Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ ΕΚΔΔΑ Φεβρουάριος 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ ΕΚΔΔΑ Φεβρουάριος 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ ΕΚΔΔΑ Φεβρουάριος 2012

2 Ψηφιακό Σχολείο Εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών Διδακτικών Εγχειριδίων Γαλλικής στο Γυμνάσιο με ψηφιακά πολυμεσικά μαθησιακά αντικείμενα Πρόσκολλη Αργυρώ Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας – ΕΚΠΑ proscoli@frl.uoa.gr

3 Μέλη της ομάδας Δαμάσκου Μαρία Δαμάσκου Μαρία Μαρκαντωνάκης Στέλιος Μαρκαντωνάκης Στέλιος Θεοδωρακέας Στέλιος Θεοδωρακέας Στέλιος Λούμου Μαρία Λούμου Μαρία Λούμου Ανέτα Λούμου Ανέτα Πληροφορικοί Πληροφορικοί Κώστας Παπαδημητρίου Κώστας Παπαδημητρίου Νίκος Μαυραντζάς Νίκος Μαυραντζάς

4

5 Στόχοι του εμπλουτισμού Ο εμπλουτισμός έχει βασικό αποδέκτη το μαθητή (αυτονόμηση της μάθησης, αυτο-αξιολόγηση...) έχει βασικό αποδέκτη το μαθητή (αυτονόμηση της μάθησης, αυτο-αξιολόγηση...) αφορά - πρωτίστως και κυρίως - σε σημεία προβληματικά αφορά - πρωτίστως και κυρίως - σε σημεία προβληματικά ελλιπής ή ανεπιτυχής παρουσίαση της νέας γνώσης => παρανοήσεις ελλιπής ή ανεπιτυχής παρουσίαση της νέας γνώσης => παρανοήσεις κενά προς κάλυψη (απουσία βιβλίου για τη Β΄ Γυμνασίου) κενά προς κάλυψη (απουσία βιβλίου για τη Β΄ Γυμνασίου) αποβλέπει στο να καταστήσει σαφή, κατανοητή και εύληπτη την παρουσίαση/διδασκαλία της νέας γνώσης αποβλέπει στο να καταστήσει σαφή, κατανοητή και εύληπτη την παρουσίαση/διδασκαλία της νέας γνώσης προωθώντας την αποτελεσματικότερη πρόσληψη/αντίληψή της προωθώντας την αποτελεσματικότερη πρόσληψη/αντίληψή της συμβάλλοντας στην κατάκτηση/εμπέδωσή της από το μαθητή (συμπληρωματικές προτάσεις για εφαρμογές που ζητούν από το μαθητή να τη χρησιμοποιήσει). συμβάλλοντας στην κατάκτηση/εμπέδωσή της από το μαθητή (συμπληρωματικές προτάσεις για εφαρμογές που ζητούν από το μαθητή να τη χρησιμοποιήσει).

6 Με βάση Με βάση σύγχρονες θεωρίες της γλώσσας σύγχρονες θεωρίες της γλώσσας σύγχρονες θεωρίες μάθησης σύγχρονες θεωρίες μάθησης αρχές διδασκαλίας/εκμάθησης γλωσσών αρχές διδασκαλίας/εκμάθησης γλωσσών παιδαγωγική προσέγγιση παιδαγωγική προσέγγιση διδακτική προσέγγιση. διδακτική προσέγγιση. Αρχές – Επιστήμες αναφοράς

7 Αντίληψη/φιλοσοφία έργου σχεδιασμού/υλοποίησης πόρων εμπλουτισμού Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, λογισμικών ελεύθερης χρήσης (διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο). Αξιοποίηση, κατά προτεραιότητα, λογισμικών ελεύθερης χρήσης (διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο). Παραδειγματική λειτουργία: Δυνατότητα χρήσης/αξιοποίησής τους από το μέσο εκπαιδευτικό για τη δημιουργία ψηφιακού μαθησιακού υλικού. Παραδειγματική λειτουργία: Δυνατότητα χρήσης/αξιοποίησής τους από το μέσο εκπαιδευτικό για τη δημιουργία ψηφιακού μαθησιακού υλικού.

8

9 Περιεχόμενο και τύπος των προτάσεων εμπλουτισμού Το πρόσθετο διδακτικό ψηφιακό υλικό Το πρόσθετο διδακτικό ψηφιακό υλικό i. πρωτογενές υλικό που δημιουργείται/ κατασκευάζεται από τα μέλη της ομάδας. ii. έτοιμο ψηφιοποιημένο υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο και το οποίο προσφέρεται για αξιοποίηση/ένταξη σε διάφορες διδακτικές ενότητες.

