Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακυτταρικές μορφές Μονάδα μέτρησης νανόμετρο Γενετικό υλικό μέσα σε πεπτιδικό περίβλημα (καψίδιο,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακυτταρικές μορφές Μονάδα μέτρησης νανόμετρο Γενετικό υλικό μέσα σε πεπτιδικό περίβλημα (καψίδιο,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακυτταρικές μορφές Μονάδα μέτρησης νανόμετρο Γενετικό υλικό μέσα σε πεπτιδικό περίβλημα (καψίδιο, σύνολο καψομεριδίων) με ή χωρίς έλυτρο Ελυτρο ή μανδύας:φωσφολιπιδική διπλοστιβάδα από μεμβράνες του ξενιστή με πρωτείνες του ιικού μεταβολισμού Υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα Υψηλή εξειδίκευση ξενιστή Όνομα από ασθένεια/ερευνητή/τόπο απομόνωσης Οι ιοί των βακτηρίων:φάγοι ή βακτηριοφάγοι

3 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ἐ χουν πρωτεϊνικό περίβλημα Σχήμα:ελικοειδές ή πολυγωνικό Οι ιοί των ζώων κυριαρχεί η εικοσαεδρική σφαιρική μορφή Ακανθες: πρωτεϊνικές προεκβολές για διευκόλυνση προσκόλλησης Βακτηριοφάγοι:ουρά ελικοειδούς συμμετρίας

4 1500 B.C. Egyptian carving showinga priest with a shrivelled leg,characteristic of recovery fromparalysis caused by the polio virus.

5 1157 B.C The Pharaoh Ramses V died of smallpox.

6 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Πολύτμητο γονιδίωμα, συχνά κανένα ιικό σωμάτιο δεν φέρει όλα τα τμήματα Περιέχουν DNA(γραμμικό ή κυκλικό) ή RNA(γραμμικό) μονόκλωνο ή δίκλωνο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ BALTIMORE I.Δίκλωνο DNA (ιοί Adeno, ιοί Herpes, ιοί Pox) II: Μονόκλωνο DNA (ιοί Parvo) III: Δίκλωνο RNA (ιοί Reo, ιοί Birna) IV: Μονόκλωνο RNA (ιοί Picornas, ιοί Toga) V: Μονόκλωνο RNA (ιοί Orthomyxo, ιοί Rhabdo) VI: Μονόκλωνο RNA με ενδιάμεσο DNA στον κύκλο ζωής (ιοί Retro) VII: Δίκλωνο DNA με ενδιάμεσο RNA (ιοί Hepadna)

7 DNA Virus FamilyExamples (common names)Group AdenoviridaeAdenovirus (κοινό κρυολόγημα)hepatitis virusI PapillomaviridaePapillomavirusI ParviviridaeParvovirus B19, Canine parvovirusII Herpesviridae Herpes simplex virus, varicella-zoster virus, cytomegalovirus (εγκεφαλίτιδα σε νεογνά), Epstein-Barr virus (λοιμώδης μονοπυρήνωση) I PoxviridaeSmallpox virus (ευλογιά)I 6.HepadnaviridaeHepatitis B virusVII 7.Pοlyomaviridae Polyoma virus; JC virus (progressive multifocal leukoencephalopathy) I

8 RNA IOI RNA Virus FamilyExamples (common names)Group Reoviridae Reovirus, Rotavirus αναπνευστικά και γαστρεντερικά προβλήματα σε παιδιά III Picornaviridae Enterovirus(τρόφιμα, νερό) Hepatovirus, Poliovirus, Coxackivirus ( μηνιγίτιδα, μυοπεριτονίτιδα) IV CaliciviridaeNorwalkvirus, Hepatitis E virus IV Togaviridaeee Rubella virus IV Arenaviridae Meningitis virus V Flavdaeiviviri Dengue virus and yellow fever virus(κουνούπι Aedes aegyptii) Hepatitic C virus, IV

