Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη

2 2/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1. Πύργος (derrick) 2. Κινητήρες (engines) 3. Βαρούλκο (draw works) 4. Αντλίες λάσπης (mud pump) 5. Σταθερό σύστημα τροχαλιών (crown block) 6. Κινητό σύστημα τροχαλιών (travelling block) 7. Άγκιστρο (hook) 8. Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) 9. 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (kelly) 10. Περιστροφική τράπεζα (rotary table) 11. Αποτροπέας εκρήξεων (blowout preventer) 12. Διατρητικά στελέχη (drill pipes) 13. Αντίβαρα (drill collars) 14. Κοπτικό άκρο (bit) 15. Τσιμεντωμένη σωλήνωση (cemented casing) 16. Κόσκινο καθαρισμού λάσπης (shale shaker) 17. Δεξαμενές λάσπης (mud tanks) 18. Στήριγμα 3 διαδοχικών διατρητικών στελεχών (stand of 3 joints of pipe) 19. Μικρή οπή στήριξης kelly (‘rathole’ where kelly is kept during tripping) 20. Λεπτομέρεια περιστροφικής τράπεζας (close-up of rotary table) Τυπικό περιστροφικό, χερσαίο γεωτρύπανο

3 3/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Κινητή πλατφόρμα χειρισμού στελεχών (monkeyboard) Πύργος (derrick) Στεγανοποιημένη τάφρος απόθεσης λάσπης (lined pit) Εγκατάσταση ανάμιξης λάσπης (mud mixing shack) Δάπεδο γεωτρυπάνου (drilling floor) Αγωγός μεταφοράς αντλούμενου πετρελαίου (flow line) Ράμπα μεταφοράς στελεχών (catwalk) Διατρητικά στελέχη (drill pipes) Κτήριο γραφείων (‘doghouse’ on-site office) Δεξαμενή καυσίμων (fuel tank) Βάση γεωτρυπάνου (substructure) Λέβητας (boiler) Σταθερή τροχαλία (crown) Aντλιοστάσιο (pump house) Διαμόρφωση επιφάνειας γύρω από το γεωτρύπανο

4 4/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1234568 1. Σταθερό σύστημα τροχαλιών (crown block) 7 2. Συρματόσχοινο (drilling line) 3. Κινητό σύστημα τροχαλιών (traveling block) 4. Άγκιστρο (hook) 5. Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) 6. Περιστροφική τράπεζα (rotary table) 7. Βαρούλκο (draw works) 8. Αντλίες λάσπης (mud pumps) Λεπτομέρειες εξοπλισμού γεωτρυπάνου

5 5/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) Στέλεχος περιστρεπτού τροφοδότη (swivel stem) Προσαρμογέας διαμέτρου περιστρεπτού τροφοδότη (swivel sub) Κρουνός τετραγωνικού / εξαγωνικού στελέχους (kelly cock) Τετραγωνικό ή εξαγωνικό στέλεχος (kelly) Άνω ενισχυμένο άκρο (upper upset) Κάτω ενισχυμένο άκρο (lower upset) Ελαστικό προστατευτικό κάλυμμα (προαιρετικό) (rubber protector) Σύνδεσμος με άκρο σε μορφή "θήκης" (tool joint box member) Σύνδεσμος με άκρο σε μορφή «πείρου» (tool joint pin member) Διατρητικό στέλεχος (drillpipe) Προσαρμογέας διαμέτρου (crossover sub) Αντίβαρο (drill collar) Αποσβεστήρας κραδασμών (bit sub) Κοπτικό άκρο (bit) Μέτωπο κοπής (working face) Επιφανειακός εξοπλισμός (rig floor equipment) Περιστροφική τράπεζα (rotary table) Τυπική συνδεσμολογία διατρητικής στήλης Ενδογεωτρητικός εξοπλισμός (downhole equipment)

