Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παντελής Μ. Παπαδόπουλος Σχεδίαση και Αξιολόγηση Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη της Μάθησης με Μελέτη Περιπτώσεων (Design and Evaluation of.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παντελής Μ. Παπαδόπουλος Σχεδίαση και Αξιολόγηση Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη της Μάθησης με Μελέτη Περιπτώσεων (Design and Evaluation of."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παντελής Μ. Παπαδόπουλος Σχεδίαση και Αξιολόγηση Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη της Μάθησης με Μελέτη Περιπτώσεων (Design and Evaluation of Case-Based Learning Environments on the Web) Επιβλέπων Ιωάννης Α. Τσουκαλάς Καθηγητής Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :: Τ ΜΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 2/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Θεωρητική Θεμελίωση

3 3/48 Πεδίο Έρευνας Ασθενώς δομημένα πεδία –Πολυπλοκότητα και ανομοιογένεια –Ασαφής αρχική και τελική κατάσταση –Προβλήματα του πραγματικού κόσμου –Χαρακτηριστικά: Ιατρική, Νομική, Διοίκηση Έργων Πληροφορικής Συγκείμενο (context) –Ασαφές σύνολο συναφών στοιχείων που επηρεάζουν τη σκέψη του δρώντος –Εσωτερική απεικόνιση Μάθηση με μελέτη περιπτώσεων –Μαθησιακό υλικό πλούσιο σε πληροφορία συγκειμένου (εμπειρίες από το χώρο εφαρμογής της γνώσης) –Θεωρία Γνωστικής Ευελιξίας: πολλαπλές διασχίσεις του πεδίου μέσα από τη μελέτη περιπτώσεων (διαφορετικές οπτικές, στόχοι, συγκείμενο) Θεωρητική Θεμελίωση

4 4/48 Γνωστική Υποστήριξη με Κατευθυντικές Ερωτήσεις Υποστήριξη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη επεξεργασία του μαθησιακού υλικού σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Κατευθυντικές ερωτήσεις (question prompts) –Καθοδηγούν τη σκέψη του μαθητή με βάση συγκεκριμένο τρόπο επεξεργασίας –Εστίαση της προσοχής σε σημαντικά σημεία –Αφομοίωση ερωτήσεων που προωθούν την ανάπτυξη γνώσης και κριτικής σκέψης –Εξωτερίκευση του τρόπου σκέψης ώστε να γίνει σαφέστερος και αντικείμενο ανάλυσης Ευρεία χρήση κατευθυντικών ερωτήσεων με θετικά αποτελέσματα στη μάθηση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα –Ανάγκη για περισσότερα δεδομένα: κατάλληλα σχήματα & εφαρμογή σε ασθενώς δομημένα πεδία Θεωρητική Θεμελίωση

5 5/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Ερευνητικά Ερωτήματα

6 6/48 Άξονες Έρευνας Σχεδίαση κατάλληλου σχήματος για την αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας του συγκειμένου σε ασθενώς δομημένα πεδία Ανάλυση του ρόλου σχετικών παραγόντων στην επίδραση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων στη μάθηση –Επιστημολογικές πεποιθήσεις (epistemological beliefs) –Μαθησιακό προφίλ (learning style) –Διάρκεια εφαρμογής –Τρόπος απόκρισης –Σεναριογραφημένη συνεργασία (scripted collaboration) –Μεταγνωστικές ικανότητες και κίνητρο Ανάλυση της αποδοχής της μεθόδου των περιπτώσεων, του τεχνολογικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και της γνωστικής υποστήριξης από τους φοιτητές Ερευνητικά Ερωτήματα

7 7/48 Μοντέλο Συγκειμένου και Προτεινόμενο Σχήμα 1.ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕ –Ποια στοιχεία πιστεύεις ότι είναι κρίσιμα στην περίπτωση που μελετάς; 2.ΘΥΜΗΣΟΥ –Έχεις μελετήσει την επίδραση των στοιχείων αυτών σε άλλες περιπτώσεις; 3.ΣΥΜΠΕΡΑΝΕ –Με βάση τα (1) και (2), σε ποιο γενικότερο συμπέρασμα καταλήγεις; Ερευνητικά Ερωτήματα Μνημονική Ανάκληση Συλλογισμός Αντίληψη ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟ Ανάθεση Προτεραιοτήτων

8 8/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE

9 9/48 Βασικά Χαρακτηριστικά Μάθηση με μελέτη περιπτώσεων στο Διαδίκτυο Ασθενώς δομημένα πεδία –Διοίκηση Έργων Πληροφορικής –Σχεδίαση Διαγραμμάτων Κλάσεων με UML Γνωστική υποστήριξη με το σχήμα Παρατήρησε-Θυμήσου-Συμπέρανε Πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα (PHP-MySQL) Διεπιφάνειες: Μαθητή, Καθηγητή/Διαχειριστή, Συνεργάτη Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE

10 10/48 Οργάνωση Υλικού Παράγοντας (Π1, Π2, κτλ) –Σημαντική παράμετρος με συχνή εμφάνιση στις περιπτώσεις του πεδίου Άξονας (Αξ1, Αξ2) –Ομαδοποίηση παραγόντων σε ένα γενικότερο θέμα Περίπτωση (Α, Β, Γ, κτλ) –Παρουσίαση παλαιότερου έργου με ανάλυση της πορείας του –Οργάνωση σε ενότητες ανά παράγοντα Σενάριο –Παρουσίαση έργου με ανοιχτά προβλήματα –Συνοδεύεται από μονοπάτια Μονοπάτι –Συλλογή ενοτήτων περιπτώσεων –Σχήμα Παρατήρησε-Θυμήσου-Συμπέρανε Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Π1 Π2 Π5 Π4 Π3 Π1 Π2 Π5 Π4 Π3 Παράγοντες Αξ1 Αξ2 Άξονες Α1 Α2 Α4 Α5 Β1Δ1 Β3 Β4 Β5 Γ2 Γ3 Γ4 Δ3 Δ4 Δ5 Περιπτώσεις Σενάριο Παράγοντες Π1, Π4, Π5 Μονοπάτια Ερωτήσεις Σεναρίου Α1 Α4 Α5 Β1 Β4 Β5 Β4Β4 Γ4Γ4Δ4Δ4 Μονοπάτι Ενότητες σχήμα κ.ε. Α1 Α4 Α5

11 11/48 Ερωτήσεις  Μονοπάτια  Απάντηση  Σενάριο 

12 12/48 Μονοπάτι  Εισαγωγή  Ενότητες  Σχήμα κατ.ερ.  Παρατήρησε  Θυμήσου  Συμπέρανε 

13 13/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες –Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επιστημολογικές Πεποιθήσεις –Ε2: Μαθησιακό Προφίλ –Ε3: Τρόπος Απόκρισης & Χρονικοί Περιορισμοί –Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση –Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία –Ε6: Μεταγνωστικές Ικανότητες & Κίνητρο –Χρήση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα

