Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2013 Επιστημονικά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2013 Επιστημονικά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνη Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 2 Δομή παρουσίασης Ταυτότητα της ΠράξηςΤαυτότητα της Πράξης Καινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσηςΚαινοτόμες προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης  Πρωτοπόρες επιμορφωτικές θεματικές  Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora)  Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών  Εξ αποστάσεως επιμόρφωση ΩφέλειαΩφέλεια 3 σχολικά έτη υλοποίησης της Πράξης3 σχολικά έτη υλοποίησης της Πράξης

3 33 Ταυτότητα της Πράξης 1 Η Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά βίου μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Γενικός σκοπός της Πράξης: η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό σχολείο (Α/βάθμια & Β/βάθμια εκπαίδευση), ώστε να εξασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση των ομάδων αυτών με γηγενείς μαθητές, καθώς και η κοινωνική τους ένταξη.

4 44 Ταυτότητα της Πράξης 2 Η Πράξη υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη με  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 10 διαφορετικές δράσειςΣτο πλαίσιο της Πράξης υλοποιούνται 10 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη  των μαθητών που ανήκουν στην ομάδα στόχο,  των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και  των γονέων των αλλοδαπών μαθητών

5 55 Περιγραφή της Πράξης 3 Επιστημονικά Υπεύθυνη Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη Δράση 1 Υποστήριξη της λειτουργίας των τάξεων υποδοχής Δράση 2 Ενίσχυση της ελληνομάθειας Δράση 3 Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου Δράση 4 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Δράση 5 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Δράση 6 Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης Δράση 7 Σύνδεση σχολείου και κοινότητας Δράση 8 Δικτύωση σχολείων Δράση 9 Λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες Δράση 10 Αξιολόγηση

6 6 Καινοτ όμε ς προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης Πρωτοπόρες επιμορφωτικές θεματικές Στο πλαίσιο της Πράξης διοργανώνονται επιμορφώσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές με θεματικές, όπως:  το σχολικό εκφοβισμό και την παιδική επιθετικότητα  την ηλεκτρονική βία: το φαινόμενο του cyberbulling  τις οικογενειακές σχέσεις και επικοινωνία  τη συνεργασία σχολείου και οικογένειας

7 7 Πρωτοπόρες επιμορφωτικές θεματικές  τη διδασκαλία των επιμέρους δεξιοτήτων ανάλογα με το επίπεδο της ελληνομάθειας  τη διόρθωση λαθών στη φωνητική (βιωματικά εργαστήρια)  την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (project)  τη διγλωσσία στην προσχολική αγωγή  τη διδασκαλία της γλώσσας μέσω αντικειμένων  την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων και παιχνιδιών προφορικού λόγου και δημιουργικής σκέψης

8 88 Καινοτ όμε ς προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora) Οι γραπτές παραγωγές αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών (500 γραπτά) έχουν ψηφιοποιηθεί και επισημειωθεί με βάση ένα ειδικά κατασκευασμένο εργαλείο επισημείωσης ως προς (α) τη μορφολογική κωδικοποίηση των λέξεων και (β) τα λάθη που παράγουν οι μαθητές ένα σώμα κειμένων μαθητών (ΣΚΕΙΜΑΘ)Οι επισημειωμένες γραπτές παραγωγές θα αποτελέσουν ένα σώμα κειμένων μαθητών (ΣΚΕΙΜΑΘ), το οποίο θα διατεθεί στον ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό χώρο προς ερευνητική και εκπαιδευτική αξιοποίηση.

9 99 Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora) Η επισημείωση των γραπτών παραγωγών των μαθητών βασίζεται στην ιεράρχηση των κατηγοριών λαθών, καθώς και στις συντομογραφικές συμβάσεις, οι οποίες κωδικοποιούνται τεχνικά ως ετικέτες (tags) για τη γλώσσα σήμανσης XML (Extensible Mark-up Language). Η πορεία των επισημειώσεων υιοθετεί μεθοδολογικά τα πρότυπα του προγράμματος Free Text για το σώμα κειμένων μαθητών FRIDA στη Γαλλία.