6 6/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Χερσαία γεώτρηση Γεώτρηση σε προβλήτα (jetty) Γεώτρηση σε εξέδρα jackup Γεώτρηση σε σταθερή εξέδρα Γεώτρηση σε γεωτρητικό σκάφος Γεώτρηση σε πλωτή ημιβυθιζόμενη εξέδρα Αέριο Πετρέλαιο Νερό Προσαρμογή της γεώτρησης σε διαφορετικό περιβάλλον

7 7/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα χερσαίων γεωτρυπάνων

8 8/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα αυτομεταφερόμενων, χερσαίων γεωτρυπάνων

9 9/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα εξεδρών τύπου jacket

10 10/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα εξεδρών τύπου jackup

11 11/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα πλωτής ημιβυθιζόμενης πλατφόρμας … κι ένα ατύχημα

12 12/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Παραδείγματα γεωτρητικών σκαφών

13 13/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σταθερό σύστημα τροχαλιών (crown block) Σταθερό συρματόσχοινο (dead line) Κινούμενο συρματόσχοινο (fast line) Κινητό σύστημα τροχαλιών (traveling block) Βαρούλκο (drawworks) Ένδειξη φορτίου (load indicator) Αγκύρωση (anchor) Καρούλι συρματόσχοινου (storage reel) Σχηματική παρουσίαση του συστήματος ανέλκυσης και καθέλκυσης της διατρητικής στήλης (α) Διάταξη και ορολογία συστήματος ανέλκυσης και καθέλκυσης της διατρητικής στήλης (β) Ανάλυση δυνάμεων πάνω στο κινητό σύστημα τροχαλιών (traveling block) (γ) Ανάλυση δυνάμεων πάνω στο σταθερό σύστημα τροχαλιών (crown block)

14 14/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη 1 2 Συναρμολόγηση διατρητικών στελεχών 1. Καθέλκυση νέου στελέχους στη μικρή οπή στήριξης (mousehole) 2. Μεταφορά νέου στελέχους από τη στοίβα Αιώρηση του swivel και του kelly πάνω από το νέο στέλεχος Σύλληψη & μεταφορά του νέου στελέχους στην κορυφή της διατρητικής στήλης Σύνδεση του νέου στελέχους & συνέχιση της διάτρησης 345

15 15/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Τομή γεώτρησης ορυσσόμενης κατά φάσεις Διάμετρος γεώτρησης 24˝ Σωλήνωση οδηγός (conductor pipe) Διάτρηση 17 1 / 2 ˝ Διάτρηση 12 1 / 4 ˝ Σωλήνω- ση 13 3 / 8 ˝ Σωλήνω- ση 9 5 / 8 ˝ Τσιμέ- ντωση Διάτρηση 8 1 / 2 ˝ Σωλήνωση 7˝ Διάτρηση 6˝ Η οπή οδηγός ορύσσεται πριν την εγκατάσταση του γεωτρυπάνου

16 16/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Συναρμολόγηση διατρητικών στελεχών 12 2. Ατσάλινη δοκός (steel beam) 1. Μικρή οπή στήριξης νέου στελέχους (mousehole) 34 4. Κινητή πλατφόρμα χειρισμού στελεχών (monkeyboard) 3. Δακτύλιοι στήριξης στελεχών (finger)

17 17/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Λαβές ακινητοποίησης εξοπλισμού διατρητικής στήλης (β)(γ) (α) Λαβή ακινητοποίησης διατρητικών στελεχών (α) (β) Λαβή ακινητοποίησης αντίβαρων (γ) Λαβή ακινητοποίησης στελεχών σωλήνωσης

18 18/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Άσκηση βάρους επί του κοπτικού (α) (β) ΣΥΝΟΛΙΚΟ βάρος διατρητικής στήλης στο άγκιστρο Βάρος επί του κοπτικού (Weight On Bit – WOB) Αναρτημένο βάρος = = ΣΥΝΟΛΙΚΟ - WOB (α) Κοπτικό εκτός επαφής με τον πυθμένα “off bottom” (β) Κοπτικό σε επαφή με τον πυθμένα “on bottom”