10

11 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕ 0ΔΕ 1ΔΕ 2ΔΕ 3ΔΕ 4ΔΕ 5ΔΕ 6 ΣΥΝΟΛ Ο 27191822262022154

12 Μορφή & Περιεχόμενο ψηφιακού μαθησιακού υλικού Μαθησιακό υλικό σε πολυμεσική διαδραστική μορφή Μαθησιακό υλικό σε πολυμεσική διαδραστική μορφή Παρουσιάσεις επεξηγηματικού χαρακτήρα για την παρουσίαση της νέας γνώσης. Παρουσιάσεις επεξηγηματικού χαρακτήρα για την παρουσίαση της νέας γνώσης. Εφαρμογές της νέας γνώσης μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες καθώς και εκπαιδευτικά παιγνίδια με τα οποία καλείται ο μαθητής να εξασκηθεί στη χρήση της γλώσσας. Εφαρμογές της νέας γνώσης μέσα από ασκήσεις και δραστηριότητες καθώς και εκπαιδευτικά παιγνίδια με τα οποία καλείται ο μαθητής να εξασκηθεί στη χρήση της γλώσσας.

13 Χαρακτηριστικά του ψηφιακού μαθησιακού υλικού πολυμεσικό/πολυτροπικό Είναι πολυμεσικό/πολυτροπικό διαδραστικές Συνίσταται σε διαδραστικές κυρίως παρουσιάσεις και animations ανάδραση/απάντηση ευνοείται κυρίως η ανάδραση/απάντηση ελεγχόμενη πλοήγηση προβλέπεται ελεγχόμενη πλοήγηση ⇒ ανακαλυπτική/απαγωγική προσέγγιση/πρόσληψη της νέας γνώσης, αναγωγή σε συμπεράσματα, διατύπωση κανόνων που διέπουν τη χρήση της γλώσσας. διάφορες παραμέτρους Αφορά σε διάφορες παραμέτρους της γλώσσας και της διδασκαλίας της (στόχοι, περιεχόμενα, μέθοδοι, τρόποι, στρατηγικές διδασκαλίας/μάθησης…). αυτονόμηση της μάθησης Υπακούει και ευνοεί την αυτονόμηση της μάθησης: «να μάθει ο μαθητής να μαθαίνει», να αυτο-αξιολογείται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή εκτός τάξης. Μπορεί να αποτελέσει γενεσιουργό υλικό για δημιουργία σχεδίων δράσης. Μπορεί να αποτελέσει γενεσιουργό υλικό για δημιουργία σχεδίων δράσης.

14

15 Ηχητικά αρχεία Ηχογραφήσεις των βασικών διαλόγων (BD) κάθε διδακτικής ενότητας καθώς και των παρουσιάσεων και ασκήσεων (Bandes son) για την ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας. Ηχογραφήσεις των βασικών διαλόγων (BD) κάθε διδακτικής ενότητας καθώς και των παρουσιάσεων και ασκήσεων (Bandes son) για την ανάπτυξη φωνολογικής ικανότητας. BD ΔΕ3 BD ΔΕ3 Φόρτωση/κατέβασμα. Φόρτωση/κατέβασμα.

16 Παρουσιάσεις λεξιλογίου/Λεξικά Τύποι: Τύποι: Λεξιλόγια αρχικών διαλόγων/BD Λεξιλόγια αρχικών διαλόγων/BD Κυρίως Σημασιολογικά : θεματικό/λεξιλογικό πεδίο Κυρίως Σημασιολογικά : θεματικό/λεξιλογικό πεδίο Λεξιλογικά ισοδύναμα Λεξιλογικά ισοδύναμα διαγλωσσική (fr ⇆ grec) διαγλωσσική (fr ⇆ grec) διασημειωτική: γλωσσικά + εξωγλωσσικά σημεία (εικόνα, ήχος) διασημειωτική: γλωσσικά + εξωγλωσσικά σημεία (εικόνα, ήχος) Πολυμεσικά: Γραφή + Εικόνα +Ήχος/προφορά Πολυμεσικά: Γραφή + Εικόνα +Ήχος/προφορά Διδακτική προσέγγιση: Διδακτική προσέγγιση: απλή παρουσίαση απλή παρουσίαση απλή παρουσίαση απλή παρουσίαση (εξ)άσκηση στη χρήση του (ανάκληση-απομνημόνευση). (εξ)άσκηση στη χρήση του (ανάκληση-απομνημόνευση).ανάκληση-απομνημόνευση

