Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι οι μονάδες ενός αλλού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι οι μονάδες ενός αλλού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι οι μονάδες ενός αλλού αγαθού που απαιτούνται για να το ανταλλάξουμε. Ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι οι μονάδες ενός αλλού αγαθού που απαιτούνται για να το ανταλλάξουμε. π.χ. 1 κιλό ψωμί = 4 αυγά. - 1 αυγό = 1/4 του κιλού ψωμί π.χ. 1 κιλό ψωμί = 4 αυγά. - 1 αυγό = 1/4 του κιλού ψωμί Κάθε αγαθό έχει τόσες ανταλλακτικές αξίες όσες και τα αγαθά με τα οποία μπορεί να ανταλλαγεί. Κάθε αγαθό έχει τόσες ανταλλακτικές αξίες όσες και τα αγαθά με τα οποία μπορεί να ανταλλαγεί. Παλαιότερα σε κοινωνίες αυτοκατανάλωσης τα άτομα παρήγαγαν προϊόντα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι ανταλλαγές ήταν ευκαιριακές. Παλαιότερα σε κοινωνίες αυτοκατανάλωσης τα άτομα παρήγαγαν προϊόντα για να καλύψουν τις ανάγκες τους και οι ανταλλαγές ήταν ευκαιριακές. Οι ανταλλαγές ήταν εμπράγματες (ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ) Οι ανταλλαγές ήταν εμπράγματες (ΑΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ)

2 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΝΤΙΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ Δυσκολία του ατόμου να βρει άτομο που να προσφέρει το προϊόν που θέλουμε και επιθυμεί να αποκτήσει το προϊόν που εμείς έχουμε και θέλουμε να ανταλλάξουμε. Δυσκολία του ατόμου να βρει άτομο που να προσφέρει το προϊόν που θέλουμε και επιθυμεί να αποκτήσει το προϊόν που εμείς έχουμε και θέλουμε να ανταλλάξουμε. Να υπάρχει ταύτιση των ποσοτήτων που επιθυμούν να ανταλλάξουν. Να υπάρχει ταύτιση των ποσοτήτων που επιθυμούν να ανταλλάξουν. Δυσκολία μεταφοράς των ανταλλασσόμενων αγαθών. Δυσκολία μεταφοράς των ανταλλασσόμενων αγαθών. Η αλλοίωση των ευπαθών προϊόντων. Η αλλοίωση των ευπαθών προϊόντων. Δυσκολία του προσδιορισμού της ανταλλακτικής αξίας των αγαθών. Δυσκολία του προσδιορισμού της ανταλλακτικής αξίας των αγαθών. Τα αγαθά έχουν τόσες αξίες ανταλλαγής όσα και τα αγαθά με τα οποία μπορούν να ανταλλαγούν Τα αγαθά έχουν τόσες αξίες ανταλλαγής όσα και τα αγαθά με τα οποία μπορούν να ανταλλαγούν

3 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Η Οικονομική επιστήμη ασχολείται μόνο με την παραγωγή αγαθών που παράγονται με σκοπό την ανταλλαγή και όχι την αυτοκατανάλωση. Η Οικονομική επιστήμη ασχολείται μόνο με την παραγωγή αγαθών που παράγονται με σκοπό την ανταλλαγή και όχι την αυτοκατανάλωση. Η αξία ενός εμπορεύματος, εκφρασμένη σε άλλο εμπόρευμα, είναι η σχέση με την οποία ανταλλάσσουμε μονάδες άλλου εμπορεύματος με μια μονάδα αυτού που έχουμε. Ως κριτήριο ανταλλαγής θεωρούμε τη δυνατότητα του αγοραστή να προσφέρει σε αντάλλαγμα της ποσότητας εμπορεύματος που αποκτά, μια ποσότητα άλλου εμπορεύματος. Η αξία ενός εμπορεύματος, εκφρασμένη σε άλλο εμπόρευμα, είναι η σχέση με την οποία ανταλλάσσουμε μονάδες άλλου εμπορεύματος με μια μονάδα αυτού που έχουμε. Ως κριτήριο ανταλλαγής θεωρούμε τη δυνατότητα του αγοραστή να προσφέρει σε αντάλλαγμα της ποσότητας εμπορεύματος που αποκτά, μια ποσότητα άλλου εμπορεύματος. Ανταλλαγές με την μορφή δώρων δεν αποτελούν αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Ανταλλαγές με την μορφή δώρων δεν αποτελούν αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης. Οι ανταλλαγές σήμερα γίνονται με τη μεσολάβηση του χρήματος. (1 κιλό ψωμί = 1 € / 1 αυγό = 0,25 € ) Οι ανταλλαγές σήμερα γίνονται με τη μεσολάβηση του χρήματος. (1 κιλό ψωμί = 1 € / 1 αυγό = 0,25 € )

