Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/9.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/9."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ Προέλευση υδρογονανθράκων Επικρατούσα άποψη : Το πετρέλαιο προέρχεται από την αναερόβια αποικοδόμηση λιπών, πρωτεϊνών και υδατανθράκων θαλάσσιας και χερσαίας φυτικής και ζωικής ύλης, καθώς και από πλαγκτόν και άλγες.

2 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 2/9 Απόθεση οργανικής ύλης Η διαδικασία απαιτεί ταχύτατη ιζηματοποίηση σε νερά πλούσια σε οργανική ύλη, που οδηγεί στη συσσώρευση αργίλου (σαπροπηλού) σε αναερόβιο περιβάλλον. Ο σχηματισμός πετρελαίου, προϋποθέτει την “ωρίμανση” της αργίλου αυτής με την επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας. Η μέση περιεκτικότητα οργανικής ύλης σε ένα εν δυνάμει μητρικό πέτρωμα είναι της τάξης του 1% κ.β. Η διαδικασία απαιτεί ταχύτατη ιζηματοποίηση σε νερά πλούσια σε οργανική ύλη, που οδηγεί στη συσσώρευση αργίλου (σαπροπηλού) σε αναερόβιο περιβάλλον. Ο σχηματισμός πετρελαίου, προϋποθέτει την “ωρίμανση” της αργίλου αυτής με την επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας. Η μέση περιεκτικότητα οργανικής ύλης σε ένα εν δυνάμει μητρικό πέτρωμα είναι της τάξης του 1% κ.β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

3 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 3/9 Συνθήκες: Θερμοκρασία, Βάθος, Χρόνος Βέλτιστο εύρος θερμοκρασιών για το σχηματισμό μίγματος υδρογονανθράκων που ταξινομούνται ως “πετρέλαια” = 140 ο - 300 ο F (συσχετίζεται με το βάθος και το χρόνο). Εκτεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία, ή μικρότερης διάρκειας έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί προοδευτικά να οδηγήσει στο σχηματισμό αερίων συμπυκνωμάτων (gas condensates), υγρού αερίου (wet gas) ή αερίου (gas). Βέλτιστο εύρος θερμοκρασιών για το σχηματισμό μίγματος υδρογονανθράκων που ταξινομούνται ως “πετρέλαια” = 140 ο - 300 ο F (συσχετίζεται με το βάθος και το χρόνο). Εκτεταμένη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία, ή μικρότερης διάρκειας έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί προοδευτικά να οδηγήσει στο σχηματισμό αερίων συμπυκνωμάτων (gas condensates), υγρού αερίου (wet gas) ή αερίου (gas). ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

4 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 4/9 Η μετανάστευση στο περατό σύστημα πραγματοποιείται λόγω της διαφοράς πυκνότητας των ρευστών, και οδηγεί τους υδρογονάνθρακες είτε στην επιφάνεια, είτε σε κάποιο σχηματισμό όπου παγιδεύονται (παγίδα-trap)- (δευτερογενής μετανάστευση) Μετανάστευση υδρογονανθράκων (migration) Μικρορωγμές στο μητρικό πέτρωμα, παρέχουν δίοδο διαφυγής σε περατά συστήματα (πρωτογενής μετανάστευση) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

5 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 5/9 Παγίδευση υδρογονανθράκων Αντίκλινα Ρήγματα Παγίδες εκ συνδυασμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

6 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 6/9 Πίεση ζώνης ρευστών του ταμιευτήρα Επαφή πετρελαίου/νερού :Po=Pw Επαφή αερίου/πετρελαίου :Po=Pg Πίεση στη ζώνη του πετρελαίου: Πίεση στη ζώνη του αερίου ρο<ρwρg<ρwρο<ρwρg<ρw ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

7 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 7/9 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δεν υπάρχει έννοια του όγκου αν δεν αναφέρονται οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες αυτός μετράται Πρότυπες (standard) συνθήκες Θερμοκρασία : 60 o F (15 o C) Πίεση : 1 atm ή 14,7 psia 1BBl =5,615 cf ή 0,159 m 3 Στις πρότυπες συνθήκες : Stock-tank barrel (stb) Standard cubic feel (scf) Στις εκάστοτε συνθήκες του ταμιευτήρα: reservoir barrel (rb) reservoir cubic feel (rcf)

8 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 8/9 ΦΥΣΗ και ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΏΝ Ιδιότητες : Πυκνότητα : ρ x = M/V Ειδική πυκνότητα (SG) : Πυκνότητα ΑΡΙ :

9 Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 9/9 ΦΥΣΗ και ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΏΝ


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Κεφάλαιο 2 ο : ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1/9."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google