Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) 2007-2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2010 (VETPRO)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) 2007-2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2010 (VETPRO)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2010 (VETPRO)

2 Οργανισμός αποστολής : 1ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής
Τίτλος σχεδίου : Το Σύστημα ECVET Κωδικός προγράμματος : GR1-LEO Διάρκεια : 15/10/2011 έως 29/10/2011 Χώρα υποδοχής : Ισπανία (Βαλένθια) Οργανισμός υποδοχής : Esmovia

3 1Ο ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 69100 ΤΗΛ FAX: s: -

4 ESMOVIA ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
C/ Pintor Martinez Cubells, 2, pta Valencia (España - Spain) Tel Fax Mail: Web: Blog:

5 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα 1. Παπαδόπουλος Λεωνίδας
Πληροφορικής 2. Ντερέκας Αναστάσιος Ηλεκτρολογίας 3. Γκουντιδούδης Κωνσταντίνος 4. Κελλάρου Αθανασία Δομικών Έργων 5. Ζαβέρδα Μαρία Μηχανολογίας 6. Σαλβατζόγλου Ελευθέριος 7. Γεωργίου Γεώργιος 8. Θέου Ασπασία Νοσηλευτικής 9. Γαντά Ευαγγελία 10. Γκίκας Παναγιώτης 11. Αγγελάκης Ιορδάνης 12. Νάκος Νικόλαος

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) 2007-2013
ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leonardo Da Vinci

7 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (LLP)
Erasmus για την ανώτατη εκπαίδευση Grundtvig για την εκπαίδευση ενηλίκων Leonardo da Vinci για την επαγ/κή εκπ/ση και κατάρτιση Comenius για τη σχολική εκπαίδευση

8 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T ο πλαίσιο πολιτικής του προγράμματος Leonardo Da Vinci είναι η διαδικασία της Κοπεγχάγης (2002), όπως επικαιροποιήθηκε από το ανακοινωθέν της Bruges (2010) policy/doc/vocational/bruges_en.pdf

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ η υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την απόκτηση – χρήση , γνώσεων , δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την προσωπική εξέλιξη , την εύρεση εργασίας και τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας η υποστήριξη ποιοτικών βελτιώσεων και καινοτομιών στα συστήματα , στα ιδρύματα και στις πρακτικές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης η ενίσχυση της ελκυστικότητας , ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η αύξηση της κινητικότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης των μαθητευομένων και των εκπ/τών.

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της κινητικότητας. Η βελτίωση της ποιότητας και η ποσοτική αύξηση της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων ή οργανισμών σε όλη την Ευρώπη. Η διευκόλυνση ανάπτυξης καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της Ε.Ε.Κ και η μεταφορά τους. Η βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων συμπεριλαμβανομένων των αποκτηθέντων με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση. Η ενθάρρυνση της εκμάθησης σύγχρονων ξένων γλωσσών Η υποστήριξη των ΤΠΕ

11 ΔΡΑΣΕΙΣ Leonardo Da Vinci IVT- κινητικότητα μαθητών
Εταιρικές Σχέσεις « Partnerships » Πολυμερή Σχέδια Μεταφοράς Καινοτομίας Ανάπτυξη Καινοτομίας Δίκτυα VETPRO - κινητικότητα καθηγητών

12 IVT- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Επιλέξιμοι φορείς ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Σ.Ε.Κ, Ι.Ε.Κ Διάρκεια 2-39 εβδομάδες

13 VETPRO- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Επιλέξιμοι φορείς ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ, Σ.Ε.Κ, Ι.Ε.Κ Διάρκεια 1-6 εβδομάδες

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εθνική Μονάδα Συντονισμού Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY)
Ευρωπαϊκή Ένωση programme/doc78_en.htm

15 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ECVET Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

16 ΣΚΟΠΟΣ Εκτός γεωγραφικών συνόρων μεταφορά, συσσώρευση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων. Ενίσχυση της κινητικότητας των ατόμων που εμπλέκονται σε μια διαδρομή κατάρτισης. Αξιολόγηση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης Διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων. Αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων που εμπλέκονται στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ευρώπη.

