Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014. Από τα Υπάρχοντα Προγράμματα στο Ενιαίο πρόγραμμα Erasmus + Sport/Άθληση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησ η Erasmus.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014. Από τα Υπάρχοντα Προγράμματα στο Ενιαίο πρόγραμμα Erasmus + Sport/Άθληση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησ η Erasmus."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014

2 Από τα Υπάρχοντα Προγράμματα στο Ενιαίο πρόγραμμα Erasmus + Sport/Άθληση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησ η Erasmus Grundvig Leonardo Comenius Διεθνή Προγράμματα 3 Βασικοί πυλώνες Ανώτατης 1 2 3 Εκπαίδευσης Erasmus Mundus Tempus, κ.α. Διμερή προγράμματα Συνεργασίας Πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων Καινοτομία Ανταλλαγή Καλών πρακτικών Ενίσχυση Σε θέματα Μεταρρύθμισης Πολιτικής Jean- Monnet

3 1 ος πυλώνας Κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση 1.Περίοδος Κινητικότητας erasmus 2. Kινητικότητα που οδηγεί στην απόκτηση κοινού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (συνεργασία ιδρυμάτων της ΕΕ με ιδρύματα εκτός ΕΕ ) 3. Xoρήγηση φοιτητικών δανείων για την ενίσχυση της φοιτητικής κινητικότητας στην Ε.Ε.  1. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, πρακτική άσκηση, κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία, επιμόρφωση ΝΈΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Διεύρυνση του erasmus προς τις τρίτες χώρες – (ενσωμάτωση της πρώην δράσης 2 του erasmus mundus)  2. Υποτροφίες για κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα (joint master degrees)  3. Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές : θα επωφεληθούν περίπου 200.000 φοιτητές

4 Οφέλη Κινητικότητας για τους φοιτητές : • Βελτίωση μαθησιακής ικανότητας • Δραστηριοποίηση, ενίσχυση αυτοεκτίμησης • Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων • Απόκτηση διαπολιτιστικής ταυτότητας • Ενίσχυση απασχολησιμότητας και διεύρυνση προοπτικών σταδιοδρομίας

5 Οφέλη συμμετοχής για το προσωπικό (διδασκαλία –επιμόρφωση) -Βελτίωση δεξιοτήτων συνδεδεμένων με το επαγγελματικό προφίλ - Δημιουργία νέων επαφών – Διεύρυνση συνεργασιών σε ακαδημαϊκό επίπεδο - Ενίσχυση διεθνοποίησης και εκσυγχρονισμού του Ιδρύματος (μεταφορά τεχνογνωσίας) - Προώθηση κινητικότητας των φοιτητών

6 Αύξηση Κινητικότητας -Για την Ανώτατη Εκπαίδευση ο Προϋπολογισμός της κινητικότητας έχει αυξηθεί κατά 40 % -Στην Κινητικότητα θα διατεθεί το 63% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus + -Η κινητικότητα των φοιτητών των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης αναμένεται να φτάσει τα 2 εκ.

7 Νέο στοιχείο : Διεύρυνση της Κινητικότητας από / προς τις Τρίτες χώρες στην Ανώτατη Εκπαίδευση - περίπου 135.000 φοιτητές και προσωπικό αναμένεται να μετακινηθεί από /προς τις Τρίτες χώρες -οι κανόνες του προγράμματος μένουν οι ίδιοι -προσαρμογή των ποσών επιχορήγησης φοιτητών και προσωπικού ώστε να καλυφθούν οι πρόσθετες δαπάνες ταξιδιού και διαβίωσης - Διατήρηση της ποιότητας της κινητικότητας : Η Συμφωνία Ιδρυμάτων θα περιλαμβάνει τις αρχές του Π.Χ.Α.Ε. - η κινητικότητα προς τις Τρίτες χώρες θα ξεκινήσει αργότερα (2014-2015)

