Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΙ
ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

2 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σύστημα κανόνων, αρχών και διαδικασιών η οποία καθοδηγεί την επιστημονική έρευνα. (Μόνο παρατηρούμενα φαινόμενα). ΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ Ο ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΘΕΩΡΕΊ πιο κατάλληλη για την μελέτη του θέματός του, χρησιμοποιώντας κριτήρια που απορρέουν από τον ευρύτερο ιδεολογικό και θεωρητικό του προσανατολισμό. ΤΕΧΝΙΚΗ. Σύνολο εφαρμοσμένων μέσων που χρησιμοποιεί ο ερευνητής.

3 ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Ι Ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τούς νόμους της ανθρώπινης δράσης. έμφαση στην ανεύρεση, μέτρηση, και έκφραση των μεταβλητών με μαθηματική ακρίβεια. Δυνατότητα πρόβλεψης Εξετάζουν θεωρίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, μέσω της επιβολής της υπόθεσης. Μετράει τις μεταβλητές και μετά προβλέπει/ δυνατότητα επανάληψης. Επιτυχία έρευνας= όταν οι αιτίες συνδέονται με μια γενική θεωρία. Προβλέψεις όχι πάντοτε επιτυχείς Πειραματική, δειγματοληπτική , δευτερογενής έρευνα

4 ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙ
Comte. Κοινωνία μέρος της φύσης, συνεπώς πρέπει να εξετάζονται όπως οι φυσικές επιστήμες/ Γνώσεις προέρχονται από την εμπειρία/κοινωνία complicated γιαυτό και η κοινωνιολογία είναι ανώτερη από τα μαθηματικά ή φυσικές επιστήμες. Durkheim= Κοινωνικές επιστήμες =κοινωνικά φαινόμενα/δηλαδή τρόπος σκέψης, δράσης, συναισθήματος έξω από το άτομο/φαινόμενα εξετάζονται αντικειμενικά γιατί έχουν μια κανονικότητα, συνεπώς μπορούν να μετρηθούν με στατιστική Οι γενικές τάσεις και τα μοντέλα υπάρχουν ανεξάρτητα ως σύνολο και δεν μπορούν να κατανοηθούν ατομικά/ Μοντέλο κοινωνικής ανάλυσης οι θετικές επιστήμες Τίποτε δεν είναι φανερό/εξέταση επιστημονική

5 ΘΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΙΙ
Parsons =πως ένα οργανικό σύστημα δημιουργείται, λειτουργεί και διατηρείται /Κοινωνία - οργανωμένο, σταθερό πλήρες σύστημα, βασισμένο στην συμφωνία βασικών αξιών/ισορροπία/ Κοινωνία= κοινωνική αλλαγή= αργή όχι ρήγματα/ πως οι υποδομές διατηρούνται/ πώς είναι κατανεμημένοι οι ρόλοι (οικογένεια/κοινωνία) Merton= δυσλειτουργίες Ουδετερότητα ερευνών/όχι προσωπικές αξίες

6 ΑΡΧΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
ΑΡΧΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Έμφαση στον προφορικό λόγο Εστιάζεται στον τρόπο που τα άτομα δι-αντιδρούν, ανταποκρίνονται, και επηρεάζονται μεταξύ τους./ Έμφαση στην σημασία της κατανόησης του κοινωνικού κόσμου/ Αργότερα αναπτύχθηκε από την σχολή του Σικάγου (Κοινωνικής Ψυχολογίας). Δεν πιστεύει σε δομές (π.χ., κράτος, οικονομία, τάξη, κλπ.) / καθημερινή διάδραση, Τα άτομα διαντιδρούν και μέσω αυτής της συμπεριφοράς τους υπάρχει η κοινωνία. Η κοινωνία υπάρχει, διατηρείται και αλλάζει μόνο μέσω των ατόμων.

