Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MS Word Κεφάλαιο 3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MS Word Κεφάλαιο 3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MS Word Κεφάλαιο 3

2 Επεξεργαστής Κειμένου (word processing)
Ο πιο διαδεδομένος επεξεργαστής κειμένου είναι Ms Word. Η μορφοποίηση του κειμένου στη Word μπορεί να καθοριστεί είτε ανά παράγραφο, είτε ανά γραμμή, είτε ανά λέξη (ή ακόμα και μέρος λέξης). Μια νέα παράγραφος ξεκινά αφού πατήσουμε ‘Enter’. Η αλλαγή γραμμών (δημιουργία νέων γραμμών) στο Word γίνετε αυτόματα (word wrap).

3 Εκκίνηση της Word To interface στην Office 2007 αλλάζει ΄με τη χρήση των Ribbons. Διαλέγοντας μια καρτέλα εμφανίζεται η αντίστοιχη ταινία (Ribbon). Κάθε ταινία περιέχει ένα σύνολο (σχετιζόμενων) εντολών.

4 Βασικές Λειτουργίες του Word
Αποθήκευση αρχείου (Save, Save as..) Άνοιγμα εγγράφου για μετατροπές Δημιουργία νέου εγγράφου Εκτύπωση εγγράφου

5 Βασική Μορφοποίηση Κειμένου
Υπογράμμιση (Underline) Τονίζω μια πρόταση (Bold, Italic) Αλλάζουμε την εσοχή μιας παραγράφου (Tab, Increase Intent, Decrease Intent) Στοίχιση κειμένου (Αριστερή Στοίχιση, Δεξιά Στοίχιση, Κεντρική Στοίχιση, Πλήρης Στοίχιση) Χρήση Ruler (View – Ruler)

6 Βασικός Χειρισμός Κειμένου
Διαγραφή λέξης/παραγράφου (Delete) Μετακινώ μια παράγραφο (Cut + Paste) Αντιγραφή παραγράφους (Copy + Paste) Μετακινούμε στην αρχή του εγγράφου / τέλος του εγγράφου (Home / End πλήκτρα) Διόρθωση ορθογραφικών λάθων (Spelling & Grammar) Review -> Spelling & Grammar Αντικατάσταση (ή εύρεση) μιας λέξης ή φράσης με κάποια άλλη σε όλο το κέιμενο (Ribbon Home – Find/ Replace). Εισαγωγή Εικόνας στο κείμενο μας (Insert – Picture). Clip Art Gallery Αποθηκευμένες εικόνες από τον υπολογιστή σας Sizing handles (μικροί κύκλοι για να μεγαλώσει ή να μικρύνει η εικόνα)

7 Χρήση Drawing Toolbar Στη Word 2007 εμφανίζεται όταν προσθέσετε μια εικόνα ή ένα σχήμα.

8 Δημιουργία πίνακα στο έγγραφο μας
Insert Table Στο Home Ribbon εμφανίζονται 2 νέα Ribbon (Design & Layout) Στο παράθυρο που εμφανίζεται μπορούμε να καθορίσουμε τις στήλες και τις γραμμές που θέλουμε να έχει ο πίνακας μας.

9 Μορφοποίηση του πίνακα

10 Μορφοποίηση του πίνακα

11 Merge Cells (Συγχώνευση Κελιών)
Χρησιμοποιείτε όταν θέλουμε να ενώσουμε όλα τα κελιά μιας γραμμής ή μιας στήλης σε ένα. Έπειτα μπορούμε να μορφοποιήσουμε τη γραμμή ή στήλη (Formatting). Split cells (Διαχωρισμός Κελιών): Χρησιμοποίειτε για να διαχωρίσουμε 1 κελί σε πόλλά Αφού επιλέξουμε το κελί που θέλουμε, επιλέγουμε τον επιθυμητό αριθμό στηλών και γραμμών από το πλαίσιο διαλόγου.