14 14/48 Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επ. Πεποιθήσεις Ε1: Ερωτήματα Αποτελεσματικότητα του σχήματος Παρατήρησε-Θυμήσου-Συμπέρανε στη μάθηση με μελέτη περιπτώσεων Ρόλος των επιστημολογικών πεποιθήσεων στην επίδραση του σχήματος Επιστημολογικές Πεποιθήσεις (epistemological beliefs) –Προσωπική αντίληψη σχετικά με τη φύση της γνώσης και τον τρόπο λειτουργίας της μάθησης Εργαλείο καταγραφής ΕΠ –Απλές/Σύνθετες ΕΠ – 5 διαστάσεις – 5 ζεύγη αντίθετων προτάσεων –Βεβαιότητα: η γνώση είναι σταθερή / η γνώση μεταβάλλεται συνεχώς –Δομή: μεμονωμένες και ασύνδετες έννοιες / δίκτυο συνδεδεμένων εννοιών –Πηγή: μεταφορά από τον κάτοχο / παραγωγή μέσω λογικής σκέψης –Έλεγχος: γενετικά καθορισμένη ικανότητα μάθησης / αναπτυσσόμενη ικανότητα –Ταχύτητα: γρήγορη ή αποτυχημένη εκμάθηση / μάθηση σε βάθος χρόνου Ερευνητικές Δραστηριότητες

15 15/48 Ε1: Μέθοδος 32 προπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής Παραγοντική σχεδίαση 2x2 Φάσεις –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου, ερωτηματολόγιο ΕΠ –Εξοικείωση: 1 εβδομάδα, 1 απλό σενάριο, 2 σύντομα μονοπάτια, κοινή για όλους –Μελέτη: 1 εβδομάδα, 3 σενάρια, 5 μονοπάτια, ερωτηματολόγιο στάσεων και απόψεων –Μετα-έλεγχος: Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης (3 ερωτήσεις πεδίου) Ικανότητα μεταφοράς γνώσης (νέο σενάριο με μορφή διαλόγου) Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επ. Πεποιθήσεις Ερευνητικές Δραστηριότητες Προφίλ Επιστημολογικών Πεποιθήσεων Απλές ΕΠ (n = 16)Σύνθετες ΕΠ (n = 16) Γνωστική Υποστήριξη Ομάδα Ελέγχου (χωρίς κ.ε.) (n = 16)ΑπΟΕ (n = 8)ΣυνΟΕ (n = 8) Ομάδα Πειράματος (με κ.ε.) (n = 16)ΑπΟΠ (n = 8)ΣυνΟΠ (n = 8)

16 16/48 Ε1: Αποτελέσματα – Μετα-έλεγχος 2-way MANCOVA Κατευθυντικές Ερωτήσεις: F(2,26) = 4.01, p =.03 –Εννοιολογική γνώση: F(1,27) = 4.55, p =.04 –Μεταφορά γνώσης: F(1,27) = 5.39, p =.02 Επιστημολογικές Πεποιθήσεις: F(2,26) = 1.83, p =.17 –post-hoc t-test –ΣυνΟΠ > ΣυνΟΕ: Εν.Γνώση: t(14) = 2.24, p =.04; Μετ. Γνώσης: t(14) = 2.74, p =.01 –ΣυνΟΠ > ΑπΟΠ: Εν. Γνώση: t(14) = 2.95, p =.01 Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επ. Πεποιθήσεις Ερευνητικές Δραστηριότητες Απλές ΕΠ M SD n Σύνθετες ΕΠ M SD n Συνολικά M SD n Εννοιολογική Γνώση Ομάδα Ελέγχου7.70 (1.29) 8 7.83 (1.25) 8 7.77 (1.23) 16 Ομάδα Πειράματος8.08 (0.52) 8 8.95 (0.65) 8 8.52 (0.72) 16 Συνολικά7.89 (0.97) 16 8.39 (1.13) 16 Μεταφορά γνώσης Ομάδα Ελέγχου8.25 (1.16) 8 7.38 (1.40) 8 7.81 (1.32) 16 Ομάδα Πειράματος8.75 (1.28) 8 8.88 (0.64) 8 8.81 (0.98) 16 Συνολικά8.50 (1.21) 16 8.13 (1.31) 16

17 17/48 Ε1: Αποτελέσματα – Στάσεις και Απόψεις 5-βαθμη κλίμακα Likert (1 = Διαφωνώ, 5 = Συμφωνώ) Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια βοήθησαν στην κατανόηση του κειμένου (3.38) Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια ήταν κουραστικές (3.44) Η μελέτη στο eCASE ήταν μια καλή μαθησιακή εμπειρία (4.28) Η μελέτη στο eCASE ήταν μία πολύπλοκη διαδικασία (1.88) –Σύνθετες ΕΠ (1.50) / Απλές ΕΠ (2.25) –Mann-Whitney U: U = 72.00, p =.01 Χρόνος μελέτης στο eCASE κατά προσέγγιση (6.12 ώρες) –Ομάδα Ελέγχου (4.84 ώρες) / Ομάδα Πειράματος (7.41 ώρες) –Mann-Whitney U: U = 60.00, p =.01 Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επ. Πεποιθήσεις Ερευνητικές Δραστηριότητες

18 18/48 Ε1: Συμπεράσματα Η ενσωμάτωση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων βοήθησε τους φοιτητές της Ομάδας Πειράματος να επιτύχουν υψηλότερη βαθμολογία και στα δύο μέτρα του μετα-ελέγχου Οι φοιτητές με σύνθετες ΕΠ δήλωσαν πιο άνετοι με τη διαδικασία Τα αποτελέσματα των t-tests υποδεικνύουν πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ επιστημολογικών πεποιθήσεων και κατευθυντικών ερωτήσεων –Ιδιαίτερα στους φοιτητές με προφίλ σύνθετων ΕΠ –Απαιτείται μεγαλύτερο δείγμα και πιο αξιόπιστο εργαλείο (Cronbach’s alpha =.51) για τη διερεύνηση της αλληλεπίδρασης Ε1: Αποτελεσματικότητα & Επ. Πεποιθήσεις Ερευνητικές Δραστηριότητες

19 19/48 Ε2: Ερωτήματα Ανάλυση της επίδρασης των κατευθυντικών ερωτήσεων σε φοιτητές με διαφορετικό μαθησιακό προφίλ Μαθησιακό Προφίλ (learning style): ο τρόπος που προτιμά να μαθαίνει κανείς Learning Style Inventory (LSI) –Τρόπος πρόσληψης & τρόπος επεξεργασίας της πληροφορίας –Διαδεδομένο στην έρευνα στις Θετικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Ε2: Μαθησιακό Προφίλ Ερευνητικές Δραστηριότητες Χειροπιαστή Εμπειρία Αφηρημένη Εννοιολογική Σκέψη Ενεργός Πειραματισμός Εσωτερική Παρατήρηση Προσαρμοστικός Αποκλίνων Συγκλίνων Αφομοιωτικός ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

