Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010

2 Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση περιλαμβάνει: 1.Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σχέση με τη χρήση των Η/Υ και των ΤΠΕ 2.Ανασχηματισμό των εκπ/κών συστημάτων που αφορά:  Αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας  Αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού  Προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων στα νέα δεδομένα

3 Σημείο αναφοράς: Ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας (23 και 24 Μάρτη 2000) Στρατηγικός στόχος « Να γίνει η Ευρώπη έως το 2010 η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης, ανά την υφήλιο ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Ξεκίνημα : H E.E αναγνωρίζει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 την ανάγκη ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε Projects: Socrates, Minerva, GRUNDVIG, Erasmus http://ec.europa.eu/education/index_en.htmlhttp://ec.europa.eu/education/index_en.html (πρόγραμμα Έρασμος) http://ec.europa.eu/education/index_en.html Ορόσημο: Το έτος 2010

4 «να καταστούν τα ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ποιοτικό σημείο αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010». Ειδικότερα στον τομέα της εκπαίδευσης Το συμβούλιο της Λισαβόνας στοχοθέτησε…

5 Στοιχεία κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών Εισαγωγή της πληροφορικής στην εκπαίδευση. Κοινές εκπαιδευτικές πολιτικές κυρίως στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην ανώτατη εκπαίδευση επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με χαρακτηριστικό τα ενοποιημένα κριτήρια ώστε τα συστήματα να είναι, όπως λένε, αναγνωρίσιμα μεταξύ τους ­ αναγνώσιμα και συγκρίσιμα. Αυτό θα οδηγήσει σταδιακά σε κοινά προγράμματα σπουδών, κοινά πτυχία και άρα στη διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου εκπαίδευσης ως το 2010.

6 Ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης το 2010... Θα πρέπει:  να εξασφαλιστεί, η πρόσβαση όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης στο Διαδίκτυο και στα πολυμέσα  να ληφθούν μέτρα ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη χρήση των τεχνολογιών αυτών

7 Εξασφάλιση της πρόσβασης στις ΤΠΕ σημαίνει  παροχή επαρκούς εξοπλισμού και εκπαιδευτικού λογισμικού  ενθάρρυνση της χρήσης καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας και μάθησης, που βασίζονται στις ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας)

8 Επιμόρφωση των εκπ/κών στη χρήση των ΤΠΕ σημαίνει  να αντιλαμβάνονται τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδασκαλία  να εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές/τριες στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας  να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο χώρο των λογισμικών που προσφέρονται για εκπ/κή χρήση και να μπορούν να τα αξιοποιούν αποτελεσματικά  να εφαρμόζουν συγκεκριμένες αρχές όταν σχεδιάζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιοποιούν με παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις ΤΠΕ στην σχολική τάξη

9 Δείκτες προόδου  Το ποσοστό των διδασκόντων που έχουν καταρτισθεί στη χρήση ΤΠΕ στο σχολείο  Το ποσοστό των μαθητών/τριών και σπουδαστών/στριών που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στις σπουδές τους  Το ποσοστό των μαθημάτων που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

10 Στη βιβλιογραφία γίνεται λόγος για τρεις εκδοχές σχετικά με τη συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Πρώτη εκδοχή: Η εκδοχή της πανάκειας Οι νέες τεχνολογίες έχουν απεριόριστες δυνατότητες Δεύτερη εκδοχή: Η χρήση των ΤΠΕ ως απλά εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία. Οι νέες τεχνολογίες δεν είναι από μόνες τους ευεργετικές ή επικίνδυνες Τρίτη εκδοχή: Η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερη. Οι ΤΠΕ εμπεριέχουν τις μορφές χρήσης τoυς και προσδιορίζουν ως ένα βαθμό τους σκοπούς της χρήσης τους.

11  Το ζητούμενο είναι η απλή εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας…. ή  μια ριζική αλλαγή των υφιστάμενων δομών και προτύπων διδασκαλίας και μάθησης που θα προσφέρονται στο «νέο» σχολείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας; Μπορούν από μόνες τους οι ΤΠΕ να κάνουν θαύματα;

12 Σημαντικά ερωτήματα με κοινωνική διάσταση  Ποιο πρόβλημα επιλύει μια νέα τεχνολογία;  Ποιανού είναι αυτό το πρόβλημα;  Ποια νέα προβλήματα ανακύπτουν με την επίλυση ενός υπάρχοντος προβλήματος;  Ποιες κοινωνικές ομάδες και ποιοι θεσμοί πλήττονται;  Ποιες αλλαγές επέρχονται στη γλώσσα;  Ποιος αποκτά νέα εξουσία;

13 Επιπτώσεις;  Αντιφατικές συνέπειες ( αδυναμία να διακρίνουμε το επιθυμητό από το ανεπιθύμητο)  Από την έλλειψη πληροφόρησης στην πλημμυρίδα πληροφορικών συχνά χωρίς νόημα και χωρίς μηχανισμούς ελέγχου  Βίαιες μορφές εισαγωγής; (ό,τι πει η αγορά εργασίας, να ακολουθήσουμε τους προηγμένους)  Άγνωστο μέλλον (μη προβλέψιμες μελλοντικές εξελίξεις στις ΤΠΕ)

