Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΤΕΠΑΚ, 5 Δεκεμβρίου 2014 Erasmus Plus και οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση Πρωτοβουλία We Mean Business.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΤΕΠΑΚ, 5 Δεκεμβρίου 2014 Erasmus Plus και οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση Πρωτοβουλία We Mean Business."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΤΕΠΑΚ, 5 Δεκεμβρίου 2014 Erasmus Plus και οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση Πρωτοβουλία We Mean Business

2 2 Erasmus Plus – Κινητικότητα ΕΕΚ ( KA102) We Mean Business campaign ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 3 Συμμετέχοντες οργανισμοί/ιδρύματα: Δημόσιοι ή ιδιωτικοί που ευρίσκονται στην αγορά εργασίας (επαγγελματικές σχολές/ινστιτούτα, SMEs κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά κέντρα, NGOs, οργανισμοί συμβούλων καριέρας (career guidance) Επιλέξιμα ιδρύματα/οργανισμοί: Τεχνικές σχολές (συμπερ. Βραδινά τμήματα) Μεταλυκιακά ιδρύματα και Επαγγελματικές σχολές ΑΕ Οργανισμοί που εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, επιχειρήσεις στην ΕΕΚ ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

4 4 Χώρες που συμμετέχουν: Οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ, η Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία και οι υπό ένταξη χώρες, Τουρκία και (FYROM) πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Υποβολή αιτήσεων: PIC number Οργανισμός υποδοχής Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης (EDP) Ηλεκτρονική αίτηση (on line) ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

5 5 Επιχορηγήσεις δίνονται: Εκπαιδευόμενους, μαθητές, φοιτητές, συστήματα μαθητείας Απόφοιτους (στο πρώτο έτος της αποφοίτησης τους, από ιδρύματα ΕΕΚ) Εκπαιδευτικό/προσωπικό που εμπλέκεται στην ΕΕΚ Τοποθέτηση για κατάρτιση: Προγράμματα κατάρτισης job shadowing ή παρακολούθηση (observation) ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

6 6 Διάρκεια σχεδίου:  1 ή 2 χρόνια Διάρκεια κινητικότητας εκπαιδευομένων/αποφοίτων:  2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες (εκτός των ημερών ταξιδίου) Διάρκεια κινητικότητας εκπαιδευτών EEK:  2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (εκτός των ημερών ταξιδίου) Καταληκτική ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:  4 Μαρτίου 2015, 12:00 ώρα Βρυξελλών Έναρξη του σχεδίου:  1 Ιουνίου 2015 ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

7 7 Χρηματοδότηση για εκπαιδευόμενους: Ημερήσιο επίδομα κατά χώρα (βλ. πίνακα Α2.1 σελ. 58 στο Programme Guide Μέχρι τη 14 η ημέρα δραστηριοτήτων: πίνακας Α2.1 κατά ημέρα κατά συμμετέχοντα Μεταξύ της 15 ης και 60 ης ημέρας 70%: από τον πίνακα Α2.1 Μεταξύ της 61 ης ημέρας και μέχρι 12 μήνες 50%: από τον πίνακα Α2.1 (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

8 8 Χρηματοδότηση για εκπαιδευτές και συνοδούς: Ημερήσιο επίδομα κατά χώρα (βλ. πίνακα Α2.2 σελ. 58 στο Programme Guide Μέχρι τη 14 η ημέρα δραστηριοτήτων: πίνακας Α2.2 κατά ημέρα κατά συμμετέχοντα Μεταξύ της 15 ης και 60 ης ημέρας 70%: από τον πίνακα Α2.2 (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

9 9 Χρηματοδότηση για έξοδα ταξιδίου: Απόσταση μεταξύ 100 και 499 ΚΜ: 180 ευρώ κατά άτομο Απόσταση μεταξύ 500 και 1999 ΚΜ: 275 ευρώ κατά άτομο Απόσταση μεταξύ 2000 και 2999 ΚΜ: 360 ευρώ κατά άτομο Απόσταση μεταξύ 3000 και 3999 ΚΜ: 530 ευρώ κατά άτομο Απόσταση μεταξύ 4000 και 7999 ΚΜ: 820 ευρώ κατά άτομο Απόσταση 8000 ΚΜ και πάνω: 1100 ευρώ κατά άτομο ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

10 10 Χρηματοδότηση για την οργάνωση των δραστηριοτήτων: Μέχρι 100 συμμετέχοντες, 350 ευρώ κατά άτομο Πέραν των 100 συμμετεχόντων, 200 ευρώ για τον κάθε επί πλέον συμμετέχοντα Αφορά την ποιότητα: καλύπτει έξοδα οργάνωσης, προετοιμασίας και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων Χρηματοδότηση για γλωσσική προετοιμασία: Από 1 μέχρι 12 μήνες (on line licences), ή 150 ευρώ κατά συμμετέχοντα ERASMUS+ - Κινητικότητα ΕΕΚ