12 Μέγεθος σειράς, στήλης, κελιών και πίνακα

13 Εισαγωγή σειρών και στήλων
Insert Above (Νέα γραμμή) Insert Below (Νέα γραμμή) Insert Left (Νέα στήλη στα αριστερά) Insert Right (Νέα στήλη) Delete

14 Επιπλέον Επεξεργασία Κειμένου
Αλλαγή χρώμα χαρακτήρων του κειμένου μας (font color). Font Size (μέγεθος γραμμάτων), Font Style, Font (γραμματοσειρά), Underline style, Underline color . Χρήση Bullets & Numbering (Paragraph). Τοποθετώ Header (κεφαλίδα) και Footer (υποσέλιδο) από το Insert Ribbon. Χρήση Design Toolbar Ενναλαγή από Header & Footer (Tab) Κλείσιμο του παραθύρου Outline Numbering (Headings) – Home Ribbon Insert Table of Contents / Insert Table of Figures (εκτός ύλης)

15 Επιπλέον Επεξεργασία Κειμένου
Word Count (Review -> Word Count) Βάζω αριθμό σελίδας στο κείμενο (Insert -> Page Number) Διαμόρφωση Παραγράφους (αλλαγή διαστήματος – Line spacing)

16 Επιπλέον Επεξεργασία Κειμένου (Page Layout)
Page setup: Αλλάζω τα περιθώρια της σελίδας (Page Margins Left, Right, Top, Bottom) Insert Page Breaks / Section Breaks Προσθέτω κενή σελίδα (Insert Blank Page) Αλλάζω το orientation της σελίδας (στητή - Portait), (πλαγιαστή -Landscape). Τοποθετώ Border (περίγραμμα) στη σελίδα.

17 Πως να δημιουργήσουμε Webpage στη Word

18 Πώς να βάζουμε hyperlink

19 Word Templates CV template Letters (Επιστολές) Envelopes (Φακέλους)
Labels (Ετικέτες) Diagrams (Διαγράμματα) Receipts (Αποδείξεις) Invoices (Τιμολόγια) Sample Templates / My Templates

20 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Πληκτρολογήστε το πιο κάτω κείμενο με γραμματοσειρά Tahoma και μεγέθους 12. ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Για να συνδεθεί κάποιος με το Διαδίκτυο χρειάζεται: Δ. Η/Υ Β. Modem Α. Τηλεφωνική σύνδεση Ε. Φυλλομετρητή, το οποίο δίνεται δωρεάν από την εταιρεία που εξασφαλίζει σύνδεση με το Διαδίκτυο. Γ. Συνδρομή σε κάποιο Φορέα Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet Service Provider – ISP).

21 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ: Διορθώστε τα ορθογραφικά λάθη
Να υπογραμμίσετε το τίτλο, να γίνει σε πλάγια μορφή και χρησιμοποιήστε το Heading 1. Αλλάξετε το μέγεθος των γραμμάτων (σε όλο το κείμενο) σε 16 και σε χρώμα μπλε. Να επιλέξετε την παράγραφο Ε και να γίνει πλήρη στοίχιση (Justify). Μετακινήστε τον τίτλο στο τέλος του εγγράφου αφού πρώτα πατήσετε «Enter» στο τέλος της πρότασης. Βρείτε τη λέξη «Φορέα» από το κείμενο. Αντικαταστήστε όλες τις λέξεις «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» με τη λέξη “INTERNET”. Αριθμήστε τη σελίδα σας και αλλάξτε όλα τα margins se 1cm. Βάλτε στο Header το όνομα σας και σαν Footer την ημερομηνία. Κάντε το «INTERNET» (τίτλο) σε μικρά γράμματα (Format – Change Case). Βάλτε bullets και ταξινομήστε τις παραγράφους αλφαβητικά (Sort) Προσθέστε Page Break και στη νέα σελίδα τοποθετήστε το πιο κάτω πίνακα.

22 PC Code Virus Checked Virus Status 001 3/5/2010 Clear 002 6/3/2010 003 1/6/2010 Infected Στοιχίστε στο κέντρο όλο το κείμενο Το πλάτος της πρώτης στήλης πρέπει να είναι 4cm.


Κατέβασμα ppt "MS Word Κεφάλαιο 3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google