8 Αύξηση Κινητικότητας  Βελτίωση της γλωσσικής υποστήριξης των μετακινουμένων (on line linguistic support service)  Yποστήριξη ατόμων με αναπηρίες  Υποστήριξη ατόμων από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες  Φοιτητικά δάνεια

9 On- line γλωσσική υποστήριξη - Η ευρωπαϊκή οn–line υπηρεσία γλωσσικής υποστήριξης αποτελεί σημαντική καινοτομία του προγράμματος - On line μαθήματα σε πέντε βασικές γλώσσες (αγγλικά, γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά) - Βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων πριν και κατά την διάρκεια παραμονής τους στο εξωτερικό - Αξιολόγηση πριν και το τέλος της κινητικότητας - Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση προόδου

10 Πανεπιστημιακός Χάρτης Aνώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020 - ΤΕΙ Αθήνας : κάτοχος του νέου Π.Χ.Α.Ε. (2014-2020) – Τρίτη θέση στην Πανεπιστημιακή Κινητικότητα και Πρώτη θέση στα ΤΕΙ της χώρας. -Εργαλείο Διασφάλισης Ποιότητας- Κοινός σκοπός Ιδρυμάτων : Στρατηγική Διεθνοποίησης - Εργαλείο Αξιολόγησης από την Ε.Μ.Σ. : Συστηματικοί Έλεγχοι

11 Θεμελιώδεις αρχές του Πανεπιστημιακού Χάρτη Ανώτατης Εκπαίδευσης 2014-2020  Ίση μεταχείριση σε όλους τους συμμετέχοντες  Αναγνώριση της περιόδου σπουδών του φοιτητή στο εξωτερικό, χρήση ects, xoρήγηση αναλυτικής βαθμολογίας, χορήγηση παραρτήματος διπλώματος  Απουσία διδάκτρων  Ανάρτηση επικαιροποιημένων προγραμμάτων σπουδών στην ιστοσελίδα του ιδρύματος  Προβολή των αποτελεσμάτων συμμετοχής των μετακινουμένων (καθηγητές και Δ.Π.), αξιολόγησή αυτών από τα Ιδρύματα προέλευσης.  Ελεγχος επαρκούς ασφάλισης των φοιτητών, παροχή βοήθειας σε θέματα έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, θεώρησης visa.

12 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση - Σε όλους τους κύκλους σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης Maximum Χρόνος Συμμετοχής : 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών  1. Σπουδές :  Από 3 μήνες έως 12 μήνες  2. Πρακτική Ασκηση : από 2 μήνες έως 12 μήνες  Νέο στοιχείο : μετακίνηση πρόσφατων αποφοίτων (1 ο χρόνο αποφοίτησης) αρκεί η επιλογή των αιτήσεων να έχει γίνει το τελευταίο έτος της φοίτησής τους)  Νέο στοιχείο : Πρεσβείες : επιλέξιμοι Οργανισμοί  Για τα 2 πρώτα έτη δεν θα γίνεται μετακίνηση φοιτητών για πρακτική άσκηση προς τις Τρίτες χώρες

13 1.Σπουδές Συμφωνία Μάθησης (πρώην Σπουδών )  Πριν την περίοδο της Κινητικότητας :  - έγγραφο αντιστοιχίας μαθημάτων : Πλήρης αναγνώριση όλων των ects, στην περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης και εξέτασης των μαθημάτων  - αξιολόγηση γλωσσικής επάρκειας του φοιτητή για την παρακολούθηση των μαθημάτων  Πρωταρχικός ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Συντονιστή κάθε Τμήματος  Επικαιροποίηση προγραμμάτων Σπουδών

14 Κατά την διάρκεια της Κινητικότητας : SOS !! Αλλαγές στο συμφωνηθέν πρόγραμμα σπουδών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις Μετά το τέλος της κινητικότητας : -Αναλυτική βαθμολογία (transcript of records) -Πιστοποιητικό αναγνώρισης - Εκθέσεις φοιτητών και προσωπικού (mobility tool). -