17 Παρουσιάσεις μορφοσυντακτικών φαινομένων Με πολυμεσικό και διαδραστικό τρόπο και αξιοποίηση στρατηγικών μάθησης (επαγωγή, υπόθεση/συμπέρασμα…). Με πολυμεσικό και διαδραστικό τρόπο και αξιοποίηση στρατηγικών μάθησης (επαγωγή, υπόθεση/συμπέρασμα…). αναλυτική (step by step) οπτικοποιημένη και οπτικο-ακουστική παρουσίασή τους αναλυτική (step by step) οπτικοποιημένη και οπτικο-ακουστική παρουσίασή τουςπαρουσίασή κατηγοριοποίηση/συστηματοποίηση των νέων μορφοσυντακτικών φαινομένων λαμβάνοντας υπόψη την πραγματιστική χρήση τους κυρίως αναφορικά με το συγκειμενικό πλαίσιο (νοηματοδότηση). κατηγοριοποίηση/συστηματοποίηση των νέων μορφοσυντακτικών φαινομένων λαμβάνοντας υπόψη την πραγματιστική χρήση τους κυρίως αναφορικά με το συγκειμενικό πλαίσιο (νοηματοδότηση).

18 Παρουσιάσεις λεξικογραμματικών στοιχείων για πραγματοποίηση γλωσσικών πράξεων + εφαρμογές Στόχος: Ανάπτυξη πραγματολογικής ικανότητας Στόχος: Ανάπτυξη πραγματολογικής ικανότητας Μακρο- και μικρο-δεξιότητες Μακρο- και μικρο-δεξιότητες Επιγραμματική/σχηματική και με συστηματικό τρόπο (π.χ. χρονική σειρά) παρουσίαση των μικρολειτουργιών/ λεκτικών πράξεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κάποιας μακρο-δραστηριότητας. Επιγραμματική/σχηματική και με συστηματικό τρόπο (π.χ. χρονική σειρά) παρουσίαση των μικρολειτουργιών/ λεκτικών πράξεων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο κάποιας μακρο-δραστηριότητας. Παρουσίαση των εκφράσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μικρολειτουργιών/λεκτικών πράξεων αναφορικά με τις διάφορες παραμέτρους του συγκειμενικού πλαισίου/της επικοινωνιακής περίστασης (π.χ. μεταξύ ομιλητών με διαφορετική ηλικία, status, κοινωνικο-επαγγελματικών σχέσεων…). Παρουσίαση των εκφράσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση μικρολειτουργιών/λεκτικών πράξεων αναφορικά με τις διάφορες παραμέτρους του συγκειμενικού πλαισίου/της επικοινωνιακής περίστασης (π.χ. μεταξύ ομιλητών με διαφορετική ηλικία, status, κοινωνικο-επαγγελματικών σχέσεων…). Δόμηση λόγου. Δόμηση λόγου. Δείγμα Δείγμα Δείγμα

19 Παρουσιάσεις πολιτισμικών στοιχείων Πρόσθετο υλικό υπό μορφή διαδραστικών παρουσιάσεων, Πρόσθετο υλικό υπό μορφή διαδραστικών παρουσιάσεων, είναι πρόσφατο, με δυνατότητες επικαιροποίησης, αυθεντικό και ημι-αυθεντικό (δεδομένα, έρευνες…), είναι πρόσφατο, με δυνατότητες επικαιροποίησης, αυθεντικό και ημι-αυθεντικό (δεδομένα, έρευνες…), προβληματίζει το μαθητή σε διαπολιτισμικό επίπεδο προβληματίζει το μαθητή σε διαπολιτισμικό επίπεδο προτείνει πίστες για διαθεματικές/ διεπιστημονικές εργασίες προτείνει πίστες για διαθεματικές/ διεπιστημονικές εργασίες μπορεί να αξιοποιηθεί στην πραγματοποίηση των projets που προτείνει το βιβλίο. μπορεί να αξιοποιηθεί στην πραγματοποίηση των projets που προτείνει το βιβλίο. Δείγμα: ΔΕ 1 Le système éducatif Δείγμα: ΔΕ 1 Le système éducatifLe système éducatifLe système éducatif

