Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…
Έμμεση διδακτική παρέμβαση 6η διάλεξη

2 Βασικά υποδείγματα έμμεσης διδακτικής παρέμβασης
Ομαδοκεντρική διδασκαλία Παιγνιώδης διδασκαλία Διδασκαλία «σχεδίων δράσης» (Projects) Μελέτη περιπτώσεων (CASE STUDIES) ?

3 Oμαδοκεντρική διδασκαλία
Εφαρμογή στην πράξη >10% Διάταξη θρανίων (επικοινωνία) Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Ματσαγγούρας) Δύο θεωρητικά ρεύματα: α) δυναμική της ομάδας που παραπέμπει σε κοινωνιολογική θεώρηση και β) θεωρίας των ρόλων που παραπέμπει σε κοινωνική μάθηση. Οι υποομάδες της τάξης έχουν τυπική μορφή και ασχολούνται με το περιεχόμενο της μάθησης και όχι με τις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών

4 Διδακτικά κριτήρια Το κριτήριο της εισαγωγής του μαθητή στην αυτενεργό και υπεύθυνη δράση σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό επίπεδο. (Συλλογική προετοιμασία μαθήματος). Το κριτήριο της εισαγωγής των μαθητών σε μορφές συνεργασίας και αλληλέγγυας δράσης. (Μαθητοκεντρική διδασκαλία) Το κριτήριο προώθησης στους μαθητές εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και σχέσεων και της κατάργησης του εκπαιδευτικού από τη θέση του «ανώνυμου τρίτου».

5 Πρακτικά προβλήματα εφαρμογής και διδακτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού
Αποφυγή λεκτικών προσβολών/ εποικοδομική διαλογική αντιπαράθεση Συμμετρικές μορφές έκφρασης (Πρακτικές προώθησης της συνεργασίας και πρακτικές οικειοποίησης της γνώσης) Εμπαθητική ακρόαση Έκφραση κοινωνικής ευαισθησίας Προώθηση κοινωνικής αναγνώρισης (αυτοεικόνα μαθητή

6 Διεξαγωγή της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας
Παρουσίαση του νέου θέματος / προβλήματος: (εκπαιδευτικό ή εισήγηση μαθητών). Το θέμα εργασίας οριστικοποιείται:( α) Συνήθως από τον εκπαιδευτικό με κοινό προβληματισμό μαθητών και β) είναι κοινό (στην αρχή συνήθως) για όλες τις ομάδες) Συγκρότηση ομάδων (διαφοροποιήσεις του θέματος) Παρουσίαση θέματος Αξιολόγηση του αποτελέσματος και συζήτηση για τη μορφή της συνέχισης της εργασίας.

7 Ενδεχόμενα προβλήματα εφαρμογής
Η εργασία σε ομάδες δεν προωθεί πάντα την επίδοση Δεν εργάζονται όλοι οι μαθητές μέσα στην ομάδα. Δεν επιλύει όλα τα προβλήματα των μαθητών. Δεν λειτουργεί πάντα θετικά δεδομένου ότι συγκροτούνται υποομάδες που κυριαρχούν στους υπόλοιπους μαθητές της ομάδας. Οπότε: οι μαθητές επιβάλλεται να σκέφτονται και να ενεργούν αυτόνομα, να κατανοούν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να συμβιβάζονται οι δυνατοί μαθητές με αξιολογήσεις χαμηλότερες από την προσωπική τους επίδοση.

8 Οι διακυμάνσεις παρουσιάζουν συστημικότητα
Mε βάση το περιεχόμενο το βιβλίο ΑΟΘ σχεδιάστε ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας: Οικονομικές διακυμάνσεις – πληθωρισμός ανεργία Οι διακυμάνσεις παρουσιάζουν συστημικότητα Ο πληθωρισμός έχει αρνητικές επιδράσεις σε όσους έχουν σταθερά εισοδήματα Υπάρχει διαφορά μεταξύ ανεργίας και αεργίας Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να βρουν λύσεις στα προβλήματα του πληθωρισμού και της ανεργίας με τη λήψη μέτρων οικονομικής πολιτικής.

9 Παιγνιώδης διδασκαλία
Ενσωμάτωση παιχνιδιού ως μέσου διδασκαλίας Διδασκαλία παιχνιδιών (αποτελεί περιεχόμενο και στόχο μαθησιακής διαδικασίας) Διεξαγωγή μαθήματος σύμφωνα με κανόνες παιχνιδιού. Απαιτεί χρόνο Παιχνίδια αλληλοεπίδρασης (ελεύθερα, ανταγωνιστικά) , παιγνίδια προσποίησης (στρατηγικά).

