Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος (zachos@cs.ntua.gr) Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr) http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/programming/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΠρογραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαφάνειες παρουσίασης #3 Σύνταξη παραστάσεων Λογικά διαγράμματα ροής Δομές ελέγχου: case, for, while, repeat Λοιπές εντολές Δομημένος προγραμματισμός

2 2Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνταξη παραστάσεων(i) u Σταθερές

3 3Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνταξη παραστάσεων(ii) u Μεταβλητές

4 4Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνταξη παραστάσεων(iii) u Παράσταση

5 5Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνταξη παραστάσεων(iv) u Απλή παράσταση

6 6Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Σύνταξη παραστάσεων(v) u Όροι και παράγοντες

7 7Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παραδείγματα παραστάσεων(i)

8 8Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παραδείγματα παραστάσεων(ii)

9 9Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογικά διαγράμματα ροής(i) u Αρχή και τέλος u Ολόκληρες λειτουργίες ή διαδικασίες u Απλές εντολές u Έλεγχος συνθήκης

10 10Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Λογικά διαγράμματα ροής(ii) u Λειτουργία εισόδου/εξόδου u Επανάληψη (βρόχος)

11 11Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή case(i) u Εκτέλεση υπό συνθήκη για πολλές διαφορετικές περιπτώσεις u Προσφέρεται π.χ. αντί του: if month=1 then write('Ιανουάριος') else if month=2 then write('Φεβρουάριος') else if month=3 then write('Μάρτιος') else if...... else if month=12 then write('Δεκέμβριος')

12 12Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή case(ii) u Συντακτικό διάγραμμα

13 13Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή case(iii) u Παραδείγματα case month of 1: write('Ιανουάριος'); 2: write('Φεβρουάριος'); 3: write('Μάρτιος');... 12: write('Δεκέμβριος') end (* case *) case month of 1,3,5,7,8,10,12 : write('31 μέρες'); 4,6,9,11 : write('30 μέρες'); 2 : write('28 ή 29') end (* case *)

14 14Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή for(i) u Βρόχος με σταθερό αριθμό επαναλήψεων u Συντακτικό διάγραμμα

15 15Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή for(ii) u Παραδείγματα for i:=1 to 10 do writeln(i) for i:=10 downto 1 do writeln(i) for i:=41 downto -3 do write('*') f:=1; for i:=1 to 15 do f:=f*i

16 16Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή for(iii) u Παραδείγματα (συνέχεια) for i:=1 to 5 do begin for j:=1 to 10 do write('*'); writeln end ********** ** **** ****** ******** ********** for i:=1 to 5 do begin for j:=1 to 2*i do write('*'); writeln end

17 17Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή for(iv) u Ειδικές περιπτώσεις για τα όρια: for i:=10 to 10 do... (* μία φορά *) for i:=12 to 10 do... (* καμία φορά *) u Η μεταβλητή ελέγχου δεν είναι ορισμένη μετά το τέλος του βρόχου u Η μεταβλητή ελέγχου δεν μπορεί να μεταβληθεί (π.χ. με ανάθεση) μέσα στο σώμα του βρόχου u Τα όρια υπολογίζονται μια φορά στην αρχή

18 18Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή while(i) u Βρόχος όσο ικανοποιείται μια συνθήκη u Συντακτικό διάγραμμα u Παραδείγματα while x>15 do k:=k+2 while state and (x>15) do begin x:=x-5; write(x) end

19 19Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή while(ii) u Διάγραμμα ροής while συνθήκη do σώμα

20 20Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή while(iii) u Ο αριθμός επαναλήψεων γενικά δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων u Αν η συνθήκη είναι αρχικά ψευδής, ο βρόχος τερματίζεται χωρίς να εκτελεστεί το σώμα

21 21Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή repeat(i) u Βρόχος μέχρι να ικανοποιηθεί μια συνθήκη u Συντακτικό διάγραμμα u Παράδειγμα x:=1; repeat writeln(x); x:=2*x until x>=500

22 22Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή repeat(ii) u Διάγραμμα ροής

23 23Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή repeat(iii) u Ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος κάθε επανάληψης (και όχι στην αρχή) u Το σώμα του βρόχου εκτελείται τουλάχιστον μία φορά u Ο αριθμός επαναλήψεων γενικά δεν είναι γνωστός εκ των προτέρων

24 24Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εντολή repeat(iv) u Παράδειγμα program primes(input, output); var p,t : integer; begin writeln(2); p:=1; repeat p:=p+2; t:=1; repeat t:=t+2 until p mod t = 0; if p=t then writeln(p) until p>100 end. p t 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9 1 3 11 1... Output 2 3 5 7 11...

25 25Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κλήση διαδικασίας u Συντακτικό διάγραμμα u Παραδείγματα myproc(x, y+1, 3) write(x+y, 'wednesday', x-y); writeln

26 26Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κενή εντολή u Συμβολίζεται με την κενή συμβολοσειρά u Δεν κάνει τίποτα όταν εκτελείται u Παράδειγμα if x>4 then begin y:=1; x:=x-5; (* εδώ υπάρχει μια κενή εντολή *) end

27 27Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συντακτικό διάγραμμα εντολής

28 28Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δομημένος προγραμματισμός(i) u Ιδέα: κάθε ανεξάρτητη λειτουργία του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε ανεξάρτητο υποπρόγραμμα u Πλεονεκτήματα l Ευκολότερη ανάπτυξη προγραμμάτων («διαίρει και βασίλευε») l Ευκολότερη ανίχνευση σφαλμάτων l Επαναχρησιμοποίηση έτοιμων υποπρογραμμάτων

29 29Νίκος Παπασπύρου Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Δομημένος προγραμματισμός(ii) program tasks(input, output); var n1, n2, sum, expr : integer; procedure arith(x,y : integer; var s,e : integer); begin s := x+y; e := sqr(x)+3*y+5 end; begin write('Δώσε το n1: '); readln(n1); write('Δώσε το n2: '); readln(n2); arith(n1, n2, sum, expr); writeln('Άθροισμα = ', sum, 'έκφραση = ', expr) end.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διδάσκοντες:Στάθης Ζάχος Νίκος Παπασπύρου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google