20 Ασκήσεις-Δραστηριότητες Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: κυρίως κλειστού τύπου κυρίως κλειστού τύπου διαδραστικές διαδραστικές δυνατότητες αυτο-αξιολόγησης γνώσεων ( → ανάδραση/ ανατροφοδότηση ) δυνατότητες αυτο-αξιολόγησης γνώσεων ( → ανάδραση/ ανατροφοδότηση ) ει δυνατόν, ενταγμένες στις παρουσιάσεις αλλά και αυτόνομες. ει δυνατόν, ενταγμένες στις παρουσιάσεις αλλά και αυτόνομες. Μέσα από αυτές, ο μαθητής Μέσα από αυτές, ο μαθητής υποστηρίζεται υποστηρίζεται στην κατάκτηση/εμπέδωση και ανάκληση/ χρήση του νέου λεξιλογίου, αλλά και στην νοηματοδότηση και κατηγοριοποίηση της νέας γνώσης (εννοιολογικοί χάρτες) στην κατάκτηση/εμπέδωση και ανάκληση/ χρήση του νέου λεξιλογίου, αλλά και στην νοηματοδότηση και κατηγοριοποίηση της νέας γνώσης (εννοιολογικοί χάρτες) στην κατανόηση και την κατάκτηση των μορφοσυντακτικών ιδιαιτεροτήτων του νέου γλωσσικού συστήματος μέσα από την ανακάλυψη και την αυτομάθηση (π.χ. σχηματισμός του κανόνα με άσκηση drag and drop) στην κατανόηση και την κατάκτηση των μορφοσυντακτικών ιδιαιτεροτήτων του νέου γλωσσικού συστήματος μέσα από την ανακάλυψη και την αυτομάθηση (π.χ. σχηματισμός του κανόνα με άσκηση drag and drop) ασκείται ασκείται στη λογικο-σημασιολογική χρήση της γλώσσας και των λεξικογραμματικών επιλογών που επιβάλλουν οι διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας με βάση μακρο-δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής αναλαμβάνει ρόλο «κοινωνικού δράστη» ώστε να μπορεί να κάνει εφαρμογή/χρήση των εκμαθήσεών του στη λογικο-σημασιολογική χρήση της γλώσσας και των λεξικογραμματικών επιλογών που επιβάλλουν οι διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας με βάση μακρο-δραστηριότητες στις οποίες ο μαθητής αναλαμβάνει ρόλο «κοινωνικού δράστη» ώστε να μπορεί να κάνει εφαρμογή/χρήση των εκμαθήσεών τουλογικο-σημασιολογική χρήση της γλώσσας λογικο-σημασιολογική χρήση της γλώσσας στη χρήση εργαλείων δημιουργικής γραφής με προσομοίωση (μέσω flash). στη χρήση εργαλείων δημιουργικής γραφής με προσομοίωση (μέσω flash).

21 Εκπαιδευτικά παιχνίδια πάνω στη χρήση της γλώσσας Edugames Ιδιαίτερα χρήσιμα για εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας. Ιδιαίτερα χρήσιμα για εξάσκηση στη χρήση της γλώσσας. Διαδραστικές κλειστού τύπου ασκήσεις/ δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που συνιστούν μνημοτεχνικές και οι οποίες προβλέπουν σε Διαδραστικές κλειστού τύπου ασκήσεις/ δραστηριότητες παιγνιώδους μορφής που συνιστούν μνημοτεχνικές και οι οποίες προβλέπουν σε κατηγοριοποίηση/συστηματοποίηση του νέου λεξιλογίου (π.χ. drag & drop, κρυπτόλεξα, κρεμάλα, puzzle, memory…) κατηγοριοποίηση/συστηματοποίηση του νέου λεξιλογίου (π.χ. drag & drop, κρυπτόλεξα, κρεμάλα, puzzle, memory…) εξάσκηση στην επιλογή και χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου (παθητικό και ενεργητικό) ως προς το συγκειμενικό πλαίσιο εξάσκηση στην επιλογή και χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου (παθητικό και ενεργητικό) ως προς το συγκειμενικό πλαίσιο έλεγχο των γνώσεων (γλωσσικών και πολιτισμικών). έλεγχο των γνώσεων (γλωσσικών και πολιτισμικών).