7 MAX WEBER ( ) Τονίζεται η σημασία της κατανόησης (verstehen) και ερμηνείας των ατόμων στις αντιδράσεις τους με τους άλλους /κίνητρα/πως αισθάνονται /αντίληψη της κοινωνικής πραγματικότητας Εναρμόνιση του υποκειμενικού χαρακτήρα των νοημάτων με τον αντικειμενικό χαρακτήρα της επιστημονικής γνώσης. Εξήγηση κοινωνικών φαινομένων με βάση τις αξίες και την υποκειμενική σημασία που δίνουν τα υποκείμενα Κάθε άτομο =ιδιοσυνγκρατικό/ όχι γενίκευση και αριθμοποίηση της συμπεριφοράς Ναι στον εμπειρικό εμπειρικό έλεγχο για την εύρεση αιτιοκρατικών εξηγήσεων

8 ΑΛΛΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Συμβολική Διάδραση/ πως τα άτομα αναπτύσσουν την έννοια του εαυτού σε διάδραση με τους άλλους/ διαδικασία γίγνεσθαι/ κοινωνικοποίηση (Mead) Εθνομεθοδολογία/ η εξέταση δράσης κάτω από την επιφάνεια της κοινωνικής συμπεριφοράς/ πώς τα άτομα φτιάχνουν και μοιράζονται την κατανόηση της κοινωνικής ζωής/ πως στηρίζουν την δράση τους (Garfinkel) Δραματουργική προσέγγιση- κοινωνική ζωή= θέατρο= άτομα παίζουν διαφορετικούς ρόλους (Goffman) Έρευνες που συνδέονται: Έρευνες πεδίου/ συμμετοχική παρατήρηση/ συνεντεύξεις βάθους/ case study

9 ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ Εστιάζεται =εντάσεις/ανταγωνισμό /αλλαγές
Η κοινωνική τάξη= κινητήρας της ιστορίας/κύρια πηγή αλλαγής/βίαιες συγκρoύσεις Neo-marxist = σύγκρουση μεταξύ ομάδων και συμφερόντων/όχι βίαιες συγκρούσεις (C.R.Mills, Ralf Dahrendorf/ Randall Collins)/φεμινιστική θεωρία (ερμηνευτική και συγκρούσεων) Η σύγκρουση βελτιώνει την κοινωνία/ ρίχνει φως στα κοινωνικά προβλήματα Μακρο-ανάλυση/ιστορική μέθοδο

10 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ Ενδιαφέρεται για γενικούς νόμους, εμπειρικούς κανόνες Ψάχνει για την σημασία σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό/πολιτιστικό περιεχόμενο/ πιθανότητα θεωρητικών γενικεύσεων Υιοθέτηση της μεθόδου των φυσικών επιστημών (η ουδετερότητα είναι κεντρικό στοιχείο) Απόρριψη των φυσικών επιστημών Προσπαθεί να προκαλέσει μια πειραματική κατάσταση Φυσιολογικές συνθήκες Ερμηνεία = πρόβλεψη των στοιχείων, συμπεριφοράς, στάσεων (στατιστική αιτιότητα) Ερμηνεία, ερμηνεία της παρατηρούμενης συμπεριφοράς = κατανόηση Μακρο-έρευνες, (εκτεταμένες έρευνες) Τυχαίο δείγμα Έρευνες μικρών ομάδων, case studies (έρευνες συγκεκριμένων περιπτώσεων), όχι τυχαίο δείγμα Deduction (απαγωγή) από το γενικό στο ειδικό Επαγωγή Από το ειδικό στο γενικό Ερωτηματολόγια με προκαθορισμένες απαντήσεις /κατηγορίες που βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο Αριθμητική ανάλυση Ανοικτά ερευνητικά εργαλεία (ημι-δομημένες ερωτήσεις, συνεντεύξεις βάθους, βιογραφικό ιστορικό, focus groups, παρατήρηση, από τις οποίες θεωρητικές κατηγορίες πιθανόν να αναδυθούν. Ανάλυση Λέξεων Υιοθέτηση των κοινωνικών επιστημών Απόρριψη των κοινωνικών επιστημών (εξήγηση της υποκειμενικής γνώμης)

11 -όταν χρησιμοποιούνται χωριστά η ποιοτική και ποσοτική έρευνα, δίνουν διαφορετικού τύπου πληροφορίες
-όταν ασχολούνται με το ίδιο θέμα η ποσοτική και ποιοτική μπορούν να αποδείξουν ακόμη περισσότερο την δύναμη και την σταθερότητα των αποτελεσμάτων


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ/ΜΕΘΟΔΟΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google