20 20/48 Ε2: Μέθοδος 62 προπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής –16 Προσαρμοστικοί –20 Αφομοιωτικοί –11 Συγκλίνοντες –15 Αποκλίνοντες Κοινές συνθήκες μελέτης (υποχρεωτική γραπτή απάντηση στις κ.ε.) Φάσεις –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου, ερωτηματολόγιο LSI –Εξοικείωση & Μελέτη: 1 εβδομάδα, 2 σενάρια, 5 μονοπάτια, ερωτηματολόγιο στάσεων και απόψεων –Μετα-έλεγχος: νέο σενάριο στο eCASE χωρίς μονοπάτια Ε2: Μαθησιακό Προφίλ Ερευνητικές Δραστηριότητες

21 21/48 Ε2: Αποτελέσματα ANCOVA: F(3,57) = 4.70; p =.00 Post-hoc t-tests –Συγκλίνοντες > Προσαρμοστικοί: t(25) = 3.02, p =.00 –Συγκλίνοντες > Αποκλίνοντες: t(24) = 3.76, p =.00 Kruskal-Wallis / Mann-Whitney U 1.Η κατανόηση των σεναρίων ήταν εύκολη (4.26) 2.Η κατανόηση των μονοπατιών ήταν εύκολη (4.00) 3.Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια βοήθησαν στην κατανόηση του κειμένου (3.50) 4.Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια ήταν κουραστικές (3.44) 5.Προτίμηση συνεργασίας με συμφοιτητές πριν την ατομική απάντηση των ερωτήσεων (3.66) Ε2: Μαθησιακό Προφίλ Ερευνητικές Δραστηριότητες Προσαρμοστικοί M SD n Αφομοιωτικοί M SD n Συγκλίνοντες M SD n Αποκλίνοντες M SD n Σενάριο Μετα-ελέγχου6.82 (1.02) 16 7.51 (1.10) 20 8.25 (1.01) 11 6.66 (0.81) 15 Συγκλίνοντες > Αφομοιωτικοί (p <.01) > Αποκλίνοντες (p <.05) Συγκλίνοντες > Προσαρμοστικοί (p <.01) > Αφομοιωτικοί (p <.01) > Αποκλίνοντες (p <.01) Συγκλίνοντες > Αφομοιωτικοί (p <.01) > Αποκλίνοντες (p <.01) Συγκλίνοντες > Αφομοιωτικοί (p <.05) > Αποκλίνοντες (p <.05) Συγκλίνοντες > Προσαρμοστικοί (p <.01) > Αφομοιωτικοί (p <.05) > Αποκλίνοντες (p <.01)

22 22/48 Ε2: Συμπεράσματα Συγκλίνοντες –Πιο άνετοι με το μαθησιακό υλικό –Θετικότερη στάση απέναντι στις κατευθυντικές ερωτήσεις –Μεγαλύτερες και πληρέστερες απαντήσεις στις κατευθυντικές ερωτήσεις στο eCASE –Υψηλότερες επιδόσεις από τις άλλες ομάδες Μη-Συγκλίνοντες –Αρνητική στάση απέναντι στις κατευθυντικές ερωτήσεις –Επιθυμία για συνεργασία Αρνητική συσχέτιση επιθυμίας και τελικής επίδοσης (Spearman, ρ = -0.39, p =.00) Σχέση προφίλ – χαρακτηριστικών δραστηριότητας –Καθοδηγούμενη ατομική μάθηση και άσκηση σε τεχνολογικό περιβάλλον –Παρουσίαση πρακτικών προβλημάτων Παρά τη θετική τους επίδραση (Ε1), οι κατευθυντικές ερωτήσεις δεν είναι σε θέση να εξομαλύνουν τις διαφορές που προκαλούνται από τα χαρακτηριστικά διαφορετικών μαθησιακών προφίλ Ε2: Μαθησιακό Προφίλ Ερευνητικές Δραστηριότητες

23 23/48 Ε3: Τρόπος Απόκρισης & Χρ. Περιορισμοί Ε3: Ερωτήματα Η σχέση της επίδρασης των κατευθυντικών ερωτήσεων και της χρονικής διάρκειας εφαρμογής της μεθόδου –Στην Ε1 η ΟΠ αφιέρωσε περισσότερο χρόνο και πέτυχε υψηλότερες επιδόσεις Σύγκριση της επίδρασης του αναστοχασμού με την επίδραση της υποχρεωτικής γραπτής απάντησης Μείωση του χρόνου μελέτης στις 2 ώρες –Εκτεταμένη βιβλιογραφία για έρευνες με μεγάλο χρόνο μελέτης – ανάγκη για έρευνα στο άλλο άκρο –Δυνατότητα ελέγχου του χρόνου μελέτης των ομάδων –2 ώρες: συνηθισμένο διαθέσιμο χρονικό διάστημα για τον εκπαιδευτικό Επιλογή μεταξύ γραπτών απαντήσεων και αναστοχασμού –Βιβλιογραφία: η περιοδική ενθύμηση για αναστοχασμό μπορεί να είναι επαρκής –Οι γραπτές απαντήσεις αναγκάζουν το μαθητή να δομήσει και να εξωτερικεύσει τη σκέψη του –ΑΛΛΑ αυξάνουν το γνωστικό φόρτο αυξάνοντας την πιθανότητα εγκατάλειψης / επιφανειακής ενασχόλησης (ειδικά σε ατομική μάθηση από απόσταση) Ερευνητικές Δραστηριότητες

24 24/48 Ε3: Τρόπος Απόκρισης & Χρ. Περιορισμοί Ε3: Μέθοδος 40 προπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής –Ομάδα Ελέγχου: 12 φοιτητές –Ομάδα Γραπτών Απαντήσεων: 15 φοιτητές –Ομάδα Αναστοχασμού: 13 φοιτητές Φάσεις (όλες σε εργαστήριο) –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου –Εξοικείωση: 2 ώρες, 1 σενάριο, 1 μονοπάτι, κοινή για όλους –Μελέτη: 2 ώρες, 1 σενάριο, 2 μονοπάτια –Μετα-έλεγχος: Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης (2 ερωτήσεις πεδίου) Ικανότητα μεταφοράς γνώσης (νέο σενάριο με μορφή διαλόγου) Ερευνητικές Δραστηριότητες

25 25/48 Ε3: Τρόπος Απόκρισης & Χρ. Περιορισμοί Ε3: Αποτελέσματα MANCOVA: μη σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, F(4,70) = 0.59, p =.66 Paired-sample t-tests: σημαντικά υψηλότεροι βαθμοί στο μέτρο μεταφοράς της γνώσης –Ομάδα Ελέγχου: t(11) = 3.83, p =.00 –Γραπτές Απαντήσεις: t(14) = 4.08, p =.00 –Αναστοχασμός: t(12) = 5.15, p =.00 Ερευνητικές Δραστηριότητες Ομάδα Ελέγχου M SD n Γραπτές Απαντήσεις M SD n Αναστοχασμός M SD n Εννοιολογική Γνώση6.31 (1.36) 12 6.20 (2.12) 15 5.71 (1.71) 13 Μεταφορά γνώσης8.50 (1.43) 12 8.23 (1.43) 15 7.65 (1.23) 13

