Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών (κάποιοι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό RΝΑ) Αποθήκευση Αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας: Στο DNA ή στο RNA των RNA ιών περιέχονται οι πληροφορίες καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού Στο DNA ή στο RNA των RNA ιών περιέχονται οι πληροφορίες που καθορίζουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού πληροφορίες αυτές οργανώνονταισε λειτουργικές μονάδες τα γονίδια Οι πληροφορίες αυτές οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες τα γονίδια

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Διατήρηση και μεταβίβαση Διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας: Από κύτταρο σε κύτταροαπό οργανισμό σε οργανισμό Από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό Εξασφαλίζεταιμε τον αυτόδιπλασιασμό του DNA Εξασφαλίζεται με τον αυτόδιπλασιασμό του DNA Έκφραση Έκφραση της γενετικής πληροφορίας: Επιτυγχάνεται με έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών Επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών

4 Προκαρυωτικοί οργανισμοί βακτήρια δεν έχουν οργανωμένο πυρήνα Είναι τα βακτήρια τα οποία δεν έχουν οργανωμένο πυρήνα γενετικό τους υλικό αποτελεί το γονιδίωμα τους Το γενετικό τους υλικό αποτελεί το γονιδίωμα τους γονιδίωματους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο απλοειδή (n) Είναι κύτταρα που το γονιδίωμα τους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο και για αυτό χαρακτηρίζονται απλοειδή (n) ένα κυρίως κυκλικό δίκλωνο μόριο DΝΑσυνδεδεμένο στο εσωτερικό της κυτταρικής τους μεμβράνης Έχουν ένα κυρίως κυκλικό δίκλωνο μόριο DΝΑ συνδεδεμένο στο εσωτερικό της κυτταρικής τους μεμβράνης ένα μικρό κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA πλασμίδιο Και ένα μικρό κυκλικό δίκλωνο μόριο DNA το πλασμίδιο ΑΠΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ = ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ

5 Γαμέτες των ανώτερων οργανισμών σπερματοζωάρια ωάρια Είναι τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια γενετικό τους υλικόαποτελεί το γονιδίωμα τους Το γενετικό τους υλικό αποτελεί το γονιδίωμα τους γονιδίωμα τους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο απλοειδή (n) Είναι κύτταρα που το γονιδίωμα τους παρουσιάζεται σε ένα αντίγραφο και για αυτό χαρακτηρίζονται απλοειδή (n)

6 ΔΙΠΛΟΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ≠ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ Ευκαρυωτικοί οργανισμοί σωματικά κύτταρα ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών έχουνοργανωμένο πυρήνα Τα σωματικά κύτταρα των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών (φυτικών & ζωικών) τα κύτταρα τους έχουν οργανωμένο πυρήνα γονιδίωμα τουςυπάρχει σε δύο αντίγραφα διπλοειδή (2n) Το γονιδίωμα τους υπάρχει σε δύο αντίγραφα και για αυτό χαρακτηρίζονται τα κύτταρα τους διπλοειδή (2n) συνολικό DNA που κατανέμεται πυρήναμιτοχόνδρια ζωικών κυττάρων γενετικό υλικό Το συνολικό DNA που κατανέμεται στο πυρήνα και στα μιτοχόνδρια των ζωικών κυττάρων χαρακτηρίζεται γενετικό υλικό Γενετικό υλικό πυρήναμιτοχόνδρια χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων Γενετικό υλικό χαρακτηρίζεται και εκείνο που κατανέμεται στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες των φυτικών κυττάρων DNA του πυρήνα ζωικών ή των φυτικών κυττάρων γονιδίωμα Το DNA του πυρήνα των ζωικών ή των φυτικών κυττάρων χαρακτηρίζεται γονιδίωμα

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΩΝ ΝΟΥΚΛΕΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ Χρησιμοποιείται ο όρος αριθμός ή αλληλουχία βάσεων δίκλωνου μορίου DNA κορμός πεντόζη-φωσφορική ομάδαπαραμένει σταθερός αλλάζει είναι η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων Στις δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες του δίκλωνου μορίου DNA ο κορμός πεντόζη-φωσφορική ομάδα παραμένει σταθερός ενώ αυτό που αλλάζει είναι η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΖΕΥΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ Για περιγράψουμε το μήκος του DNA χρησιμοποιούμε τον όρο ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΖΕΥΓΩΝ ΒΑΣΕΩΝ μονόκλωνου μορίου RNAκορμός πεντόζη-φωσφορική ομάδα παραμένει σταθερόςη αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων αλλάζει Στη πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα του μονόκλωνου μορίου RNA ο κορμός πεντόζη-φωσφορική ομάδα παραμένει σταθερός ενώ η αλληλουχία των αζωτούχων βάσεων αλλάζει μήκος RNA ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Για περιγράψουμε το μήκος του RNA χρησιμοποιούμε τον όρο ΑΡΙΘΜΟΣ Ή ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΒΑΣΕΩΝ 10 ζεύγη βάσεων 10 βάσεις

8 ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Για τον Homo Sapiens σωματικά κύτταρα διπλοειδή Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού είναι διπλοειδή δηλαδή το γονιδίωμα υπάρχει σε δύο αντίγραφα Το μήκος του DNA 9 9 6*10 ζεύγη είναι 6*10 ζεύγη βάσεων βάσεων γαμέτες απλοειδής Οι γαμέτες του ανθρώπινου οργανισμού είναι απλοειδής δηλαδή το γονιδίωμα υπάρχει σε ένα αντίγραφο Το μήκος του DNA 9 3*10 ζεύγη είναι 3*10 ζεύγη βάσεων βάσεων


Κατέβασμα ppt "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των κυττάρων και των περισσότερων ιών Το DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google