Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ζωγόπουλος Άνθης Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής-Δ/ντής του 18ου Δημ.Σχ.Πατρών ,Msc, Οργάνωση-Διοίκηση Σχολ. Μονάδων Γενικής κ Ειδικής Αγωγής

2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ,ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ,ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Διακήρυξη των δικαιωμάτων των αναπήρων ατόμων (Ο.Η.Ε., απόφ. 3447/ ), σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν τα ίδια αστικά και πολιτικά δικαιώματα με τους άλλους πολίτες και δικαιούνται να απολαμβάνουν του καθεστώτος και των υπηρεσιών εκείνων που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητές τους.

3 Διακηρύξεις (2) Διακήρυξη Sundberg για τα ανάπηρα άτομα (UNESCO 1981), αποτελεί το τελικό κείμενο Διεθνούς Διάσκεψης που οργανώθηκε από την Ισπανική κυβέρνηση και την Ουνέσκο και συμμετείχαν 103 χώρες και 6 Διεθνείς Οργανώσεις. Στη διακήρυξη τονίζεται ότι «κρατικές αρχές , οι ειδικές οργανώσεις και η κοινωνία στο σύνολό της θα πρέπει να λάβουν υπόψη στον καταρτισμό κάθε βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης δράσης για τα ανάπηρα άτομα τις βασικές αρχές της : Συμμετοχής , Ένταξης , Ανάπτυξης της προσωπικότητας , Αποκέντρωσης και Διεπαγγελματικού Συντονισμού».

4 Διακηρύξεις (3) «Διακήρυξη της Σαλαμάνκα και πλαίσιο δράσης για την Ειδική Αγωγή» (UNESCO, 1994). Παγκόσμια διάσκεψη την οποία οργάνωσε η UNESCO στην Σαλαμάνκα της Ισπανίας και τα πορίσματά της αποτελούν τη βάση της φιλοσοφίας της «ένταξης». Οι κυβερνήσεις των κρατών καλούνται : i) να δώσουν πολιτική και οικονομική προτεραιότητα στη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους , ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα παιδιά. ii) να υιοθετήσουν την αρχή της εκπαίδευσης που στηρίζεται στην αρχή της ισοτιμίας , με την εγγραφή όλων των παιδιών στα «κανονικά σχολεία». iii) να αναπτύξουν πιλοτικά προγράμματα και να ευνοήσουν την ανταλλαγή εμπειριών με κράτη που εφάρμοσαν την «Εκπαίδευση για όλους».

5 Διακήρυξη της Σαλαμάνκα
Διακήρυξη της Σαλαμάνκα iv) να καθιερώσουν αποκεντρωμένους και συμμετοχικούς μηχανισμούς για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής φροντίδας των παιδιών και ενηλίκων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , v) να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων, των Κοινοτήτων και των Οργανώσεων των ατόμων με «αναπηρίες» στον σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη φροντίδα για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες vi) να εντείνουν την προσπάθεια σε στρατηγικές έγκαιρου εντοπισμού και παρέμβασης, vii) να διασφαλίσουν ότι η εκπαίδευση των εκπ/κών κατευθύνεται και στην κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στα «σχολεία για όλους».

6 Διακήρυξη «Ντακάρ-Έκθεση για δράση (2000)»
Διακήρυξη «Ντακάρ-Έκθεση για δράση (2000)» Στόχος της συγκεκριμένης Έκθεσης είναι να επιτευχθεί «η εκπαίδευση για όλους» μέχρι το Ο στόχος αυτός της Έκθεσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν όλα τα έθνη : i)Να αναγνωρίσουν το παγκόσμιο δικαίωμα στην εκπαίδευση και για τα άτομα με αναπηρίες. ii) Να διαμορφώσουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες (Δελλασούδας ,2005).

7 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του Έως σήμερα έχει επικυρωθεί από 191 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δύο. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 ( με το Ν.2101/1992 ,ΦΕΚ 192 ,τ.Α΄). Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι : 1) «τα πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρα παιδιά πρέπει να διάγουν πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες οι οποίες εγγυώνται την αξιοπρέπειά τους, ευνοούν την αυτονομία τους και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στη ζωή του συνόλου..»,

8 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2)
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2) 2) «το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας να ενθαρρύνουν και εξασφαλίζουν, στο μέτρο των διαθέσιμων πόρων, την παροχή, μετά από αίτηση τους..» , 3) «βοήθεια παρέχεται δωρεάν… και σχεδιάζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα ανάπηρα παιδιά να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση, στην περίθαλψη, στην αποκατάσταση αναπήρων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, έτσι που να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν πληρέστερη κοινωνική ένταξη…» , 4) «μέσα σε πνεύμα διεθνούς συνεργασίας, τα Συμβαλλόμενα Κράτη προωθούν την ανταλλαγή κατάλληλων πληροφοριών στον τομέα της προληπτικής περίθαλψης και της ιατρικής, ψυχολογικής και λειτουργικής θεραπείας των ανάπηρων παιδιών..».


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ , ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google