10 10 Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora) Ως προς την κατηγοριοποίηση των λαθών, στο ΣΚΕΙΜΑΘ γίνεται διάκριση σε δύο κύριες κατηγορίες (Dulay, Burt & Krashen, 1982): Λάθη βασισμένα σε γλωσσικές κατηγορίες (μορφολογίας, σύνταξης κτλ.) Τρόπος πραγματοποίησης του λάθους (παράλειψη, πρόσθεση, παραμόρφωση δεδομένων κτλ.).

11 11 Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora) εκπαιδευτικούςμαθητέςακαδημαϊκή κοινότητα Τα αποτελέσματα της ψηφιοποίησης είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αλλά και για την ακαδημαϊκή κοινότητα που ασχολείται με θέματα γλωσσικής εκμάθησης και διδασκαλίας, γιατί: ηλεκτρονική βάση δεδομένων, (α) οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, την οποία διδακτικούςσκοπούς  οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αξιοποιήσουν για διδακτικούς σκοπούς, δηλαδή για τη διδασκαλία μορφοσυντακτικών φαινομένων και λεξιλογίου μέσω πραγματικών παραγωγών των μαθητών, συνεμφανίσειςλέξεωνκαιφράσεων  οι μαθητές θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνοι τους για να βρίσκουν συνεμφανίσεις λέξεων και φράσεων. ερευνητές συστηματικάτα λάθη στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα (β) Η βάση των σωμάτων κειμένων που θα δημιουργηθεί θα είναι προσβάσιμη στους ερευνητές και θα μπορεί να αξιοποιηθεί για να αναλυθούν συστηματικά τα λάθη στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

12 12 Καινοτ όμε ς προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος για την ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών. Γλώσσες–στόχος: αλβανική και ρωσική. Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα μετά το πέρας του ωρολογίου σχολικού προγράμματος σε 7 σχολεία πανελλαδικά.

13 13 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Η ενίσχυση της μητρικής γλώσσας (Γ1) των μαθητών είναι σημαντική, καθώς μελέτες στο χώρο της γλωσσικής κατάκτησης/εκμάθησης έχουν καταδείξει ότι η στοχευμένη διδασκαλία της μητρικής επικουρεί σημαντικά την κατάκτηση/εκμάθηση της γλώσσας περιβάλλοντος (Γ2). Σύνδεση προηγούμενης και νέας γνώσης

14 14 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών και των δύο γλωσσώνΣτόχος είναι η ανάπτυξη και των δύο γλωσσών του δίγλωσσου μαθητή. Η Γ1 λειτουργεί ως βοήθημα για την εκμάθηση της Γ2, και αντίστροφα. Ενθάρρυνση των μαθητών για ανάπτυξη μεταγλωσσικής συνειδητοποίησης και Ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους μέσα από την αποδοχή της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.

15 15 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Αποτελέσματα 1 Παραγωγή στοχευμένου γλωσσοδιδακτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που βασίζεται στη συγκριτική ανάλυση των υπό εξέταση γλωσσών και λαμβάνει υπόψη τη γλωσσική παρεμβολή. Συνεργατική δράση μεταξύ γλωσσολόγων και διδασκόντων της αλβανικής και ρωσικής για το σχεδιασμό πρότυπων ασκήσεων, κειμένων και λοιπού γλωσσικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των μαθητών με βάση το γλωσσικό επίπεδο/βαθμό γλωσσομάθειας της εκάστοτε ομάδας- στόχου.

16 16 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Αποτελέσματα 2 Συγκριτικές γραμματικές περιγραφέςΣυγκριτικές γραμματικές περιγραφές της αλβανικής και της ρωσικής με την ελληνική για χρήση από τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να ενημερωθεί για τις γλωσσικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των υπό εξέταση γλωσσών. ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφιακά μαθήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσαςΔημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία θα γίνεται ανάρτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή ολοκληρωμένων μαθημάτων (ψηφιακά μαθήματα ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας) και δημοσίευση εργασιών των μαθητών με τη μορφή ηλεκτρονικού περιοδικού.

