Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α
Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

2 ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: DNA Το DNA εντοπίστηκε στον πυρήνα των κυττάρων το 1869 Τα πειράματα των Griffith (1928), Avery, Mac-Leod & McCarty (1944), Hershey & Chase (1952) απέδειξαν ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

3 Πείραμα Griffith 2 στελέχη του βακτηρίου πνευμονιόκοκκος
Α. Το στέλεχος με προστατευτικό κάλυμμα → λείες αποικίες: παθογόνο Β. Το στέλεχος χωρίς προστατευτικό κάλυμμα → αδρές αποικίες: μη παθογόνο Υψηλή θερμοκρασία → θανάτωσε λεία βακτήρια → μόλυνε ποντικούς → ζωντανοί ποντικοί Ανάμειξη νεκρών λείων με αδρά ζωντανά βακτήρια → μόλυνε ποντικούς → νεκροί ποντικοί Μερικά αδρά βακτήρια μετασχηματίστηκαν σε λεία Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

4

5 Πείραμα Avery, Mac-Leod & McCarty
Συστατικά των νεκρών λείων βακτηρίων διαχωρίστηκαν σε: υδατάνθρακες, DNA, RNA, πρωτεΐνες, λιπίδια κλπ DNA: ικανότητα μετασχηματισμού των αδρών βακτηρίων σε λεία Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

6 Πείραμα Hershey & Chase
Ιχνηθέτηση βακτηριοφάγου Τ2 με 35S και 32P 35S ενσωματώνεται μόνο στις πρωτεΐνες 32P ενσωματώνεται μόνο στο DNA Μόλυναν βακτήρια με τους Τ2 βακτηριοφάγους μόνο το DNA εισέρχεται στα βακτήρια Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η ποσότητα του DNA σε κάθε οργανισμό είναι σταθερή, δε μεταβάλλεται από αλλαγές του περιβάλλοντος Η ποσότητα του DNA σε όλα τα είδη κυττάρων ενός οργανισμού είναι ίδια Οι γαμέτες των ανώτερων οργανισμών περιέχουν τη μισή ποσότητα DNA σε σχέση με τα σωματικά κύτταρα Η ποσότητα του DNA είναι ανάλογη της πολυπλοκότητας των οργανισμών Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

8 Ανακεφαλαιώνοντας: σύμφωνα με το μοντέλο της διπλής έλικας των Watson & Crick
Το DNA αποτελείται από 2 πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν στο χώρο μια δεξιόστροφη διπλή έλικα Ο σκελετός αποτελείται από επαναλαμβανόμενα μόρια πεντόζης (δεοξυριβόζη) και φωσφορικής ομάδας και είναι υδρόφιλος α. οι βάσεις βρίσκονται προς το εσωτερικό και είναι υδρόφοβες β. Οι βάσεις συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου που σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

9 4. α. Η αδενίνη συνδέεται με τη θυμίνη με 2 δεσμούς υδρογόνου
4. α. Η αδενίνη συνδέεται με τη θυμίνη με 2 δεσμούς υδρογόνου β. Η γουανίνη συνδέεται με την κυτοσίνη με 3 δεσμούς υδρογόνου 5. Οι 2 αλυσίδες είναι συμπληρωματικές 6. Οι 2 αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες: απέναντι από 5’ άκρο της μίας βρίσκεται το 3’ άκρο της άλλης Στην ανακάλυψη της διπλής έλικας βοήθησαν: 1. Δεδομένα από την ανάλυση του ποσοστού των βάσεων του DNA 2. Δεδομένα από την απεικόνιση του DNA με χρήση ακτίνων Χ Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αποθήκευση: οι πληροφορίες οργανώνονται σε λειτουργικές μονάδες, τα γονίδια Διατήρηση: με την αντιγραφή μεταβιβάζεται η γενετική πληροφορία από κύτταρο σε κύτταρο, από οργανισμό σε οργανισμό Έκφραση: επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της σύνθεσης των πρωτεϊνών Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

11 Γονιδίωμα: το γενετικό υλικό του κυττάρου
Οι γαμέτες των διπλοειδών οργανισμών και τα προκαρυωτικά κύτταρα: απλοειδή κύτταρα Τα σωματικά κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισμών: διπλοειδή κύτταρα Στα ευκαρυωτικά κύτταρα το γενετικό υλικό βρίσκεται: πυρήνα, μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες Περιγραφή μήκους ή αλληλουχίας ενός νουκλεϊκού οξέος: αριθμός ή αλληλουχία βάσεων Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©

12 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Επιμέλεια: Δ.Κωστανίκος-Βιολόγος ©


Κατέβασμα ppt "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google