Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CONFERENCE ONTOLOGY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤ Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CONFERENCE ONTOLOGY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤ Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CONFERENCE ONTOLOGY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤ Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο

2 Domain Οντολογίας  Το domain που περιγράφει η οντολόγια αφορά την διοργάνωση ενός conference.

3 Χρήση της Οντολογίας  Η οντολογία conference χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση και διοργάνωση events και πιο συγκεκριμένα conferences.  Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε για την διοργάνωση του 3 ου European Semantic Web Conference που πραγματοποιήθηκε στη Budva του Μαυροβούνιου 11 με 14 Ιουνίου το 2006.  Υπάρχουν αναφόρες για την χρήση της οντολογίας από μεταγενέστερες διοργανώσεις.

4 Περιγραφή Οντολογίας  Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη η οντολογία είναι η OWL.

5 Στοιχεία της Γλώσσας (1/9)  owl:Class  Καθορίζει μια τάξη στιγμιοτύπων που μοιράζονται μερικές κοινές ιδιότητες.  Παράδειγμα :.  Οι τάξεις μπορούν να οργανωθούν σε μια ιεραρχία ορίζοντας υποτάξεις με την χρήση του χαρακτηριστικού subClassOf.

6 Στοιχεία της Γλώσσας (2/9)  owl:equivalentClass  Δύο τάξεις μπορούν να δηλωθούν ως ισοδύναμες. Οι ισοδύναμες τάξεις έχουν τις ίδιες οντότητες. Η ισοδυναμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει συνώνυμες τάξεις.  Παράδειγμα :  η τάξη Person έχει δηλωθεί ως equivalentClass της τάξης foaf:Person.

7 Στοιχεία της Γλώσσας (3/9)  owl:ObjectProperty  Οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν σχέσεις μεταξύ στιγμιοτύπων που παίρνουν τιμές από συγκεκριμένους τύπους δεδομένων.  Παράδειγμα :

8 Στοιχεία της Γλώσσας (4/9)  owl:inverseOf  Μια ιδιότητα μπορεί να δηλωθεί ως αντίστροφη μιας άλλης ιδιότητας. Εάν αν η ιδιότητα P1 δηλωθεί ως αντίστροφη της ιδιότητας P2 και το Χ συσχετίζεται με το Υ με την ιδιότητα P2, τότε το Υ συσχετίζεται με το Χ με την ιδιότητα P1.  Παράδειγμα :  η ιδιότητα hasMember είναι αντίστροφη της memberOf.

9 Στοιχεία της Γλώσσας (5/9)  owl:DatatypeProperty  Οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δηλώσουν σχέσεις μεταξύ χαρακτηριστικά στιγμιοτύπων που παίρνουν τιμές από συγκεκριμένους τύπους δεδομένων.  Παράδειγμα :

10 Στοιχεία της Γλώσσας (6/9)  owl:Restriction  Η OWL επιτρέπει περιορισμούς για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα στιγμιότυπα μιας τάξης. Οι περιορισμοί αυτοί τοποθετούνται μέσα στο πλαίσιο ενός owl:Restriction.  Παράδειγμα : 1 http://www.w3.org/2001/XMLSchema#nonNegativeInteger

11 Στοιχεία της Γλώσσας (7/9)  owl:onProperty  Η OWL επιτρέπει περιορισμούς για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα στιγμιότυπα μιας τάξης. Οι περιορισμοί αυτοί τοποθετούνται μέσα στο πλαίσιο ενός owl:Restriction. Η ετικέτα owl:onProperty δείχνει στην περιοριζόμενη ιδιότητα  Παράδειγμα :

12 Στοιχεία της Γλώσσας (8/9)  owl:minCardinality  Ο ελάχιστος πληθάριθμος του συνόλου τιμών μιας ιδιότητας δηλώνεται μέσα σε κάποια τάξη. Εάν δηλωθεί minCardinality 1 για μια ιδιότητα σε μια τάξη, τότε οποιοδήποτε στιγμιότυπο εκείνης της τάξης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον μια τιμή για την ιδιότητα αυτή.  Παράδειγμα : 1

13 Στοιχεία της Γλώσσας (9/9)  owl:someValuesFrom  Ο περιορισμός someValuesFrom δηλώνεται σε μια ιδιότητα και δείχνει σε μια τάξη. Μια τάξη μπορεί να έχει έναν περιορισμό someValuesFrom σε μια ιδιότητα της, που θα καθορίζει ότι τουλάχιστον μια από τις ( πιθανώς πολλές ) τιμές της ιδιότητας αυτής ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο τύπο.  Παράδειγμα :


Κατέβασμα ppt "CONFERENCE ONTOLOGY ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΕΤ ΚΡΟΝΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΤ ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΤ Διαχείριση Γνώσης στο Διαδίκτυο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google