22 Τύποι εκπαιδευτικών παιχνιδιών Puzzle Puzzle Puzzle Κρεμάλα Κρεμάλα Memory Memory Κρυπτόλεξα - Mots cachés Κρυπτόλεξα - Mots cachés Κρυπτόλεξα Quiz γνώσεων Quiz γνώσεων Φιδάκι Φιδάκι Game Game Tetris Tetris Qui est franconnaire? Qui est franconnaire? Qui est franconnaire? Qui est franconnaire? Κατηγοριοποίησης Κατηγοριοποίησης Κατηγοριοποίησης

23 Υπερδεσμοί σε εξωτερικές πηγές Γαλλική έκδοση της Wikipedia Γαλλική έκδοση της Wikipedia Διαδικτυακά/On line εγκυκλοπαιδικά & γλωσσ(ολογ)ικά λεξικά δίγλωσσα (Alexandria, μεταφραστικό εργαλείο της Google, Systran) και μονόγλωσσα (Wiktionnaire, Trésor de la langue française, Lexilogos, Le Dictionnairε…) Διαδικτυακά/On line εγκυκλοπαιδικά & γλωσσ(ολογ)ικά λεξικά δίγλωσσα (Alexandria, μεταφραστικό εργαλείο της Google, Systran) και μονόγλωσσα (Wiktionnaire, Trésor de la langue française, Lexilogos, Le Dictionnairε…) Ψηφιακοί πόροι και πηγές Ψηφιακοί πόροι και πηγές Υποστηρικτικό υλικό για τα Γαλλικά Υποστηρικτικό υλικό για τα Γαλλικά διαθέσιμο διδακτικό/μαθησιακό υλικό (TV5MONDE, Le Point du FLE…) διαθέσιμο διδακτικό/μαθησιακό υλικό (TV5MONDE, Le Point du FLE…) προτάσεις αξιολόγησης των γνώσεων στη γλώσσα (Test de connaissance du français του TV5, ορθογραφία του Bernard Pivot…) προτάσεις αξιολόγησης των γνώσεων στη γλώσσα (Test de connaissance du français του TV5, ορθογραφία του Bernard Pivot…) Ιστότοποι με αυθεντικό υλικό → αξιοποίηση για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Ιστότοποι με αυθεντικό υλικό → αξιοποίηση για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων γαλλικών υπηρεσιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης… γαλλικών υπηρεσιών, μέσων μαζικής ενημέρωσης… εταιριών και επιχειρήσεων καταναλωτικών αγαθών… εταιριών και επιχειρήσεων καταναλωτικών αγαθών…

24 ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Adobe Flash cs5 Adobe Flash cs5 => ασκήσεις/δραστηριότητες Adobe Photoshop CS v.8 Adobe Photoshop CS v.8 => επεξεργασία γραφικών και εικόνων (κυρίως στις παρουσιάσεις λεκτικών πράξεων) Articulate Presenter ΄09 Articulate Presenter ΄09 => παρουσιάσεις μορφοσυντακτικών και πολιτισμικών φαινομένων/στοιχείων Articulate Quizmaker Articulate Quizmaker => ασκήσεις/δραστηριότητες Audacity Audacity => επεξεργασία ήχου CamStudio CamStudio => δημιουργία βίντεο με καταγραφή συγκεκριμένων κινήσεων σε μια οθόνη. π.χ. για σχηματισμό ρήματος όπου ο μαθητής θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί βήμα-βήμα. Corel - Ulead VideoStudio Corel - Ulead VideoStudio => επεξεργασία βίντεο για παρουσιάσεις. CourseLab CourseLab => δημιουργία διαδραστικών παρουσιάσεων και ασκήσεων FreeMind FreeMind => δημιουργία εννοιολογικών χαρτών Gimp 2.6 Gimp 2.6 => επεξεργασία εικόνων Hot Potatoes version 6 Hot Potatoes version 6 => δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων αυτομάθησης Ispring free Ispring free => μετατροπή power point σε flash Jclic Αuthor Jclic Αuthor => δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων αυτομάθησης Languagesonline Languagesonline => Εφαρμογές για εκπαιδευτικά παιχνίδια (Tetris Game Maker, Sentence Game Maker και Memory Game Maker) NetQuiz Pro 4 NetQuiz Pro 4 => δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων αυτομάθησης Quandary Quandary => δημιουργία διαδραστικών ασκήσεων Usinaquiz Usinaquiz => Εφαρμογές για εκπαιδευτικά παιχνίδια (Jeu du Pendu/κρεμάλα, Snakes and Ladders/φιδάκι).

25


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση Σχολικών Συμβούλων Ξένων Γλωσσών για την Πιλοτική Εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ ΕΚΔΔΑ Φεβρουάριος 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google