Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.
Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού. αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός του DNA. έκφραση των γενετικών πληροφοριών- έλεγχος σύνθεσης πρωτεϊνών. γονιδίωμα και DNA πυρήνα. απλοειδή/ διπλοειδή κύτταρα αριθμός ή αλληλουχία βάσεων. Ένα μόριο DNA έχει μήκος 1500 ζεύγη βάσεων. Ένα μόριο RNA έχει μήκος βάσεις. Το ανθρώπινο DNA αποτελείται από ζεύγη βάσεων. Πόσα νουκλεοτίδια εμπεριέχει;

2 i. στα προκαρυωτικά κύτταρα ii. στα ευκαρυωτικά κύτταρα
Πως οργανώνεται το γενετικό υλικό; i. στα προκαρυωτικά κύτταρα ii. στα ευκαρυωτικά κύτταρα

3 Γενετικό υλικό προκαρυωτικών κυττάρων.
Γενετικό υλικό προκαρυωτικών κυττάρων. Μήκος: 1mm 1μm πλασμίδιο Τα πλασμίδια έχουν την δυνατότητα: να ανταλλάσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους. να ανταλλάσουν γενετικό υλικό με το κύριο μόριο DNA. να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο. Έτσι μετασχηματίζουν το βακτήριο, στο οποίο εισέρχονται….

4 Οργάνωση του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύτταρα
Οργάνωση του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύτταρα Στην πραγματικότητα το DNA δεν είναι ποτέ μόνο του στον πυρήνα. Είτε λίγο είτε πολύ είναι «πακεταρισμένο» με την βοήθεια πρωτεϊνών.

5 Κυτταρικός κύκλος

6 χαρακτηριστικές μορφές του DNA ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου
κεντρομερίδιο αρχή μεσόφασης- ινίδια χρωματίνης τέλος μεσόφασης-διπλασιασμένα ινίδια-αδελφές χρωματίδες αρχή μίτωσης(πρόφαση) - τα διπλασιασμένα ινίδια συσπειρώνονται προκύπτουν δυο κύτταρα όμοια με το αρχικό. Κάθε θυγατρικό κύτταρο θα αρχίσει ένα νέο κύκλο. animation μετάφαση μίτωσης- μέγιστος βαθμός συσπείρωσης

7 Στάδια λήψης καρυοτύπου
Στάδια λήψης καρυοτύπου λαμβάνονται κύτταρα τα οποία διαιρούνται.. προστίθεται ουσία, η οποία σταματά την μίτωση στο στάδιο της μετάφασης. τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα. η κυτταρική μεμβράνη σπάει- τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα. χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές, παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων κατά ζεύγη και κατά σειρά ελαττουμένου μεγέθους. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των χρωμοσωμάτων; Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για κάθε είδος. animation

8 Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα =δυο αδελφές χρωματίδες
Κάθε αδελφή χρωματίδα = ένα μόριο DNA. Κάθε μόριο DNA = δυο κλώνοι.

9 Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA
μιτοχόνδρια: οξειδωτική φωσφορυλίωση , 2-10 αντίγραφα κυκλικού DNA. Έχουν μητρική προέλευση. χλωροπλάστες: φωτοσύνθεση κυκλικό μόριο , μεγαλύτερο από το μιτοχονδριακό. Το γενετικό υλικό των ιών μπορεί να είναι DNA ή RNA, μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό..

10 Μια άσκηση Δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA αποτελείται από η νουκλεοτίδια. Να βρείτε: α. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο. β. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν, αν είναι γνωστό ότι το 20% των βάσεων είναι γουανίνη. γ. Πόσες διαφορετικές αλληλουχίες νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να προκύψουν από το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων της μιας αλυσίδας του αλλά και το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων στις δύο αλυσίδες του μορίου αυτού.


Κατέβασμα ppt "Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google