15 Κινητικότητα Προσωπικού (Ε.Π. & Δ.Π.) στην Ανώτατη Εκπαίδευση  - 2 δράσεις: διδασκαλία και επιμόρφωση  Χρονική διάρκεια μετακίνησης προς τις Συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες : από 2 ημέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) έως 2 μήνες  Χρονική διάρκεια μετακίνησης ανάμεσα στις Συμμετέχουσες και στις Τρίτες χώρες : από 5 ημέρες (μη συμπεριλαμβανομένων των ημερών ταξιδίου) έως 2 μήνες  - Μinimum αριθμός ωρών διδασκαλίας : 8 h / per week  Προσκεκλημένο προσωπικό από εταιρείες για διδασκαλία στα Ιδρύματα

16 Υποβολή αιτήσεων για τις εξής δράσεις κινητικότητας : 1. Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού για τις συμμετέχουσες χώρες στο erasmus + 2. Εξερχόμενη κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού από / προς τις Τρίτες χώρες 3. ΟΜΙΛΟΣ (με την ιδιότητα του Συντονιστή ή του εταίρου- αφορά όλες τους τύπους κινητικότητας) 4. Deadline αίτησης χρηματοδότησης: στην ΕΜΣ (e-form) 17/03/2014 μέσω του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων Επιλέξιμη περίοδος κινητικότητας : 1 η Ιουλίου 2014

17 ΟΜΙΛΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -Διεύρυνση σε όλους τους τύπους κινητικότητας. Προϋποθέσεις : - 3 οργανισμούς το minimum, δύο εξ’αυτών να είναι Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κάτοχοι του Π.Χ.Ε. - Αίτηση στην ΕΜΣ για χρηματοδότηση και χορήγηση Πιστοποιητικού Ομίλου Κινητικότητας.

18 Χρηματοδότηση 1. Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση  Μηνιαία υποτροφία του φοιτητή (1 μήνας= 30 ημέρες )  Αλλαγή ! : 3 ομάδες χωρών σύμφωνα με το κόστος ζωής I. Υψηλό κόστος ζωής : FR,IT,UK,AT,FI,SE,DK,IE,NO,LI,CH II. Μεσαίο κόστος ζωής : ES,DE,TR,NL,BE,CZ,PT,SI,HR,LU,CY,IS, GR III. Χαμηλό κόστος ζωής : PL,RO,HU,LT,SK,BG,LV,EE,MT  Tο ποσό μηνιαίας χρηματοδότησης του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο του φοιτητή για σπουδές

19 Χρηματοδότηση 2. Κινητικότητα προσωπικού (διδασκαλία & επιμόρφωση) - Δαπάνες ταξιδίου : Νέος τρόπος υπολογισμού σύμφωνα με την χιλιομετρική απόσταση (επίσημος υπολογιστής μέτρησης της χιλιομετρικής απόστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 0-99 χλμ = ο euro,100-499= 180 euro, 500-1999= 275 euro, 2000-2999=360 euro,3000-3999=530 euro,4000-7999=820 euro, 8000 km και πάνω = 1100 euro - Δαπάνες διαβίωσης : ανάλογα με τη χρονική διάρκεια παραμονής του συμμετέχοντα : 1-14 ημέρες, 15-60 ημέρες

20 - Βελτίωση ποιότητας, καινοτομίας, υπεροχής και διεθνοποίησης των ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Ενίσχυση ελκυστικότητας της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσα από την χορήγηση υποτροφιών στους καλύτερους μεταπτυχιακούς φοιτητές παγκοσμίως. - Βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών αποφοίτων και ειδικότερα αυτών που απαιτούνται στην αγορά εργασίας - Αναμένονται 34.000 φοιτητές για 7 χρόνια. Κοινά Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Συνέχεια της δράσης 1 του erasmus mundus με τους εξής στόχους :

