Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λίγη ορολογία αποικία in vivo in vitro ιχνηθέτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λίγη ορολογία αποικία in vivo in vitro ιχνηθέτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3 Λίγη ορολογία αποικία in vivo in vitro ιχνηθέτηση

4 Ποια μόρια μεταφέρουν την γενετική πληροφορία; DNA ή πρωτεΐνες; Μάλλον πρωτεΐνες!

5 Τα τρία πειράματα Griffith (1928) Griffith (1928) Avery, Mac-Leod,McCarty Hershey,Chase

6 Ένα νουκλεοτίδιο OH P H CHCH CHCH C C O CH2CH2 HH N-βάση 1 23 4 5 OH P ΟHΟH CHCH CHCH C C O CH2CH2 HH N-βάση 1 23 4 5 A,T,C,G A,U,C,G δεοξυριβονουκλεοτίδιο ριβονουκλεοτίδιο

7 πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα 3-5 φωσφοδιεστερικός δεσμός 5 3

8 Ποια είναι η δομή του DNA; Η ανάλυση του DNA διάφορων οργανισμών έδειξε: A=T και C=G η αναλογία Α+Τ/ C+G είναι χαρακτηριστική για κάθε είδος. Μελέτες με ακτίνες Χ βοήθησαν στην ανακάλυψη της δομής του DNA. To 1953 οι Watson, Crick διατύπωσαν το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA

9 Το μοντέλο της διπλής έλικας 5 3 1.Δυο αλυσίδες- δεξιόστροφη έλικα. 2.σταθερός εξωσκελετός υδρόφιλος- μεταβλητός ενδοσκελετός υδρόφοβος. 3.Δεσμοί υδρογόνου μεταξύ Α,Τ και C,G. 4.A=T και G≡C. 5.Οι δυο αλυσίδες είναι συμπληρωματικές. 6.Οι δυο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες. 3 5 animation

10 Οι λειτουργίες του γενετικού υλικού.  αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας - γονίδια  διατήρηση και μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας- αυτοδιπλασιασμός του DNA.  έ έκφραση των γενετικών πληροφοριών- έλεγχος σύνθεσης πρωτεϊνών.  γονιδίωμα  απλοειδή/ διπλοειδή κύτταρα  αριθμός ή αλληλουχία βάσεων. Ένα μόριο DNA έχει μήκος 1500 ζεύγη βάσεων. Ένα μόριο RNA έχει μήκος 1500 βάσεις. Το ανθρώπινο DNA σ’ ένα σωματικό κύτταρο αποτελείται από 6. 10 9 ζεύγη βάσεων. Πόσα νουκλεοτίδια εμπεριέχει; Λίγη ορολογία ακόμα

11

12 Γενετικό υλικό προκαρυωτικών κυττάρων. 1μm Μήκος: 1mm πλασμίδιο Τα πλασμίδια έχουν την δυνατότητα:  να ανταλλάσουν γενετικό υλικό μεταξύ τους.  να ανταλλάσουν γενετικό υλικό με το κύριο μόριο DNA.  να μεταφέρονται από ένα βακτήριο σε άλλο. Έτσι μετασχηματίζουν το βακτήριο, στο οποίο εισέρχονται….

13 Οργάνωση του γενετικού υλικού στα ευκαρυωτικά κύτταρα Στην πραγματικότητα το DNA δεν είναι ποτέ μόνο του στον πυρήνα. Είτε λίγο είτε πολύ είναι «πακεταρισμένο» με την βοήθεια πρωτεϊνών.

14 Κυτταρικός κύκλος

15 κεντρομερίδιο αρχή μεσόφασης- ινίδια χρωματίνης τέλος μεσόφασης- διπλασιασμένα ινίδια- αδελφές χρωματίδες αρχή μίτωσης(πρόφαση) - τα διπλασιασμένα ινίδια συσπειρώνονται μετάφαση μίτωσης- μέγιστος βαθμός συσπείρωσης προκύπτουν δυο κύτταρα όμοια με το αρχικό. Κάθε θυγατρικό κύτταρο θα αρχίσει ένα νέο κύκλο. χαρακτηριστικές μορφές του DNA ανάλογα με το στάδιο του κυτταρικού κύκλου animation

16 Στάδια λήψης καρυοτύπου  λαμβάνονται κύτταρα τα οποία διαιρούνται..  προστίθεται ουσία, η οποία σταματά την μίτωση στο στάδιο της μετάφασης.  τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα.  η κυτταρική μεμβράνη σπάει- τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα.  χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές, παρατηρούνται στο μικροσκόπιο. Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων κατά ζεύγη και κατά σειρά ελαττουμένου μεγέθους. Ο αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για κάθε είδος. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των χρωμοσωμάτων; animation

17 Αριθμός χρωμοσωμάτων διαφόρων ειδών κοινό όνομαείδος2n2n ΆνθρωποςHomo sapiens46 ΜοσχάριBos taurus60 ΓουρούνιSus scrofa38 ΆλογοEquus caballus64 ΓάιδαροςEquus asinus62 ΓάταFelis domesticus38 ΣκύλοςCanis familiaris78 ΠοντίκιMus musculus40 ΚοτόπουλοGallus domesticus78 ΜύγαMusca domestica12 ΠατάταSolanum tuberosum48

18 Ένα μεταφασικό χρωμόσωμα =δυο αδελφές χρωματίδες Κάθε αδελφή χρωματίδα = ένα μόριο DNA. Κάθε μόριο DNA = δυο κλώνοι.

19 Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν DNA. Τα οργανίδια αυτά όμως χαρακτηρίζονται σαν ημιαυτόνομα. Το γενετικό υλικό των ιών μπορεί να είναι DNA ή RNA, μονόκλωνο ή δίκλωνο, γραμμικό ή κυκλικό..  μιτοχόνδρια:  οξειδωτική φωσφορυλίωση,  2-10 αντίγραφα κυκλικού DNA.  Έχουν μητρική προέλευση.  χλωροπλάστες:  φωτοσύνθεση  κυκλικό μόριο, μεγαλύτερο από το μιτοχονδριακό.

20 Μια άσκηση Δίκλωνο γραμμικό μόριο DNA αποτελείται από η νουκλεοτίδια. Να βρείτε: α. Πόσοι φωσφοδιεστερικοί δεσμοί υπάρχουν στο μόριο. β. Πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν, αν είναι γνωστό ότι το 20% των βάσεων είναι γουανίνη. γ. Πόσες διαφορετικές αλληλουχίες νουκλεοτιδίων είναι δυνατό να προκύψουν από το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων της μιας αλυσίδας του αλλά και το συνδυασμό των νουκλεοτιδίων στις δύο αλυσίδες του μορίου αυτού.


Κατέβασμα ppt "Λίγη ορολογία αποικία in vivo in vitro ιχνηθέτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google