Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

D = μ A (s F ) Διάγραμμα λειτουργίας D = μ B (s F ) D = μ A (s F ) D = μ B (s F ) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ V ΙVΙV.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "D = μ A (s F ) Διάγραμμα λειτουργίας D = μ B (s F ) D = μ A (s F ) D = μ B (s F ) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ V ΙVΙV."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 D = μ A (s F ) Διάγραμμα λειτουργίας D = μ B (s F ) D = μ A (s F ) D = μ B (s F ) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ V ΙVΙV

2 ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΓΙΑ ΑΜΙΓΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Χρονική μεταβολή των παραμέτρων του χημοστάτη. 2. Ανομοιογένεια στον χώρο.

3 Περιοδική μεταβολή μιας παραμέτρου λειτουργίας 1. D(t) = D 0 + a cos  t 2. s F (t) = s F,0 + a cos  t 3. t 4. Περιοδική απόληψη ενός μέρους της καλλιέργειας από τον χημοστάτη και την αντικατάστασή της με ίσου όγκου μέσο ανάπτυξης.

4 Περιοδική απόληψη καλλιέργειας [Stephanopoulos et al. (1979)] 0 0 1 1 επικράτηση Β συνύπαρξη

5 Περιοδική μεταβολή του ρυθμού αραίωσης [Lenas & Pavlou (1994)]

6

7

8

9

10

11 Καθυστέρηση στην απόκριση των μικροοργανισμών σε μεταβολές στο περιβάλλον τους [Stevens & Lyberatos (1987), Pavlou et al. (1990)]

12 t s A B

13

14

15 Davison & Stephanopoulos (1986)

16 Μικροβιακός συναγωνισμός σε αντιδραστήρα SBR [Dikshitulu et al. (1994)]

17

18 Pseudomonas putida Pseudomonas resinovorans

19

20 1, 6, 24

21 1, 16, 40, 58

22 1, 24

23 21, 28 (1400) / 4, 11

24 XAXA XCXC SXBXB Συναγωνισμός τριών μικροβιακών πληθυσμών σε χημοστάτη [Lenas & Pavlou (1995)]

25

26 Μόνιμες καταστάσεις 1. Ολική έκπλυση: x As = x Bs = x Cs = 0, s s = s F 2. Επικράτηση του Α: x As > 0, x Bs = 0, x Cs = 0, s F > s s > 0 3. Επικράτηση του Β: x As = 0, x Bs > 0, x Cs = 0, s F > s s > 0 8. Συνύπαρξη: x As > 0, x Bs > 0, x Cs > 0, s F > s s > 0 4. Επικράτηση του C: x As = 0, x Bs = 0, x Cs > 0, s F > s s > 0 5. Επικράτηση των A και B: x As > 0, x Bs > 0, x Cs = 0, s F > s s > 0 6. Επικράτηση των A και C: x As > 0, x Bs = 0, x Cs > 0, s F > s s > 0 7. Επικράτηση των B και C: x As = 0, x Bs > 0, x Cs > 0, s F > s s > 0 Συνθήκη συνύπαρξης:

27

28 Περιοδική μεταβολή του ρυθμού αραίωσης

29

30

31

32

33


Κατέβασμα ppt "D = μ A (s F ) Διάγραμμα λειτουργίας D = μ B (s F ) D = μ A (s F ) D = μ B (s F ) Ι ΙΙ ΙΙΙ Ι ΙΙ ΙΙΙ V ΙVΙV."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google