9 RNA VIRUSES RNA Virus FamilyExamples (common names)Group OrthomyxoviridaeInfluenzavirus A, B,C, V ParamyxoviridaeMeasles virus, Mumps virus, Respiratory syncytial virus, V RetroviridaeHIV V RhabdoviridaeRabies virus (λύσσα), και αφθώδης στοματίτιδα V CoronaviridaeEbola virus V

10

11

12

13

14 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΩΝ Αναπτύσσονται σε τρυβλία με καλλιέργειες βακτηρίων και σχηματίζουν πλάκες

15 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΩΝ Καλλιέργεια σε εμβρυοφόρα αυγά κότας

16 Πολλαπλασιασμός των ιών Ιοί Μολυσματογονικό (λυσιγονικό) κύκλο Μολυσματικό (λυτικός) κύκλο Φάγοι Λυτικό κύκλο Λυσιγόνο κύκλο

17 Πολλαπλασιασμός των ιών Μολυσματικός κύκλος Προσρόφηση Διείσδυση Απελευθέρωση από πρωτείνη & είσοδος στον πυρήνα Πρώιμη μεταγραφή του DNA σε RNA για παραγωγή ενζύμων εντός και συγχρόνως έξοδός τους εκτός πυρήνα Οψιμη μεταγραφή σε πολλά αντίγραφα-έξοδος Μολυσματογονικός κύκλος Προσρόφηση Διείσδυση Ενσωμάτωση γενετικού υλικού (εντός ή εκτός χρωμοσώματος)=προφάγος Υπό συνθήκες: μεταγραφή +μετάφραση Λυτικός κύκλος

18 HIV VIRAL REPLICATION INTO HOST CELL http://www.youtube.com/watch?v= HhhRQ4t95OI&feature=related

19 Double-stranded DNA, nonenveloped viruses

20

21

22 Single-stranded RNA, + strand, nonenveloped Hepatitis E virus Norovirus (Norwalk agent) causes gastroenteritis

23 Single-stranded RNA, + strand, nonenveloped

24 Single-stranded RNA, two RNA strands, produce DNA

25 Πριόνια Πρωτοταυτοποιήθηκαν με την σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια” Χαρακτηριστικά: –Απώλεια ελέγχου κινήσεων –Παράλυση –Εγκεφαλίτιδα –Καταστροφή νευρώνων Οδοί μετάδοσης –Τρόφιμα, χειρουργεία, μεταμοσχεύσεις, κληρονομική –Κληρονομικότητα

26

27 Τι είναι τα πριονια In 1967 Tikvah Alper ( Hammersmith Hospital) εντόπισε πρωτος σωματίδια που μετέδιδαν σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια που δεν περιείχαν νουκλεϊκά οξέα. Ακολούθησε η συσχέτιση με βιρίλλια. 1982 Stanley Prusiner (UCSF) απείδειξε τελικά την απουσία νουκλεϊκού οξέος και την αντοχή σε διαδικασίες που τα καταστρέφουν Nobel Prize in 1997.

28 PrPc PrPSc

29 Παράμετροι μετάδοσης Ο ξενιστής πρέπει να έχει να διαθέτει μια αναγνωρίσιμη κυτταρική θέση (PrPc) για το συγκεκριμμένο πριόνιο Εχει σημασία η στενή φυλογενητική σχέση ξενιστή- πριονίου. Τότε τα συμπτώματα αρχίζουν ταχύτερα. Δεν ισχύει απαραίτητα η έννοια της μολυσματικής δόσης

30 Ασθένειες από πριόνια Ζώα –Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών –Scrapie πρόβατα, κατσίκες –Εγκεφαλοπάθεια μεσω γαλακτος –Νόσος ελαφιών Ανθρωποι –Kuru –Creutzfeldt-Jacob disease (CJD) –Fatal familial insomnia (FFI) –Gerstmann-Straussler syndrome (GSS)


Κατέβασμα ppt "ΙΟΙ, ΠΡΙΟΝΙΑ Kαθ Αθηνά Μαυρίδου. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακυτταρικές μορφές Μονάδα μέτρησης νανόμετρο Γενετικό υλικό μέσα σε πεπτιδικό περίβλημα (καψίδιο,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google