26 26/48 Ε3: Τρόπος Απόκρισης & Χρ. Περιορισμοί Ε3: Συμπεράσματα Ερμηνεία Αποτελεσμάτων –Περιορισμένη διάρκεια μελέτης  Μικρός όγκος μαθησιακού υλικού  Αδυναμία φοιτητών να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και την ανομοιογένεια του πεδίου –Αρχή της απόστασης (spacing effect): βελτίωση μνημονικής ανάκλησης σε μελέτη κατανεμημένη σε συνεδρίες –Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης: απαίτηση για βαθύτερη κατανόηση του πεδίου –Μεταφορά γνώσης: αναγνώριση προβληματικών στοιχείων (υπέρ ο μικρός όγκος ύλης) Αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος για τον τρόπο απόκρισης: αρχή της απόστασης και όγκος μαθησιακού υλικού Συμπερασματικά η επίδραση των κατευθυντικών ερωτήσεων είναι σημαντική όταν: –το υλικό είναι απαιτητικό (ώστε να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα του πεδίου) –υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χρόνος μελέτης –κατανομή της μελέτης σε διαφορετικές συνεδρίες Ερευνητικές Δραστηριότητες

27 27/48 Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση Ε4: Ερωτήματα Αδυναμία ανάλυσης της επίδρασης του τρόπου απόκρισης σε συνθήκες χρονικά περιορισμένης μελέτης (Ε3) Το ερώτημα για το αν η περιοδική ενθύμηση προς του φοιτητές μόνο να σκέφτονται πιθανές απαντήσεις μπορεί να αντικαταστήσει αποτελεσματικά τις γραπτές απαντήσεις παραμένει Σύγκριση της επίδρασης του αναστοχασμού με την επίδραση της υποχρεωτικής γραπτής απάντησης –Επανάληψη της Ε3 χωρίς χρονικούς περιορισμούς Ερευνητικές Δραστηριότητες

28 28/48 Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση Ε4: Μέθοδος 59 προπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής –Ομάδα Ελέγχου: 20 φοιτητές –Ομάδα Γραπτών Απαντήσεων: 19 φοιτητές –Ομάδα Αναστοχασμού: 20 φοιτητές Φάσεις –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου –Εξοικείωση: 1 εβδομάδα, 1 σενάριο, 2 μονοπάτια, κοινή για όλους –Μελέτη: 1 εβδομάδα, 3 σενάρια, 5 μονοπάτια –Μετα-έλεγχος: Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης (3 ερωτήσεις πεδίου) Ικανότητα μεταφοράς γνώσης (νέο σενάριο με μορφή διαλόγου) –Συνεντεύξεις Ερευνητικές Δραστηριότητες

29 29/48 Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση Ε4: Αποτελέσματα – Μετα-έλεγχος MANCOVA: F(4,108) = 2.38, p =.05 –Εννοιολογική γνώση: F(2,55) = 3.68, p =.03 –Μεταφορά γνώσης: F(2,55) = 3.53, p =.03 post-hoc –Γραπτές Απαντήσεις > Ομάδα Ελέγχου: Εν. Γνώση: p =.02; Μετ. Γνώσης: p =.01 –Γραπτές Απαντήσεις > Ομάδα Αναστοχασμού: Εν. Γνώση: p =.02; Μετ. Γνώσης: p =.05 –Μη σημαντικές διαφορές μεταξύ Ομάδας Ελέγχου και Ομάδας Αναστοχασμού Ερευνητικές Δραστηριότητες Ομάδα Ελέγχου M SD n Γραπτές Απαντήσεις M SD n Αναστοχασμός M SD n Εννοιολογική Γνώση7.78 (1.01) 20 8.56 (0.74) 19 7.76 (1.24) 20 Μεταφορά γνώσης7.75 (1.44) 20 8.84 (1.06) 19 8.00 (1.45) 20

30 30/48 Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση Ε4: Αποτελέσματα – Συνεντεύξεις Θετική στάση όλων των ομάδων απέναντι στο περιβάλλον και το επιλεγμένο πεδίο Ομάδα Γραπτών Απαντήσεων –Οι κατευθυντικές ερωτήσεις βοήθησαν στην κατανόηση των μονοπατιών και στην απάντηση των σεναρίων –Η απαίτηση για γραπτή απάντηση σε όλες τις κατευθυντικές ερωτήσεις ήταν κουραστική Ομάδα Αναστοχασμού –12 από τους 20 φοιτητές αγνόησαν πλήρως τις κατευθυντικές ερωτήσεις ως μη σημαντικές –8 από τους 20 φοιτητές αφιέρωσαν χρόνο στις κατευθυντικές ερωτήσεις γιατί θεώρησαν ότι τους βοήθησαν να οργανώσουν καλύτερα τη σκέψη τους –Οι δύο υπο-ομάδες δεν είχαν σημαντικές διαφορές στις επιδόσεις τους και δεν έφτασαν το επίπεδο επιδόσεων της Ομάδας Γραπτών Απαντήσεων Ερευνητικές Δραστηριότητες “Νομίζω ότι το eCASE ήταν πολύ εύκολο στη χρήση του και ότι τα κείμενα των σεναρίων και των μονοπατιών ήταν πολύ κατανοητά. Μου άρεσε επίσης η δομή του κειμένου στα μονοπάτια που έκανε πιο εύκολη την ανάγνωση” “ Κατά τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της δραστηριότητας ήταν το ότι έπρεπε να εμπλακούμε στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων που παρουσιάζουν τα έργα Πληροφορικής. Μου άρεσε που διάβαζα για τους κινδύνους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία εταιρία Πληροφορικής σε πραγματικές συνθήκες ” “ Η διαδικασία απάντησης των ερωτήσεων στα μονοπάτια ήταν σημαντική για την κατανόηση των κειμένων, ειδικά στην αρχή. Ωστόσο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα – νομίζω μετά και το δεύτερο σενάριο – μου φάνηκαν πολύ κουραστικές. Εξακολουθώ, πάντως, να πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές οι ερωτήσεις αυτές ήταν βοηθητικές ” “ Στην αρχή αφιέρωσα κάποιο χρόνο στις τρεις ερωτήσεις των μονοπατιών, αλλά δεν τις θεώρησα σημαντικές για την ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Έτσι, από κάποιο σημείο και μετά τις αγνόησα τελείως ” “ Το να σκέφτομαι απαντήσεις στις ερωτήσεις των μονοπατιών με βοήθησε να εντοπίσω τα σημαντικότερα σημεία των περιπτώσεων και να καταλάβω τις διαφορές και ομοιότητες που είχαν με άλλες περιπτώσεις. Γενικά, πιστεύω ότι αυτές οι ερωτήσεις με βοήθησαν να απαντήσω καλύτερα τις ερωτήσεις των σεναρίων ”

