Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

6.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ & ΣΥΣΤΟΛΗ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι η θερμική διαστολή και τι η θερμική συστολή ενός σώματος;  Τι ονομάζεται γραμμική διαστολή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "6.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ & ΣΥΣΤΟΛΗ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι η θερμική διαστολή και τι η θερμική συστολή ενός σώματος;  Τι ονομάζεται γραμμική διαστολή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 6.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ & ΣΥΣΤΟΛΗ

2 Στόχοι μαθήματος  Τι είναι η θερμική διαστολή και τι η θερμική συστολή ενός σώματος;  Τι ονομάζεται γραμμική διαστολή ενός σώματος και από ποιους παράγοντες εξαρτάται ;  Τι γνωρίζετε για τη θερμική διαστολή των υγρών;  Τι γνωρίζετε για τη θερμική διαστολή των αερίων;  Πως ερμηνεύεται η διαστολή και συστολή των στερεών σωμάτων με τη βοήθεια των μορίων;  Γιατί τα γυάλινα σκεύη που χρησιμοποιούμε για το ψήσιμο του φαγητού είναι πυρίμαχα;  Ποια ιδιομορφία παρουσιάζει το νερό κατά τη διαστολή του;

3

4 Η μεταβολή του μήκους είναι ανάλογη της μεταβολής της θερμοκρασίας Παράγοντες που επηρεάζουν τη γραμμική μεταβολή των στερεών

5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική διαστολή των υγρών Η αύξηση όγκου εξαρτάται από το είδος του υγρού.

6 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική διαστολή των αερίων Σε όλα τα αέρια, μεταβολή της θερμοκρασίας κατά 1 ο C, υπό σταθερή πίεση, προκαλεί μεταβολή του όγκου κατά το 1/273 του όγκου που είχαν στους 0 ο C.

7 Ερμηνεία της διαστολής  Κατά τη διαστολή ενός σώματος αυξάνεται ο όγκος του, η μάζα του όμως παραμένει σταθερή, επομένως η πυκνότητά του μειώνεται.

8 Δυνάμεις διαστολής ή συστολής:  Γιατί τα γυάλινα σκεύη που χρησιμοποιούμε για το ψήσιμο του φαγητού είναι πυρίμαχα;  Τι είναι ο θερμοστάτης;

9  Tι είναι το διμεταλλικό έλασμα;  Πως λειτουργεί ένας θερμοστάτης που αποτελείται από ένα διμεταλλικό έλασμα;

10

11 Η ιδιομορφία της διαστολής του νερού Μεταβολή του όγκου 1 L νερού, καθώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία του.

12 Ρόλος της ιδιομορφίας διαστολής του νερού του στη διατήρηση της υδρόβιας ζωής;

13 Θερμική διαστολή ονομάζουμε το φαινόμενο της αύξησης των διαστάσεων ενός σώματος, όταν θερμαίνεται. Γραμμική διαστολή ή διαστολή κατά μήκος ενός σώματος ονομάζεται η διαστολή στην οποία η αύξηση του μήκους του είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση των άλλων διαστάσεών του. Η μεταβολή του μήκους κατά τη θέρμανση ενός στερεού σώματος είναι ανάλογη της μεταβολής της θερμοκρασίας και του αρχικού μήκους του σώματος και εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του σώματος. Τα υγρά διαστέλλονται περισσότερο από τα στερεά. Η μεταβολή του όγκου κατά τη θέρμανση ενός υγρού σώματος είναι ανάλογη της μεταβολής της θερμοκρασίας και του αρχικού όγκου του σώματος και εξαρτάται από το είδος του υγρού. Τα αέρια διαστέλλονται περισσότερο από τα υγρά. Ανακεφαλαίωση

14 Η μεταβολή του όγκου κατά τη θέρμανση ενός αέριου σώματος είναι ανάλογη της μεταβολής της θερμοκρασίας και του αρχικού όγκου του σώματος και δεν εξαρτάται από το είδος του αερίου. Κατά τη διαστολή, δεν αυξάνονται οι διαστάσεις των μορίων του σώματος, αλλά οι μεταξύ τους αποστάσεις. Κατά τη διαστολή, η μάζα παραμένει σταθερή, ο όγκος αυξάνεται και η πυκνότητα ελαττώνεται. Οι δυνάμεις διαστολής ή συστολής εμφανίζονται όταν εμποδίζεται η διαστολή ή συστολή ενός σώματος αντίστοιχα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα υγρά τα οποία όταν αυξάνεται η θερμοκρασία τους διαστέλλονται, το νερό όταν θερμαίνεται μεταξύ 0 και 4 ο C, συστέλλεται. Ανακεφαλαίωση


Κατέβασμα ppt "6.5 ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ & ΣΥΣΤΟΛΗ. Στόχοι μαθήματος  Τι είναι η θερμική διαστολή και τι η θερμική συστολή ενός σώματος;  Τι ονομάζεται γραμμική διαστολή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google