Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2 Ορισμός Αποκοπή είναι η πράξη αποχωρισμού ενός ή περισσοτέρων τοκομεριδίων από τον κυρίως τίτλο ενός ομολόγου, σε υλική ή άυλη μορφή. Όταν ένα τοκομερίδιο αποκοπεί από τον κυρίως τίτλο καθίσταται αυτοτελές ανώνυμο χρεόγραφο.

3 ΑΚ - Άρθρο 897 Τα τοκομερίδια του ανώνυμου χρεογράφου, εφόσον δεν ορίζεται σ’ αυτά το αντίθετο, εξακολουθούν να ισχύουν και αν ακόμη αποσβεστεί η κύρια απαίτηση ή αρθεί ή μεταβληθεί η υποχρέωση πληρωμής τόκου.

4 STRIPS Είναι τα αρχικά των λέξεων Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities. Πρόκειται για τη θεσμοθέτηση στις ΗΠΑ του δικαιώματος ξεχωριστής διαπραγμάτευσης του τοκομεριδίου από τον κυρίως τίτλο.

5 Παράδειγμα αποκοπής τοκομεριδίων Ενιαίος τίτλος Πριν γίνει η αποκοπή Τίτλος Euro Λήξεως Κουπόνι γ έτους € Λήξεως Κουπόνι β έτους € Λήξεως Κουπόνι α έτους € Λήξεως Οι τέσσερις τίτλοι μετά την αποκοπή Τίτλος Euro     ΣΥΝΟΛΟ Στον αριθμητή κάθε κλάσματος αναγράφεται η αξία κατά τη λήξη κάθε τίτλου, στον δε παρονομαστή η αξία κατά την ημερομηνία έκδοσης.

6 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων α΄ τρόπος: του κόστους κτήσης Χ Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού Χ Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού Χ Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού Χ Κόστος κτήσης τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια

7 Λογιστικός χειρισμός αποκοπής τοκομεριδίων β΄ τρόπος: της ονομαστικής αξίας Χ Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού Χ Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού5.926 Χ Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού Χ Ονομαστική αξία τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Μη δεδουλευμένοι τόκοι τίτλων μηδενικού κουπονιού Π Ονομαστική αξία τίτλων με κουπόνια

8 Αποκοπή των τοκομεριδίων μετά την ωρίμανση τους Διενεργείται σχετικά η ακόλουθη λογιστική εγγραφή: Χ38.04Ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη Π Τοκομερίδια Τυχόν αναλογούντες τόκοι, που έχουν εν τω μεταξύ εγγραφεί στα αποτελέσματα, αντιλογίζονται.


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ (Stripping) Γ.Ν. ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google