Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Καθηγήτρια: Περδικάκη Σοφία

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Καθηγήτρια: Περδικάκη Σοφία"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Καθηγήτρια: Περδικάκη Σοφία
ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων. Εργασία στο Σ.Ε.Π. Της Πολυξένης-Ελένης Κούτρα Και του Παναγιώτη Κοκκίνη Τάξη:Γ’2 Καθηγήτρια: Περδικάκη Σοφία

2 Τι είναι ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων.
Τι είναι ο Μηχανικός Ορυκτών Πόρων. Ο Μηχανικός ορυκτών πόρων ασχολείται με: την αναζήτηση εκμετάλλευση επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

3 Σπουδές Στην Ελλάδα, μπορεί κάποιος να σπουδάσει Μηχανικός ορυκτών πόρων στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, στα Χανιά.

4 Διάρκεια Σπουδών Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τµήμα ΜηχΟΠ διαρκούν:
10 εξάµηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Από αυτά, τα 1ο, 3ο, 5ο, 7ο και 9ο είναι χειμερινά, ενώ τα 2ο, 4ο, 6ο, 8ο και 10ο είναι εαρινά. Τα µαθήµατα χωρίζονται σε: (α) υποχρεωτικά µαθήµατα και (β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα.

5 Στόχος του τμήματος Στόχος του Τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσµα επιστηµονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκµετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

6 Στόχος του τμήματος Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα του Τµήµατος εντάσσονται τα υπόγεια νερά η προστασία του περιβάλλοντος (ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.) Οι τοµείς του ορυκτού πλούτου που διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονοµίας.(τα βιοµηχανικά ορυκτά και πετρώµατα και οι ορυκτοί πόροι σχετικοί µε την παραγωγή και εκµετάλλευση ενέργειας.)

7 Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

8 Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας
Η ελλάδα αν εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο μπορεί να λύσει το οικονομικό της πρόβλημα.

9 Άσκηση Επαγγέλματος O Διπλωµατούχος Μηχανικός Oρυκτών Πόρων έχει τη δυνατότητα επαγγελµατικής ενασχόλησης στις εξής δραστηριότητες: Μελέτη και επίβλεψη έργων για την ανίχνευση και τον εντοπισµό ορυκτών πόρων µε γεωτρήσεις, κοιτασµατολογικές, γεωφυσικές, ορυκτολογικές και άλλες σύγχρονες µεθόδους. Εκπόνηση, επίβλεψη και εφαρµογή οικονοµικοτεχνικών µελετών για την επιφανειακή ή υπόγεια εκµετάλλευση βιοµηχανικών ορυκτών και µεταλλευµάτων. Συµµετοχή στη µελέτη και επίβλεψη γεωτεχνικών έργων όπως διακινήσεις εδαφών, διάνοιξη σηράγγων, σταθεροποίηση πρανών κλπ.

10 Άσκηση Επαγγέλματος Σχεδιασµός, µελέτη, επίβλεψη διαδικασιών εµπλουτισµού και ποιοτικής αναβάθμισης µεταλλευµάτων βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών. Αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δηµιουργία τυποποιηµένων βιοµηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραµικά, πυρίµαχα, γυαλιά, κονιάµατα κλπ.). Σχεδιασµός, µελέτη επίβλεψη συστηµάτων παραγωγής και εκµετάλλευσης ρευστών από υπόγειους ταµιευτήρες (υδρογονάνθρακες, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ.).

11 Αγορά Εργασίας Την τελευταία 10ετία, έχουμε μια συνεχή μείωση των θέσεων απασχόλησης στον τομέα αυτόν, πράγμα που έχει κυρίως να κάνει με το ¨κλείσιμο" δεκάδων εξορυκτικών μονάδων.Όμως τα δεδομένα που έχουμε για τα αμέσως επόμενα χρόνια είναι πολύ ενθαρρυντικά: η πατρίδα μας - κατά πως φαίνεται - έχει δεσμευτεί για την αξιοποίηση (αλλά και τη διερεύνηση ύπαρξης νέων) κοιτασμάτων λιγνίτη

12 Αγορά Εργασίας όλος αυτό ο θόρυβος που γίνεται για την αξιοποίηση του υπόγειου πλούτου, που κατά πως φαίνεται υποκρύπτει το υπέδαφος της πατρίδας μας, αρχίζει να αποδίδει καρπούς (εταιρίες εκμετάλλευσης ουρανίου, χρυσού, Υδρογονανθράκων στη Μακεδονία, Υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης). Η ίδια η Κυβέρνηση μέσα από το Βήμα της Βουλής, για πρώτη φορά δεσμεύτηκε πως αν μη τι άλλο θα επενδύσει προς την κατεύθυνση αυτή. Είδη έχει ανοίξει, νοτίως της χώρας μας (Κύπρος -  Ισραήλ), το θέμα της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες. Τέλος, μέσω συγκεκριμένης  διαδικασίας που προβλέπει το ΤΕΕ, όλοι οι πτυχιούχοι του τμήματος, μπορούν και  συντάσσουν Περιβαλλοντικές Μελέτες.

13 Βιβλιογραφία http://www.mred.tuc.gr/


Κατέβασμα ppt "Καθηγήτρια: Περδικάκη Σοφία"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google