17 17 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Δείγμα της ψηφιακής πλατφόρμας (διδασκαλία ρωσικής)

18 18 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Δείγμα της ψηφιακής πλατφόρμας (διδασκαλία ρωσικής)

19 19 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Δείγμα της ψηφιακής πλατφόρμας (διδασκαλία ρωσικής)

20 20 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Δείγμα της ψηφιακής πλατφόρμας (διδασκαλία ρωσικής)

21 21 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών Ωφέλειες 1 Σε εκπαιδευτικό επίπεδο Σε εκπαιδευτικό επίπεδο το παραγόμενο διδακτικό υλικό και οι μελέτες γραμματικής περιγραφής των γλωσσών στόχου αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες : των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε δίγλωσσους μαθητές ή μαθητές που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, των αποδεκτών της μειονοτικής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, και να συμβάλουν: στην ομαλή και φυσική ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στον κοινωνικό ιστό, καθώς η γλώσσα αποτελεί βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου.

22 22 Ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των μαθητών 9 Ωφέλειες 2 Σε επιστημονικό/ερευνητικό επίπεδο Σε επιστημονικό/ερευνητικό επίπεδο τα αποτελέσματα της ενίσχυσης της μητρικής γλώσσας των μαθητών αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες: της γλωσσολογικής, παιδαγωγικής και γενικότερης ακαδημαϊκής κοινότητας που ασχολείται με θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας, συγκριτικής γλωσσολογίας, τυπολογίας και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, γλωσσικής ταυτότητας, διδακτικής της γλώσσας, κοινωνικής παιδαγωγικής κτλ., όπως επίσης και των φοιτητών/-τριών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ασχολούνται με τα αντίστοιχα θέματα και, ιδιαίτερα, με την εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης γλώσσας.

23 23 Καινοτ όμε ς προσεγγίσεις σε θέματα εκπαίδευσης Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Στο πλαίσιο της Πράξης γίνεται προσπάθεια κατάρτισης των εκπαιδευτικών τόσο σε θέματα επιστημονικής γνώσης όσο και σε θέματα ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στη σχολική τάξη. Έναν τρόπο υλοποίησης της παραπάνω προσπάθειας αποτελεί η εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω του μοντέλου της μικτής ηλεκτρονικής μάθησης (blended/mixed e-learning).

24 24 Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Συνδυάζονται οι παραδοσιακές διά ζώσης επιμορφώσεις με τηλεδιδασκαλία και επικοινωνία μέσω διαδικτύου. εικονικής αίθουσαςΕιδικότερα, oι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στην επιμόρφωση σε πραγματικό χρόνο μέσω μιας «εικονικής αίθουσας» χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ο κάθε χρήστης, δηλαδή, βρίσκεται στο δικό του χώρο (γραφείο, σπίτι κτλ.), αλλά μπορεί μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης να συμμετέχει σε μια «ζωντανή» εικονική αίθουσα διδασκαλίας με παρακολούθηση ηλεκτρονικού πίνακα, όπως επίσης σε τηλεδιασκέψεις και συζητήσεις μέσα από το κύκλωμα.

25 25 Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Επί τέσσερις εβδομάδες εναλλάσσεται η σύγχρονη με την ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση και ο κύκλος του σεμιναρίου της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης ολοκληρώνεται με την τελική διά ζώσης συνάντηση, η οποία στοχεύει σε μια γενική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση πάνω στη θεματική και σε αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους επιμορφούμενους. Για τις ανάγκες της τηλεπιμόρφωσης αξιοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα “Big Blue Button”, η οποία είναι δοκιμασμένη από διάφορα τμήματα του Α.Π.Θ. Τόσο ο αριθμός των σεμιναρίων όσο και των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των τεχνολογικών λύσεων ανοικτού κώδικα.

