Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρία Van Hiele – Μέτρηση της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρία Van Hiele – Μέτρηση της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρία Van Hiele – Μέτρηση της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών.
Δρ Εμμανουήλ Νικολουδάκης Σχολικός Σύμβουλος των Μαθηματικών

2 Μπορείτε να συνεχίσετε την ακολουθία: 2, 3, 5, 8, …
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, … 2, 3, 5, 8, 13, 22, 39, 72, …

3 Μπορείτε να συνεχίσετε την ακολουθία:

4 Παρά το γεγονός ότι η εποπτεία φαίνεται να βοηθά στην κατανόηση των εννοιών της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (ΕΓ) οι μαθητές, διεθνώς, παρουσιάζουν δυσκολίες στην μάθησή της.

5 Από την εμπειρία σας τι προβλήματα έχετε παρατηρήσει να παρουσιάζουν οι μαθητές σας στο μάθημα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας;

6 Η θεωρία των Επιπέδων Γεωμετρικής Σκέψης του van Hiele

7 Τα επίπεδα van HIELE Σύμφωνα με τη θεωρία των επιπέδων οι μαθητές περνούν με διαδοχική σειρά, χωρίς δηλ. να υπερπηδούν κάποιο, από πέντε επίπεδα γεωμετρικής σκέψης, που η μετάβασή τους δεν αποτελεί φυσική διαδικασία, αλλά πραγματοποιείται κάτω από την επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας–μάθησης. Ο Hoffer (1981) κάλεσε τα επίπεδα αυτά Αναγνώριση Ανάλυση Ταξινόμηση Επαγωγή Αυστηρότητα

8 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 Αναγνώριση (Gestalt). Οι μαθητές σε αυτό το επίπεδο αντιλαμβάνονται τα σχήματα ως μια ολότητα με βάση τη μορφή τους.

9 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 Ανάλυση. Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα συστατικά και τις ιδιότητες ενός σχήματος, αλλά όχι και των σχέσεων μεταξύ των ιδιοτήτων και των σχημάτων.

10 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 Ταξινόμηση. Οι μαθητές κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων ενός σχήματος και μεταξύ των σχημάτων, ενώ αρχίζουν να αντιλαμβάνονται την έννοια του ορισμού.

11 ΕΠΙΠΕΔΟ 4 Επαγωγή. Οι μαθητές μπορούν να σκεφτούν λογικά για τα γεωμετρικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας τις ιδιότητές τους σε ένα παραγωγικό πρότυπο.

12 ΕΠΙΠΕΔΟ 5 Αυστηρότητα ή Ακρίβεια. Οι μαθητές μπορούν να διακρίνουν και να συγκρίνουν διαφορετικά συστήματα γεωμετριών και να αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της ακρίβειας της διατύπωσης των γεωμετρικών θεωριών.

13 Υπερβολική Γεωμετρία: υπάρχουν περισσότερες από μία ευθείες διερχόμενες από σημείο και παράλληλες σε δοθείσα ευθεία. Ελλειπτική Γεωμετρία: αρνούμαστε καθ᾿ ολοκληρίαν την ύπαρξη παραλλήλων ευθειών. Δύο ευθείες πάντοτε τέμνονται. Γεωμετρία των fractals: Χαρακτηριστικό των fractals είναι η λεγόμενη αυτο-ομοιότητα σε κάποιες δομές τους, η οποία εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης

14 Χαρακτηριστικά των επιπέδων van Hiele
Οι μαθητές περνούν από το ένα επίπεδο στο επόμενο, χωρίς να παραλείπουν κανένα επίπεδο. Οι έννοιες που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση σε κάποιο επίπεδο συνειδητοποιούνται στο επόμενο επίπεδο.