21 Τι είναι το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών - Υψηλού επιπέδου διεθνές πρόγραμμα σπουδών 60,90,120 ects που προσφέρεται από HEI και άλλους επιλέξιμους οργανισμούς (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί, Μ.Κ.Ο. ερευνητικά κέντρα) - Συμμετέχοντα Ιδρύματα : απονομή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, πλήρης αναγνώριση των προσφερόμενων προγραμμάτων από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των χωρών στις οποίες βρίσκονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. -Διάρκεια : 1 έως 2 ακαδ. Έτη. - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης : 27 Μαρτίου στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βρυξέλλες (σχέδια από 1/8 έως 31/10 του ίδιου έτους)

22 Φοιτητικά δάνεια : -Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης δύνανται να αιτηθούν δανείου προκειμένου να ολοκληρώσουν πλήρες πρόγραμμα σπουδών σε άλλη χώρα. - Η διαχείριση των δανείων έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων - 200.000 φοιτητές αναμένεται να επωφεληθούν των δανείων - Ευνοϊκοί όροι ρύθμισης πληρωμής των δανείων σε επιτόκια και χρόνο - -Τα πρώτα δάνεια αναμένεται να χορηγηθούν στην αρχή του ακαδ.έτους 2014/2015 (Σεπτέμβριος 2015) - Προσεχώς πληρέστερη ενημέρωση από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

23 Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία νέων  Νέοι 17-30 που προσφέρουν εθελοντική εργασία (12 μήνες) σε άλλη χώρα εντός ή εκτός Ε.Ε. σε οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα πληροφόρησης και πολιτικής των νέων, κοινωνικο- οικονομικής ανάπτυξης των νέων, κοινωνική μέριμνα, άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα, ΙCT, πολιτισμός, ανάπτυξη συνεργασιών.  Συμμετέχοντες : 1 έως 30 εθελοντές - εθελοντική εργασία ατομικά ή ομαδικά  Κάλυψη εξόδων : erasmus + ή από άλλους πόρους των συμμετεχόντων οργανισμών

24 Εθελοντική υπηρεσία νέων εργαζομένων  - Ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων εργαζομένων : Α) Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμόρφωση, επισκέψεις μελέτης Β) Περίοδος εργασίας στο εξωτερικό σε οργανισμό που δραστηριοποιείται στους νέους.

25 Κριτήρια επιλεξιμότητας :  Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί : Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, Μ.Κ.Ο, όμιλος νέων όχι απαραίτητα επίσημος οργανισμός αλλά και άτυπη/ ανεπίσημη ομάδα νέων  Επιλέξιμες δραστηριότητες : Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντισμού, Επιμόρφωση νέων εργαζομένων  Διάρκεια : από 3 έως 24 μήνες  Αίτηση : i) 17/3 : (1/6-31/12) ii) 30/4 : (1/8- 28/2) iii)1/10 : ( 1/1- 30/9)

26 Εθελοντικές δραστηριότητες νέων (ατομικά ή σε ομάδες) Ευρεία κλίμακα δράσεων εθελοντικής εργασίας Στόχος : Υποστήριξη εθελοντικών έργων Τουλάχιστον 30 εθελοντές στο πλαίσιο ευρωπαϊκών /παγκόσμιων εκδηλώσεων στους τομείς της νεολαίας, πολιτισμού και αθλητισμού (π.χ. : Παγκόσμια διάσκεψη για την Νεολαία, Ευρωπαϊκή Πολιτιστική πρωτεύουσα, Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα νεολαίας, ευρωπαϊκοί αθλητικοί αγώνες).