31 31/48 Ε4: Τρόπος Απόκρισης & Αυτο-Ρύθμιση Ε4: Συμπεράσματα Η μέθοδος του αναστοχασμού δεν είναι ικανή να εμπλέξει επαρκώς τους φοιτητές σε ουσιαστική επεξεργασία του μαθησιακού υλικού –Φοιτητές που αγνόησαν τις ερωτήσεις μετακινήθηκαν προς τις συνθήκες μελέτης της Ομάδας Ελέγχου –Φοιτητές που αφιέρωσαν χρόνο σκεπτόμενοι πιθανές απαντήσεις στις κατευθυντικές ερωτήσεις δε μπόρεσαν να πλησιάσουν τις επιδόσεις της Ομάδας Γραπτών Απαντήσεων Οι διαφορές μεταξύ Ομάδας Ελέγχου και Ομάδας Γραπτών Απαντήσεων επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση των κατευθυντικών ερωτήσεων, που καταγράφηκε και στην Ε1 Σε δραστηριότητες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας προτείνεται η ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης των κατευθυντικών ερωτήσεων και η απαίτηση για γραπτές απαντήσεις μόνο σε καλώς επιλεγμένα σημεία –Η Ομάδα Γραπτών Απαντήσεων δήλωσε κουρασμένη από τις κατευθυντικές ερωτήσεις –Πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου over-prompting: αρνητική επίδραση των κατευθυντικών ερωτήσεων σε μακροχρόνιες δραστηριότητες Ερευνητικές Δραστηριότητες

32 32/48 Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία Ε5: Ερωτήματα Χρήση κατευθυντικών ερωτήσεων σε συνθήκες σεναριογραφημένης συνεργασίας –Έντονο ενδιαφέρον για συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Σεναριογραφημένη Συνεργασία (scripted collaboration) –Σενάριο Συνεργασίας (collaboration script): οδηγίες εκπαιδευτικού προς ομάδα μαθητών για παραγωγική συνεργασία που προωθεί την ανάπτυξη γνώσης μαθησιακοί στόχοι είδος δραστηριότητας ορισμός φάσεων απονομή ρόλων τρόπος αναπαράστασης Παράλληλη πραγματοποίηση με την Ε4 –Κοινή η Ομάδα Ελέγχου Ερευνητικές Δραστηριότητες

33 33/48 Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία Ε5: Μέθοδος 38 προπτυχιακοί φοιτητές Πληροφορικής –Ομάδα Ελέγχου: 20 φοιτητές (Ε4) –Ομάδα Σεναριογραφημένης Συνεργασίας: 18 φοιτητές (9 δυάδες) Μικρή εμπειρία σε ομαδική εργασία αλλά όχι σε συνεργατική μάθηση Φάσεις –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου –Εξοικείωση: 1 εβδομάδα, 1 σενάριο, 2 μονοπάτια, κοινή για όλους, ατομική μελέτη –Μελέτη: 1 εβδομάδα, 3 σενάρια, 5 μονοπάτια, συνεργατική μελέτη –Μετα-έλεγχος: Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης (3 ερωτήσεις πεδίου) Ικανότητα μεταφοράς γνώσης (νέο σενάριο με μορφή διαλόγου) –Συνεντεύξεις Ερευνητικές Δραστηριότητες

34 34/48 Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία Ε5: Σενάριο Συνεργασίας Φάση 1 –Οι φοιτητές Α & Β μελετούν το κείμενο (σενάριο ή μονοπάτι) και απαντούν ατομικά στις ερωτήσεις που το συνοδεύουν (Απαντήσεις Α & Β) Φάση 2 –Οι φοιτητές αξιολογούν τις απαντήσεις του συνεργάτη τους, εντοπίζοντας διαφορές και ομοιότητες με τις δικές τους απαντήσεις (Αξιολογήσεις Α & Β) Φάση 3 –Οι φοιτητές συζητούν τις αξιολογήσεις τους και προσπαθούν να καταλήξουν σε μία τελική κοινή απάντηση (το βέλος διπλής κατεύθυνσης υποδεικνύει επικοινωνία και συνεργασία) –Η συνεργασία στη Φάση 3 μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε μέσο (eCASE, συνάντηση, τηλέφωνο, email, κτλ) Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελική Κοινή Απάντηση Α Απ. Α Α Αξ. Α Α Β Απ. Β Β Αξ. Β Β

35 35/48 Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία Ε5: Αποτελέσματα MANCOVA: μη σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, F(2,34) = 0.53, p =.59 Συνεντεύξεις & αρχεία καταγραφής eCASE: 4 διαφορετικά πρότυπα συνεργασίας Ερευνητικές Δραστηριότητες Ομάδα Ελέγχου M SD n Σεναριογραφημένη Συνεργασία M SD n Εννοιολογική Γνώση7.78 (1.01) 20 7.59 (1.33) 18 Μεταφορά γνώσης7.75 (1.44) 20 8.11 (1.18) 18 Τελική Κοινή Απάντηση Α Απ. Α Α Αξ. Α Α Β Απ. Β Β Αξ. Β Β Τελική Κοινή Απάντηση Α Απ. Α Α Αξ. Α Α Β Απ. Β Β Αξ. Β Β Τελική Κοινή Απάντηση Α Απ. Α Α Αξ. Α Α Β Απ. Β Ιδανικό ΣενάριοΜέτρια Διάδραση Τελική Κοινή Απάντηση Α Απ. Α Α Αξ. Α Α Β Απ. Β Β Αξ. Β Ασθενής ΔιάδρασηΧωρίς Διάδραση

36 36/48 Ε5: Σεναριογραφημένη Συνεργασία Ε5: Συμπεράσματα Παρά τη συνεργασία και τις κατευθυντικές ερωτήσεις, η Ομάδα Σεναριογραφημένης Συνεργασίας είχε παρόμοιες επιδόσεις με την Ομάδα Ελέγχου Ο τρόπος αυτο-οργάνωσης των φοιτητών επηρέασε τη διαδικασία εφαρμογής του σεναρίου συνεργασίας –Διάθεση για ουσιαστικότερη εμπλοκή και διαχείριση μεγαλύτερου φόρτου –Μεταγνωστικό επίπεδο: αδυναμία κατανόησης του τρόπου που η υποδεικνυόμενη συνεργασία υποστηρίζει την ανάπτυξη γνώσης –Καταλληλότητα σεναρίου συνεργασίας: ταύτιση ατομικών απαντήσεων  λιγότερες πιθανότητες ουσιαστικής συζήτησης Ερευνητικές Δραστηριότητες

37 37/48 Ε6: Μεταγνωστικές Ικανότητες & Κίνητρο Ε6: Ερωτήματα Ανάλυση επιδόσεων φοιτητών με διαφορετικό κίνητρο και επίπεδο μεταγνωστικών ικανοτήτων Ενδείξεις επίδρασης κινήτρου και μεταγνωστικών ικανοτήτων στις δραστηριότητες Ε4 και Ε5 –Ε4: η εμπλοκή της Ομάδας Αναστοχασμού με τις κατευθυντικές ερωτήσεις καθορίστηκε από την αντίληψη των φοιτητών σχετικά με τη σημασία των ερωτήσεων και την επιθυμία τους να διαχειριστούν μεγαλύτερο γνωστικό φόρτο –Ε5: οι φοιτητές είτε ακολούθησαν τρόπο συνεργασίας με μικρότερο φόρτο είτε δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν τον τρόπο που οι υποδείξεις του σεναρίου συνεργασίας ενίσχυαν την ανάπτυξη γνώσης Ερευνητικές Δραστηριότητες

