Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχέδιο Διδασκαλίας Ιωάννα Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Σχολική Σύμβουλος Μάιος 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχέδιο Διδασκαλίας Ιωάννα Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Σχολική Σύμβουλος Μάιος 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχέδιο Διδασκαλίας Ιωάννα Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Σχολική Σύμβουλος Μάιος 2011

2 Άξονες παρουσίασης Τίτλος-Θέμα Τίτλος-Θέμα Σκοπός και διδακτικοί στόχοι Σκοπός και διδακτικοί στόχοι Φάσεις διδασκαλίας Φάσεις διδασκαλίας Διδακτικές μέθοδοι-τεχνικές Διδακτικές μέθοδοι-τεχνικές Ενδεικτικές ερωτήσεις Ενδεικτικές ερωτήσεις Διδακτικό υλικό Διδακτικό υλικό Θέματα εργασίας κατά ομάδες Θέματα εργασίας κατά ομάδες

3 Τίτλος-θέμα του σχεδίου διδασκαλίας  Η Θεσσαλονίκη-Ελλάδα της περιόδου της δικτατορίας μέσα από τα μάτια του Αναγνωστάκη. Μια διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας από το 1940 ως το 1974 έτσι όπως την αποδίδει η ποιητική γραφή. Μια διαθεματική προσέγγιση της ελληνικής πραγματικότητας από το 1940 ως το 1974 έτσι όπως την αποδίδει η ποιητική γραφή.

4 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές  Γνωστικό αντικείμενο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Γ΄ Ενιαίου Λυκείου  Ιδιαίτερη περιοχή γνωστικού αντικειμένου Μανόλη Αναγνωστάκη, Θεσσαλονίκη, μέρες του 1969 μ.Χ.  Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΠΠΣ - Διέγερση ενδιαφέροντος των μαθητών - Διαθεματική προσέγγιση (ιστορία, βιογραφία) - Αξιοποίηση εναλλακτικών υποστηρικτικών υλικών της λογοτεχνίας - Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης

5 Γενικός σκοπός του σχεδίου διδασκαλίας  Η κατανόηση και ερμηνευτική προσέγγιση των γεγονότων της δικτατορίας μέσα από το πρίσμα ενός ποιητή που βίωσε το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο και είχε ενεργό κοινωνική δράση.  Καλλιέργεια προβληματισμού και εξωτερίκευση συναισθημάτων που γεννά ο αισθητικά υψηλού επιπέδου λόγος.

6 Διδακτικοί στόχοι γνωστικού αντικειμένου  Να κατανοήσουν οι μαθητές τι σημαίνει αντιστασιακή- κοινωνική ποίηση  Να προσεγγίσουν το ιστορικό πλαίσιο του ποιήματος  Να διαπιστώσουν το ρόλο των προσωπικών βιωμάτων στην ποίηση του Αναγνωστάκη.  Να επισημάνουν την αντίθεση παρελθόντος-παρόντος και τη διάψευση των προσδοκιών της γενιάς του Αναγνωστάκη.  Να αιτιολογήσουν το καταγγελτικό ύφος του ποιήματος.  Να εντοπίσουν τη σχέση Αναγνωστάκη-Καβάφη-Σεφέρη.  Να συνειδητοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες της ποιητικής γραφής του Αναγνωστάκη.  Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και το σχέδιο έρευνας.  Να καλλιεργήσουν δεξιότητες σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ και τη συνδυαστική σκέψη.

7 Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος Σχέδιο δράσης (Project) με τη δημιουργία ομάδων εργασίας - Καλλιεργεί την αυτενέργεια και την προσωπική έρευνα στους μαθητές. - Προωθεί τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών. - Συμβάλλει στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.

8 Περιγραφική ανάπτυξη σχεδίου διδασκαλίας Α φάση διδασκαλίας Παρουσίαση και πρώτη προσέγγιση του ποιήματος Β φάση διδασκαλίας Επαφή των μαθητών με το ποίημα (προσδιορισμός τόπου, χρονικών επιπέδων, ιστορικές περίοδοι) Γ φάση διδασκαλίας Διάκριση ομάδων και κατανομή θεμάτων εργασίας σε κάθε ομάδα Δ φάση διδασκαλίας Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εργασίας των ομάδων Ε φάση διδασκαλίας Επεξεργασία του ποιήματος στην τάξη 1η διδακτική ώρα 2η διδακτική ώρα 3η διδακτική ώρα

9 Κατανομή θεμάτων εργασίας ανά ομάδα  1η ομάδα: συγκέντρωση ιστορικών πληροφοριών για την Ελλάδα του Β παγκοσμίου πολέμου, της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου πολέμου (1940-1950).  2η ομάδα: Συγκέντρωση ιστορικών πληροφοριών για την Ελλάδα της δικτατορίας (1967-1974).  3η ομάδα: Βιογραφία-εργογραφία και χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Μανόλη Αναγνωστάκη.  4η ομάδα: Χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Καβάφη-ομοιότητες με την ποιητική γραφή του Αναγνωστάκη.  5η ομάδα: Χαρακτηριστικά της ποιητικής γραφής του Σεφέρη-ομοιότητες με την ποιητική γραφή του Αναγνωστάκη.

