Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα ΜΟΔΙΠ «Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα ΜΟΔΙΠ «Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα ΜΟΔΙΠ «Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

2 Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π με απόφαση Συγκλήτου, αποτελούμενη από: Α. Ρούσσου (Πρόεδρο), Καθηγητές Ν. Καραμάνο, Δ. Βεργίδη, Α. Καραλή, Μ. Κορφιάτη (Διοικητική Υπάλληλο), Β. Λεονταρά (Γραμματεία). Ολοκλήρωση εσωτερικής αξιολόγησης για όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου (το 2010 μόνο 6 τμήματα είχαν ολοκληρώσει την εσωτερική αξιολόγηση) Εξωτερική αξιολόγηση 5 Τμημάτων (τα υπόλοιπα σε εκκρεμότητα από την Α.ΔΙ.Π)

3

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΔΙΠ (ΕΣΠΑ) Έγκριση πράξης «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών» στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΔΒΜ Διάρκεια: 3 χρόνια, 1/9/2010-31/8/2013 Προϋπολογισμός: 399.000,00 Ευρώ Δράσεις: –ΠΕ1: Ανάπτυξη και προσαρμογή μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων αξιολόγησης –ΠΕ2: Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Σ.ΔΙ.Π.) –ΠΕ3: Εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών –ΠΕ4: Αξιολόγηση πράξης

5 Τι κάναμε (2010 – 2012) Ορισμός Επιτροπών για τη διαμόρφωση νέων ερωτηματολογίων Εργαστηριακών – Κλινικών – Μεταπτυχιακών μαθημάτων Μελέτη – Έγκριση – Διανομή νέων ερωτηματολογίων στα Τμήματα Βελτίωση των υπαρχόντων ερωτηματολογίων μαθημάτων Βελτίωση – Οριστικοποίηση – Διανομή πινάκων της ΑΔΙΠ στα Τμήματα (Ανοικτή παρουσίαση / ενημέρωση Προέδρων, Γραμματειών και Υποστηρικτικών Ομάδων, Αίθουσα Συγκλήτου, 11/11/2011 & 20/3/2012) Οριστικοποίηση πινάκων Ιδρύματος της ΑΔΙΠ (λήψη αποφάσεων για τη διαδικασία συλλογής και καταγραφής των δεδομένων)

6 Διαμόρφωση ειδικών πινάκων για καταγραφή στοιχείων Ιδρύματος των ετών 2008 – 2011 από Διοικητικές – Οικονομικές - Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος (έχουν επιστραφεί συμπληρωμένοι από ΔΔΥ, ΔΟΥ και ΕΛΚΕ. Εκκρεμούν τα πλήρη στοιχεία από την Τεχνική Υπηρεσία). Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΔΙΠ. Ολοκλήρωση του διαγωνισμού δημοσιότητας (ήδη υπάρχουν ετήσιες εκθέσεις των Τμημάτων για το 2011- 12 που εκτυπώθηκαν στην ενιαία μορφή με δαπάνες του έργου ΜΟΔΙΠ). Διαδικασία προκήρυξης πρόσληψης νέου συνεργάτη της ΜΟΔΙΠ ειδικό σε θέματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων. Ιστοσελίδα: modip.upatras.grmodip.upatras.gr

7 Επιμόρφωση EUA, Βρυξέλλες “Getting to grips with rankings - A high-level seminar for European university leaders 17/6/2011. Ημερίδα ΜΟΔΙΠ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με τίτλο «Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση» 19/06/2012, Αθήνα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης «Διασφάλιση και Διοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Διοίκηση και καλές πρακτικές». 20- 21/9/2012, Θεσσαλονίκη. ΕUA, Ταλλίν (Εσθονία) “7 th Quality Assurance Forum” (22-24/11/2012)

8 Μελλοντικές ενέργειες  Βελτίωση – Οριστικοποίηση παρελθούσας διετούς έκθεσης Ιδρύματος.  Συλλογή Στοιχείων & Εκπόνηση επόμενης διετούς έκθεσης Ιδρύματος.  Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις 2011-2012 των 22 Τμημάτων  Εξωτερικές Αξιολογήσεις Τμημάτων που εκκρεμούν (ΑΔΙΠ).  Συνεχής διαμόρφωση / ανάπτυξη διαδικασιών αξιολόγησης στα Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών  Εκπόνηση / έκδοση ενημερωτικού υλικού ΜΟ.ΔΙ.Π (φυλλάδια, έντυπα κλπ.)

9 Τι αποκομίσαμε: 1.Απογραφή και στοιχεία που αφορούν τη συνολική εικόνα του Πανεπιστημίου (υποδομές, ακαδημαϊκό, ερευνητικό, διοικητικό έργο). 2.Καταγραφή των δυνατών και αδύνατων σημείων μας. 3.Ισχυρό πανεπιστήμιο σε επίπεδο έρευνας – μεγαλύτερη έμφαση στο εκπαιδευτικό μέρος (προγράμματα σπουδών, βαθμολογήσεις, κλπ.)


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα ΜΟΔΙΠ «Η εμπειρία της αξιολόγησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google