38 38/48 Ε6: Μεταγνωστικές Ικανότητες & Κίνητρο Ε6: Μέθοδος 19 μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ “Πληροφορική και Διοίκηση” με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών –Σημαντική εμπειρία στη μάθηση με μελέτη περιπτώσεων Φάσεις –Προ-έλεγχος: πρότερη γνώση πεδίου –Εξοικείωση & Μελέτη: 1 εβδομάδα, 4 σενάρια, 7 μονοπάτια, ερωτηματολόγιο στάσεων και απόψεων –Μετα-έλεγχος: Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης (3 ερωτήσεις πεδίου) Ικανότητα μεταφοράς γνώσης (νέο σενάριο με μορφή διαλόγου) –Συνεντεύξεις Κίνητρο –Ε1-Ε5: κατοχύρωση βαθμού με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των φάσεων –Ε6: υπολογισμός κατοχυρωμένου βαθμού βάσει επίδοσης στο μετα-έλεγχο Σταδιακή απόσυρση των κατευθυντικών ερωτήσεων (fade-out) –Μονοπάτια 1ου σεναρίου: υποχρεωτική γραπτή απάντηση –Μονοπάτια 2ου & 3ου σεναρίου: προαιρετική γραπτή απάντηση –Μονοπάτια 4ου σεναρίου: προαιρετική γραπτή απάντηση χωρίς ανάδραση από το σύστημα Ερευνητικές Δραστηριότητες

39 39/48 Ε6: Μεταγνωστικές Ικανότητες & Κίνητρο Ε6: Αποτελέσματα Υψηλότερες καταγεγραμμένες επιδόσεις (Ε1-Ε6) –Πρόσκτηση εννοιολογικής γνώσης: Μ = 9.04, SD = 0.65 –Μεταφορά γνώσης: Μ = 9.16, SD = 1.46 Πολύ θετική στάση απέναντι στο eCASE, τη μέθοδο των περιπτώσεων και τις κατευθυντικές ερωτήσεις Γραπτή απάντηση κατευθυντικών ερωτήσεων ακόμα και όταν αυτή έγινε προαιρετική –13 από τους 19 φοιτητές απάντησαν το 100% των κατευθυντικών ερωτήσεων –6 από τους 19 φοιτητές απάντησαν το 58% - 83% των κατευθυντικών ερωτήσεων Προτίμηση για γραπτές απαντήσεις γιατί: –τους βοηθούσαν να οργανώσουν καλύτερα τη σκέψη τους –έκαναν τις ερωτήσεις τους διαθέσιμες για τη συνέχεια Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια βοήθησαν στην κατανόηση του κειμένου (4.74) Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια ήταν κουραστικές (2.63) Απάντηση στις κατευθυντικές ερωτήσεις και χωρίς την ύπαρξη ανάδρασης (3.74) Προτίμηση για συνεργασία και ατομική απάντηση (2.42) Ερευνητικές Δραστηριότητες “Η θεωρία είναι απαραίτητη σε κάποιο μάθημα. Ωστόσο, η παρουσίαση περιπτώσεων που δείχνουν πώς τελικά η θεωρία εφαρμόζεται στην πράξη πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική. Η παρουσίαση μίας πραγματικής περίπτωσης νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσεις το ενδιαφέρον του μαθητή, γιατί μπορούν έτσι να παρουσιαστούν θέματα που θα περνούσαν αδιάφορα σε μία απλή διάλεξη” “Διαβάζοντας ένα μονοπάτι μου έρχονταν κάποιες σκέψεις, αλλά δεν καθόμουν να τις αναλύσω. Αντιθέτως, γράφοντας τις απαντήσεις μου έρχονταν και άλλες ιδέες και τελικά τεκμηρίωνα καλύτερα αυτό που ήθελα να πω” “Η απάντηση στις ερωτήσεις των μονοπατιών ήταν μία καλή προεργασία για τις ερωτήσεις του σεναρίου, γιατί με βοηθούσε να οργανώσω τη σκέψη μου. Αφού αφιέρωνα το χρόνο για τη μελέτη ενός μονοπατιού, έλεγα ας γράψω και τις απαντήσεις μου γιατί αν απλώς τις σκεφτόμουν δεν θα τις θυμόμουν αργότερα όταν θα έφτανε η ώρα να απαντήσω το σενάριο” “Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια με βοήθησαν πολύ. Δε νομίζω ότι θα μπορούσα να απαντήσω καλά τα σενάρια αν διάβαζα τα μονοπάτια χωρίς να απαντώ στις ερωτήσεις που περιείχαν”

40 40/48 Ε6: Μεταγνωστικές Ικανότητες & Κίνητρο Ε6: Συμπεράσματα Η ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών είχε πολύ πιο θετική στάση απέναντι στη δραστηριότητα και αυτό την οδήγησε σε καλύτερες επιδόσεις Αιτίες θετικότερης στάσης –Κίνητρο ενεργούς συμμετοχής: σύνδεση κατοχυρωμένου βαθμού και επίδοσης μετα- ελέγχου –Μεταγνωστικό επίπεδο: αντίληψη του ρόλου που μπορεί να παίξει η συγγραφή των απαντήσεων –Εξοικείωση με τη μελέτη περιπτώσεων Η εφαρμογή μίας μεθόδου γνωστικής υποστήριξης μπορεί να μην έχει τα ίδια μαθησιακά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις –Οι φοιτητές “φιλτράρουν” τις συνθήκες της μαθησιακής δραστηριότητας μέσα από το δικό τους πρίσμα μεταγνωστικών ικανοτήτων και κινήτρου Ερευνητικές Δραστηριότητες

41 41/48 Χρήση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ: Ερευνητικοί Στόχοι Χρήση του eCASE ως υποστηρικτικό εργαλείο σε πραγματικές συνθήκες μάθησης Αξιολόγηση του περιβάλλοντος από φοιτητές με διαφορετικό προφίλ Έλεγχος βελτιωμένου εργαλείου καταγραφής επιστημολογικών πεποιθήσεων Παρουσίαση περιπτώσεων από το πεδίο της Σχεδίασης Διαγραμμάτων Κλάσεων με UML –Ασθενώς δομημένο πεδίο: η απεικόνιση ενός συνόλου απαιτήσεων σε ένα διάγραμμα κλάσεων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και επηρεάζεται από παράγοντες όπως το κόστος του συστήματος, την ανάγκη για επεκτασιμότητα, την οπτική και εμπειρία του σχεδιαστή Ερευνητικές Δραστηριότητες

42 42/48 Χρήση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ: Μέθοδος Διάρκεια χρήσης: 2 μήνες (μεταξύ δεύτερης και τρίτης ΟΣΣ), Διαθέσιμο σε όλους – προαιρετική χρήση Προαιρετική γραπτή απάντηση στις κατευθυντικές ερωτήσεις Συνολικά –158 φοιτητές χρησιμοποίησαν το eCASE τουλάχιστον μία φορά (109 επανειλημμένως) –70 φοιτητές αξιολόγησαν το περιβάλλον –35 απάντησαν γραπτώς τις κατευθυντικές ερωτήσεις (κατά μέσο όρο M = 9.34 / 24) –ανομοιογένεια δείγματος (ηλικία, επαγγελματική κατάσταση, τόπος διαμονής) Νέο εργαλείο καταγραφής επιστημολογικών πεποιθήσεων –2 ζεύγη αντίθετων προτάσεων για κάθε μία από τις 5 διαστάσεις (Βεβαιότητα, Δομή, Πηγή, Έλεγχος, Ταχύτητα) Ερευνητικές Δραστηριότητες