4 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Η αξία μίας μονάδας ενός εμπορεύματος εκφρασμένη σε χρήμα, αποτελεί την τιμή του εμπορεύματος. Τιμή δηλαδή ενός αγαθού είναι ο αριθμός των χρηματικών μονάδων που απατούνται για την απόκτηση μιας μονάδας από το αγαθό αυτό. Η αξία μίας μονάδας ενός εμπορεύματος εκφρασμένη σε χρήμα, αποτελεί την τιμή του εμπορεύματος. Τιμή δηλαδή ενός αγαθού είναι ο αριθμός των χρηματικών μονάδων που απατούνται για την απόκτηση μιας μονάδας από το αγαθό αυτό. Αγοραστική δύναμη είναι η ποσότητα εμπορευμάτων που μπορεί να αγοράσει μια μονάδα χρήματος. Αγοραστική δύναμη είναι η ποσότητα εμπορευμάτων που μπορεί να αγοράσει μια μονάδα χρήματος.

5 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.2 ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Αντικείμενο των ανταλλαγών είναι εμπορεύματα τελικής χρήσης Αντικείμενο των ανταλλαγών είναι εμπορεύματα μιας χρήσης (καταναλωτά)

6 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.2 ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Ανταλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων Ανταλλαγές διαρκών Κεφαλαιουχικών Αγαθών (οικοδομήματα μηχανήματα, εργαλεία κλπ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Πρώτες Ύλες - Ημικατεργασμένα Προϊόντα - Υπηρεσίες. Αγορά αγαθών με στόχο τη μεταπώληση (χονδρικό εμπόριο- λιανικό εμπόριο)

7 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.2 ΕΙΔΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Συναλλαγές με κριτήριο γεωγραφικό εύρος της αγοράς μέσα στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. Τοπικές συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές που περιορίζονται στα όρια μιας συνοικίας ή μιας πόλης, Διατοπικές συναλλαγές, που συνδέουν συναλλασσόμενους σε διαφορετικές πόλεις ή περιοχές και Διεθνείς συναλλαγές, όταν οι συναλλασσόμενοι έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε διαφορετικές χώρες.

8 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.3 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ Η σχέση ανταλλαγής δύο εμπορευμάτων (8:1 στην περίπτωση του παραδείγματος -του σχολικού βιβλίου- εισιτηρίου και εφημερίδας) μας δίνει τη σχετική τιμή του ενός εμπορεύματος σε σχέση με το άλλο. Η σχέση ανταλλαγής του εμπορεύματος «εισιτήριο κινηματογράφου» με χρήμα (δηλαδή 8 € κάθε εισιτήριο) μας δίνει την απόλυτη ή χρηματική τιμή του εμπορεύματος. Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα εμπορευμάτων που μπορεί να αγοράσει μια μονάδα χρήματος, προσδιορίζει την αγοραστική δύναμη του χρήματος. Οι τιμές μεταβάλλονται διαρκώς με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η αγοραστική δύναμη του χρήματος.

