Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα
ΔΙΚΤΥΟ “ΣΥΖΕΥΞΙΣ II” Χρήστος Μοσχονάς Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα ΑΘΗΝΑ

2 Δεν αρκεί μόνο η πρόσβαση σε Εθνικό Δίκτυο Απαιτείται :
H «ασφαλής» Eυρυζωνικότητα είναι «μονόδρομος» για τη λειτουργία του Δημοσίου και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Δεν αρκεί μόνο η πρόσβαση σε Εθνικό Δίκτυο Απαιτείται : και Υψηλή Ταχύτητα και και Ισχυρή ασφάλεια των επικοινωνιών του Δημοσίου

3 Εξωστρέφεια – Διαφάνεια
Government to Citizen ΣΥΖΕΥΞΙΣ Εξωστρέφεια – Διαφάνεια

4

5 Government to Government Διαλειτουργικότητα - Ασφάλεια
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Διαλειτουργικότητα - Ασφάλεια

6 Επιχ. Δίκτυο Υπουργείου Υποδομών
Επιχ. Δίκτυο ΥΠΕ & Νοσοκομείων Δίκτυο Στρατολογίας Δικτυο εκλογών Δίκτυο Διαχ. Αρχών Δίκτυο εσωτ. εφαρμογών ΓΛΚ Δίκτυο εφαρμογών πυροσβεστικής Δίκτυο ΕΚΑΒ Δίκτυο ΕΛΣΤΑΤ Επιχ. Δίκτυο Υπ. Πολιτισμού Δίκτυα ασφ. ταμείων Δίκτυο ΟΓΑ Δίκτυα Περιφερειών Δίκτυο ΟΑΕΔ ΤΑΧΙS - ICIS Εθνικό Σεισμολογικό δίκτυο

7 Ευρυζωνικότητα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Οικονομία

8 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ 4.500 κόμβοι πρόσβασης !!! ΣΥΖΕΥΞΙΣ INTERNET 2006-2012
Πρώτη φάση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ – ήδη συνδέει κτίρια του δημοσίου από το 2006 4.500 κόμβοι πρόσβασης !!! ΣΥΖΕΥΞΙΣ INTERNET

9 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι συνδέεται με τα ΜΑΝ
Πλήρης αξιοποίηση offnet Τηλεφωνίας και με φορητοτητα Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι ΣΥΖΕΥΞΙΣ Τουλάχιστον 600 κτίρια αναβαθμίζονται σε πρόσβαση 100Μbps ή και 1 Gbps Aλλα 1200 κτίρια αναβαθμίζονται σημαντικά ΜΑΝ-1

10 Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Επέκταση -> 34.000 κτίρια on line !!! 2014-2016
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (Μbps) 1 ADSL 24/1 2 ΜΙΚΡΟΣ 10/10 3 ΜΕΣΑΙΟΣ 100/100 4 ΜΕΓΑΛΟΣ 1000/1000

11 Κύριοι Στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Συμμετοχή όλων των κτιρίων του δημοσίου ( κτιρίων) Μεγαλύτερη ευρυζωνικότητα (αύξηση οπτικής πρόσβασης) Αξιοποίηση των 68 MANs (Metropolitan Area Networks) Αναβαθμισμένες υπηρεσίες δικτύου Νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας – έμφαση στην ασφάλεια – το video – τη συνεργασία – την κινητικότητα των χρηστών Μεγιστοποίηση της “άθροισης της ζήτησης” στις τηλεπικοινωνίες του δημοσίου

12 Προτεινόμενο Σενάριο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ISP Νησίδες 1-9 Νησίδες 1-9
Aσφάλεια / SLA Ασύρματες Νησίδες 1 & 2 SIX / DC

13 τηλεπ. Νησίδες Προϋπολογισμός : 481 Μ€, σε 9 Νησίδες ( προσβάσεις) Εθνικοί πόροι (ΕΣΥΠ) = 406 Μ€ για τρίχρονη λειτουργία Κοινοτικοί πόροι =75 M€ για υποδομές τηλεφωνίας/τηλεδιάσκεψης/καλωδίωσης Νησίδα 1 78,7 M€ Νησίδα 2 76,4 M€ Νησίδα 3 44,4 M€ Νησίδα 4 45,3 M€ Νησίδα 5 44,8 M€ Νησίδα 6 45,1 M€ Νησίδα 7 42,1 M€ Νησίδα 8 55,0 M€ Νησίδα 9 48,8 M€ ΣΥΝΟΛΟ 481 M€ LOTS Προϋπολογισμός

14 «ασύρματες» Νησίδες Προϋπολογισμός : 52,6 Μ€, επιμερισμένος σε 2 ασύρματες Νησίδες Αποκλειστική Εθνική Χρηματοδότηση (ΕΣΥΠ) smartphones με προπληρωμένο πακέτο φωνής & δεδομένων αμφίδρομο SMS Gateway Ελληνικού Δημοσίου Ασύρματη Νησίδα 1 27,1 M€ Ασύρματη Νησίδα 2 25,5 M€ ΣΥΝΟΛΟ 52,6 M€ LOTS Προϋπολογισμός 14 14 14 14 14 14 14

