Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ρύπανση της ατμόσφαιρας

2 Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια, δηλαδή τα αέρια τα οποία εκπέμπονται κατά την καύση του πετρελαίου, της βενζίνης ή του φυσικού αερίου. Τα καυσαέρια διακρίνονται σε :  Αδρανή (μη τοξικά) και σε  Τοξικά

3 Αδρανή καυσαέρια H2OH2O Αλλά… το τελευταίο είναι αέριο του θερμοκηπίου και ενοχοποιείται για την υπερθέρμανση του πλανήτη

4 Τοξικά καυσαέρια α. Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ 2 ) τα οποία συμβολίζονται με ΝΟ X, και είναι υπεύθυνα για: Το φωτοχημικό νέφος Την όξινη βροχή και Τη δημιουργία όζοντος (Ο 3 ) στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας

5 Τοξικά καυσαέρια β. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι δηλητηριώδες, γιατί δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη του αίματος και σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί το θάνατο

6 Τοξικά καυσαέρια γ. Τα οξείδια του θείου (SO 3, SO 2 ), τα οποία συμβολίζονται με SO x είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή και προκαλούν προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα.

7

8 Η ρύπανση της ατμόσφαιρας καύσι βαλβίδα εισαγωγή ς βαλβίδα εξαγωγής Οι υδρογονάνθρακες 1.5 Η ρύπανση της ατμόσφαιρας Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια, δηλαδή τα αέρια τα οποία εκπέμπονται κατά την καύση του πετρελαίου, της βενζίνης ή του φυσικού αερίου. Τα καυσαέρια διακρίνονται σε αδρανή (μη τοξικά) και σε τοξικά. Η καύση ελευθερώνει στην ατμόσφαιρα ουσίες οι οποίες ονομάζονται καυσαέρια. Τα καυσαέρια διακρίνονται σε: Αδρανή: το Η 2 Ο και το CO 2. Το CO 2 δεν είναι τοξικό, αλλά επιβαρύνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τοξικά: α.Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ 2 ), τα οποία συμβολίζονται ΝΟ Χ, και είναι υπεύθυνα για το φωτοχημικό νέφος, την όξινη βροχή και τη δημιουργία όζοντος (Ο 3 ) στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, όπου είναι τοξικό β. Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι δηλητηριώδες, γιατί δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη του αίματος και σε μεγάλες ποσότητες προκαλεί το θάνατο. γ. Τα οξείδια του θείου (SΟ 3, SΟ 2 ), τα οποία συμβολίζονται SΟ Χ είναι υπεύθυνα για την όξινη βροχή και προκαλούν προβλήματα στο αναπνευστικό σύστημα


Κατέβασμα ppt "Η ρύπανση της ατμόσφαιρας. Ένα μεγάλο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία αποτελεί ένα φλέγον περιβαλλοντικό πρόβλημα, οφείλεται στα καυσαέρια,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google