Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συζήτηση με θέμα: «Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» Δημοσιονομική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συζήτηση με θέμα: «Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» Δημοσιονομική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συζήτηση με θέμα: «Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» Δημοσιονομική προσαρμογή και κοινωνικοί δείκτες: Η εμπειρία από την τρέχουσα κρίση Μητράκος Θεόδωρος* Τράπεζα της Ελλάδος tmitrakos@bankofgreece.gr Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013 Βουλή των Ελλήνων, αίθουσα Γερουσίας * Στην παρουσίαση εκφράζονται οι προσωπικές απόψεις του ομιλητή

2 2 Μέτρα Μνημονίων: Προτεραιότητα στη Δημοσιονομική προσαρμογή Δημοσιονομική προσαρμογή  δίκαιη κατανομή βαρών Όμως : Αναδιανομή; Κοινωνική προστασία και συνοχή;

3 3 Απογοητευτικές οι επιδόσεις της Ελλάδας σε όλους σχεδόν τους κοινωνικούς δείκτες 2,5 εκατ. άτομα κάτω από το χρηματικό όριο της σχετικής φτώχειας (23,1% του πληθυσμού ή 973 χιλ. νοικοκυριά) το 34,6% του πληθυσμού ή 3,8 εκατομμύρια άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό (δηλ. διαβιεί με υλικές στερήσεις ή και με χαμηλή ένταση εργασίας) 837.300 άτομα διαβιούν σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες το έτος το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών κατέχει 6,6 φορές μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος από ό,τι το φτωχότερο 20% 1.365.406 άνεργα άτομα τον Αύγουστο του 2013 (27,3% ή το 60,6% των νέων) -Υποεκτιμούνται ομάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού (μετανάστες, άστεγοι, ROMA κ.ά)

4 4 Εξαιρετικά δυσμενής η σχετική θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ η Ελλάδα βρίσκεται στη χειρότερη θέση και από τις 28 χώρες της ΕΕ σε όρους κινδύνου φτώχειας και στην 4η χειρότερη θέση σε όρους φτώχειας ή κοινων. αποκλεισμού (πριν τη LV, RO, BG) στην προτελευταία θέση σε όρους μεριδίου εισοδήματος για το πλουσιότερο 20% προς το φτωχότερο 20% (πριν την ES) και στην 4 η χειρότερη θέση σε όρους εισοδηματικής ανισότητας (GINI, πριν την PT, ES και LV) στην 4 η χειρότερη θέση μεταξύ 35 χωρών του ΟΟΣΑ με βάση τους δείκτες «ευημερίας» και ποιότητας ζωής (πριν το Μεξικό, την Πορτογαλία και την Τουρκία): εξαιρετικά κακές επιδόσεις για την εργασία και τις αποδοχές, τις κοινωνικές σχέσεις, τη στέγαση, την υποκειμενική ευημερία και την ποιότητα του περιβάλλοντος στη χειρότερη θέση του ΟΟΣΑ ως προς το % ατόμων που δηλώνουν ότι είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους (2011: 34%) Μόλις το 13% των Ελλήνων αναφέρουν στην έρευνα του ΟΟΣΑ για το 2012 ότι εμπιστεύονται την κυβέρνηση (2007: 38%)

5 5 Η «ευημερία» στις χώρες του ΟΟΣΑ: How’s Life? 2013 Source: Source: http://www.oecd.org/statistics/measuringwell-beingandprogress.htm

6 6 Κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικός αποκλεισμός: Διακρατικές συγκρίσεις (EU SILC 2012)

7 7 Τι έγινε όμως στην περίοδο της κρίσης; Δραματική η επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών Μέσα σε δύο μόλις έτη (EUSILC 2010-12) στην ΕΛΛΑΔΑ είχαμε:  αύξηση του κινδύνου φτώχειας σε σχετικούς όρους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 14,9% (από 20,1% σε 23,1%)  αύξηση του κινδύνου φτώχειας σε απόλυτους όρους κατά 16,0 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 98,2% (από 16,3% σε 32,3%)  αύξηση του χάσματος φτώχειας κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 27,8% (από 23,4% σε 29,9%)  αύξηση του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 24,9% (27,7%  34,6%)  αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας κατά 4,3% (GINI) ή 17,9% (S80/S20) Δραματική αύξηση του ποσοστού ανεργίας (από 7,2% το β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2008 σε 27,3% τον Αύγουστο του 2013 ή 1.365.400 άνεργα άτομα, 60,6% το % ανεργίας των νέων 15-24 ετών). Απώλεια του 1/3 από το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών

8 8 Επιδεινώθηκαν σημαντικά οι κοινωνικοί δείκτες στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης, κυρίως σε απόλυτους όρους

9 9 Μεταβολές ανισοκατανομής εισοδήματος στην Ελλάδα κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης

10 10 Από την ομάδα των ηλικιωμένων 65+ (2005: 27,9%, 2010: 21,3%, 2012: 17,2%) προς την ομάδα των ανέργων και νεότερων ζευγαριών µε παιδιά αλλά και προς τους νέους εργαζομένους Η παιδική φτώχεια βρίσκεται σε μια διαδικασία διεύρυνσης (510.000 παιδιά ζουν σε φτωχά νοικοκυριά, 2005: 19,3%, 2010: 22,3%, 2012: 26,5%, παιδιά μεταναστών: 44,4%) Από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές και τους λιγότερο εκπαιδευμένους στις υψηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες Σημαντικές μετατοπίσεις του κινδύνου φτώχειας

11 11 Κίνδυνος σχετικής φτώχειας: μεταβολές

12 12 άνεργοι (ποσοστό φτώχειας 45,8%), και κυρίως άνεργοι άνδρες (48,4%) τα μονογονεϊκά νοικοκυριά με τουλάχιστον ένα παιδί (66,0%) οι μη οικονομικά ενεργοί εκτός των συνταξιούχων (νοικοκυρές κ.λπ., 32,9%) με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης (35,7%, έως Γυμνάσιο) νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 3 ή περισσότερα παιδιά (36,8%) τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη κατοικία (29,6%) διπλάσια τα ποσοστά φτώχειας στα νοικοκυριά των μεταναστών παιδία ηλικίας 0-16 ετών (26,5%, παιδιά μεταναστών: 44,4%) Ομάδες υψηλού κινδύνου σχετικής φτώχειας

13 13 Κίνδυνος φτώχειας-προσδιοριστικοί παράγοντες Ισχυρή αντίστροφη σχέση του κινδύνου φτώχειας με την ένταση της απασχόλησης στο νοικοκυριό -Εργαζόμενοι 15,1% (ΕΕ-28: 9,5%), μη οικονομικά ενεργοί εκτός συνταξιούχων 32,9% (ΕΕ-28: 26,7%), άνεργοι 45,8% (ΕΕ-28: 46,7%), μερική απασχόληση 27,3% (ΕΕ-28: 14,4%) -Όμως, περίπου 1 στους 4 φτωχούς είναι εργαζόμενος Ισχυρή αρνητική συσχέτιση με το επίπεδο εκπαίδευσης Ιδιαίτερη η συμβολή των τεκμαρτών εισοδημάτων (ιδιοκατοίκηση κ.ά.) στη μείωση της φτώχειας (κατά 3,3 μονάδες και 7 μονάδες στους ηλικιωμένους)

14 14 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την άμβλυνση των κοινωνικών δεικτών Η ενίσχυση της απασχόλησης ο καλύτερος τρόπος αποτροπής από καταστάσεις φτώχειας Πολιτικές βελτίωσης του εκπαιδευτικού επιπέδου θα αμβλύνουν τους κοινωνικούς δείκτες της ανισότητας και φτώχειας - Σχολική διαρροή, ενισχυτική διδασκαλία, παραπαιδεία, ανοικτά ΑΕΙ κ.ά. Στοχευμένες δράσεις προς αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και έλεγχος πόρων Η σχετική υστέρηση δεν εξαντλείται στο εισόδημα. Συντονισμένη δράση κοινωνικών δαπανών και κοινωνικών επενδύσεων Το δίχτυ κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα είναι: κατακερματισμένο, διάτρητο, κοινωνικά άδικο και με χαμηλό βαθμό στόχευσης προς τους πραγματικούς δικαιούχους Ύστατο δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρόκληση η πιλοτική του εφαρμογή)

15 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Θέμα: «Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» Ευχαριστώ πολύ! Μητράκος Θεόδωρος tmitrakos@bankofgreece.gr


Κατέβασμα ppt "ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Συζήτηση με θέμα: «Δημοσιονομική προσαρμογή: πόσο δίκαιη είναι η κατανομή των βαρών;» Δημοσιονομική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google