15 3. Υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας
3. Υπηρεσία ασφάλειας και ποιότητας Προϋπολογισμός : 64,5 Μ€ για security και SLA Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση (υποδομές) ξεχωριστή συσκευή ασφάλειας/πρόσβασης ανά κτίριο κεντρική πλατφόρμα ασφάλειας αναβάθμιση ασφάλειας ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι δυνατότητα για κόκκινα και πράσινα δίκτυα κεντρική επιμέλεια / έλεγχος του SLA για όλες της υπηρεσίες του δικτύου κεντρικό Helpdesk/Call Center για το δίκτυο 15 15

16 4. Ο νέος κορμός – το SIX Προϋπολογισμός : 12,8 Μ€
Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση (υποδομές) 2 terra-POPs (SIX-1 & SIX-2) 10 Gbps συνολική πρόσβαση στο διαδίκτυο σύνδεση με το GRIX Κεντρικό IMS Κεντρική υποδομή τηλεδιάσκεψης Data Center hosting για το SIX-1 16 16 16 16

17 5. Yπηρεσίες ISP Προϋπολογισμός : 20,1 Μ€
Προϋπολογισμός : 20,1 Μ€ Αποκλειστική Κοινοτική Χρηματοδότηση (υποδομές) υπηρεσίες υπηρεσίες collaboration directory & hostmaster υπηρεσία streaming video υπηρεσία CDN νέο portal ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όλες οι απαραίτητες υποδομές 17 17 17 17 17 17

18 Η χρηματοδότηση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
630,5 M€ κατασκευή δικτύου 3 έτη λειτουργία της υποδομής 458,2 M€ Εθνικοί Πόροι - ΕΣΥΠ Τέλη τηλεπικοινωνιών για 3 χρόνια 172,3 M€ Κοινοτική Χρηματοδότηση Κρίσιμες υποδομές Υποδομές τηλεφωνίας , τηλεδιάσκεψης, καλωδίωσης ISP Νησίδες 1-9 Ασύρματες Νησίδες 1 & 2 Νησίδες 1-9 Τηλεπ. τέλη για τις ασύρματες Νησίδες 1 & 2 Νησίδες 1-9 SIX / DC Aσφάλεια / SLA Τηλεπ. τέλη για τις Νησίδες 1-9

19 Κίνδυνοι «αγώνας ενάντια στο χρόνο» / χρονοδιάγραμμα – ήδη … 2013 !
θέματα «γραφειοκρατίας» πρέπει να ρυθμιστούν οριστικά Η Κοινοτική Χρηματοδότηση από την ΨΣ πρέπει να «κλειδώσει» Η Εθνική Χρηματοδότηση από το ΕΣΥΠ πρέπει να εξασφαλιστεί Πολύπλοκο και «μεγάλης έκτασης» τηλεπικοινωνιακό έργο για το δημόσιο / αυστηρός κεντρικός έλεγχος προσεκτική διαδικασία μετάπτωσης από τα υφιστάμενα στο νέο δίκτυο

20 Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II είναι οικονομία 50%
Μέχρι σήμερα το ελληνικό δημόσιο πληρώνει το χρόνο 310 εκ € για τηλεπικοινωνίες ! Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με “άθροιση της ζήτησης” στις τηλεπικοινωνίες του δημοσίου, έχει λειτουργικά έξοδα μόλις 150 εκ € !! το χρόνο, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ευρυζωνικότητα και την ασφάλεια ! Η σύγκριση πλέον με την τρέχουσα κατάσταση είναι απόλυτη. Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ όχι μόνο αντικαθιστά το σύνολο των τηλ. υπηρεσιών του δημοσίου, αλλά σχεδιάστηκε να έχει και το μισό ετήσιο λειτουργικό κόστος ΤΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ πέρασε με «άριστα» από τεχνικό κλιμάκιο της Τρώικας το Σεπτέμβριο του 2012.

21 ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Tρέχουσα κατάσταση
Ωριμες τεχνικές προδιαγραφές για τις 5 δράσεις του έργου από την ΚτΠ Α.Ε. μετά και τη διαβούλευση του Ιουλίου 2011 Εκδόθηκε ΚΥΑ που ορίζει την ΚτΠ Α.Ε. Φορέα Επιχειρησιακής Διαχείρισης του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ν.3979/2011) Εγκριση ανάληψης Υποχρέωσης ύψους 458,2 Μ€ από το ΥΠΟΙΚ για το έργο στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ (Τακτικός Προυπολογισμός) Ενταξη Πράξης (Πρόσκληση 32) από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ ύψους 172,3 M€ για τη χρηματοδότηση των υποδομών του δικτύου διακομματική επιτροπή για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ Αναμονή για έγκριση του Φακέλου Μεγαλου Εργου άπό την Κοινότητα Ενίσχυση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με υποστηρικτικές δράσεις από το «ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση» 10 εκ € (σύντομα θα δημοπρατηθούν 3) : security audit για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ site survey του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ To Πληροφ. Σύστημα ΙΝ για το ΔΔΤ

22 Νόμος 3979/2011 για την Η/Δ Κεφάλαιο Θ’ Ε.ΣΥ.Π. Ενιαίο Σύστημα
Άρθρο 38 Άρθρο 39 Ε.ΣΥ.Π. Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δ.Δ.Τ. Δίκτυο Δημόσιου Τομέα 22


Κατέβασμα ppt "Αν. Διευθυντής - Δίκτυο Δημοσίου Τομέα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google