροπής των σημάτων από αναλογικά σε ψηφιακά και αντίστροφα. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

8 Σήματα Η διαδικασία μετατροπής από τη μια κατάσταση στην άλλη ονομάζεται διαμόρφωση (modulation) και αποδιαμόρφωση αντίστοιχα (demodulation). Η συσκευή με την οποία επιτυγχάνεται αυτή η μετατροπή ονομάζεται μόντεμ (modulator- demodulator) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

9 Τρόποι μετάδοσης Μετάδοση μέσα από φυσικές γραμμές, δηλαδή καλώδια
Ενσύρματη μετάδοση Ασύρματη μετάδοση Μετάδοση μέσα από φυσικές γραμμές, δηλαδή καλώδια Μετάδοση με ασύρματο τρόπο μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, δι’ επίγειων σταθμών ή δορυφόρων. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

10 Τρόποι μετάδοσης Ενσύρματη μετάδοση
Ζεύγη συνεστραμμένων καλωδίων (twisted pair wires) μέσα σε ενιαίο περίβλημα από μονωτικό υλικό. Έχουν μικρό κόστος, ενώ επιτυγχάνουν ικανοποιητικές ταχύτητες. (τηλεφωνικά καλώδια) Ομοαξονικά καλώδια. Λογικό κόστος και χρησιμοποιούνται για μετάδοση σε μικρές αποστάσεις Καλώδια οπτικών ινών. Αποτελούνται από δέσμη οπτικών ινών. Μεγαλύτερο κόστος αλλά και δυνατότητα μετάδοσης του σήματος σε μεγάλες αποστάσεις και με καλύτερη ποιότητα μετάδοσης. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

11 Τρόποι μετάδοσης Ασύρματη μετάδοση Επίγειοι σταθμοί. (microwave transmission towers) Βρίσκονται συνήθως σε υψηλά σημεία και χρησιμοποιούνται για την εκπομπή και τη λήψη του σήματος, όσο και για την αναμετάδοση. Δορυφόροι (satelates). Αναμετάδοση του σήματος σε άλλο δορυφόρο ή επίγειο σταθμό. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

12 Κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων
Η κατεύθυνση ροής των σημάτων, κατά την επικοινωνία δύο συσκευών μπορεί να είναι Μονόδρομη Εκ περιτροπής αμφίδρομη Αμφίδορμη Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

13 Κατεύθυνση μετάδοσης των σημάτων
Μονόδρομη (simplex). Έχουμε μία μόνο κατεύθυνση ροής των σημάτων, όπου τα σήματα μεταδίδονται μόνο από τον πομπό και λαμβάνονται από το δέκτη (τηλεόραση, ραδιόφωνο) Εκ περιτροπής αμφίδορμη (half-duplex). Υπάρχει η δυνατότητα ροής των σημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις αλλά όχι ταυτόχρονα (CB) Αμφίδρομη (full-duplex). Συνυπάρχουν και οι δύο κατευθύνσεις συγχρόνων (τηλέφωνο) Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

14 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων
Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

15 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων
Σειριακή μετάδοση (serial transmission). Η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με τη διαδοχική αποστολή των bit, ένα σε κάθε μονάδα του χρόνου. Ta bit μεταδίδονται διαδοχικά μέσα από ένα δίαυλο. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

16 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων
Παράλληλη μετάδοση (parallel transmission). Η μετάδοση της πληροφορίας γίνεται με τη ταυτόχρονη αποστολή ενός αριθμού bit στη μονάδα του χρόνου. Ta bit μεταδίδονται συγχρόνως μέσα από πολλούς διαύλους. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

17 Μετάδοση ψηφιακών σημάτων
Η παράλληλη σύνδεση προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων. Χρησιμοποιείται στη σύνδεση υπολογιστή με Σκληρό δίσκο Εκτυπωτή κ.α. Η σειριακή χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που είτε η ταχύτητα δεν είναι κρίσιμος παράγοντας, είτε το κόστος της παράλληλης σύνδεσης είναι απαγορευτικό. modem Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

18 Πρωτόκολλα και λογισμικό επικοινωνιών
Στην ηλεκτρονική επικοινωνία υπάρχουν κανόνες και μέθοδοι, που ονομάζονται πρωτόκολλα επικοινωνίας. Ορίζουν Τον τρόπο σύνδεσης των συσκευών Την ανταλλαγή των σημάτων Ώστε η επικοινωνία να είναι δυνατή και να εξελίσσεται ομαλά και αρμονικά. Η διαδικασία οδηγείται από ειδικό λογισμικό, το λογισμικό επικοινωνιών. Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

19 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου σελ. 403
Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ των αναλογικών και των ψηφιακών σημάτων. Αναφέρετε τα είδη καλωδίων που γνωρίζετε Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

20 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου σελ. 403
Ο ρόλος του μόντεμ κατά την επικοινωνία συσκευών μέσα από το κοινό τηλεφωνικό σύστημα της πόλης είναι να μετατρέπει: τα σήματα από αναλογικά σε ψηφιακά Η κατεύθυνση ροής των σημάτων κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορεί να είναι: Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα

21 Ερωτήσεις σχολικού βιβλίου σελ. 403
Ποια είναι η βασική διαφορά μεταξύ της σειριακής και της παράλληλης μετάδοσης; Αντιστοιχίστε τα περιεχόμενα της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης Μονόδρομη – Τηλεόραση, Ραδιόφωνο Εκ περιτροπής αμφίδρομη –, CB Αμφίδρομη – Τηλέφωνο, Θυροτηλέφωνο Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί - Τίκβα Χριστίνα


Κατέβασμα ppt "Επικοινωνιες-δικτυα-διαδικτυο-ιστοσελιδεσ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google