Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αντωνία Ξεπαπαδάκη 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Χαρακτηριστικά Υλικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αντωνία Ξεπαπαδάκη 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Χαρακτηριστικά Υλικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Αντωνία Ξεπαπαδάκη 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Χαρακτηριστικά Υλικών

3 Συνοπτική παρουσίαση μαθήματος Ιδιότητες Υλικών Κατα π ονήσεις Υλικών Ερωτήσεις Κατανόησης

4 Ιδιότητες των υλικών Φυσικές ιδιότητες Χημικές ιδιότητες Ιδιότητες κατεργασίας Μηχανικές Ιδιότητες

5 Φυσικές Ιδιότητες Πυκνότητα (kg/m^3) Σημείο βρασμού Σημείο τήξης Θερμική αγωγιμότητα Ηλεκτρική αγωγιμότητα Διαφάνεια Θερμική διαστολή Ικανότητα μαγνήτισης Ιξώδες

6 Χημικές Ιδιότητες Αντοχή στη χημική διάβρωση Πολλά σώματα, όταν υ π οστούν την ε π ίδραση νερού, αέρα ή άλλων χημικών ουσιών, διαβρώνονται. Η δυνατότητα π ου έχει ένα υλικό να ανθίσταται στη διάβρωση αυτή λέγεται αντοχή στη χημική διάβρωση. Αντοχή στο π ύρωμα Η αντίσταση π ου π αρουσιάζει ένα υλικό α π έναντι στη φωτιά. Εύφλεκτα ονομάζονται τα υλικά με σημείο ανάφλεξης μέχρι 100 °F και μη εύφλεκτα με σημείο ανάφλεξης 100 °F και άνω.

7 Ιδιότητες Κατεργασίας Ονομασία Ιδιότητας Χαρακτηριστικά ιδιότητας ΕλατότηταΗ ιδιότητα των μετάλλων να αλλάζουν σχήμα και μορφή, χωρίς να θραύονται, όταν επιδράσουν πάνω τους εξωτερικές θλιπτικές δυνάμεις. ΟλκιμότηταΗ ιδιότητα των μετάλλων να μορφοποιούνται σε σύρματα υπό την επίδραση εφελκυστικών δυνάμεων. ΕυχυτότηταΗ ιδιότητα των μετάλλων να παίρνουν το σχήμα των καλουπιών μέσα στα οποία τοποθετούνται σε κατάσταση τήξης δίνοντας προϊόντα ικανοποιητικής ποιότητας.

8 Ιδιότητες Κατεργασίας ( συνέχεια ) Ονομασία Ιδιότητας Χαρακτηριστικά ιδιότητας ΚατεργασιμότηταΗ ιδιότητα των μετάλλων να αφαιρούνται εύκολα με κοπή κατά την κατασκευή εξαρτημάτων επιθυμητών διαστάσεων. Δυνατότητα βαφής Η ιδιότητα ορισμένων μετάλλων να αποκτούν μεγαλύτερη αντοχή σε εφελκυσμό, σκληρότητα κτλ. Μετά από θερμική κατεργασία. ΣυγκολλησιμότηταΗ ιδιότητα των μετάλλων να συνενώνονται μόνιμα και στερεά αφού θερμανθούν, σε θερμοκρασία που εξαρτάται από την χρησιμοποιούμενη μέθοδο.

9 Ελαστικότητα ( Υ π ό την ε π ίδραση εξωτερικών δυνάμεων, το σώμα π αραμορφώνεται ). Πλαστικότητα ( Υ π ό την ε π ίδραση εξωτερικών δυνάμεων, π έρα α π ό ένα όριο και όταν σταματήσουν να ενεργούν, ένα μέρος των π αραμορφώσεων χάνεται, ενώ το υ π όλοι π ο π αραμένει μόνιμα ). Αντοχή σε εφελκυσμό ( Η αντίσταση ενός υλικού σε εξωτερικές δυνάμεις π ου τείνουν να το ε π ιμηκύνουν ). Σκληρότητα ( Όταν ένα ξένο σώμα π ροσ π αθεί να διεισδύσει με κά π οια συγκεκριμένη δύναμη και για ορισμένη χρονική διάρκεια στην ε π ιφάνεια ενός άλλου σώματος, το δεύτερο σώμα ανθίσταται ). Μηχανικές Ιδιότητες

10 Αντοχή σε κρούση ( Δυσθραυστότητα : Η αντοχή σε κρούσεις ) Κό π ωση ( Η μείωση της αντοχής του υλικού υ π ό την ε π ίδραση εναλλασόμενων, π εριοδικών και συνεχών φορτίων, η ο π οία μετά α π ό ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μ π ορεί να οδηγήσει σε αστοχία του υλικού ). Ερ π υσμός ( Η αυξανόμενη π λαστική π αραμόρφωση, η ο π οία οφείλεται στο μεγάλο χρονικό διάστημα ε π ιβολής του φορτίου, στο μέγεθος του φορτίου και στη θερμοκρασία π ου βρίσκεται το υλικό ). Μηχανικές Ιδιότητες ( συνέχεια )

11 Δυσθραυστότητα Μεγάλη Δυσθραυστότητα ( καθαρά μέταλλα και κράματα : π. χ. Fe, Al, Cu, Pb, ορείχαλκος, μ π ρούντζος, χάλυβες με μικρή π εριεκτικότητα σε άνθρακα κ. ά.). Όλκιμο Μικρή Δυσθραυστότητα ( κεραμικά : π. χ. γυαλί, γύψος, χάλυβες με μεγάλη π εριεκτικότητα σε άνθρακα κ. ά.). Ψαθυρό

12 Καταπονήσεις Υλικών Εφελκυσμός και θλίψη Κάμψη Στρέψη Λυγισμός

13 Ερωτήσεις Κατανόησης Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσουμε τις ιδιότητες των υλικών ? Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσουμε τις ιδιότητες των υλικών ? Δώστε παραδείγματα σκληρών και μαλακών υλικών. Δώστε παραδείγματα σκληρών και μαλακών υλικών. Αναφέρετε μερικές φυσικές ιδιότητες. Τι γνωρίζετε για τη θερμική αγωγιμότητα και τι για τη διαφάνεια ? Δώστε παραδείγματα. Αναφέρετε μερικές φυσικές ιδιότητες. Τι γνωρίζετε για τη θερμική αγωγιμότητα και τι για τη διαφάνεια ? Δώστε παραδείγματα.

14 Ομαδική εργασία για το σπίτι Χωριστείτε σε ομάδας των τεσσάρων ατόμων Θέμα εργασίας : Καταγραφή και κατηγοριοποίηση υλικών ( εξαρτημάτων ) αυτοκινήτου. Κατηγοριοποίηση σύμφωνα τις φυσικές τους ιδιότητες. Χρονική διάρκεια εργασίας : Μία εβδομάδα.

15 Ερωτήσεις - επισημάνσεις ?

16 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας


Κατέβασμα ppt "Αντωνία Ξεπαπαδάκη 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Χαρακτηριστικά Υλικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google