43 43/48 Χρήση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΑΠ: Αποτελέσματα - Συμπεράσματα Θετική άποψη των φοιτητών για το eCASE – όμοια με αυτές που καταγράφηκαν σε προηγούμενες δραστηριότητες Η κατανόηση των σεναρίων ήταν εύκολη (4.34) Η κατανόηση των μονοπατιών ήταν εύκολη (4.41) Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια βοήθησαν στην κατανόηση του κειμένου (3.90) Οι ερωτήσεις στα μονοπάτια ήταν κουραστικές (3.14) Η μελέτη στο eCASE ήταν μια καλή μαθησιακή εμπειρία (4.24) Βελτίωση της αξιοπιστίας του εργαλείου καταγραφής επιστημολογικών πεποιθήσεων (από.51 σε.68) –Δεν ανιχνεύθηκαν διαφορές μεταξύ φοιτητών με Απλές και Σύνθετες ΕΠ Ερευνητικές Δραστηριότητες

44 44/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα Τελικά Συμπεράσματα

45 45/48 Τελικά Συμπεράσματα (1/2) Συμπερασματικά, στα πλαίσια της μάθησης με μελέτη περιπτώσεων ασθενώς δομημένων πεδίων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχει γνωστική υποστήριξη με χρήση ενός σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων βασισμένων στο συγκείμενο: 1.Η ενσωμάτωση κατευθυντικών ερωτήσεων με βάση ένα μοντέλο για το συγκείμενο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το μαθησιακό αποτέλεσμα 2.Η επίδραση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων επηρεάζεται από τις επιστημολογικές πεποιθήσεις που έχει ο φοιτητής 3.Το μαθησιακό προφίλ του φοιτητή σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσει τη στάση του και κατά συνέπεια την επίδοσή του 4.Η επίδραση της γνωστικής υποστήριξης που παρέχουν οι κατευθυντικές ερωτήσεις γίνεται σημαντική όταν το υλικό είναι πολύπλοκο και εκτενές και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα αυτό- ρύθμισης της μελέτης του 1.Η ενσωμάτωση κατευθυντικών ερωτήσεων με βάση ένα μοντέλο για το συγκείμενο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το μαθησιακό αποτέλεσμα 2.Η επίδραση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων επηρεάζεται από τις επιστημολογικές πεποιθήσεις που έχει ο φοιτητής 3.Το μαθησιακό προφίλ του φοιτητή σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας μπορεί να επηρεάσει τη στάση του και κατά συνέπεια την επίδοσή του 4.Η επίδραση της γνωστικής υποστήριξης που παρέχουν οι κατευθυντικές ερωτήσεις γίνεται σημαντική όταν το υλικό είναι πολύπλοκο και εκτενές και ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα αυτό-ρύθμισης της μελέτης του Τελικά Συμπεράσματα

46 46/48 Τελικά Συμπεράσματα (2/2) 5.Η συγγραφή απαντήσεων στις κατευθυντικές ερωτήσεις είναι σημαντικός παράγοντας της θετικής τους επίδρασης στη μάθηση 6.Οι μεταγνωστικές ικανότητες του φοιτητή και το κίνητρο που έχει για ενεργή συμμετοχή σε μία δραστηριότητα καθορίζουν το βαθμό εμπλοκής του και κατά συνέπεια το βαθμό επίδρασης των κατευθυντικών ερωτήσεων στη μάθησή του 7.Η πλειονότητα των φοιτητών αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των κατευθυντικών ερωτήσεων. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτών σχολιάζει αρνητικά τον επιπλέον γνωστικό φόρτο που προκαλούν οι ερωτήσεις αυτές 8.Η επανάληψη των ίδιων σχεδόν ερωτήσεων σε κάθε εμφάνιση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων ήταν το κυρίαρχο αρνητικό στοιχείο της προσέγγισης σύμφωνα με τους φοιτητές 9.Η χρήση περιπτώσεων και η επιλογή ενός γνωστικού αντικειμένου, άμεσα συνδεδεμένου με το μελλοντικό χώρο εργασίας τους, θεωρήθηκε το πλέον θετικό στοιχείο της προσέγγισης από τους φοιτητές 6.Οι μεταγνωστικές ικανότητες του φοιτητή και το κίνητρο που έχει για ενεργή συμμετοχή σε μία δραστηριότητα καθορίζουν το βαθμό εμπλοκής του και κατά συνέπεια το βαθμό επίδρασης των κατευθυντικών ερωτήσεων στη μάθησή του 7.Η πλειονότητα των φοιτητών αναγνωρίζει τη χρησιμότητα των κατευθυντικών ερωτήσεων. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος αυτών σχολιάζει αρνητικά τον επιπλέον γνωστικό φόρτο που προκαλούν οι ερωτήσεις αυτές 8.Η επανάληψη των ίδιων σχεδόν ερωτήσεων σε κάθε εμφάνιση του σχήματος κατευθυντικών ερωτήσεων ήταν το κυρίαρχο αρνητικό στοιχείο της προσέγγισης σύμφωνα με τους φοιτητές 9.Η χρήση περιπτώσεων και η επιλογή ενός γνωστικού αντικειμένου, άμεσα συνδεδεμένου με το μελλοντικό χώρο εργασίας τους, θεωρήθηκε το πλέον θετικό στοιχείο της προσέγγισης από τους φοιτητές 5.Η συγγραφή απαντήσεων στις κατευθυντικές ερωτήσεις είναι σημαντικός παράγοντας της θετικής τους επίδρασης στη μάθηση Τελικά Συμπεράσματα

47 47/48 Δομή Παρουσίαση Θεωρητική Θεμελίωση Ερευνητικά Ερωτήματα Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον eCASE Ερευνητικές Δραστηριότητες Τελικά Συμπεράσματα Μελλοντική Έρευνα

48 48/48 Μελλοντική Έρευνα Προσαρμοστικές μέθοδοι γνωστικής υποστήριξης –Βάσει επιστημολογικών πεποιθήσεων, μαθησιακού προφίλ, μεταγνωστικών ικανοτήτων κτλ –Συχνότητα εμφάνισης και απαίτηση για γραπτή απάντηση –Εναλλαγή μεταξύ συνεργατικής και ατομικής μάθησης Σεναριογραφημένη συνεργασία –Έντονο ενδιαφέρον κοινότητας συνεργατικής μάθησης –Καταλληλότητα σεναρίων συνεργασίας σε ασθενώς δομημένα πεδία –Συνδυασμός με προσαρμοστικές μεθόδους Διερεύνηση αποτελεσματικότητας άλλων σχημάτων κατευθυντικών ερωτήσεων –Για παράδειγμα, σχήμα με βάση τις φάσεις επίλυσης ενός ασθενώς δομημένου προβλήματος (αναπαράσταση προβλήματος, παραγωγή και επιλογή λύσεων, αιτιολόγηση προτεινόμενων λύσεων, αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης λύσης) –Συνδυασμός γνωστών σχημάτων σε μία δραστηριότητα Μελλοντική Έρευνα

