Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

2 Α. Σχέδιο Β. Κατασκευή Γ. Χρήση Κοπτικό καλούπι ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Α. Σχέδιο Β. Κατασκευή Γ. Χρήση Κοπτικό καλούπι

3 Α. Σχέδιο 1.Ιδέα 2.Μορφή- σχήμα -διαστάσεις 3.Επιλογή Υλικού
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Βαθμιαίο καλούπι Α. Σχέδιο 1.Ιδέα 2.Μορφή- σχήμα -διαστάσεις 3.Επιλογή Υλικού 4.Κατασκευή –πλαστικές παραμορφώσεις -μηχανουργικές κατεργασίες -θερμικές κατεργασίες 5.Λειτουργία - χρήση -συντήρηση 6.Μεμονομένη πραγματοποίηση 7.Ελεγχος καλής λειτουργίας 8.Διορθώσεις(όπου απαιτούνται) 9.Οδηγίες σχετικά με τα επόμενα στάδια 10.Ελεγχος σε κάθε φάση 11. Χρόνος ζωής

4 Β. Κατασκευή Γ. Λειτουργία -πλαστικές παραμορφώσεις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Β. Κατασκευή -πλαστικές παραμορφώσεις -μηχανουργικές κατεργασίες -θερμικές κατεργασίες Γ. Λειτουργία -χρήση( ταχύτητα, θερμοκρασία, λίπανση, ψύξη) -συντήρηση(καθαρισμός, γυάλισμα, τρόχισμα και λείανση, συγκόλληση, απόταση για αποφυγή τάσεων) Διαμορφωτικό καλούπι

5 Αστοχία -παραμόρφωση -φθορά -θραύση Καλούπι διάνοιξης οπών
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Καλούπι διάνοιξης οπών Αστοχία -παραμόρφωση -φθορά -θραύση

6 Θεωρία της ανάλυσης αστοχίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Θεωρία της ανάλυσης αστοχίας Ποια γεγονότα θα καταγράφονται από την αστοχία; Με ποια σειρά θα συλλέγονται τα γεγονότα ώστε να μη καταστραφούν στοιχεία; Πώς συνδέονται μεταξύ τους τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί; Ποίες πληροφορίες θα αναζητηθούν από τον αναλυτή, ως χρήσιμες στην ανάλυση αστοχίας; Ποιες προτάσεις και λύσεις θα δώσει ο αναλυτής για την αποφυγή εμφάνισης ξανά της αστοχίας; Καλούπι φινιρίσματος

7 Στάδια της ανάλυσης αστοχίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Στάδια της ανάλυσης αστοχίας Συλλογή των ιστορικών δεδομένων Προκαταρκτική εξέταση του αστοχούντος στοιχείου Μη καταστρεπτικές δοκιμές Μηχανικές δοκιμές Επιλογή ,Συντήρηση και καθαρισμός των δειγμάτων Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων Προσδιορισμός του τύπου θραύσης Επεξεργασία αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα Προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις Καλούπι παραγωγής προφίλ

8 1.Συλλογή των ιστορικών δεδομένων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 1.Συλλογή των ιστορικών δεδομένων πληροφορίες σχετικές με την -παραγωγή -επεξεργασία -το ιστορικό λειτουργίας Ανασυγκρότηση της σειράς των γεγονότων που οδήγησαν στην αστοχία. (α) Μήτρα για διέλαση αλουμινίου (β) Το αρσενικό κομμάτι της μήτρας

9 2.Προκαταρκτική εξέταση του αστοχούντος στοιχείου
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 2.Προκαταρκτική εξέταση του αστοχούντος στοιχείου Οπτική εξέταση πριν το καθαρισμό -ατέλειες -θραύσματα Φωτογράφηση του εργαλείου(φωτογραφικό αρχείο) Μήτρα διέλασης αλουμινίου. (Ι)Περιοχή της θραύσης της μήτρας

10 3.Μη καταστρεπτικές δοκιμές
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 3.Μη καταστρεπτικές δοκιμές Έλεγχος μαγνητικών σωματιδίων Έλεγχος με διεισδυτικά υγρά Έλεγχος με την μέθοδο των δινορευμάτων Έλεγχος με υπερήχους Ραδιογραφία Έλεγχος ακουστικών εκπομπών Έλεγχος με φθορίζοντα σωματίδια Οπτικός Έλεγχος Πειραματική ανάλυση τάσεων (εντοπισμός περιοχών που παρουσιάζουν συγκέντρωση τάσεων) Πειραματικές αναλύσεις αντοχής(προσδιορισμό φορτίσεων από την μηχανή και των τάσεων επιμέρους στοιχείων που μπορεί να προκαλέσουν αστοχία) Έλεγχο με μαγνητικά σωματίδια

11 4. Μηχανικές δοκιμές 5. Επιλογή των δειγμάτων Τεμαχισμός Καθαρισμός
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 4. Μηχανικές δοκιμές Δοκιμή σκληρότητας Άλλες μηχανικές δοκιμές (κόπωση, εφελκυσμός , κρούση) 5. Επιλογή των δειγμάτων Τεμαχισμός Καθαρισμός Συντήρηση των επιφανειών θραύσης Αστοχία σε καλούπι για κοπή λαμαρίνας Τα σημεία μέτρησης σκληρότητας

12 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων Στερεοσκόπιο Οπτικό μικροσκόπιο Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο(TEM, SEM) Περιοχή της θραύσης σε εξέταση με στερεοσκόπιο. α) Μx8 β) Μx12

13 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων Μικροσκοπική εξέταση δομής Μικροσκοπική εξέταση των επιφανειών θραύσης AISI H13.Μεταλλογραφική δομή δοκιμίου σε εγκάρσια διατομή της θραύσης.

14 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 6. Μικροσκοπική εξέταση των δειγμάτων Μικροσκοπική εξέταση δομής Μικροσκοπική εξέταση των επιφανειών θραύσης AISI Ο1. Ανάλυση SEMσε επιφάνεια θραύσης

15 7. Προσδιορισμός του τύπου θραύσης
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ 7. Προσδιορισμός του τύπου θραύσης Όλκιμή Ψαθυρή 8.Χημική Ανάλυση Υλικού 9. Επεξεργασία αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα 10. Προτάσεις για διορθωτικές κινήσεις Αστοχία σε καλούπι τύπωσης πλαστικού

16 Ανάλυση πρόωρης αστοχίας μήτρας παραγωγής προφίλ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΚΑΡΜΕΝ ΜΕΝΤΡΕΑ Ανάλυση πρόωρης αστοχίας μήτρας παραγωγής προφίλ Δ. Ρήγος & Ν. Σταυρήδης (2009) Ανάλυση αστοχίας μήτρας διέλασης αλουμινίου για παραγωγή προφίλ Μ. Μουσούλης &Δ.Τσερόνης (2005)


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google