Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ιοί που προσβάλλουν βακτήρια  Χαρακτηρίζονται από υψηλή οργάνωση  Σχετικά μικρό μέγεθος  Μπορούν να προσβάλλουν ένα ή περισσότερα στελέχη ή και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ιοί που προσβάλλουν βακτήρια  Χαρακτηρίζονται από υψηλή οργάνωση  Σχετικά μικρό μέγεθος  Μπορούν να προσβάλλουν ένα ή περισσότερα στελέχη ή και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3  Ιοί που προσβάλλουν βακτήρια  Χαρακτηρίζονται από υψηλή οργάνωση  Σχετικά μικρό μέγεθος  Μπορούν να προσβάλλουν ένα ή περισσότερα στελέχη ή και είδη βακτηρίων

4 Το γενετικό υλικό μπορεί να είναι:  DNA ή RNA  Μονόκλωνο ή δίκλωνο  Ευθύγραμμο ή κυκλικό

5 Μορφολογία:  Κεφαλή  Μια ή περισσότερες ουρές  Κάψα:  Η δομή της εξαρτάται από το νουκλεϊκό οξύ  Αποτελείται από υπομονάδες πρωτεϊνών (καψομερίδια)  Ενίοτε περιβάλλεται από φάκελο (συνδυασμός λιπιδίων, πρωτεϊνών και υδατανθράκων)

6

7

8 Οι βακτηριοφάγοι μπορούν να αναπαραχθούν με δυο εναλλακτικούς μηχανισμούς : Λυτικός κύκλος Λυσιγονικός κύκλος

9 ΛΥΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  Προσκόλληση βακτηριοφάγου στο ξενιστή  Έγχυση γενετικού υλικού  Σύνθεση των συστατικών του βακτηριοφάγου από τον ξενιστή  Συναρμολόγηση συστατικών βακτηριοφάγου  Λύση του ξενιστή και απελευθέρωση νέων βακτηριοφάγων

10

11 ΛΥΣΙΓΟΝΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ  Προσκόλληση βακτηριοφάγου στο ξενιστή  Έγχυση γενετικού υλικού  Ενσωμάτωση του γενετικού υλικού στο χρωμόσωμα του ξενιστή (προφάγος)  Παραγωγή μικρών ποσοστών πρωτεϊνών για αναστολή της λύσης του κυττάρου  Διέγερση ιικού γενετικού υλικού (μιτομυκίνη C, UV ακτινοβολία) και απόσχισή του  Εκκίνηση λυτικού κύκλου

12

13

14

15

16  Τ βακτηριοφάγος  Γραμμικό δίκλωνο DNA  Λυτικός κύκλος αναπαραγωγής  λ βακτηριοφάγος  Γραμμικό δίκλωνο DNA  Λυσιγονικός κύκλος αναπαραγωγής  Μ βακτηριοφάγος  Κυκλικό δίκλωνο DNA ή  Κυκλικό μονόκλωνο DNA ή  Γραμμικό μονόκλωνο DNA ή  Γραμμικό μονόκλωνο RNA  Λυτικός κύκλος αναπαραγωγής  Φ βακτηριοφάγος  Γραμμικό δίκλωνο DNA ή  Κυκλικό μονόκλωνο DNA ή  Γραμμικό δίκλωνο RNA  Λυτικός κύκλος αναπαραγωγής


Κατέβασμα ppt " Ιοί που προσβάλλουν βακτήρια  Χαρακτηρίζονται από υψηλή οργάνωση  Σχετικά μικρό μέγεθος  Μπορούν να προσβάλλουν ένα ή περισσότερα στελέχη ή και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google