49 Δημοσιεύσεις (1/4) Διεθνή Περιοδικά 1.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., Stamelos, I. G., & Tsoukalas, I. A. (2009). Prompting Students’ Context-Generating Cognitive Activity in Ill-Structured Domains: Does the Prompting Mode Affect Learning? Educational Technology Research and Development, 57 (2), 193–210. doi: 10.1007/s11423-008-9105-6. 2.Demetriadis, S. N., Papadopoulos, P. M., Stamelos, I. G., & Fischer, F. (2008). The Effect of Scaffolding Students’ Context-Generating Cognitive Activity in Technology-Enhanced Case-Based Learning. Computers & Education, 51 (2), 939–954. doi: 10.1016/j.compedu.2007.09.012. 3.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., Stamelos, I. G., & Tsoukalas, I. A. (2008). The Effect of Prompting to Students with Different Learning Styles. Journal of Educational Technology and Society, (under revision). 4.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., Stamelos, I. G., & Tsoukalas, I. A. (2009). Supporting Web-Based Learning in Ill-Structured Domains Using Question Prompts: the Value of Providing Written Answers. Journal of Computer Assisted Learning, (submitted). 5.Konstantinidis, A., Papadopoulos, P. M., Tsiatsos, T., & Demetriadis, S. N. (2009). Selecting and Evaluating a Learning Management System Selection and Evaluation for Supporting Hybrid Learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, (submitted).

50 Δημοσιεύσεις (2/4) Διεθνή Συνέδρια 6.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., & Stamelos, I. G. (2009). The Impact of Prompting in Technology- Enhanced Learning as Moderated by Students' Motivation and Metacognitive Skills. 4th European Conference on Technology Enhanced Learning – EC  TEL 2009, Nice, France, (to appear). 7.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., & Stamelos, I. G. (2009). The Role of Students’ Self-Organization in Scripted Collaboration: A Case Study. 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning – CSCL09, Rhodes, Greece, (to appear). 8.Konstantinidis, A., Papadopoulos, P. M., Tsiatsos, T., & Demetriadis, S. N. (2008). Migrating to Moodle: A Case Study Regarding a Department-Wide Implementation. Reading in Education and Technology: Proceeding of the International Conference on Information and Communication Technologies in Education – ICICTE 2008 (pp. 333–342), Corfu, Greece. 9.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., & Stamelos, I. G. (2007). Case-Based Instruction on the Web for Teaching Software Project Management. Proceedings of the 12th Annual Conference on Innovation & Technology in Computer Science Education – ITiCSE 2007 (pp. 136–140), Dundee, Scotland, 2007. doi: 10.1145/1268784.1268826. 10.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., Stamelos, I. G., & Tsoukalas, I. A. (2006). Online Case-Based Learning: Design and Preliminary Evaluation of the eCASE Environment. Proceedings of the Sixth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies – ICALT 2006 (pp. 751–755), IEEE Computer Society, Washington D.C., USA. 11.Demetriadis, S. N., Papadopoulos, P. M., Dettori, G., Giannetti, T., & Fischer, F. (2005). Scripts and Narrative Control in the Design of Case-Based Learning Environments for Supporting Students' Context Awareness. In A. M. Vilas, B. G. Pereira, J. M. Gonzalez, & J. A. M. Gonzalez (eds.), Recent Research Developments in Learning Technologies: Proceedings of International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education - mICTE, 2005, vol. 3 (pp. 1222–1226), Badajoz, Spain: Formatex.

51 Δημοσιεύσεις (3/4) Πανελλήνια Συνέδρια με Διεθνή Συμμετοχή 12.Papadopoulos, P. M., Demetriadis, S. N., Stamelos, I. G., & Tsoukalas, I. A., (2008). Learning Software Project Management on the Web: the Impact of Question Prompts. In S. Gritzalis, D. Plexoudakis, & D. Pnevmatikos (eds.), Proceedings of the 12th Pan-Hellenic Conference on Informatics - PCI 2008 (pp. 191– 195), Samos, Greece, IEEE Computer Society. doi: 10.1109/PCI.2008.21. 13.Demetriadis, S. N., Papadopoulos, P. M., & Tsoukalas, I. A. (2005). Bridging the Contextual Distance: the e- CASE Learning Environment for Supporting Students' Context Awareness. In Lectures Notes in Computer Science: Advances in Informatics: Proceeding of 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics - PCI 2005 (pp. 523–533), Volos, Greece. doi: 10.1007/11573036. Πανελλήνια Συνέδρια & Ημερίδες 14.Παπαδόπουλος, Π. Μ., Δημητριάδης, Σ. Ν., Σταμέλος, Ι. Γ., & Τσουκαλάς, Ι. Α. (2006). Μάθηση με Μελέτη Περιπτώσεων στο Διαδίκτυο: Σχεδίαση και Πιλοτική Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος eCASE. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε. (219–226), Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 15.Δημητριάδης, Σ. Ν., Παπαδόπουλος, Π. Μ., & Τσουκαλάς, Ι. Α. (2004). Διευρυμένες Εκπαιδευτικές Κοινότητες στο Διαδίκτυο για την Υποστήριξη της Μάθησης σε Αυθεντικό Συγκείμενο. Πανελλήνια Διημερίδα για την Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 2004 (423–432), Ρέθυμνο, Ελλάδα.

52 Δημοσιεύσεις (4/4) Κεφάλαια σε Παραδοτέα Προγραμμάτων 16.Demetriadis, S. N., Papadopoulos, P. M. (2005). Representations for Supporting Students' Context Awareness. In S. Demetriadis, (ed.), Interaction between learner's internal and external representations in multimedia environment, State-of-the-art Report, Kaleidoscope NoE, D21-1-1 (pp. 296–312). Άλλες Δημοσιεύσεις 17.Demetriadis, S. N., Papadopoulos, P. Μ. (2004) Current Perspectives on the Pedagogical Value of Algorithm Visualization. In S. Demetriadis (ed.), Interaction between learner's internal and external representations in multimedia environment, State-of-the-art Report, Kaleidoscope NoE, D21-1-1 (pp. 81–104).

53 Παντελής Μ. Παπαδόπουλος Σχεδίαση και Αξιολόγηση Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη της Μάθησης με Μελέτη Περιπτώσεων (Design and Evaluation of Case-Based Learning Environments on the Web) Επιβλέπων Ιωάννης Α. Τσουκαλάς Καθηγητής Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :: Τ ΜΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Παντελής Μ. Παπαδόπουλος Σχεδίαση και Αξιολόγηση Περιβαλλόντων Διαδικτύου για την Υποστήριξη της Μάθησης με Μελέτη Περιπτώσεων (Design and Evaluation of."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google