Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3.  ‘Eνα πρόγραμμα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει διάφορα κείμενα, επιστολές, σημειώματα, αναφορές, να τα μορφοποιήσει, να τα αποθηκεύσει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3.  ‘Eνα πρόγραμμα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει διάφορα κείμενα, επιστολές, σημειώματα, αναφορές, να τα μορφοποιήσει, να τα αποθηκεύσει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 3

2  ‘Eνα πρόγραμμα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει διάφορα κείμενα, επιστολές, σημειώματα, αναφορές, να τα μορφοποιήσει, να τα αποθηκεύσει και να τα εκτυπώσει.  Ο πιο διαδεδομένος επεξεργαστής κειμένου είναι Ms Word.  Η μορφοποίηση του κειμένου στη Word μπορεί να καθοριστεί είτε ανά παράγραφο, είτε ανά γραμμή, είτε ανά λέξη (ή ακόμα και μέρος λέξης).  Μια νέα παράγραφος ξεκινά αφού πατήσουμε ‘Enter’.  Η αλλαγή γραμμών (δημιουργία νέων γραμμών) στο Word γίνετε αυτόματα (word wrap).

3

4  Αποθήκευση αρχείου (Save, Save as..)  Άνοιγμα εγγράφου για μετατροπές  Δημιουργία νέου εγγράφου  Εκτύπωση εγγράφου

5  Υπογράμμιση (Underline)  Τονίζω μια πρόταση (Bold, Italic)  Αλλάζουμε την εσοχή μιας παραγράφου (Tab, Increase Intent, Decrease Intent)  Στοίχιση κειμένου (Αριστερή Στοίχιση, Δεξιά Στοίχιση, Κεντρική Στοίχιση, Πλήρης Στοίχιση)  Χρήση Ruler (View – Ruler)

6  Διαγραφή λέξης/παραγράφου (Delete)  Μετακινώ μια παράγραφο (Cut + Paste)  Αντιγραφή παραγράφους (Copy + Paste)  Μετακινούμε στην αρχή του εγγράφου / τέλος του εγγράφου (Home / End πλήκτρα)  Διόρθωση ορθογραφικών λάθων (Spelling & Grammar) Review -> Spelling & Grammar  Αντικατάσταση (ή εύρεση) μιας λέξης ή φράσης με κάποια άλλη σε όλο το κέιμενο (Ribbon Home – Find/ Replace).  Εισαγωγή Εικόνας στο κείμενο μας (Insert – Picture).  Clip Art Gallery  Αποθηκευμένες εικόνες από τον υπολογιστή σας  Sizing handles (μικροί κύκλοι για να μεγαλώσει ή να μικρύνει η εικόνα)

7 Στη Word 2007 εμφανίζεται όταν προσθέσετε μια εικόνα ή ένα σχήμα.

8  Insert Table  Στο Home Ribbon εμφανίζονται 2 νέα Ribbon (Design & Layout)

9

10

11  Χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να ενώσουμε όλα τα κελιά μιας γραμμής ή μιας στήλης σε ένα.  Έπειτα μπορούμε να μορφοποιήσουμε τη γραμμή ή στήλη (Formatting).  Split cells (Διαχωρισμός Κελιών): Χρησιμοποίειτε για να διαχωρίσουμε 1 κελί σε πόλλά  Αφού επιλέξουμε το κελί που θέλουμε, επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό στηλών και γραμμών από το πλαίσιο διαλόγου.

12

13  Insert Above (Νέα γραμμή)  Insert Below (Νέα γραμμή)  Insert Left (Νέα στήλη στα αριστερά)  Insert Right (Νέα στήλη)  Delete

14  Αλλαγή χρώμα χαρακτήρων του κειμένου μας (font color).  Font Size (μέγεθος γραμμάτων), Font Style, Font (γραμματοσειρά), Underline style, Underline color.  Χρήση Bullets & Numbering (Paragraph).  Τοποθετώ Header (κεφαλίδα) και Footer (υποσέλιδο) από το Insert Ribbon. ◦ Χρήση Design Toolbar ◦ Ενναλαγή από Header & Footer (Tab) ◦ Κλείσιμο του παραθύρου  Outline Numbering (Headings) – Home Ribbon  Insert Table of Contents / Insert Table of Figures (εκτός ύλης)

15  Word Count (Review -> Word Count)  Βάζω αριθμό σελίδας στο κείμενο (Insert -> Page Number)  Διαμόρφωση Παραγράφους (αλλαγή διαστήματος – Line spacing)

16  Page setup: Αλλάζω τα περιθώρια της σελίδας (Page Margins Left, Right, Top, Bottom)  Insert Page Breaks / Section Breaks  Προσθέτω κενή σελίδα (Insert Blank Page)  Αλλάζω το orientation της σελίδας (στητή - Portait), (πλαγιαστή -Landscape).  Τοποθετώ Border (περίγραμμα) στη σελίδα.

17

18

19  CV template  Letters (Επιστολές)  Envelopes (Φακέλους)  Labels (Ετικέτες)  Diagrams (Διαγράμματα)  Receipts (Αποδείξεις)  Invoices (Τιμολόγια)  Sample Templates / My Templates

20  Πληκτρολογήστε το πιο κάτω κείμενο με γραμματοσειρά Tahoma και μεγέθους 12. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Για να συνδεθεί κάποιος με το Διαδίκτυο χρειάζεται: Δ. Η/Υ Β. Modem Α. Τηλεφωνική σύνδεση Ε. Φυλλομετρητή, το οποίο δίνεται δωρεάν από την εταιρεία που εξασφαλίζει σύνδεση με το Διαδίκτυο. Γ. Συνδρομή σε κάποιο Φορέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider – ISP).

21  ΟΔΗΓΙΕΣ:  Διορθώστε τα ορθογραφικά λάθη  Να υπογραμμίσετε το τίτλο, να γίνει σε πλάγια μορφή και χρησιμοποιήστε το Heading 1.  Αλλάξετε το μέγεθος των γραμμάτων (σε όλο το κείμενο) σε 16 και σε χρώμα μπλε.  Να επιλέξετε την παράγραφο Ε και να γίνει πλήρη στοίχιση (Justify).  Μετακινήστε τον τίτλο στο τέλος του εγγράφου αφού πρώτα πατήσετε «Enter» στο τέλος της πρότασης.  Βρείτε τη λέξη «Φορέα» από το κείμενο.  Αντικαταστήστε όλες τις λέξεις «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» με τη λέξη “INTERNET”.  Αριθμήστε τη σελίδα σας και αλλάξτε όλα τα margins se 1cm.  Βάλτε στο Header το όνομα σας και σαν Footer την ημερομηνία.  Κάντε το «INTERNET» (τίτλο) σε μικρά γράμματα (Format – Change Case).  Βάλτε bullets και ταξινομήστε τις παραγράφους αλφαβητικά (Sort)  Προσθέστε Page Break και στη νέα σελίδα τοποθετήστε το πιο κάτω πίνακα.

22 PC CodeVirus CheckedVirus Status 0013/5/2010Clear 0026/3/2010Clear 0031/6/2010Infected Στοιχίστε στο κέντρο όλο το κείμενο Το πλάτος της πρώτης στήλης πρέπει να είναι 4cm.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3.  ‘Eνα πρόγραμμα με το οποίο ο χρήστης μπορεί να γράψει διάφορα κείμενα, επιστολές, σημειώματα, αναφορές, να τα μορφοποιήσει, να τα αποθηκεύσει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google