Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

John Dewey (1859-1952). Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Συνιστώμενες αναφορές: Πρωτογενείς Αναφορές: John Dewey, Works (Southern Illinois, 1967- ) The Essential.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "John Dewey (1859-1952). Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Συνιστώμενες αναφορές: Πρωτογενείς Αναφορές: John Dewey, Works (Southern Illinois, 1967- ) The Essential."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 John Dewey (1859-1952)

2 Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Συνιστώμενες αναφορές: Πρωτογενείς Αναφορές: John Dewey, Works (Southern Illinois, 1967- ) The Essential Dewey: Ethics, Logic, Psychology, ed. by Thomas M. Alexander and Larry A. Hickman (Indiana, 1998) John Dewey, Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education (Simon & Schuster, 1997) John Dewey, Experience and Nature (Dover, 1958) John Dewey, How We Think (Prometheus, 1991) Δευτερογενείς Αναφορές : The Philosophy of John Dewey, ed. by John J. McDermott (Chicago, 1981) Reading Dewey: Interpretations for a Postmodern Generation, ed. by Larry Hickman (Indiana, 1998) Sidney Hook and Richard Rorty, John Dewey: An Intellectual Portrait (Prometheus, 1995) Jennifer Welchman, Dewey's Ethical Thought (Cornell, 1997) Πρόσθετη διαδικτυακή πληροφόρηση σχετικά με τον Dewey: Richard Field's detailed article in * The Internet Encyclopedia of Philosophy.* The Internet Encyclopedia of Philosophy The thorough collection of resources at EpistemeLinks.com.EpistemeLinks.com The article in the Columbia Encyclopedia at Bartleby.com.Columbia Encyclopedia Charles Lowney on Dewey's pragmatism.pragmatism News from The Center for Dewey Studies.The Center for Dewey Studies A paper on Dewey's individualism from S. Scott Zeman.S. Scott Zeman Suzanne Rice on educational implications of Dewey's concept of virtue.concept of virtue The entry at Biography.comBiography.com

3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ “Αν μπορέσουμε να δούμε ότι η γνώση δεν είναι μια πράξη ενός εξωτερικού θεατή, αλλά κάποιου που συμμετέχει μέσα στην φυσική και την κοινωνική σκηνή, τότε το αληθινό αντικείμενο της γνώσης βρίσκεται στις συνέπειες της κατευθυνόμενης δράσης. Άρα το κριτήριο της γνώσης βρίσκεται στη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να διασφαλισθούν οι συνέπειες κι όχι σε μεταφυσικές συλλήψεις της φύσης του πραγματικού” Το βασικό χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας του πραγματισμού είναι η ενότητα γνώσης και δράσης, αξιών και εμπειρίας. Η γνώση συνδέεται με την δράση και παράγεται από την εμπειρία, ενώ η αλήθεια προσδιορίζεται από τις πρακτικές δραστηριότητες

4 ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Το κριτήριο της αλήθειας μιας ιδέας βρίσκεται στις συνέπειες που ακολουθούν όταν πραγματοποιηθεί η προτεινόμενη πράξη. Με αυτόν τον τρόπο η αξία και η αλήθεια της ιδέας θα αποδειχτεί στην εμπειρία. Μια ιδέα είναι αληθινή, όταν οι συνέπειες που κάποιος προέβλεψε επιβεβαιώνονται από την εμπειρία Η γνώση είναι υποθετική Σημαντικός ο ρόλος της νοημοσύνης Η δημιουργία νέων ιδεών Η έννοια της εμπειρίας

5 Εξελικτική Θεωρία Η έννοια της ανάπτυξης στη θεωρία του Dewey «Αυτό που έμαθε κάποιος ως γνώση ή δεξιότητα σε μια κατάσταση γίνεται ένα εργαλείο για την κατανόηση και την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων που ακολουθούν. Η διαδικασία αυτή είναι τόσο μακριά όσο και η ζωή.» «Από μια άποψη κάθε εμπειρία θα μπορούσε να κάνει κάτι για να προετοιμάσει το άτομο για τις κατοπινές εμπειρίες, βαθύτερες και αναλυτικότερες ποιότητες. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της ανάπτυξης η συνέχεια και η αναδόμηση της εμπειρίας» Θεωρία εξέλιξης των ειδών Φυσική Επιλογή

6 Η παραδοσιακή εκπαίδευση προσφέρει εμπειρίες στο μαθητή; Εθισμούς και κανόνες συμπεριφοράς Οργάνωση Στάσεις

7 Η παιδαγωγική θεωρία του Dewey Βούληση Συναίσθημα Νόηση ΕΜΠΕΙΡΙΑ

8 Κριτήρια εμπειρίας: Εμπειρικό συνεχές Αλληλεπίδραση

9 ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

10 Η κοινωνικοποίηση στο σχολείο σύμφωνα με τον Dewey Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας Η έννοια της κοινότητας είναι κεντρική στο έργο του Πειθαρχία και τάξη – αμοιβαία συνεργασία – ηθική ατμόσφαιρα  το νέο κοινωνικό πνεύμα στο σχολείο Η ανεξαρτησία των παιδιών είναι αρετή μεγαλύτερη από την υπακοή Το δημοκρατικό σύστημα αυτοδιοίκησης των μαθητών Σκοπός του σχολείου δεν είναι να αναπτύξει το παιδί σύμφωνα με κάποιο απομακρυσμένο μοντέλο, αλλά να το βοηθήσει να λύσει τα προβλήματά του, που ανακύπτουν στις καθημερινές του σχέσεις με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον

11 Η κοινωνικοποίηση στο σχολείο σύμφωνα με τον Dewey 4 βασικές αρχές πρέπει να καλλιεργηθούν στο σχολείο το κοινωνικό ένστικτο το κατασκευαστικό ένστικτο το ερευνητικό ένστικτο το ένστικτο της τέχνης

12 Η καθοδηγούμενη αυτενέργεια Η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού Ο ρόλος των κινήτρων και του διαφέροντος Αυτενέργεια: ύπαρξη ενδιαφέροντος  αναζωπύρωση περιέργειας, ανησυχίας  παρατήρηση  σκέψη  δράση

13 «Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο προετοιμασία για τη ζωή, αλλά συνιστά ένα αυτοτελές κομμάτι ζωής»

14 «Ένας συνηθισμένος δυϊσμός χωρίς νόημα είναι η διαμάχη για το αν το παιδί γεννιέται καλό ή κακό… Τα παιδιά είναι γεμάτα δυνατότητες που είναι ακόμη εύπλαστες και μπορούν να κατευθυνθούν είτε προς καταστροφικούς είτε προς δημιουργικούς σκοπούς. Η κατεύθυνση που θα πάρουν οι δυνατότητες του παιδιού εξαρτάται από την κατάλληλη ανατροφή, στην οποία η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σκοπός της ανατροφής και της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η ανάπτυξη δημιουργικών διαθέσεων στο παιδί. Η επιτυχία όμως αυτού του σκοπού δεν μπορεί να έλθει με την απομόνωση του παιδιού από το κοινωνικό περιβάλλον ή με την απλή μετάδοση γνώσεων και αξιών, αλλά με την ανάπτυξη τέτοιων συνθηκών που το παιδί συμμετέχει ενεργητικά στις δραστηριότητες των ποικίλων κοινωνικών ομάδων που ανήκει

15 «Η έννοια του embryonic community life αποτελεί μια φράση κλειδί. Εκφράζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στο σχολείο και τη ζωή καθώς και την προτεραιότητα της κοινωνικής αγωγής. Σύμφωνα με την έννοια αυτή το σχολείο έχει διπλή αποστολή: Αφενός είναι ένας χώρος όπου το παιδί προασκείται σε βασικές κοινωνικές αρετές. Ακριβώς μέσα από την εκπλήρωση αυτής της αποστολής στο σχολείο προετοιμάζει για τη ζωή στη μεγάλη κοινωνία. Όσο πιο κριτικά εκπληρώνεται αυτή η λειτουργία τόσο καλύτερα πετυχαίνει το σχολείο μία ανανέωση του χαρακτήρα της κοινωνίας, που αποτελεί τρόπο ν τινά και μόνιμη αποστολή»

16 «Η νοημοσύνη δεν είναι η απόκτηση της λογικής ικανότητας να συλλαμβάνει τις «πρώτες αρχές» και να δείχνει τη λογική αλήθεια τους. Ούτε επίσης ότι η νοητική καλλιέργεια θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, η νοημοσύνη έχει νόημα ως πρακτική δραστηριότητα. Η θεμελιακή λειτουργία της νοημοσύνης είναι η λύση προβληματικών καταστάσεων (Problem Solving), η συνεχής έρευνα»

17 Η σημασία της εμπειρίας … Η πρώτη συνέπεια είναι πως λείπει ολότελα κάθε οργανική συνοχή του υλικού που διδάξαμε με ό,τι το ίδιο το παιδί είδε, αισθάνθηκε κι αγάπησε. Έτσι η καινούργια γνώση, που απόκτησε το παιδί χωρίς να τη ζήσει άμεσα με την πείρα του, μένει καθαρά ειδολογική, χωρίς δηλαδή περιεχόμενο και καταντά συμβολική γνώση. Και δεν πρέπει να εκτιμάμε πάρα πολύ το ειδολογικό και το συμβολικό. Βέβαια, η μορφή, το σύμβολο μας είναι πολύτιμα όπλα για την αναζήτηση και την κατάκτηση της αλήθειας. Βέβαια είναι χρήσιμα όργανα που βοηθούν το άτομο να βαδίζει με ασφάλεια προς το ανεξερεύνητο. Μα από το άλλο μέρος το αποτέλεσμα αυτό δεν το πετυχαίνουμε παρά μόνο, άμα το σύμβολο συμβολίζει πραγματικά, άμα δηλαδή συμπυκνώνει και αντικαθιστά κάτι που πραγματικά έζησε το άτομο με την πείρα του. Κάθε σύμβολο, που μας το βάζουν οι άλλοι στο κεφάλι και δε ξεπετάχτηκε μόνο του μέσα από τη δράση μας είναι και μένει κούφιο, άχρηστο, νεκρό. Κάθε μαθηματικό ή γραμματικό φαινόμενο, που δεν ήρθε σ’ οργανική ένωση μ’ ό,τι πραγματικά και βαθειά ενδιαφέρει το παιδί.


Κατέβασμα ppt "John Dewey (1859-1952). Βιβλιογραφία-Αρθρογραφία Συνιστώμενες αναφορές: Πρωτογενείς Αναφορές: John Dewey, Works (Southern Illinois, 1967- ) The Essential."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google