Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ nickie@softlab.ntua.gr Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/ 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Διαφάνειες παρουσίασης #8 4 Το σύστημα αρχείων του Unix 4 Αρχεία 4 Τύποι αρχείων 4 Σύνδεσμοι 4 Δικαιώματα πρόσβασης

2 2Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Το σύστημα αρχείων του Unix(i) u Αρχεία l Βασικά δομικά στοιχεία κάθε σύγχρονου λειτουργικού συστήματος l Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα παρέχουν προγραμματιστικές διαπροσωπείες για τη διαχείριση αρχείων

3 3Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Το σύστημα αρχείων του Unix(ii) u Τύποι αρχείων στο Unix l Απλά αρχεία l Κατάλογοι (directories) l Συμβολικοί σύνδεσμοι (symbolic links) l Διασωληνώσεις (pipes) l Συσκευές χαρακτήρων (character devices) l Συσκευές μπλοκ (block devices)

4 4Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Τύποι αρχείων στο Unix(i) u Απλά αρχεία l Περιέχουν εκτελέσιμα προγράμματα ή δεδομένα, η διαχείριση των οποίων είναι ευθύνη των προγραμμάτων u Κατάλογοι l Περιέχουν απλά αρχεία ή καταλόγους, υλοποιώντας έτσι μια δενδρική δομή mkdir dir δημιουργία νέου κενού καταλόγου rmdir dir διαγραφή κενού καταλόγου cd dir αλλαγή τρέχοντος καταλόγου

5 5Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Τύποι αρχείων στο Unix(ii) u Συμβολικοί σύνδεσμοι l Είναι δείκτες σε αρχεία ή καταλόγους u Διασωληνώσεις l Χρησιμοποιούνται ως προσωρινός αποθηκευτικός χώρος για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών u Συσκευές l Αναπαριστούν συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα είτε ένα χαρακτήρα τη φορά, είτε ένα μπλοκ τη φορά

6 6Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Το σύστημα αρχείων του Unix(iii) u Απόλυτα ονόματα / /etc /home/nickie/book /home/paul /etc/passwd / nickie homeetc paul coursesbook 102201 passwd τρέχων κατάλογος u Σχετικά ονόματα book courses/201./courses/102../paul../../etc/passwd

7 7Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Σύνδεσμοι (links) u Σκληροί (hard) l Ένα αρχείο ανήκει σε περισσότερους καταλόγους ln book courses/book u Συμβολικοί (symbolic) l Ειδικός τύπος αρχείου l Δείκτης σε άλλο αρχείο ln -s /etc/passwd courses/p p book / homeetc paul courses 102201 passwd τρέχων κατάλογος nickie

8 8Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Δικαιώματα πρόσβασης u Κάθε αρχείο χαρακτηρίζεται από: l Χρήστη (user) στον οποίο ανήκει l Ομάδα (group) στην οποία ανήκει u Βασικά δικαιώματα πρόσβασης l Δικαιώματα χρήστη l Δικαιώματα ομάδας l Δικαιώματα υπολοίπων τύπος αρχείου - rwx r-x r-x r : δικαίωμα ανάγνωσης w : δικαίωμα εγγραφής x : δικαίωμα εκτέλεσης


Κατέβασμα ppt "ΛΟΓ201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου 1Νίκος ΠαπασπύρουΛΟΓ201:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google