15 Χαρακτηριστικά των επιπέδων van Hiele
Το νόημα των λέξεων διαφέρει από επίπεδο σε επίπεδο, δηλ. άτομα διαφορετικού επιπέδου διαχειρίζονται διαφορετικά την ίδια λέξη (Fuys et al., 1988). Όμως, η χρήση της γλώσσας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αποφασιστικά τη διαπραγμάτευση γεωμετρικών θεμάτων (Κυπριανού, Χατζηνικολάου, Γαγάτσης, Σπύρου, 2006).

16 Χαρακτηριστικά των επιπέδων van Hiele
Άτομα που ανήκουν σε διαφορετικά επίπεδα δεν μπορούν να καταλάβουν το ένα το άλλο (Senk, 1985) διότι σκέφτονται σε διαφορετικά επίπεδα. Ένας δάσκαλος ή μαθητής που βρίσκεται σε ένα επίπεδο δεν μπορεί να επικοινωνήσει με μαθητές άλλου επιπέδου ή να κατανοήσει θέματα ανώτερου επιπέδου.

17 Χαρακτηριστικά των επιπέδων van Hiele
Τα επίπεδα είναι διακριτά και σφαιρικά. Δηλαδή ένας μαθητής βρίσκεται σε κάποιο επίπεδο ανεξαρτήτως γνωστικού περιεχομένου. Η απομνημόνευση δεν είναι χαρακτηριστικό κανενός επιπέδου (Hershkowitz, 1996).

18 Χαρακτηριστικά των επιπέδων van Hiele
Η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο δεν αποτελεί μια φυσική διαδικασία, δηλ. δεν είναι θέμα ωριμότητας μόνον, αλλά πραγματοποιείται κάτω από την επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας – μάθησης που δημιουργεί διδακτικές και μαθησιακές εμπειρίες, χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θεωρείται εύκολη η πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που βρίσκεται ο μαθητής. (Fuys et al., 1988).

19 Φάσεις μάθησης Η θεωρία του Van Hiele συνοδεύεται επίσης από το στοιχείο της ενόρασης καθώς και την περιγραφή πέντε, μη γραμμικών φάσεων μάθησης, με τη βοήθεια των οποίων ο μαθητής μπορεί να περάσει από ένα επίπεδο στο επόμενο. (Hoffer, 1986; Geddes & Fortunato,1993)

20 Φάσεις του προγράμματος διδασκαλίας – μάθησης
Πρώτη φάση: Πληροφόρηση. Οι μαθητές ερευνούν το θέμα μέσω των υλικών που ο δάσκαλος διαθέτει στους μαθητές, π.χ. εξετάζονται παραδείγματα και αντιπαραδείγματα για να ανακαλύψει μια δομή. Δεύτερη φάση: Περιορισμένος προσανατολισμός. Το παιδί έρχεται σε επαφή με τις αρχικές συνδέσεις του δικτύου των σχέσεων που πρόκειται να σχηματιστούν μέσω μιας προσεκτικά οργανωμένης ακολουθίας δραστηριοτήτων απλών βημάτων που απαιτούν συγκεκριμένη απάντηση. Τρίτη φάση: Αποσαφήνιση. Ο δάσκαλος οργανώνει τη συζήτηση μέσα στην τάξη, η οποία θα καταλήξει σε μια σωστή χρήση της γλώσσας, την οποία ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί.

21 Φάσεις του προγράμματος διδασκαλίας – μάθησης
Τέταρτη φάση: Ελεύθερος προσανατολισμός. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν στόχους που απαιτούν πολλά βήματα και πραγματοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Πέμπτη φάση: Ολοκλήρωση. Ο δάσκαλος προσκαλεί τους μαθητές να αναστοχαστούν πάνω στις ενέργειές τους και βοηθάει ώστε τα αντικείμενα και οι σχέσεις να ενσωματωθούν σε ένα νέο γνωστικό σχήμα van Hiele (1986, σ. 177).