17 ΕΜΠΟΔΙΑ Έλλειψη κανονιστικών διατάξεων μεταφοράς που επιτρέπουν την επικύρωση και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν στις χώρες του εξωτερικού Ετερογένεια στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Ποικιλία παραγόντων που εμπλέκονται Διαφορετικότητα των εθνικών ή κλαδικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων

18 ΑΡΧΕΣ Μεταφορά και συσσώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ατόμων που περνούν από ένα μαθησιακό περιβάλλον σε άλλο ή από ένα πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων σε άλλο Περιγραφή ενός επαγγελματικού προσόντος με τις ψηφίδες (units) μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι πιστωτικές μονάδες ενός επαγγελματικού προσόντος συνίστανται από τις συνδυασμένες μονάδες των ψηφίδων που απαρτίζουν το προσόν Πιστωτικές μονάδες Ψηφίδα ΠΡΟΣΟΝ

19 ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Αρμόδιος φορέας για το ECVET είναι μια αρχή, ένα ινστιτούτο ή ένας οργανισμός σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο που εμπλέκεται μία ή περισσότερες λειτουργίες που αφορούν το σύστημα ECVET. Είναι υπεύθυνος για: Το σχεδιασμό κανονιστικών διατάξεων που συνδέονται με την αξιολόγηση, τη μεταφορά, την πιστοποίηση και με διαδικασίες αναγνώρισης Την περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων με βάση ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων Την κατανομή πιστωτικών μονάδων του ECVET σε επαγγελματικό προφίλ και ψηφίδες

20 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ECVET
Ένας φορέας ή ινστιτούτο αξιολογεί συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα και απονέμει πιστωτικές μονάδες κατάρτισης στον καταρτιζόμενο που καταγράφονται σε ένα προσωπικό δελτίο καταγραφής. Ο δεύτερος φορέας απονομής επικυρώνει τις πιστωτικές μονάδες και τις αναγνωρίζει για την απονομή του επαγγελματικού προσόντος. Για να διευκολύνει τη διαδικασία μεταφοράς των μαθησιακών αποτελεσμάτων το ECVET βασίζεται: Στην περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων με βάση μαθησιακά αποτελέσματα (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες). Στην περιγραφή επαγγελματικών προσόντων με ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων που μπορούν να μεταφερθούν και να συσσωρευτούν.

21 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ECVET
Η περιγραφή των επαγγελματικών προσόντων με βάση ψηφίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων παρέχει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που χαρακτηρίζουν κάθε επαγγελματικό προσόν και να βελτιωθεί η εγκυρότητα για τα μεμονωμένα άτομα αλλά και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τα επαγγελματικά προσόντα και για τους εργοδότες. Οι προδιαγραφές μιας ψηφίδας θα μπορούσαν τυπικά να δίνουν πληροφορίες όπως: Το γενικό τίτλο της ψηφίδας. Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα κριτήρια της αξιολόγησης. Ο αρμόδιος φορέας αποφασίζει για το πόσες και ποιες ψηφίδες απαρτίζουν το κάθε προσόν

22 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ

23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
- Από 0 έως 6 χρονών η εκπαίδευση δεν είναι υποχρεωτική. - Για ηλικίες από 0 έως 3 χρονών υπάρχουν μόνο ιδιωτικοί σταθμοί. - Από 3 έως 6 χρονών υπάρχουν και δημόσιοι παιδικοί σταθμοί. - Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και χωρίζεται σε τρεις κύκλους των 2 ετών: Πρώτος κύκλος (6-8 χρονών) Δεύτερος κύκλος (8-10 χρονών) Τρίτος κύκλος (10-12 χρονών)