9 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη της τιμής ενός εμπορεύματος σε μια μεγάλη σχετική χρονική περίοδο διαπιστώνουμε ότι η τιμή μεταβάλλεται συνεχώς. Αν παρατηρήσουμε την εξέλιξη της τιμής ενός εμπορεύματος σε μια μεγάλη σχετική χρονική περίοδο διαπιστώνουμε ότι η τιμή μεταβάλλεται συνεχώς. Άλλοτε αυξάνεται Άλλοτε μειώνεται Άλλοτε παραμένει για λίγο αμετάβλητη Οι τιμές των εμπορευμάτων για την ίδια χρονική περίοδο εξελίσσονται διαφορετικά. Οι τιμές των εμπορευμάτων για την ίδια χρονική περίοδο εξελίσσονται διαφορετικά. Οι τιμές κάποιων εμπορευμάτων μειώνονται ενώ οι τιμές κάποιων άλλων αυξάνονται Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι η αξία των εμπορευμάτων μεταβάλλεται συνεχώς και η αγοραστική αξία του χρήματος μεταβάλλεται συνεχώς.

10 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των εμπορευμάτων και που οφείλεται η διαχρονική μεταβολή τους. ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι επιχειρήσεις παράγουν προϊόντα που η τιμή πώλησης είναι μεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής του, για να έχουν κέρδος. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής επιδρούν στην προσφορά του αγαθού. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΗΣ  Όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται οι επιχειρήσεις αυξάνουν την προσφορά εμπορευμάτων και μειώνουν την προσφορά όταν πέφτουν οι τιμές

11 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των εμπορευμάτων και που οφείλεται η διαχρονική μεταβολή τους. Επιδίωξη Καταναλωτών Αγορά των προϊόντων στις χαμηλότερα δυνατές τιμές με στόχο να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. (Αγοράζουν με το εισόδημα που έχουν μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων, που σημαίνει ότι βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο).  Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται οι καταναλωτές αυξάνουν την ζήτηση εμπορευμάτων και μειώνουν την ζήτηση όταν ανεβαίνουν οι τιμές. ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΓΙΑΤΙ Το Εισόδημα είναι περιορισμένο και δεδομένο (αγοραστική δύναμη των καταναλωτών). Υπάρχει δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράσουν άλλα φθηνότερα αγαθά που καλύπτουν την ίδια ανάγκη (υποκατάστατα αγαθά).

12 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.4 Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Καταναλωτές Επιχειρήσεις Ζήτηση Προσφορά Ζήτηση ΠροσφοράΕπιδίωξη↓Τιμή↑Επιδίωξη Οι τιμές των αγαθών στην αγορά προσδιορίζονται από τις δυνάμεις της Προσφοράς και της Ζήτησης

13 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Επιχειρήσεις Επιχειρήσεις Επιδίωξη Επιχειρήσεων Επιδίωξη Επιχειρήσεων Πώληση των προϊόντων στις υψηλότερες δυνατές τιμές με στόχο να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Πώληση των προϊόντων στις υψηλότερες δυνατές τιμές με στόχο να πετύχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Η επιδίωξη αυτή περιορίζεται από I.Το Εισόδημα (αγοραστική δύναμη των καταναλωτών). II.Η δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράσουν άλλα φθηνότερα αγαθά που καλύπτουν την ίδια ανάγκη (υποκατάστατα αγαθά).

14 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Καταναλωτές (Νοικοκυριά) Καταναλωτές (Νοικοκυριά) Επιδίωξη Καταναλωτών Επιδίωξη Καταναλωτών Αγορά των προϊόντων στις χαμηλότερα δυνατές τιμές με στόχο να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Αγορά των προϊόντων στις χαμηλότερα δυνατές τιμές με στόχο να καλύψουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. (Αγοράζουν με το εισόδημα που έχουν μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων, που σημαίνει ότι βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο). (Αγοράζουν με το εισόδημα που έχουν μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων, που σημαίνει ότι βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο).

