Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ακυτταρικές μορφές Μονάδα μέτρησης νανόμετρο Γενετικό υλικό μέσα σε πεπτιδικό περίβλημα (καψίδιο, σύνολο καψομεριδίων) με ή χωρίς έλυτρο Ελυτρο ή μανδύας:φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα από μεμβράνες του ξενιστή με πρωτείνες του ιικού μεταβολισμού Υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα Υψηλή εξειδίκευση ξενιστή Όνομα από ασθένεια/ερευνητή/τόπο απομόνωσης Οι ιοί των βακτηρίων:φάγοι ή βακτηριοφάγοι

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ἐχουν πρωτεϊνικό περίβλημα Σχήμα:ελικοειδές ή πολυγωνικό Οι ιοί των ζώων κυριαρχεί η εικοσαεδρική σφαιρική μορφή Ακανθες: πρωτεϊνικές προεκβολές για διευκόλυνση προσκόλλησης Βακτηριοφάγοι:ουρά ελικοειδούς συμμετρίας

4 1500 B.C. Egyptian carving showinga priest with a shrivelled leg,characteristic of recovery fromparalysis caused by the polio virus.

5 1157 B.C The Pharaoh Ramses V died of smallpox.

6 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πολύτμητο γονιδίωμα, συχνά κανένα ιικό σωμάτιο δεν φέρει όλα τα τμήματα Περιέχουν DNA(γραμμικό ή κυκλικό) ή RNA(γραμμικό) μονόκλωνο ή δίκλωνο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ BALTIMORE I.Δίκλωνο DNA (ιοί Adeno, ιοί Herpes, ιοί Pox) II: Μονόκλωνο DNA (ιοί Parvo) III: Δίκλωνο RNA (ιοί Reo, ιοί Birna) IV: Μονόκλωνο RNA (ιοί Picornas, ιοί Toga) V: Μονόκλωνο RNA (ιοί Orthomyxo, ιοί Rhabdo) VI: Μονόκλωνο RNA με ενδιάμεσο DNA στον κύκλο ζωής (ιοί Retro) VII: Δίκλωνο DNA με ενδιάμεσο RNA (ιοί Hepadna)

7 Examples (common names)
DNA Virus Family Examples (common names) Group Adenoviridae Adenovirus (κοινό κρυολόγημα)hepatitis virus I Papillomaviridae Papillomavirus Parviviridae Parvovirus B19, Canine parvovirus II Herpesviridae Herpes simplex virus, varicella-zoster virus, cytomegalovirus (εγκεφαλίτιδα σε νεογνά), Epstein-Barr virus (λοιμώδης μονοπυρήνωση) Poxviridae Smallpox virus (ευλογιά) 6.Hepadnaviridae Hepatitis B virus VII 7.Pοlyomaviridae Polyoma virus; JC virus (progressive multifocal leukoencephalopathy)

8 Examples (common names)
RNA IOI RNA Virus Family Examples (common names) Group Reoviridae Reovirus, Rotavirus αναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήματα σε παιδιά III Picornaviridae Enterovirus(τρόφιμα, νερό) Hepatovirus, Poliovirus, Coxackivirus ( μηνιγίτιδα, μυοπεριτονίτιδα) IV Caliciviridae Norwalkvirus, Hepatitis E virus Togaviridaee Rubella virus Arenaviridae Meningitis virus V Flavdaeiviviri Dengue virus and yellow fever virus(κουνούπι Aedes aegyptii) Hepatitic C virus,

9 Examples (common names)
RNA VIRUSES RNA Virus Family Examples (common names) Group Orthomyxoviridae Influenzavirus A, B,C, V Paramyxoviridae Measles virus, Mumps virus, Respiratory syncytial virus, Retroviridae HIV Rhabdoviridae Rabies virus (λύσσα), και αφθώδης στοματίτιδα Coronaviridae Ebola virus

10

11

12

13

14 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΩΝ Αναπτύσσονται σε τρυβλία με καλλιέργειες βακτηρίων και σχηματίζουν πλάκες

15 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΩΝ Καλλιέργεια σε εμβρυοφόρα αυγά κότας

16 Πολλαπλασιασμός των ιών
Ιοί Μολυσματογονικό (λυσιγονικό) κύκλο Μολυσματικό (λυτικός) κύκλο Φάγοι Λυτικό κύκλο Λυσιγόνο κύκλο

17 Πολλαπλασιασμός των ιών
Μολυσματικός κύκλος Προσρόφηση Διείσδυση Απελευθέρωση από πρωτείνη & είσοδος στον πυρήνα Πρώιμη μεταγραφή του DNA σε RNA για παραγωγή ενζύμων εντός και συγχρόνως έξοδός τους εκτός πυρήνα Οψιμη μεταγραφή σε πολλά αντίγραφα-έξοδος Μολυσματογονικός κύκλος Προσρόφηση Διείσδυση Ενσωμάτωση γενετικού υλικού (εντός ή εκτός χρωμοσώματος)=προφάγος Υπό συνθήκες: μεταγραφή +μετάφραση Λυτικός κύκλος

18 HIV VIRAL REPLICATION INTO HOST CELL http://www. youtube. com/watch

19 Double-stranded DNA, nonenveloped viruses

20 Double-stranded DNA, nonenveloped viruses

21 Double-stranded DNA, nonenveloped viruses

22 Single-stranded RNA, + strand, nonenveloped
• Hepatitis E virus • Norovirus (Norwalk agent) causes gastroenteritis

23 Single-stranded RNA, + strand, nonenveloped

24 Single-stranded RNA, two RNA strands,
produce DNA

25 Πριόνια Πρωτοταυτοποιήθηκαν με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια”
Χαρακτηριστικά: Απώλεια ελέγχου κινήσεων Παράλυση Εγκεφαλίτιδα Καταστροφή νευρώνων Οδοί μετάδοσης Τρόφιμα, χειρουργεία, μεταμοσχεύσεις, κληρονομική Κληρονομικότητα

26

27 Τι είναι τα πριονια In 1967 Tikvah Alper ( Hammersmith Hospital) εντόπισε πρωτος σωματίδια που μετέδιδαν σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια που δεν περιείχαν νουκλεϊκά οξέα. Ακολούθησε η συσχέτιση με βιρίλλια. 1982 Stanley Prusiner (UCSF) απείδειξε τελικά την απουσία νουκλεϊκού οξέος και την αντοχή σε διαδικασίες που τα καταστρέφουν Nobel Prize in 1997.

28 PrPc PrPSc

29 Παράμετροι μετάδοσης Ο ξενιστής πρέπει να έχει να διαθέτει μια αναγνωρίσιμη κυτταρική θέση (PrPc) για το συγκεκριμμένο πριόνιο Εχει σημασία η στενή φυλογενητική σχέση ξενιστή- πριονίου. Τότε τα συμπτώματα αρχίζουν ταχύτερα. Δεν ισχύει απαραίτητα η έννοια της μολυσματικής δόσης

30 Ασθένειες από πριόνια Ζώα Ανθρωποι Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών
Scrapie πρόβατα, κατσίκες Εγκεφαλοπάθεια μεσω γαλακτος Νόσος ελαφιών Ανθρωποι Kuru Creutzfeldt-Jacob disease (CJD) Fatal familial insomnia (FFI) Gerstmann-Straussler syndrome (GSS)


Κατέβασμα ppt "ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google