26 26 Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Θεματικές των επιμορφωτικών σεμιναρίων Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσαςΗ διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: αξιοποίηση και κατασκευή διδακτικού υλικού, διαχείριση λαθών των μαθητών Διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξειςΔιδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις: ζητήματα μεθόδευσης, καλές διδακτικές πρακτικές, εφαρμογή διαθεματικών δραστηριοτήτων, διδακτική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Θέματα Σχολικής ΠαιδαγωγικήςΘέματα Σχολικής Παιδαγωγικής: διαφοροποιημένη παιδαγωγική, αλληλεπίδραση και ανθρώπινες σχέσεις στη σχολική τάξη, σχολική ζωή και ανάπτυξη κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου

27 27 Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Καινοτόμαστοιχεία εξ αποστάσεως επιμορφώσεων Καινοτόμα στοιχεία εξ αποστάσεως επιμορφώσεων ευελιξία χρόνου και χώρου καταλληλότητα/προσαρμογή περιεχομένου. Στην ηλεκτρονική μάθηση το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζεται ως συνδυασμός κειμένου, ήχου, εικόνας, γραφικών, ομιλίας, διαλογικής συνεργασίας κ τ λ., ξεπερνώντας την κειμενική συνήθως μορφή της παραδοσιακής μάθησης. Μπορεί επίσης να επικαιροποιείται άμεσα, να ανανεώνεται αυτόματα, να υπόκειται σε διαρκή επεξεργασία, να αποθηκεύεται με δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης (reusability) κατάκτηση του ψηφιακού γραμματισμού από τους εκπαιδευτικούς

28 28 Εξαποστάσεωςεπιμόρφωση Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Καινοτόμαστοιχεία εξ αποστάσεως επιμορφώσεων Καινοτόμα στοιχεία εξ αποστάσεως επιμορφώσεων αυτόνομα οργανωμένη μάθηση ανάπτυξη στρατηγικών αυτομόρφωσης προώθηση συνεργασίας, αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας, κοινής χρήσης πληροφοριών.

29 29 Ωφέλεια 1 Όλες οι ενέργειες που υλοποιούνται από την Πράξη έχουν ως στόχο να ωφελήσουν όλους όσοι εμπλέκονται στη δημόσια εκπαίδευση – μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς – καθώς και τις ίδιες τις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, ωφελούνται νέοι ερευνητές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί. Αυτό γίνεται μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πράξης. Ειδικότερα:

30 30 Ωφέλεια 2 αλλόγλωσσοι μαθητές Οι αλλόγλωσσοι μαθητές ωφελούνται μέσω μαθημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας, τα οποία αφορούν αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές που έχουν φοιτήσει σε Τ.Υ., αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γλώσσα, νεοαφιχθέντες στη χώρα αλλόγλωσσους μαθητές, οι οποίοι φοιτούν σε σχολικές μονάδες όπου δεν λειτουργούν Τ.Υ. αλλόγλωσσους μαθητές που εγγράφονται στο σχολείο χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε ελληνικό σχολείο. Και μέσω μαθημάτων ενίσχυσης της μητρικής τους (αλβανικής και ρωσικής)

31 31 Ωφέλεια 3 μαθητές –αλλοδαποί και γηγενεί ς – Οι μαθητές –αλλοδαποί και γηγενεί ς – ωφελούνται μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων που εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες της Πράξης: Διαπολιτισμικές δραστηριότητες στο σχολικό χώρο, όπως θεατρικά δρώμενα, βιωματικές δράσεις κτλ. Ψυχολογική υποστήριξη Διαπολιτισμικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού

32 32 Ωφέλεια 4 εκπαιδευτικοί Οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται μέσω: Επιμορφωτικών σεμιναρίων – δι ά ζώσης και εξ αποστάσεως – που αφορούν θέματα παιδαγωγικής, διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαχείρισης κρίσεων στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Ενημέρωσης από την ιστοσελίδα της Πράξης (www.diapolis.auth.gr) για υπάρχον επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ, καλές πρακτικές διδασκαλίας, οδηγίες εκπαιδευτικών επισκέψεων, σχετικά άρθρα και βιβλιογραφία.www.diapolis.auth.gr

33 33 Ωφέλεια 5 γονείς και οι σχολικές μονάδες Οι γονείς και οι σχολικές μονάδες ωφελούνται μέσω: Προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης και επιμόρφωσης σε ζητήματα πολιτισμικής επάρκειας. Παρεμβάσεων ενδυνάμωσης του ρόλου των γονέων, εμπλοκής και συμμετοχής της οικογένειας στο σχολείο, προώθησης διαπολιτισμικών ικανοτήτων των γονέων. Υποστήριξης της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής, μέσω δειγματικών διδασκαλιών, παροχής εκπαιδευτικού υλικού κτλ. Παροχής τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία εφαρμογής της Πράξης.