15 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Η δύναμη των επιχειρήσεων να επιβάλλουν τις τιμές που επιθυμούν εξαρτάται πολύ από τη μορφή της αγοράς στην οποία διαθέτουν το εμπόρευμά τους. Η μορφή της αγοράς καθορίζεται από μια σειρά παραγόντων. Οι σπουδαιότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι οι εξής: 1. 1.Πρώτον, ο αριθμός των επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο ή παρόμοιο εμπόρευμα και το μερίδιο που έχει κάθε επιχείρηση στις συνολικές πωλήσεις. 1. 1.Δεύτερον, ο αριθμός των αγοραστών του εμπορεύματος και το μερίδιο των αγορών κάθε αγοραστή στις συνολικές πωλήσεις. 2. 2.Τρίτον, ο βαθμός ομοιογένειας τον εμπορεύματος. Δηλαδή σε τι βαθμό οι αγοραστές αποδίδουν στο εμπόρευμα χαρακτηριστικά που το κάνουν να διαφέρει σημαντικά ή καθόλου από ανάλογα εμπορεύματα που παράγουν άλλες επιχειρήσεις.

16 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Αριθμός Επιχειρήσεων ΠΡΟΪΟΝ Αριθμός καταναλωτών ΜΕΓΑΛΟΣ (με μικρό ποσοστό τις συνολικές πωλήσεις) ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣΜΕΓΑΛΟΣ (με μικρό ποσοστό τις συνολικές αγορές) Τέλειος ή πλήρης ανταγωνισμός Διαμόρφωση Τιμής: Καμία επιχείρηση από μόνη της δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή. Παραδείγματα: Χρηματιστήριο Αξιών (αγορά μετοχών -ομολόγων) – Αγορά αγροτικών προϊόντων (ρύζι, καλαμπόκι, σιτάρι, καφές)

17 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Αριθμός Επιχειρήσεων ΠΡΟΪΟΝ Αριθμός καταναλωτών ΜΟΝΟ ΜΙΑ Η Δημιουργία της επιχείρησης έχει υψηλό κόστος για να επενδύσει ιδιώτης ( συνήθως επενδύει το κράτος) ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΣΜΕΓΑΛΟΣ (με μικρό ποσοστό τις συνολικές αγορές) Μονοπώλιο Διαμόρφωση Τιμής: Η τιμή διαμορφώνεται από τον παραγωγό Παραδείγματα: Παραδείγματα: Ο ΟΣΕ η ΕΥΔΑΠ

18 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Αριθμός Επιχειρήσεων ΠΡΟΪΟΝ Αριθμός καταναλωτών ΜΕΓΑΛΟΣΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΜΕΓΑΛΟΣ Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός Διαμόρφωση Τιμής: Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να αυξήσουν τα κέρδη τους και το ποσοστό τους στις συνολικές πωλήσεις: 1. Με πόλεμο τιμών 2. Με διαφήμιση για να πεισθούν οι καταναλωτές για τη διαφορετικότητα του προϊόντος και την υπεροχή του. Παραδείγματα: Παραδείγματα: Κλάδοι παραγωγής ευρέων καταναλωτικών προϊόντων (οδοντόκρεμες, σαπούνια, αυτοκίνητα, κομμωτήρια, ξενοδοχεία φροντιστήρια)

19 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Αριθμός Επιχειρήσεων ΠΡΟΪΟΝ Αριθμός καταναλωτών ΛΙΓΕΣ ή Μερικές Μικρές και μια Μεγάλη (ΗΓΕΤΙΔΑ) ΠΙΘΑΝΗ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΣ Ολιγοπώλιο Διαμόρφωση Τιμής: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ Παραδείγματα: Τσιμεντοβιομηχανίες – βιομηχανίες γάλακτος – κινητή τηλεφωνία – εμπορία ηλεκτρικών ειδών.

20 3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.5 ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΦΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜονοψώνιοΜΕΓΑΛΟΣΕΝΑΣΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Διμερές Μονοψώνιο (μονοπώλιο) ΜΙΑΕΝΑΣΑΔΙΑΦΟΡΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟλιγοψώνιοΜΕΓΑΛΟΣΛΙΓΟΙΑΔΙΑΦΟΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ


Κατέβασμα ppt "3ο ΓΕΛ Κορίνθου (Ασημακόπουλος Γ. ΠΕ 09 - Μπόγια Π. ΠΕ 10) 5.1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ Ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι οι μονάδες ενός αλλού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google