27 Χρονικά στάδια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας για την εθελοντική εργασία  Προετοιμασία : πρακτικοί διακανονισμοί, επιλογή συμμετεχόντων, γλωσσική/πολιτιστική προετοιμασία των συμμετεχόντων πριν την αναχώρησή τους  Υλοποίηση των δράσεων ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας των νέων και συμπληρωματικές δραστηριότητες  Παρακολούθηση : αξιολόγηση των δράσεων της εθελοντικής εργασίας, επίσημη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων, διάδοση αυτών, χρήση των αποτελεσμάτων των σχεδίων δράσης.

28 Δραστηριότητες που υποστηρίζονται από αυτή τη δράση :  1. Ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία  2. Συμπληρωματικές δραστηριότητες

29 1. Ευρωπαϊκή εθελοντική εργασία 1. Νέοι : 17-30 ετών - εθελοντική εργασία ολικής απασχόλησης δύο μηνών και άνω σε κάποια άλλη χώρα. Συμμετοχή στη διοργάνωση ευρωπαϊκών / διεθνών εκδηλώσεων. Τουλάχιστον 30 εθελοντές 2. Δωρεάν συμμετοχή των εθελοντών * πιθανή συμβολή τους σε έξοδα ταξιδίου.(εάν η χρηματοδότηση του erasmus+ δεν καλύπτει πλήρως όλα τα έξοδα). Χρηματοδότηση : έξοδα συμμετοχής των εθελοντών erasmus+ ή άλλοι πόροι των συμμετεχόντων οργανισμών. 3. Δεν αποτελούν υπηρεσίες εθελοντικής εργασίας στο πλαίσιο του erasmus + : ευκαιριακή,μερικής απασχόλησης εθελοντική εργασία, τοποθέτηση σε επιχείρηση, αμοιβόμενη εργασία, αναψυχή ή τουρισμός, εκμάθηση γλώσσας, περίοδος σπουδών ή επιμόρφωσης στο εξωτερικό.

30 2. Συμπληρωματικές δραστηριότητες :  Οργάνωση υπο-δραστηριοτήτων όπως διαλέξεις, σεμινάρια, ομάδες εργασίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη και προώθηση της αξίας του εθελοντισμού

31 Κριτήρια επιλεξιμότητας :  Δικαίωμα αίτησης : Δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που εδρεύει σε συμμετέχουσα χώρα και εμπλέκεται άμεσα στην διοργάνωση της ευρ/διεθνούς δραστηριότητας στους τομείς της νεολαίας, πολιτισμού ή αθλητισμού ή που έχει συνάψει επίσημη γραπτή συμφωνία με τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Όχι Φυσικά πρόσωπα  Διάρκεια : 3 έως 12 μήνες  Πού : Εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, Βρυξέλλες 3 Απριλίου 2014. (δράσεις από 1/10/2014 έως 31/07/2015).  Επιλέξιμες δραστηριότητες : δραστηριότητες της EVS αλλά και συμπληρωματικές : διαλέξεις, σεμινάρια, συναντήσεις και ομάδες εργασίας

32 Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας για την EVS  Διάρκεια : από 14 ημέρες έως 2 μήνες (εκτός του χρόνου ταξιδίου)  Επιλέξιμοι συμμετέχοντες : Νέοι 17 -30 από χώρα που υποστηρίζει το πρόγραμμα (εκτός της χώρας όπου πραγματοποιείται η δράση). Ένας εθελοντής μπορεί να συμμετάσχει σε ένα μόνο σχέδιο δράσης της EVS καθόλη τη διάρκεια του erasmus+  Aριθμός συμμετεχόντων : τουλάχιστον 30 εθελοντές

33 Για περισσότερες πληροφορίες : http://ec.europa.eu/erasmus-plus

34 ERASMUS + Ανοίγει δρόμους, αλλάζει ζωές ! Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας ! ☺ Βίκυ Αλετρά Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ-Α


Κατέβασμα ppt "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Erasmus + 22/01/2014. Από τα Υπάρχοντα Προγράμματα στο Ενιαίο πρόγραμμα Erasmus + Sport/Άθληση Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησ η Erasmus."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google