24 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 1ος κύκλος (12-14 χρονών) 2ος κύκλος (14-16 χρονών) Όταν τελειώσει κάποιος μαθητής έχει τρεις επιλογές: Λύκειο Τεχνική εκπαίδευση Εργασία

25 Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση (18-20 χρονών)
Δια Βίου Μάθηση Πανεπιστήμιο Προαιρετική Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση (18-20 χρονών) Προαιρετική Μέση Επαγγελματική Εκπαίδευση (16-18 χρονών) Προαιρετικό Λύκειο (16-18 χρονών) Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (12-16 χρονών) Υποχρεωτική Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (6-12 χρονών) Προαιρετική Προσχολική Εκπαίδευση (0-6 χρονών)

26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη:
Μέση τεχνολογική εκπαίδευση που απαιτείται απολυτήριο γυμνασίου (16 – 18 χρονών). Ανώτερη τεχνολογική εκπαίδευση μπορεί να είναι συνέχεια του λυκείου ή της μέσης τεχνολογικής εκπαίδευσης (18 – 20 χρονών). Η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο μπορεί να γίνει αφού κάποιος τελειώσει το λύκειο ή την ανώτερη τεχνολογική εκπαίδευση. Στο τέλος της μέσης ή ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης γίνεται υποχρεωτική 3μηνη πρακτική άσκηση στην αγορά εργασίας ( ώρες). Όταν τελειώσει κάποιος την τεχνική εκπαίδευση μέσω σχολείου παίρνει δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ όταν τελειώσει εξ’ αποστάσεως παίρνει δίπλωμα από το Υπουργείο Εργασίας.

27 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

28 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
Στην Ισπανία όπως και στην Ελλάδα όταν ένας μαθητής τελειώσει το γυμνάσιο, κρίνεται αναγκαίο να συνεχίσει τη φοίτησή του στη Β/βάθμια εκπαίδευση στο Ενιαίο ή Επαγγελματικό Λύκειο. Το Επαγγελματικό σχολείο προκρίνεται ως ιδανική επιλογή, όταν τα ενδιαφέροντα των μαθητών συντάσσονται με την αποστολή του , την κατάρτισή τους δηλαδή σε μια συγκεκριμένη καριέρα, το εμπόριο ή το επάγγελμα μέσα στο οποίο θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Υπάρχουν λοιπόν ανάλογα με τις δεξιότητές τους πολλά τεχνικά επαγγέλματα σε διαφορετικούς τομείς εργασίας. Η Ισπανία έχει ιδιωτικά και δημόσια Επαγγελματικά σχολεία. Μερικά από τα ιδιωτικά σχολεία χρηματοδοτούνται από το κράτος (concertados). Τα τέλη φοίτησης σε αυτά τα σχολεία, είναι γενικά χαμηλότερα από ό, τι σε άλλα ιδιωτικά σχολεία.

29 Instituto Inter Adress C/Marva n. 30 Valencia, www. institutointer
Instituto Inter Adress C/Marva n. 30 Valencia, (Ιδιωτικό Σχολείο) Τμήματα Επαγγελατικής Κατάρτισης: Ηλεκτρολόγων Ψυκτικών Τεχνικών Αερίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Βρεφονηπιοκόμων Βοηθών Νοσηλευτών Πληροφορικής

30 Πρίν από κάθε επίσκεψη γίνεται ενημέρωση και προετοιμασία.
Το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί παράδειγμα Ιδιωτικού σχολείου με τη συμμετοχή του δημοσίου.

