Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.  αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια  διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.  αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια  διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.  αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια  διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός του DNA.  έ έκφραση των γενετικών πληροφοριών- έλεγχος σύνθεσης πρωτεϊνών.  γονιδίωμα και DNA πυρήνα.  απλοειδή/ διπλοειδή κύτταρα  αριθμός ή αλληλουχία βάσεων. Ένα μόριο DNA έχει μήκος 1500 ζεύγη βάσεων. Ένα μόριο RNA έχει μήκος 1500 βάσεις. Το ανθρώπινο DNA αποτελείται από 3. 10 6 ζεύγη βάσεων. Πόσα νουκλεοτίδια εμπεριέχει;

3

4 Γενετικό υλικό προκαρυωτικών κυττάρων. 1μm Μήκος: 1mm πλασμίδιο Τα πλασμίδια έχουν την δυνατότητα:  να ανταλλάσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους.  να ανταλλάσουν γενετικό υλικό με το κύριο μόριο DNA.  να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο. Έτσι μετασχηματίζουν το βακτήριο, στο οποίο εισέρχονται….

5 Οργάνωση του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύτταρα Στην πραγματικότητα το DNA δεν είναι ποτέ μόνο του στον πυρήνα. Είτε λίγο είτε πολύ είναι «πακεταρισμένο» με την βοήθεια πρωτεϊνών.

6 Κυτταρικός κύκλος

7 κεντρομερίδιο αρχή μεσόφασης- ινίδια χρωματίνης τέλος μεσόφασης- διπλασιασμένα ινίδια- αδελφές χρωματίδες αρχή μίτωσης(πρόφαση) - τα διπλασιασμένα ινίδια συσπειρώνονται μετάφαση μίτωσης- μέγιστος βαθμός συσπείρωσης προκύπτουν δυο κύτταρα όμοια με το αρχικό. Κάθε θυγατρικό κύτταρο θα αρχίσει ένα νέο κύκλο. χαρακτηριστικές μορφές του DNA ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου animation

8 Στάδια λήψης καρυοτύπου  λαμβάνονται κύτταρα τα οποία διαιρούνται..  προστίθεται ουσία, η οποία σταματά την μίτωση στο στάδιο της μετάφασης.  τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.  η κυτταρική μεμβράνη σπάει- τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα.  χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές, παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων κατά ζεύγη και κατά σειρά ελαττουμένου μεγέθους. Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για κάθε είδος. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των χρωμοσωμάτων; animation

9 Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα =δυο αδελφές χρωματίδες Κάθε αδελφή χρωματίδα = ένα μόριο DNA. Κάθε μόριο DNA = δυο κλώνοι.

10 Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Τα οργανίδια αυτά όμως χαρακτηρίζονται σαν ημιαυτόνομα. Το γενετικό υλικό των ιών μπορεί να είναι DNA ή RNA, μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό..  μιτοχόνδρια:  οξειδωτική φωσφορυλίωση,  2-10 αντίγραφα κυκλικού DNA.  Έχουν μητρική προέλευση.  χλωροπλάστες:  φωτοσύνθεση  κυκλικό μόριο, μεγαλύτερο από το μιτοχονδριακό.

11 Μια άσκηση Δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA αποτελείται από η νουκλεοτίδια. Να βρείτε: α. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο. β. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν, αν είναι γνωστό ότι το 20% των βάσεων είναι γουανίνη. γ. Πόσες διαφορετικές αλληλουχίες νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να προκύψουν από το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων της μιας αλυσίδας του αλλά και το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων στις δύο αλυσίδες του μορίου αυτού.


Κατέβασμα ppt "Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.  αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια  διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google