11 11 Κινητικότητα Φοιτητών/εκπαιδευομένων Αποστολή από Πανεπιστήμια/Ιδρύματα της Ευρώπης, φοιτητών/εκπαιδευομένων, σε εταιρείες/επιχειρήσεις Συμμετοχή εταιρειών/επιχειρήσεων στην κινητικότητα Φιλοξενία από εταιρείες/επιχειρήσεις, σε φοιτητές ή εκπαιδευόμενους από την Ευρώπη, για εκπαίδευση ή κατάρτιση Διάρκεια εκπαίδευσης/κατάρτισης Από 2 εβδομάδες μέχρι 12 μήνες, ή από 2 μέχρι 12 μήνες We Mean Business campaign

12 12 Υποχρέωση Πανεπιστημίου/Ιδρύματος αποστολής: Επιλογή φοιτητή/εκπαιδευόμενου και ταίριασμα με το χώρο εκπαίδευσης/κατάρτισης Βοήθεια στην εξεύρεση διαμονής Υπογραφή των συμφωνιών εκπαίδευσης/κατάρτισης με την εταιρεία/επιχείρηση Χρηματοδότηση και ασφάλιση του φοιτητή Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναγνώριση της εκπαίδευσης/κατάρτισης του φοιτητή We Mean Business campaign

13 13 Υποχρέωση φοιτητή/εκπαιδευόμενου: Υπογραφή της συμφωνίας εκπαίδευσης/κατάρτισης Παρακολούθηση και πιστή υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης/κατάρτισης Υποβολή, στο πανεπιστήμιο του, της τελικής έκθεσης για την εκπαίδευση/κατάρτιση We Mean Business campaign

14 14 Υποχρέωση Εταιρείας/Επιχείρησης υποδοχής: Επιλογή κατάλληλου φοιτητή για τη θέση εκπαίδευσης Υπογραφή και τήρηση της Συμφωνίας εκπαίδευσης Παρακολούθηση της εκπαίδευσης και προόδου του φοιτητή Επίδοση βεβαίωσης (Certificate/Europass) Επίδοση συστατικής επιστολής (εάν χρειάζεται) We Mean Business campaign

15 15 Γιατί να συμμετέχετε και να δεχθείτε εκπαιδευόμενο? Οι εκπαιδευόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αντιμισθία Έρχονται από άλλες χώρες με διαφορετική κουλτούρα, γνώσεις και εμπειρίες (πολύ καλοί φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες από εμπειρίες στη χώρα τους ή άλλη χώρα) Στο προσωπικό της εταιρείας σας έχετε νέους με ενθουσιασμό για εργασία, με φρέσκες ιδέες, διάθεση και δημιουργικότητα (εκμεταλλευτείτε τους) We Mean Business campaign (1-2)

16 16 Δημιουργείτε χρήσιμο δίκτυο με εταίρους ώστε να έχετε στο προσωπικό της εταιρείας σας νέους ανθρώπους με νέες ιδέες με δημιουργικότητα που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της εταιρείας σας Μπορείτε να αυξήσετε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας σας υιοθετώντας καινοτομίες χάρη στις νέες ιδέες, δεξιότητες και ενθουσιασμό των εκπαιδευομένων Το προσωπικό της εταιρείας σας έρχεται σε επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, καινούργιες γνώσεις και νέες μεθόδους εργασίας Δοκιμάζετε πιθανούς μελλοντικούς υπαλλήλους We Mean Business campaign (2-2)

17 Χρήσιμες πληροφορίες: Αξιολογείστε τον εκπαιδευόμενο έτσι ώστε να τοποθετείται σε χώρο εργασίας όπου οι γνώσεις και δεξιότητές του να αξιοποιούνται πλήρως από την εταιρεία σας Ενημερώστε τον εκπαιδευόμενο για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και δημιουργήστε κλίμα εμπιστοσύνης, που θα βοηθήσει στην ένταξη και συνεργασία του εκπαιδευόμενου με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στην εταιρεία σας, για καλύτερα αποτελέσματα We Mean Business campaign 17

18 18 Θέλετε να συμμετέχετε; Συμπληρώστε έντυπο με το προφίλ της εταιρείας σας και περιγράψετε τις γνώσεις και δεξιότητες του εκπαιδευόμενου νέου που αναζητάτε Υπάρχει διαθέσιμο έντυπο από την Εθνική Υπηρεσία (ΙΔΕΠ) We Mean Business campaign

19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΕΠ Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης Προδρόμου και Δημητρακοπούλου 2 1090 Λευκωσία Τηλ.: 22 448888 Φαξ: 22 678787 Website: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy Email: info@llp.org.cyinfo@llp.org.cy 19


Κατέβασμα ppt "1 Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου ΤΕΠΑΚ, 5 Δεκεμβρίου 2014 Erasmus Plus και οι ευκαιρίες για χρηματοδότηση Πρωτοβουλία We Mean Business."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google