31

32 IES Abastos C/Alberique n. 18 Valencia, (Δημόσιο Σχολείο) Τμήματα Επαγγελατικής Κατάρτισης: Διοίκησης Διεθνές Εμπορίου Διαχείρισης και Οικονομικών Πληροφορικής Εφαρμογών Υπολογιστών και Δικτύων

33

34 Ινστιτούτο Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων
Instituto Valenciano de cualificacion profesional Av. Campanar 32 Valencia, Ινστιτούτο Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων

35 Τί Αρμοδιότητες έχει ; Είναι ο αρμόδιος φορέας για τον σχεδιασμό διατάξεων (κανόνων) που συνδέονται με την: ► Αξιολόγηση ( ΕCVET SYSTEM) ► Αναγνώριση ► Μεταφορά – Κατανομή μονάδων σε επαγγελματικά προφίλ ►Πιστοποίηση

36 Ποιά είναι η δομική λειτουργία του;
Με κύριο γνώμονα τις Ευρωπαϊκές ογηγίες και συνθήκες : ► Συντάσσει Εθνικό κατάλογο επαγγελματικών οικογενειών ► Καθορίζει τις διαδικασίες απόκτησης των επαγγελματικών προσόντων , μέσα και έξω από την εκπαιδευτική δραστηριότητα ► Επικυρώνει τα επαγγελματικά προσόντα, παρέχοντας πιστοποίηση

37 Instituto Politecnico Formacion Profesional SAN VICENTE FERRER
Cdad Aprendiz 2 Valencia (Δημόσιο Σχολείο) Τμήματα Επαγγελατικής Κατάρτισης: Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Οχημάτων Ζαχαροπλαστικής- Μαγειρικής Λογιστικής Βοηθών Νοσηλευτών Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού Επιμέλεια και Επεξεργασία Εντύπων

38

39 Τα φιλελληνικά αισθήματα ήταν έκδηλα καθ’ όλη την επίσκεψή μας στο σχολείο και ειλικρινές ενδιαφέρον για τα δικά μας σχολειά και την πατρίδα μας! Τα αρχαία Ελληνικά διδάσκονται και εδώ! Θερμή υποδοχή και ξενάγηση από συναδέλφους και μαθητές, τρανταχτή απόδειξη της Μεσογειακής μας συγγένειας και κουλτούρας! Ένα πλήρες ανακαινισμένο σχολείο με μεγάλη ιστορία στην πόλη της Valencia. Μεγάλη εντύπωση μας έκαναν όχι τόσο οι εργαστηριακές τους υποδομές ,όσο η διαδραστικότητα συναφών τομέων μεταξύ των, δείγμα αντιπροσωπευτικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθούν και του πόσο η Ισπανική κυβέρνηση σήμερα, κάνει το αίτημα του ‘Νέου Επαγγελματικού Σχολείου πιο επίκαιρο από ποτέ.

40 Universitat de Valencia
(Dept. Informatica) Avinguda de la Universitat-Burjassot Valencia, (Τεχνικό Πανεπιστήμιο)

41 Τμήματα Φοίτησης Μηχανικών Πληροφορικής Πολυμέσων
Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Τηλεματικής Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών Βιομηχανικής Ηλεκτρονικής Ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών μας επισκέψεων με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ενημέρωση για την μεταφορά των αντίστοιχων μεταφερόμενων εκπαιδευτικών μονάδων σε προ-πτυχιακό και μετα-πτυχιακό επίπεδο. Εφαρμόζεται από φέτος η συνθήκη της Μπολόνια στα Ισπανικά Πανεπιστήμια που δίνει αυτονομία σε αυτά να δημιουργούν εξειδικευμένα τμήματα ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς εργασίας.

42 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

43

44

45

46

47

48

49

50

51 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!

52 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) 2007-2013
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2010 (VETPRO) Leonardo da Vinci Οργανισμός αποστολής : 1ο ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής Τίτλος σχεδίου : Το Σύστημα ECVET Κωδικός προγράμματος : GR1-LEO Διάρκεια : 15/10/2011 έως 29/10/2011 Χώρα υποδοχής : Ισπανία (Βαλένθια) Οργανισμός υποδοχής : Esmovia


Κατέβασμα ppt "Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ( LLP) 2007-2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2010 (VETPRO)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google