14 Κριτική στάση  Όχι, στην μαζική εισαγωγή, στην αποθέωση και στην τεχνοκρατική αντίληψη της Τεχνολογίας στο σχολείο  Όχι επίσης στη δαιμονοποίηση της Τεχνολογίας (αυτή φταίει για όλα)

15 Ποια είναι τα διαφορετικά μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση; το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό  το τεχνοκρατικό/τεχνοκεντρικό Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια του ψηφιακού- πληροφορικού αλφαβητισμού (ICT digital-literacy).. Οι ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στα πλαίσια του ψηφιακού- πληροφορικού αλφαβητισμού (ICT digital-literacy).. το ολιστικό  το ολιστικό Οι ΤΠΕ ενταγμένες στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την ολιστική, διαθεματική προσέγγιση της μάθησης. Οι ΤΠΕ ενταγμένες στη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου με σκοπό την ολιστική, διαθεματική προσέγγιση της μάθησης. πραγματολογικό  πραγματολογικό Οι ΤΠΕ ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων. Οι ΤΠΕ ως συνδυασμός των δύο προηγούμενων προσεγγίσεων.

16 Μελλοντικό σενάριο  Τα παιδιά θα έρχονται στο σχολείο με την e-σχολική τσάντα, το e-παράθυρο στην οθόνη της σχολικής τσάντας, το e- e- βιβλίο, το e- e- στυλό, αλλά οπωσδήποτε σ’ αυτή τη ριζική αλλαγή το συμβατικό βιβλίο θα εξακολουθεί να έχει τη θέση του στο σχολείο. που είναι στην πραγματικότητα πολύ κοντά…

17 Έχει λεχθεί πολλές φορές ότι στο προσεχές μέλλον το cd-rom θα αντικαταστήσει το βιβλίο. Οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν μια τέτοια προοπτική είναι ρεαλιστική ή αν είναι μόνο φανταστική. Ακόμη και μετά την επινόησή τους τα τυπωμένα βιβλία δεν ήταν ποτέ το μοναδικό μέσο για την απόκτηση πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση τα βιβλία ήταν το πιο σημαντικό εργαλείο για την μεταβίβαση επιστημονικών πληροφοριών και ειδήσεων. Σήμερα η εκπαίδευση πρέπει να συνυπολογίζει όλα τα μέσα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια νέα μορφή εκπαίδευσης. Σ’ αυτή την προοπτική τα βιβλία θα παίξουν μεγάλο ρόλο. Έτσι όπως χρειαζόμαστε ένα τυπωμένο βιβλίο για να μπορούμε να σερφάρουμε στο διαδίκτυο, έτσι χρειαζόμαστε τυπωμένα βιβλία για να αντιμετωπίσουμε κριτικά το παγκόσμιο διαδίκτυο. http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html Ουμπέρτο Έκο

18 Δικτυογραφία για δράσεις και ενέργειες της Ε.Ε http://www.eun.org/portal/index.htm (ιστοσελίδα για τις δράσεις της ΕΕ) http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/lo s.cfm http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/resources/lo s.cfm (κουίζ στα ελληνικά με θέμα την Ευρωπαική Ένωση) http://www.etwinning.net/ww/el/pub/etwinning/index2006.htm (πρόγραμμα e-twinning) http://www.xperimania.net/ww/en/pub/xperimania/homepage.htm (χρήση των ΤΠΕ στη διάδοση των επιστημονικών ιδεών και γνώσεων)

19 http://europa.eu/scadplus/leg/el/s19000.htm (ντοκουμέντα και αποφάσεις της ΕΕ) http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it- technologies_en.pdf http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/it- technologies_en.pdf (ενδιάμεσες αναφορές και εκθέσεις για την επίτευξη των στόχων) http://rights.apc.org/handbook/index.shtml (Σελίδα με θέματα που αφορούν την πολιτική στις ΤΠΕ) http://www.unescobkk.org/index.php?id-496 (Προτζεκτ της Ουνέσκο με την πολιτική ΤΠΕ στην εκπαίδευση)

20 Χρήσιμες ιστοσελίδες  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11086.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11086.htm Λεπτομερές πρόγραμμα των επακολουθών εργασιών σχετικά με τους στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c10241.htm Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας (Μάρτιος 2000): προς την Ευρώπη της καινοτομίας και της γνώσης  http://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11064.htmhttp://europa.eu/scadplus/leg/el/cha/c11064.htm Ευρωπαϊκά κριτήρια αναφοράς για την εκπαίδευση και την κατάρτιση  http://www2.e-yliko.gr/e-learning.htmhttp://www2.e-yliko.gr/e-learning.htm Ευρωπαϊκά Προγράμματα

21 http://www.acapela.tv http://www.acapela.tv http://www.acapela.tv


Κατέβασμα ppt "Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google