10 Προτεινόμενη δομή παιγνιώδους διδασκαλίας
Εισαγωγή – θεματοποίηση (Ο εκπαιδευτικός περιγράφει με σαφήνεια τους ρόλους. Επεξεργασία, προσέγγιση (Οι παρατηρητές καταγράφουν τις συμπεριφορές των παικτών. Απαιτείται επανάληψη του ρόλου από διάφορες ομάδες μαθητών). Αξιολόγηση, διασφάλιση αποτελέσματος (Τα κριτήρια ορίζονται στην αρχή.Π.χ. Ποιες λύσεις βρήκαν οι παίκτες; Σε ποιο βαθμό έπαιξαν ρεαλιστικά; Ποιες οι σχέσεις των παικτών;) Αξιοποίηση αποτελέσματος – μεταγνωστική θεώρηση

11 Ερωτήματα εκπαιδευτικού.
Γιατί επιλέγω το συγκεκριμένο παιγνίδι; Ποια ενδιαφέροντα μπορεί να έχουν οι μαθητές για το παιγνίδι; Ποιες είναι οι προγνώσεις και οι εμπειρίες των μαθητών για το παιγνίδι αυτό; (αποτυχία?) Ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού και πόσο γνωστοί είναι στους μαθητές; (χρόνο) Ποιος θα είναι ο υπεύθυνος του παιχνιδιού και πως θα αποφευχθούν οι διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση κάποιων μαθητών; Ποια υλικά είναι απαραίτητα να προμηθευτούν οι μαθητές και ποια οι εκπαιδευτικοί;

12 Κριτήρια οργάνωσης παιγνιώδους διδασκαλίας
Το κριτήριο της ισότιμης αντιμετώπισης της ώρας του παιχνιδιού με τα υπόλοιπα μαθήματα. Το κριτήριο της προσαρμογής του συγκεκριμένου παιγνιδιού στις αντικειμενικές δυνατότητες των μαθητών. Το κριτήριο της μείωσης των περιθωριακών στα υπόλοιπα μαθήματα μαθητών.

13 Μάθημα ΑΟΔ - ΑΟΘ Μελέτη οργανογράμματος και στόχων επιχείρησης:Παιγνίδι ρόλων (Π.χ. να επιλέξεις έναν επιχειρηματία για να του ζητήσεις συνέντευξη με την οποία αναλύεις τη δομή και τους στόχους μιας επιχείρησης) Μελέτη εισοδήματος/οικογενειακού προϋπολογισμού/ φαινόμενου ανεργίας: Παιχνίδι προσομοίωσης (Π.χ. οικογένειες με διαφορετικά μηνιαία εισοδήματα καταγράφουν οικονομικά προβλήματα καθημερινότητας)

14 «Σχέδια δράσης» / projects
Bιωματική επικοινωνιακή διδασκαλία Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης Η μάθηση είναι ολιστική, ουσιαστική και σχετική με την καθημερινή ζωή του μαθητή. Χαρακτηριστικά: αναφορά στην περίσταση, αυτοογάνωση και υπευθυνότητα, σημαντική κοινωνική πράξη, στοχευμένος σχεδιασμός σχεδίων δράσης, διεπιστημονικότητα, κοινωνική μάθηση. Ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής.

15 Κριτήρια – Βήματα διεξαγωγής
Το κριτήριο της εξερεύνησης και της επιτόπιας έρευνας. Το κριτήριο της υπεύθυνης δράσης των μαθητών. Πρωτοβουλία μαθητών να εργαστούν σε σχέδιο δράσης Καθορισμός θέματος Προσδιορισμός στόχου Καθορισμός ομάδων Καθορισμός πορείας- διαλειμμάτων για ενημέρωση και ανατροφοδότηση Συγκέντρωση υλικού Επεξεργασία του υλικού και καταμερισμός αρμοδιοτήτων για τη φάση παρουσίασης των αποτελεσμάτων.

16 Η μέθοδος «σχέδιο δράσης»
Αναζήτηση του θέματος Δόμηση της εργασίας (Σύνταξη ερωτήσεων, κατασκευή σχεδίου εργασίας και προσδιορισμός χρηστικής αξίας και αποτελέσματος- σχεδιασμός project) Διεξαγωγή έρευνας (Αναζήτηση πληροφοριών, διεξαγωγή project) Παρουσίαση αποτελεσμάτων και εμπειριών (Έκθεση, εισήγηση, παρουσίαση- επίδειξη, κριτική και αναστοχασμός- αποτέλεσμα project)

17 Ενδεικτικές προτάσεις σχεδίων εργασίας
Συγκριτική μελέτη του ποσοστού ΑΕΠ σε δαπάνες για έρευνα, τεχνολογία και εκπαίδευση και τη μεταβολή του ρυθμού του ΑΕΠ σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Μελέτη των παραγόντων (θεσμικών και οικονομικών) που καθορίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Μελέτη της συμβολής των ΜΜΕ στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. (στη μείωση του ποσοστού ανεργίας)


Κατέβασμα ppt "Ειδικά θέματα διδακτικής των Οικονομικών Συνέχεια…"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google