Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/171/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/171/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/171/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη

2 2/172/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη (α) "μικρής ακτίνας καμπυλότητας" - ultra-short ή short-radius horizontal wells (β) "μέσης ακτίνας καμπυλότητας" - medium-radius horizontal wells (γ) "μεγάλης ακτίνας καμπυλότητας" - long-radius horizontal wells Ταξινόμηση οριζόντιων γεωτρήσεων με βάση την “ακτίνα καμπυλότητας”

3 3/173/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

4 4/174/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

5 5/175/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

6 6/176/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Γεωμετρικές παράμετροι τροχιάς

7 7/177/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Ανάπτυξη υποθαλάσσιων κοιτασμάτων Κοιτάσματα σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές όπου υφίστανται ειδικοί περιορισμοί * Διάτρηση γύρω από δόμο άλατος Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

8 8/178/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Όρυξη γεώτρησης σε αστική περιοχή Όρυξη γεώτρησης σε τουριστική περιοχή Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης * Κοιτάσματα σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές που υφίστανται ειδικοί περιορισμοί

9 9/179/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Περιπτώσεις ατυχημάτων κατά τη διάτρηση * Διάτρηση υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (αχρήστευση προβληματικής γεώτρησης – relief well) ** Διάτρηση υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες (ύπαρξη ρήγματος) * Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

10 10/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη * Πλευρική όρυξη (sidetracking): αλλαγή πορείας της γεώτρησης πάνω από σημείο όπου έχει παρουσιαστεί πρόβλημα ή για γεωλογικούς λόγους Τμήμα κατακόρυφης γεώτρησης που εγκαταλείπεται & αντικαθίσταται από κεκλιμένη Στόχος κεκλιμένης γεώτρησης Ρήγμα Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

11 11/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη ** Όρυξη ανακουφιστικής γεώτρησης (relief well) για την αχρήστευση προηγούμενης γεώτρησης, όπου έχει σημειωθεί έκρηξη (blowout) Διεύθυνση επικρατούντων ανέμων Πλωτή εξέδρα Υποθαλάσσιος εξοπλισμός Ανεξέλεγκτη ροή πετρελαίου ή αερίου 3300 έως 5000 ft ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΡΟΗ Επιθυμητή απόσταση < 100 ft Ταμιευτήρας Στεγανό πέτρωμα Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

12 12/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης Έρευνα περιοχών ευρείας έκτασης *

13 13/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Όρυξη γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης για την έρευνα γειτονικού στόχου Όρυξη γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης κοντά στα όρια του ταμιευτήρα για την ανάπτυξη του κοιτάσματος Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης * Έρευνα ή/και ανάπτυξη περιοχών ευρείας έκτασης

14 14/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Ανάπτυξη “οριακών” ή “φτωχών” κοιτασμάτων για αύξηση της παραγωγικότητας και του ποσοστού απόληψης Ειδικές εφαρμογές * Εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

15 15/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Όρυξη κεκλιμένης γεώτρησης εκτεταμένης οριζόντιας μετατόπισης σε συνδυασμό με οριζόντια γεώτρηση για την αποφυγή προβλημάτων κατά την παραγωγή (αποφυγή παραγωγής νερού & αύξηση της παραγωγικότητας του κοιτάσματος) Όρυξη διπλής γεώτρησης (παραγωγής- επανεισαγωγής) για την ανάπτυξη γεωθερμικού ταμιευτήρα Πετρέλαιο Νερό Ρωγματώσεις Ζώνη παραγωγής ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (κρύο νερό) ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ζεστό νερό) ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

16 16/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Όρυξη δειγματοληπτικής γεώτρησης μετά από εκτέλεση υπόγειας πυρηνικής δοκιμής Ραδιενεργά υλικά προς δειγματοληψία όσο το δυνατό ταχύτερα μετά τη δοκιμή Κοιλότητα που δημιουργείται από την κατακρήμνιση του θόλου μετά την ψύξη των πετρωμάτων Ζώνη διάρρηξης μετά τη δοκιμή Άξονας κατακόρυφης σφραγισμένης γεώτρησης για την προετοιμασία της δοκιμής Γεωτρύπανο Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης

17 17/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Με ημι-βυθιζόμενη εξέδραΜε εξέδρα τύπου jackup Υποθαλάσσιος εξοπλισμός ΦΑΣΗ 2: Εγκατάσταση εξέδρας παραγωγής Ειδικές εφαρμογές της κατευθυνόμενης διάτρησης Όρυξη ομάδας γεωτρήσεων για την εγκατάσταση εξέδρας παραγωγής Παράδειγμα κεκλιμένων γεωτρήσεων από ομάδα γεωτρυπάνων ΦΑΣΗ 1: Όρυξη γεωτρήσεων


Κατέβασμα ppt "1/171/17 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο : Τροχιά – Εφαρμογές) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google