22 Περιοχές δεξιοτήτων Hoffer
Ο Hoffer (1981) στο άρθρο του Geometry is more than proof παρατηρεί ότι η Γεωμετρία είναι «κάτι περισσότερο από αποδείξεις θεωρημάτων» και προτείνει οι μαθητές να αναπτύξουν στα πλαίσια της Γεωμετρίας πέντε περιοχές δεξιοτήτων: οπτικές, λεκτικές, σχεδίασης, λογικές και εφαρμογής, τις οποίες θεωρεί εξίσου σημαντικές για το μάθημα της γεωμετρίας.

23 Συνέπειες των Επιπέδων van Hiele στην αποδεικτική διαδικασία.
η έννοια της απόδειξης, στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, με την τυπική της μορφή και χωρίς ακρότητες ως προς το βαθμό δυσκολίας, εμφανίζεται σε κάποια σημεία στο βιβλίο των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου (Αργυράκης κ.α., 2009). Στο βιβλίο των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου (Βλάμος κ.α., 2009), αν και πολλές φορές, χρησιμοποιείται ευθέως η έκφραση να «αποδείξετε ότι… » και ενώ λαμβάνει χώρα μία απόδειξη, η λέξη απόδειξη έχει αντικατασταθεί από τις λέξεις: «λύση» (βλ. σελίδα 122, εφαρμογή 4), «επαλήθευση» (βλ. σελίδα 128, εφαρμογή 1), ή «διαπίστωση» (βλ. σελίδα 218, στην παράγραφο με τίτλο όγκο πυραμίδας) κ.λπ.

24 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Στο βιβλίο των Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου (Βανδουλάκης κ.α., 2009), αν και για την τάξη αυτή από το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν προβλέπεται η διδασκαλία της τυπικής απόδειξης τελικά εκτός από τις εκφράσεις «προσπάθησε να δείξεις…» στη σελίδα 203, «Να δικαιολογηθεί με λογικά επιχειρήματα…» στη σελίδα 222, συναντάμε και αποδείξεις (βλέπε σελίδα 222). Από τα πιο πάνω προκύπτει σαφώς προσπάθεια εισαγωγής των μαθητών όλων των τάξεων του γυμνασίου στην αποδεικτική διαδικασία. Όμως τίθεται το ερώτημα: είναι έτοιμοι οι μαθητές να αντιληφθούν την εν λόγω διαδικασία ως μία αναγκαιότητα της μαθηματικής τους εκπαίδευσης;

25 Δυσκολίες στην Απόδειξη
οι μαθητές εισάγονται στην έννοια της απόδειξης και στην αποδεικτική διαδικασία, ενώ ουσιαστικά πουθενά δεν εξηγείται τι είναι, γιατί πρέπει να γίνεται και τι ρόλο παίζει στη Γεωμετρία και στη συνέχεια στη ζωή τους ως αυριανοί πολίτες. Σύμφωνα δε με τους Boero et al (1996) προβλήματα διατυπωμένα με τη συνήθη έκφραση «Να αποδείξετε ότι….» αντί να ωθούν, σε ορισμένες περιπτώσεις φρενάρουν την ικανότητα των μαθητών για απόδειξη με συνέπεια την αποτυχία στην αποδεικτική διαδικασία.

26 Σενάριο ή θεατρικό δρώμενο
-Έφαγες το μήλο μου. -Εγώ! Όχι. -Δεν το έφαγες; -Όχι. -Απόδειξέ μου το -Είναι στο ψυγείο –Νάτο – Πάρε το στο δίνω……..

27 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Από έρευνες που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα (Νικολουδάκης, 2009∙ Τζίφας, 2005∙ Ζαράνης,2001 ∙ Ζάχος,2000) όσο και στην αλλοδαπή (Usiskin, 1982∙ Wirszup, 1976 και Hoffer 1986) η πλειονότητα των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διεθνώς βρίσκονται στο πρώτο και δεύτερο επίπεδο van Hiele και φυσικά και οι μαθητές του γυμνασίου ηλικίας ετών. Δεδομένου ότι σύμφωνα με την θεωρία του van Hiele ο μαθητής είναι έτοιμος να κάνει αποδείξεις όταν έχει κατακτήσει το 4ο επίπεδο γεωμετρικής σκέψης Van Hiele αυτό για τους μαθητές των τάξεων του γυμνασίου έχει ως συνέπεια την αποτυχία των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.