34 34 Ωφέλεια 5 ερευνητές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί Οι νέοι ερευνητές και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ωφελούνται μέσω: Τ ης δυνατότητας που τους παρέχεται για επαγγελματική απασχόληση και απόκτηση εμπειρίας σε έρευνα και σε θέματα συλλογής, επεξεργασίας γλωσσικού υλικού, σχεδιασμού, κατασκευής και αξιολόγησης γλωσσοδιδακτικού υλικού. Τ ης δυνατότητας για εργασία που παρέχεται σε προσοντούχους και επιμορφωμένους στο αντικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας αδιόριστους εκπαιδευτικούς.

35 35 3 σχολικά έτη υλοποίησης 2010-2013 2.324 αιτήσεις σχολείων2.324 αιτήσεις σχολείων (εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις της Πράξης) 1.061 σχολεία1.061 σχολεία (υλοποίηση). Ειδικότερα:  150 Τάξεις Υποδοχής  150 Τάξεις Υποδοχής υποστηρίχθηκαν από συνεργάτες της Πράξης, με τη χορήγηση τεστ κατάταξης, εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωσης.  668 σχολικές μονάδες  668 σχολικές μονάδες υποστηρίχθηκαν μέσω της λειτουργίας τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών στα οποία εργάζονται εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί.  130 σχολικές μονάδες  130 σχολικές μονάδες υλοποίησαν θερινά τμήματα ενίσχυσης της συνολικής παρουσίας των δίγλωσσων μαθητών με τη συνδρομή εκπαιδευτικών και ειδικών στο σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό.

36 36 3 σχολικά έτη υλοποίησης 2010-2013  7 σχολικές μονάδες  7 σχολικές μονάδες υλοποίησαν πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών (ρωσική και αλβανική) με χρήση πρότυπου γλωσσοδιδακτικού υλικού.  150 σχολικές μονάδες  150 σχολικές μονάδες ενισχύθηκαν προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω του θεατρικού παιχνιδιού με τη βοήθεια συνεργατών-θεατρολόγων.  64 σχολικές μονάδες  64 σχολικές μονάδες πραγματοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών και μουσειοπαιδαγωγών.

37 37 3 σχολικά έτη υλοποίησης 2010-2013  126 σχολικές μονάδες  126 σχολικές μονάδες υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων ψυχολογικής υποστήριξης, τα οποία εφαρμόζουν σχολικοί ψυχολόγοι-συνεργάτες του προγράμματος  309 σχολικές μονάδες  309 σχολικές μονάδες υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων σύνδεσης σχολείου και κοινότητας, συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης του ρόλου των γονέων

38 38 3 σχολικά έτη υλοποίησης 2010-2013 ΩφελούμενοιΜαθητές:  1600  1600 μαθητές των Τάξεων Υποδοχής  7110  7110 μαθητές των τμημάτων ενίσχυσης της ελληνομάθειας  1000  1000 μαθητές που υλοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις  1250  1250 μαθητές των θερινών μαθημάτων

39 39 3 σχολικά έτη υλοποίησης 2010-2013 ΩφελούμενοιΕκπαιδευτικοί:  8500  8500 εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης παρακολούθησαν ημερίδες και επιμορφώσεις ενδοσχολικές, διασχολικές και εξ αποστάσεως (δράση 4)  1526  1526 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια με θεματική σχετικά με τη διδασκαλία της ΝΕ ως δεύτερης γλώσσας.

40 40 Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» www.diapolis.auth.gr Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Κατέβασμα ppt "Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Θεσσαλονίκη, 18 Ιανουαρίου 2013 Επιστημονικά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google