Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συμπίεση Ηχου. Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συμπίεση Ηχου. Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συμπίεση Ηχου

2 Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων.

3 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Αλγόριθμος συμπίεσης: ένας αλγόριθμος που έχει ως στόχο την συμπίεση δεδομένων εισόδου (απλή μεθοδολογία για συμπίεση των δεδομένων).

4 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Αλγόριθμος συμπίεσης: ένας αλγόριθμος που έχει ως στόχο την συμπίεση δεδομένων εσόδου (απλή μεθοδολογία για συμπίεση των δεδομένων). Συμπιεστής (codec): μία γενικότερη διαδικασία συμπίεσης που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν αλγορίθμους συμπίεσης (πολύπλοκη μεθοδολογία συμπίεσης – αποσυμπίεσης)

5 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Αλγόριθμος συμπίεσης: ένας αλγόριθμος που έχει ως στόχο την συμπίεση δεδομένων εσόδου (απλή μεθοδολογία για συμπίεση των δεδομένων). Συμπιεστής (codec): μία γενικότερη διαδικασία συμπίεσης που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν αλγορίθμους συμπίεσης (πολύπλοκη μεθοδολογία συμπίεσης – αποσυμπίεσης) Αλγόριθμος αΑλγόριθμος βΑλγόριθμος γ CODEC

6 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Αλγόριθμος συμπίεσης: ένας αλγόριθμος που έχει ως στόχο την συμπίεση δεδομένων εσόδου (απλή μεθοδολογία για συμπίεση των δεδομένων). Συμπιεστής (codec): μία γενικότερη διαδικασία συμπίεσης που μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από έναν αλγορίθμους συμπίεσης (πολύπλοκη μεθοδολογία συμπίεσης – αποσυμπίεσης) Αλγόριθμος αΑλγόριθμος βΑλγόριθμος γ CODEC (MPEG, JPEG, DivX…)

7 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Ψυχοφυσιολογικοί συμπιεστές (mp3, jpeg, mpeg)

8 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. Ψυχοφυσιολογικοί συμπιεστές (mp3, jpeg, mpeg) Λειτουργία: αφαίρεση πληροφορίας που δεν γίνεται αντιληπτή από τον άνθρωπο

9 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

10 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Αποθήκευση

11 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Αποθήκευση Μετάδοση - Αναπαραγωγή

12 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Αποθήκευση Μετάδοση - Αναπαραγωγή Μεταφερσιμότητα

13 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

14 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Λόγος συμπίεσης: αρχικό μέγεθος δεδομένων / μέγεθος συμπιεσμένων δεδομένων Πχ. 3:1, 20:1 …

15 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΡΥΘΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ Λόγος συμπίεσης: αρχικό μέγεθος δεδομένων / μέγεθος συμπιεσμένων δεδομένων Πχ. 3:1, 20:1 … Ρυθμός συμπίεσης: ο ρυθμός μετάδοσης της συμπιεσμένης πληροφορίας

16 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

17 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSY)MH ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSLESS)

18 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSY)MH ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSLESS) Η πληροφορία μετά την αποκωδικοποίηση αναπαράγεται ακριβώς ίδια

19 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSY)MH ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSLESS) Η πληροφορία μετά την αποκωδικοποίηση αναπαράγεται ακριβώς ίδια Η πληροφορία μετά την αποκωδικοποίηση αναπαράγεται με απώλεια

20 Συμπίεση Ηχου Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά με μικρότερο όγκο δεδομένων. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSY)MH ΑΠΩΛΕΣΤΙΚΗ (LOSSLESS) Η πληροφορία μετά την αποκωδικοποίηση αναπαράγεται ακριβώς ίδια Η πληροφορία μετά την αποκωδικοποίηση αναπαράγεται με απώλεια Εκμετάλλευση ψυχοφυσιολογικών περιορισμών των ανθρώπινων αισθητήριων οργάνων Εφαρμογή ψυχοακουστικών μοντέλων

21 Συμπίεση Ηχου 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3x1 8x0 6x1 5x0 3x1 3x0 4x1 6x0 4x1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 (Μή απωλεστική) (Απωλεστική) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3x1 5x0 5x1 5x0 3x1 3x0 4x1 5x0 4x1 (Αλγόριθμος αποκοπής περισσότερων απο 5 ψηφία) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 11 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

22 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

23 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετασχηματισμός= η μαθηματική διαδικασία που αντιστοιχεί μία σειρά τιμών σε μία άλλη σειρά τιμών (με βάση κάποιο αλγόριθμο)

24 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετασχηματισμός= η μαθηματική διαδικασία που αντιστοιχεί μία σειρά τιμών σε μία άλλη σειρά τιμών (με βάση κάποιο αλγόριθμο) Μετασχηματιμός Fourier (Fourier Transform): o μετασχηματισμός μίας συνάρτησης από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων.

25 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετασχηματισμός= η μαθηματική διαδικασία που αντιστοιχεί μία σειρά τιμών σε μία άλλη σειρά τιμών (με βάση κάποιο αλγόριθμο) Μετασχηματιμός Fourier (Fourier Transform): o μετασχηματισμός μίας συνάρτησης από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων. Χρόνος (sec) πλάτος (Db) συχνότητα (Hz) πλάτος (Db)

26 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετασχηματισμός= η μαθηματική διαδικασία που αντιστοιχεί μία σειρά τιμών σε μία άλλη σειρά τιμών (με βάση κάποιο αλγόριθμο) Μετασχηματιμός Fourier (Fourier Transform): o μετασχηματισμός μίας συνάρτησης από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων. Προσδιορίζει το πλάτος της κάθε μίας από τις συχνότητες στις οποίες αναλύεται η αρχική Διευκολύνει την ανίχνευση των κυρίαρχων συχνοτήτων σε ένα σήμα (θεμελιώδεις) Χρόνος (sec) πλάτος (Db) συχνότητα (Hz) πλάτος (Db)

27 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Μετασχηματισμός= η μαθηματική διαδικασία που αντιστοιχεί μία σειρά τιμών σε μία άλλη σειρά τιμών (με βάση κάποιο αλγόριθμο) Μετασχηματιμός Fourier (Fourier Transform): o μετασχηματισμός μίας συνάρτησης από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων. Προσδιορίζει το πλάτος της κάθε μίας από τις συχνότητες στις οποίες αναλύεται η αρχική Διευκολύνει την ανίχνευση των κυρίαρχων συχνοτήτων σε ένα σήμα (θεμελιώδεις)

28 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ:

29 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΧΗΤΙΚΗ ΣΚΙΑΣΗ: Το φαινόμενο απόκρυψης συχνοτήτων όταν αυτές βρίσκονται σε κοντινή χρονική απόσταση από κυρίαρχες συχνότητες μεγαλύτερης έντασης (auditory masking)

30 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Kωδικοποίηση με αλγόριθμο mp3 – βασική διαδρομή σήματος

31 Συμπίεση Ηχου ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ Παραδείγματα απόδοσης αρχείων mp3 PCM CD stereo: 1.44Mbps


Κατέβασμα ppt "Συμπίεση Ηχου. Συμπίεση: η διαδικασία επανακωδικοποίησης της εκπεμπόμενης ψηφιακής πληροφορίας με στόχο την μετάδοση του ίδιου ηχητικού περιεχομένου αλλά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google