28 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Ο Usiskin (1982) υποστηρίζει ότι πολλοί μαθητές καλά - καλά δεν γνωρίζουν ούτε τη γεωμετρική ορολογία. Σύμφωνα με τον van Hiele οι ορισμοί και τα αξιώματα, που απαιτούν καλή χρήση της ορολογίας, γίνονται κατανοητά στο 3ο επίπεδο van Hiele. Όμως, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, οι μαθητές του γυμνασίου, δηλ. ηλικίας στην πλειονότητά τους έχουν κατακτήσει το 2ο επίπεδο Van Hiele. Αυτό επίσης έχει ως συνέπεια την αποτυχία των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.

29 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Ένα άλλο επίσης σημαντικό σημείο που υφίσταται σε μια απόδειξη είναι αυτό της ενόρασης (Van Hiele, 1986). Η ενόραση δεν είναι μια άμεση αντίληψη κάποιου πράγματος, αλλά η επίδραση πάνω στο νου κάποιων εμπειριών από δραστηριότητες και χειρισμούς κάποιων συγκεκριμένων αντικειμένων, που σε ένα επόμενο στάδιο γίνονται σημάδια στο χαρτί και νοητικές εικόνες (Davis and Hersh, 1980), δηλ. τελικά αντικείμενα άμεσης αντίληψης. Με άλλα λόγια έχουμε ενόραση επειδή έχουμε νοητικές εικόνες, αναπαραστάσεις των αντικειμένων, που τις αποκτούμε στο στοιχειώδες επίπεδο με το χειρισμό φυσικών αντικειμένων και σε ανώτερο επίπεδο από τη λύση προβλημάτων και την ανακάλυψη πραγμάτων.

30 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να βλέπει όσο το δυνατό περισσότερα σχήματα από αυτά που είναι «κρυμμένα στο ένα σχήμα» (Dimakos and Nikoloudakis, 2009), αλλά και να εικάζει τι θα συμβεί σε ένα σχήμα, όταν το εμπλουτίσει π.χ. φέρνοντας μία ευθεία γραμμή ή ενώνοντας δύο σημεία του σχήματος με ένα ευθύγραμμο τμήμα, κ.λπ. Για παράδειγμα φέρνοντας την ΕΔ σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο, ενώ φέρνοντας την ΓΔ σχηματίζεται ένα παραλληλόγραμμο.

31 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Η αναλυτική σκέψη, όμως, απαιτεί τη διαίσθηση και την ενόραση. Ο Fischbein (1987) καθορίζει την έννοια της διαίσθησης και περιγράφει τη διαισθητική γνώση και το ρόλο της διαίσθησης σε διαδικασίες που απαιτούν μαθηματική σκέψη. Σύμφωνα με τον Fischbein (1987) η διαισθητική γνώση είναι ένας τύπος άμεσης, υπονοούμενης, αυτονόητης γνώσης που οδηγεί κατά τρόπο καταναγκαστικό σε γενικεύσεις.

32 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Κατά τον Baylor (2001) η ανάπτυξη της διαίσθησης αναπαρίσταται από μία καμπύλη όπως το γράμμα U. Οι δύο άκρες της καμπύλης του «U» αντιπροσωπεύουν δύο ποιοτικά διαφορετικούς τύπους διαισθήσεων, στους οποίους ο Baylor αναφέρεται ως «ανώριμη διαίσθηση» και «ώριμη διαίσθηση». Η διαφορά μεταξύ τους σχετίζεται με την εμπειρία του ατόμου σε μια δεδομένη θεματική περιοχή. Σύμφωνα με τον Baylor (2001) η ανώριμη διαίσθηση προσεγγίζεται στην περίπτωση που κάποιος έχει λιγότερο ανεπτυγμένες δομές γνώσης και ενεργεί ως αρχάριος. Οι μαθητές έχουν περιορισμένη γεωμετρική διαίσθηση (Nardi, 2009)