19 19/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σύστημα περιστροφής Διατρητικά στελέχη (drill pipes) Κοπτικό άκρο (bit) Αντίβαρα (drill collars) Περιστροφική τράπεζα (rotary table) 4/γωνικό ή 6/γωνικό στέλεχος (kelly) Σωλήνας λάσπης (hose) Περιστρεπτός τροφοδότης (swivel) Μηχανισμός περιστροφής (rotary drive) Ρουλεμάν οδήγησης kelly (kelly bushing)

20 20/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Εξοπλισμός συστήματος περιστροφής (α) Περιστροφική τράπεζα (α) (β) (γ) (β) Κύριος τριβέας (γ) Ρουλεμάν οδήγησης του kelly

21 21/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σύστημα κυκλοφορίας ρευστών διάτρησης Σημείο Αντλίες Δεξαμενή λάσπης Επιφάνεια Αντίβαρα Διατρητικά στελέχη Κοπτικό άκρο Επιστροφή λάσπης

22 22/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Αντλίες ρευστού διάτρησης δύο & τριών κυλίνδρων Αντλία δύο κυλίνδρων (duplex design) Αντλία τριών κυλίνδρων (triplex design)

23 23/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη V = π/4 ∙ d L 2 ∙ L s ∙ V p = 3 ∙ (π/4 ∙ d L 2 ∙ L s ) ∙ E p V 1 = π/4 ∙ d L 2 ∙ L s V 2 = π/4 ∙ (d L 2 - d r 2 ) ∙ L V p = (2) ∙ (π/4) ∙ (2d L 2 - d r 2 ) ∙ L s ∙ E p Σχηματική λειτουργία αντλιών διπλής και απλής δράσης (α) Διπλής δράσης (αντλία διπλού κυλίνδρου): (β) Απλής δράσης (αντλία τριπλού κυλίνδρου):

24 24/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σύστημα ασφάλειας

25 25/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Μηχανισμός ασφάλειας ή Blow Out Preventer - Β.Ο.Ρ * Συνδεσμολογία εμβόλου (ram assembly) Έμβολο (piston)Πλευρικό στόμιο υδραυλικού συστήματος ελέγχου εμβόλου (side outlet for choke/kill) Δίαυλοι υδραυλικού ρευστού (fluid connections and hydraulic passages) Βαλβίδα εισόδου (opening port) Στοιχείο σφραγίσματος δακτυλίου γεώτρησης (pack-off element) Έμβολο (piston) Χαλύβδινο περίβλημα (steel body) Βαλβίδα εξόδου (closing port) * Σύστημα αποτροπής εκτινάξεων & εκρήξεων Δακτυλιοειδής μηχανισμός ασφαλείας (annular BOP) σε τομή Εμβολοφόρος μηχανισμός ασφαλείας (ram-type BOP) σε τομή

26 26/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Υποθαλάσσιος εξοπλισμός Αντισταθμιστής ανύψωσης (heave compensator) Ολισθαίνουσα σύνδεση (slip joint) Αγωγός διακίνησης εξερχόμενης λάσπης (marine riser) Αγωγός στραγγαλισμού εξερχόμενης λάσπης (choke line) Εύκαμπτη σύνδεση (flex joint) Υποθαλάσσια διάταξη BOP (subsea BOP stack) Διατρητικά στελέχη (drill pipes) Αποσβεστήρας προσκρούσεων (bumper sub) Αντίβαρα (drill collars) Κοπτικό (bit) Καλώδια ελέγχου BOP (BOP control lines) Αγωγός ρευστού υψηλής πίεσης (kill line) Καλώδιο αγκύρωσης (anchor line) Πνευματικός τανυστής (pneumatic tensioning) Πλωτή εξέδρα (floating drilling vessel) Επίπεδο θάλασσας (sea level) Πυθμένας θάλασσας (sea floor)

27 27/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη “Κανείς δεν είναι τέλειος...” Δόμος άλατος Ρήγμα Πετρέλαιο & αέριο Περατό αποθήκευτρο πέτρωμα Αδιαπέρατο πέτρωμα


Κατέβασμα ppt "1/27 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1 ο : ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google