10 Κυριότερες διδακτικές μέθοδοι-τεχνικές  Α φάση: Ερμηνευτική μέθοδος και τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων και απαντήσεων  Β φάση: Ερμηνευτική μέθοδος και χρήση πολυμέσων  Γ φάση: Οργάνωση σχεδίου δράσης (project) με την τεχνική της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου.  Δ φάση: Παρουσίαση ομαδικής εργασίας  Ε φάση: Ερμηνευτική μέθοδος και τεχνική των στοχευμένων ερωτήσεων από το διδάσκοντα και απαντήσεων από τους μαθητές.

11 Ενδεικτικές ερωτήσεις ως προς το περιεχόμενο  1. Σε ποιες ενότητες μπορούμε να χωρίσουμε το ποίημα;  2. Τι συμβολίζει η Θεσσαλονίκη;  3. Ποια η σκοπιμότητα προσδιορισμού του χρόνου στον τίτλο;  4. Ποια οράματα ενέπνευσαν τη γενιά του Αναγνωστάκη με βάση τα βιώματά της;  5. Γιατί ο ποιητής αισθάνεται ότι αυτά τα οράματα διαψεύστηκαν;  6. Τι ειρωνεύεται και τι καταγγέλλει ο ποιητής;  7. Γιατί η Ελλάδα τον πληγώνει;  8. Τι σημαίνει η τελευταία φράση του ποιήματος «Η Ελλάς των Ελλήνων»;

12 Ενδεικτικές ερωτήσεις ως προς τη μορφή-τεχνική  1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ποιήματος ως προς τη στιχουργική;  2. Σε ποια σημεία μπορούμε να επισημάνουμε τον υπαινικτικό τόνο που χρησιμοποιεί στην ποίησή του ο Αναγνωστάκης;  3. Ποιες είναι και τι νόημα αποκτούν οι τριαδικές σχέσεις και οι τριπλές επαναλήψεις ;  4. Ποια διακειμενικά στοιχεία υπάρχουν στο ποίημα (ετεροαναφορές, αυτοαναφορές);  5. Ποιο ρόλο παίζει το γραμματικό «παιχνίδι» του Αναγνωστάκη με την κλίση των ρημάτων συναλλάσσομαι και μεταναστεύω;  6. Ποιος ρηματικός χρόνος χρησιμοποιείται για κάθε χρονικό επίπεδο του ποιήματος;  7. Πως λειτουργεί η μετωνυμία στην ποίηση: θωρακισμένοι στρατιώτες;  8. Πώς θα χαρακτηρίζαμε τη γλώσσα και το ύφος του ποιήματος;

13 Διδακτικό υλικό  Α φάση: Το σχολικό εγχειρίδιο, και συγκεκριμένα το κεφάλαιο της Εισαγωγής στη Μεταπολεμική ποίηση.  Β φάση: Τα πολυμέσα σε συνδυασμό με το σχολικό εγχειρίδιο. Οι μαθητές ακούν το ποίημα από το CD «Ο Αναγνωστάκης διαβάζει Αναγνωστάκη», Lyra, 1999  Γ φάση: Διανομή σε καθεμιά από τις ομάδες οδηγιών εργασίας

14 Αξιολόγηση  Για την αξιολόγηση των μαθητών μπορούν να αξιοποιηθούν οι ερωτήσεις του σχολικού εγχειριδίου, ή να δοθούν στους μαθητές κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις που θα τις επεξεργαστούν στην τάξη ή στο σπίτι και μπορεί να αφορούν στο σχολιασμό κάποιου στίχου, στη συγκριτική θεώρηση του ποιήματος με κάποιο παράλληλο κείμενο.

15 Σας ευχαριστώ…


Κατέβασμα ppt "Σχέδιο Διδασκαλίας Ιωάννα Παπαβασιλείου-Χαραλαμπάκη Σχολική Σύμβουλος Μάιος 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google