33 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό γιατί οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν ούτε τις αποδείξεις αλλά ούτε και γιατί πρέπει να κάνουν μία απόδειξη. Την κατάσταση χειροτερεύει η παραδοσιακή μετωπική διδασκαλία που ακολουθείται στην πλειονότητα των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

34 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Ένας παραδοσιακός δάσκαλος, και η πλειονότητα των δασκάλων ακολουθούν το μοντέλο της παραδοσιακής διδασκαλίας, (α) σχεδιάζει ο ίδιος τα σχήματα στον πίνακα (β) θέτει ερωτήματα στα οποία απαντάει ο ίδιος (γ) «εξηγεί» ο ίδιος τα πάντα αντί να προβληματίζει τους μαθητές του και να τους αφήνει να ερευνούν και να ανακαλύπτουν τη νέα γνώση, (δ) δεν αφήνει τον απαιτούμενο χρόνο στους μαθητές ούτε να μελετήσουν το σχήμα, που μετέφεραν από τον πίνακα στο τετράδιό τους πολλές φορές χωρίς τη χρήση γεωμετρικών οργάνων, αλλά ούτε και να σκεφτούν πάνω στο σχήμα, αφού ο διδάσκων κάνει και εξηγεί τα πάντα. δηλ. καταργεί τις τρεις πρώτες φάσεις του van Hiele

35 Δυσκολίες στην Απόδειξη
Ένας παραδοσιακός δάσκαλος, (δ) Δεν θέτει στόχους που απαιτούν πολλά βήματα και πραγματοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους από τους μαθητές ή ομάδες μαθητών, που συνεργαζόμενοι θα κατάφερναν τόσο να απαντήσουν σε τέτοιους στόχους αλλά και που οι διάφορες ομάδες θα ήταν σε θέση να πετύχουν το στόχο με διαφορετικούς τρόπους. (ε) Όσο για το θέμα του αναστοχασμού, εδώ αφορά μόνον το πώς σκέφτηκε ο δάσκαλος. Όμως στα πλαίσια μιας κοινωνικονστρουκτιβιστικής διδασκαλίας ο αναστοχασμός έχει νόημα για τη μάθηση όταν γίνεται από το μαθητή για σκέψεις και ενέργειες που έκανε ο μαθητής. Με άλλα λόγια ο παραδοσιακός δάσκαλος έχει καταργήσει όλες τις φάσεις του van Hiele. Άρα δεν βοηθά ουσιαστικά στην επιτυχία στη διδασκαλία της απόδειξης.

36 Τι κάνουμε ; Προτείνουμε, λοιπόν, στον διδάσκοντα, χωρίς η πρότασή μας να αποτελεί πανάκεια, (α) αρχικά οι μαθητές από την Α΄ γυμνασίου να μάθουν τη σημασία και τη χρήση των γεωμετρικών οργάνων, πράγμα που πολλοί διδάσκοντες θεωρούν ότι οι μαθητές το γνωρίζουν (β) οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα γεωμετρικά όργανα για τον σχεδιασμό-κατασκευή των σχημάτων. Αυτό, αν και απαιτεί χρόνο, είναι απόλυτα αναγκαίο στη διδασκαλία της ΕΓ, γιατί έτσι ότι οι μαθητές μαθαίνουν εργαζόμενοι οι ίδιοι, δηλ. λειτουργούν κατασκευαστικά (γ) τα βιβλία να μην παρέχουν όλα τα σχήματα έτοιμα (δ) να φροντίσει ο διδάσκων να γνωρίσει το επίπεδο γεωμετρικής σκέψης των μαθητών του

37 Τι κάνουμε ; (ε) να εμπλουτίσουμε τα γνωστικά σχήματα του μαθητή, που απαιτούνται για την αντιμετώπιση θεμάτων απόδειξης και να βοηθήσουμε το μαθητή να αποκτήσει κάποιο είδος ενόρασης, δηλ. γνώσης που τελικά προέρχεται από άμεση αντίληψη και διαίσθηση. Σύμφωνα με τους Dimakos and Nikoloudakis, (2009) «ένα σχήμα στην πραγματικότητα δεν είναι σχεδόν ποτέ ένα σχήμα», αλλά κρύβονται σε αυτό πολλά σχήματα. (ζ) θεωρούμε απαραίτητο να εξηγήσουμε στον αρχάριο μαθητή την έννοια της «βοηθητικής γραμμής» και να δώσουμε πολλά κατάλληλα παραδείγματα.

38 Τι κάνουμε ; (η) Να μάθουμε στο μαθητή στρατηγικές αναγνώρισης και διαχείρισης του σχήματος που αντιστοιχούν στις δεξιότητες που προτείνει ο Hoffer στο άρθρο του Geometry is more than proof (η Γεωμετρία είναι κάτι περισσότερο από αποδείξεις θεωρημάτων).

39 Στρατηγικές Δεξιότητες του Hoffer Κατασκευάζω το σχήμα Σχεδιαστική Διατυπώνω την πρόταση με τη βοήθεια του σχήματος Λεκτική – Οπτική Τι είναι αυτό; Οπτική - Αναγνώριση Τι μου θυμίζει; Οπτική - Εφαρμογής Τι ρόλο παίζουν τα άκρα του; (για ευθ. τμήματα) Οπτική - Λογική Τι ξέρω από τη θεωρία για αυτό; Λογική

40 Τι κάνουμε ; Να προετοιμάσουμε το μαθητή του Γυμνασίου κατάλληλα, δηλ.
Βάζοντας τον μαθητή να ενεργεί ο ίδιος και όχι εμείς.

41 Τι κάνουμε ; Προβληματίζοντας το μαθητή με κατάλληλα ερωτήματα.
Να αποφεύγουμε τα διδακτικά εμπόδια

42 Τι κάνουμε ; Χρήση ανοικτών προβλημάτων με έμφαση σε αυτά που έχουν περισσότερες από μία λύσεις. Μπορείτε να συνεχίσετε την ακολουθία: 2, 3, 5, 8, … 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, … 2, 3, 5, 8, 12, 17, 23, 30, … 2, 3, 5, 8, 13, 22, 39, 72, …

43 Geometry Test van Hiele (G-test-vH)
Το Geometry Test van Hiele (G-test-vH) του Usiskin είναι βασισμένο σε ερωτήματα πολλαπλής επιλογής και έχει σαν το κύριο πλεονέκτημά του ότι μπορεί να χορηγηθεί σε πολλά άτομα και με εύκολο και γρήγορο τρόπο να κατατάξει τα άτομα αυτά σε επίπεδα γεωμετρικής σκέψης.

44 Geometry Test van Hiele (G-test-vH)
Οι ερωτήσεις (1-5) ελέγχουν τη γεωμετρική σκέψη του 1ου επιπέδου, Οι ερωτήσεις (6-10) ελέγχουν τη γεωμετρική σκέψη του 2ου επιπέδου, Οι ερωτήσεις (11-15) ελέγχουν τη γεωμετρική σκέψη του 3ου επιπέδου, Οι ερωτήσεις (16-20) ελέγχουν τη γεωμετρική σκέψη του 4ου επιπέδου.

45 (Από τη Διπλωματική του Ν. Τζίφα)

46 Μια υπόμνηση! Στο σύντομο υλικό σάς παρέχονται και μερικά άρθρα σχετικά με τη θεωρία van Hiele.


Κατέβασμα ppt "Θεωρία Van Hiele – Μέτρηση της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google